6 ting du må vite om å bygge ut loft

Bygge ut loft

Innhold:

- En kort introduksjon- Dette bør du vite- Finn de rette fagfolkene

Eier du en bolig med et råloft, og vurderer muligheten for å gjøre om loftet til boareal? Trenger du mer plass, eller er motivasjonen å leie ut deler av boligen? Å bygge ut loftet vil for mange være løsningen, og er et av de vanligste grepene for å få mer plass. Forutsetningen er at det er mulig å bygge ut loftet, og at de løsningene som lar seg gjennomføre imøtekommer det aktuelle behovet. I denne artikkelen har vi samlet våre beste råd, basert på erfaringer fra et bredt utvalg loftsprosjekter. Artikkelen tar for seg de viktigste reglene, de ulike stegene i prosessen og hva det typisk koster å bygge ut et loft. Forhåpentligvis svarer vi på noen av spørsmålene du måtte ha og gjør det lettere for deg å sette i gang prosessen med å bygge ut loftet.

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

1. Undersøk mulighetsrommet

Det er stor variasjon i hvilket utgangspunkt man har for å bygge ut loftet. Enkelte loft har allerede tilstrekkelig takhøyde og rømningsveier, mens loftet i andre tilfeller er trangt og med for lav takhøyde. Uansett utgangspunkt er det byggteknisk mulig å bygge ut de fleste loft, gitt at kommunen godkjenner tiltaket. Kravene til takhøyde, rømningsveier og lys vil også variere avhengig av hva loftet skal brukes til. For eksempel vil det være helt andre krav til en egen boenhet enn en loftsstue.

Bor du i toppetasjen i en bygård med råloft, kan det å bygge ut loftet og innlemme arealet i leiligheten være den eneste muligheten for å få mer plass. I de fleste tilfeller vil det være borettslaget eller sameiet som eier loftet, og enten bruker det til boder eller teknisk rom. Da innebærer prosjektet ikke bare å bygge ut loftet, men også å finne frem til en løsning der kravet til bod ivaretas og teknisk rom flyttes. Kanskje er det et tomt bomberom i kjelleren som kan benyttes? En god dialog med styret er uansett en forutsetning for å at prosjektet skal kunne gjennomføres.

2. Få hjelp av en arkitekt til å få mest mulig ut av loftet

Kompleksiteten i et loftsprosjekt gjør at de fleste velger å få hjelp av en arkitekt. Enten kun til selve søknadsprosessen eller til å løse alle utfordringer i design- og prosjekteringsfasen. Selv en kreativ person som har tenkt godt gjennom behov og løsninger vil kunne ha utbytte av å snakke med noen som har gjort det før og kjenner til de vanligste utfordringene. En erfaren byggmester, arkitekt eller bygningsingeniør eller vil også ha kjennskap til hva som er henholdsvis praktisk-, regulatorisk- og teknisk gjennomførbart, og kan derfor kvalitetssikre eller utfordre løsninger.

Typiske temaer en arkitekt vil ha gode forutsetninger for å løse på et loftsprosjekt er planløsning, plassering og utforming av trappeløp, hvordan optimalisere for lysinnslipp og hvordan løse krav til rømningsveier og brannskiller. For eksempel vil et langt og smalt rom kunne dra fordel av flere mindre vinduer, mens et dypere rom får mer ut av ett stort vindu. Dette er ting arkitekten kan vurdere og ta hensyn til under planleggingen. Det kan også være godt å ha en som kjenner til byggeregler og søknadsprosesser.

3. Ikke glem søknaden

For du må mest sannsynlig søke. Alt arbeid som endrer bruksområdet til et rom, endrer bærekonstruksjoner eller bryter brannskiller er nemlig søknadspliktig. Dette trenger imidlertid ikke å være en uoverkommelig oppgave, spesielt dersom du søker hjelp hos fagfolk. Dersom byggeprosjektet oppfyller kravene i gjeldende reguleringsplan og følger forskriftene er søknadsprