Totalrenovering: 10 smarte tips til ditt prosjekt

 

Vurderer du å utføre en totalrenovering? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Totalrenovering tips

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på totalrenovering

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

En totalrenovering av en bolig er et omfattende og kostbart prosjekt. Dessverre ender mange prosjekter ikke helt som man ønsker seg, men med god planlegging kan man unngå mange risikoelementer.

1. Start planleggingen tidlig

Det er ikke uten grunn at vi setter dette som første punkt på listen. Hovednøkkelen til en vellykket og problemfri totalrenovering er forberedelser og planlegging. Et totalrenoveringsprosjekt er krevende i alle ledd og slurver du i planleggingen, så får du betale prisen både materielt og psykisk.

Det første du må gjøre er å danne deg et bilde av prosjektet. Hva er det egentlig du skal gjøre? I Byggstart anbefaler vi at man starter planleggingen minst 3-6 måneder før det fysiske arbeidet starter. Da har du tid til å gjøre de nødvendige forberedelser og eventuelle endringer underveis.

Når du har en god idé om hva du faktisk ønsker å få utført, så vet du også hva slags fagfolk du kommer til å trenge.

Husk at flinke håndverkere som oftest har ordrebøker som strekker seg noe frem i tid, og at man derfor ikke kan regne med å starte med en gang

Du må bestemme deg for om du vil sette bort jobben til en totalenreprenør eller om du selv vil ta deg av byggeledelsen. Hva du velger avhenger av din egen kompetanse. Uansett er det viktig å beregne god tid til innhenting av anbudene og kontakten med håndverker.

2. Bestill materialer tidlig

Velger du å overlate jobben til en totalentreprenør, så kan denne stå for alle innkjøp. Men det kan være at du selv ønsker å gjøre innkjøpet av innredning til for eksempel kjøkken og bad. Da er det viktig at du koordinerer leveranse av dette med entreprenøren, slik at du vet at materialene leveres når entreprenøren har bruk for dem.

På enkelte varer kan det være lang bestillingstid og det kan både forsinke og fordyre byggeprosjektet.

3. Lag en tydelig prosjektbeskrivelse

Like viktig som å være tidlig ute er det å gjøre planen tydelig for alle parter. Det er viktig både for deg som byggherre, men også for håndverkerne at det ikke er noen tvil om hvilke oppgaver som faktisk skal utføres.

En grundig prosjektbeskrivelse gir entreprenøren eller håndverkerne et best mulig grunnlag for å gi en riktig pris. Med mange løse tråder og omtrentlige beskrivelser er det nesten garantert at både tids- og kostnadsrammen din sprekker.

Diskuter prosjektbeskrivelsen inngående med de som skal utføre jobben og bruk gjerne noen kroner på en arkitekt eller interiørarkitekt dersom du mener det er til hjelp. Kostnadene ved å hyre på en interiørarkitekt for en totalrenovering kommer på mellom 15.000 og 75.000, avhengig av størrelse og kompleksitet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Velg rett entreprenør

Et enkelt søk på internett vil gi mange skrekkhistorier om entreprenører som ikke var til å stole på. Den billigste løsningen kan ofte bli en svært dyrekjøpt erfaring, med enorme kostnader for å rette opp feil og mangler.

Derfor jobber vi i Byggstart hver eneste dag med å kvalitetssikre håndverkere og entreprenører over hele landet. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du ditt prosjekt på våre nettsider så får du gratis og uforpliktende befaringer fra erfarne fagfolk.

Når du skal velge entreprenør og håndverker er det viktig å se hva de har gjort før. Let etter referanser som passer til det prosjektet du skal i gang med. Både størrelse og kompleksitet bør være så likt din renovering som mulig.

Prisen er selvsagt viktig. For alle som skal i gang med en totalrenovering er det gjerne nettopp kostnadene som avgjør. Men det er viktig å forstå hvordan prisingen foregår og hva som inngår i tilbudet fra entreprenøren. Bak et veldig lavt anbud kan det skjule seg store ekstrakostnader som ikke er oppgitt. Derfor er det viktig at du innhenter tilbud som er spesifisert ned til minste detalj, slik at de kan sammenlignes.

Tid er også penger. Når du velger entreprenør er det vesentlig at du sikrer deg at anbudsvinneren faktisk har tid til å gjennomføre prosjektet innenfor de fristene som du har satt.

Gjør en grundig bakgrunnssjekk av entreprenøren. Både i form av referanser, men ta også en sjekk av selskapets økonomiske styrke. Å velge en entreprenør med mange betalingsanmerkninger og som i verste fall går konkurs midt under byggeprosjektet er meget uheldig

Du skal jobbe tett med håndverkerne og entreprenøren over lang tid. Da er det viktig at forholdet dere imellom er godt. Her kommer den velkjente magefølelsen inn. Samarbeidet må føles riktig fra start til slutt. Du skal tross alt slippe ukjente inn i boligen din. Da er det viktig at du er sikker på at dette er folk du kan stole på.

Gode og solide håndverkere har sine godkjenninger og lisenser i orden. De fleste godkjenningsordninger for håndverkere i Norge er frivillige, men de gir en god pekepinn på om vedkommende er seriøs eller ikke.

Få 3 tilbud på totalrenovering

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Ha alt skriftlig

Dette burde være en selvfølge. Uansett hvor trivelig og jovial håndverkeren er, så må du sørge for at alle avtaler er inngått skriftlig. Kontrakten med entreprenøren må være så detaljert som mulig å inneholde både pris og tidsfrister. Prosjektbeskrivelsen som du utarbeidet da du hentet inn anbudet legges ofte som et tillegg til kontrakten. Norsk Standard har utarbeidet maler som er vanlige å bruke, så sjekk ut disse før du skriver kontrakt.

Med en skriftlig kontrakt og en skriftlig prosjektbeskrivelse har du god oversikt over arbeidet som skal gjøres og kan benytte det som styringsdokumenter underveis

Skulle det oppstå noe uforutsett underveis, så bør også det nedtegnes skriftlig og godkjennes av begge parter. Muntlige avtaler er juridisk like forpliktende som skriftlige, men det er mye vanskeligere å bevise hvem som sa hva. Tiden det tar å inngå en skriftlig avtale er gull verdt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Hva kan du gjøre selv

Som boligeier vil man ofte gjøre en del av jobben på en totalrenovering selv. Man ønsker jo å være involvert. Men det er viktig å innse sine egne begrensninger. Har du tid og kompetanse til å gjøre noe av jobben selv, så er det fint. Men dersom du er usikker, så er det bedre å overlate det til fagfolkene. For de profesjonelle arbeiderne kan det være både hemmende og ekstremt frustrerende dersom byggherren har rotet ting til.

Der du som byggherre ofte kan bidra er på riving og sluttfinish som veggmaling eller gulvlegging.

7. Bli enige om fremdriften

En viktig del av prosjektplanen er å lage en fremdriftsplan som forteller noe om når de forskjellige delene av renoveringen skal starte og avsluttes. Den endelige fremdriftsplanen må du utarbeide i samarbeid med entreprenøren, slik at begge parter er enige.

Planen gjør det lett for deg som byggherre å følge opp prosjektet underveis og det gir entreprenøren et godt verktøy til å planlegge og utføre renoveringen.

8. Hold god dialog med entreprenøren underveis

Om du velger å inngå en totalentreprise eller flere små kontrakter, så er det viktig at du holder løpende og tett dialog med den som utfører arbeidet. Takket være fremdriftsplanen, prosjektbeskrivelsen og kontrakten har du, selv som amatør, gode verktøy for å følge opp at arbeidet blir gjort etter avtalen.

Under en totalrenovering blir hele eller deler av boligen ubeboelig i kortere eller lengre perioder, men det er likevel viktig å være innom byggeplassen jevnlig. Som en del av fremdriftsplanen bør du avtale faste møter med entreprenøren underveis.

En tett oppfølging fra din side hindrer uenigheter og krangler i etterkant. Som byggherre er det også nyttig å følge arbeidet underveis, slik at du selv ser hva som er gjort og hvordan det er utført. Det gjør senere vedlikehold enklere.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

9: Vær grundig på sluttbefaringen

Etter at totalrenoveringen er avsluttet, bør det gjennomføres en sluttbefaring. Her gjennomgår du, sammen med entreprenøren, alt arbeidet som er gjort i henhold til prosjektbeskrivelsen. Entreprenøren skal gi en grundig innføring og dere skal sammen avdekke feil og mangler ved arbeidet.

En sluttbefaring kan være vanskelig å gjennomføre for en amatør. Derfor kan det være lurt å ta med seg en person som har erfaring og kunnskap. Det kan enten være en bekjent som har mer byggkompetanse, eller du kan leie inn en tredjepart til å foreta befaringen. Som regel sier kontraktene at den siste delen av prosjektsummen først utbetales etter at befaringen eller når eventuelle feil og mangler er utbedret.

10: Få all dokumentasjon

Det siste som skjer i et renoveringsprosjekt er at entreprenøren oversender all dokumentasjon på det utførte arbeidet. Dokumentasjonen er en bekreftelse på at arbeidet følger forskrifter og lover. Blant dokumentasjonen er såkalt samsvarserklæring fra elektriker, FDV-instruks for baderom og kopier av bilag fra entreprenørens innkjøp og bestillinger. Kontrakten er også et viktig referansedokument om det skulle oppstå uenigheter.

Dokumentasjonen må tas godt vare på. Den er spesielt viktig ved et senere salg av boligen, der du kan bevise at arbeidet som er gjort med renoveringen er utført korrekt. Det er også viktig ved eventuelle reklamasjoner og uenigheter med entreprenøren i løpet av garantiperioden.

Neste steg

Om du er klar for å komme i gang med ditt prosjekt, så ta gjerne kontakt med Byggstart for en prat, så kan vi koble deg opp med de rette entreprenørene for gratis og uforpliktende befaringer og pristilbud. Mange av entreprenørene i Byggstart har lang erfaring fra totalrenoveringer av leiligheter og hus.

Få 3 tilbud på totalrenovering

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.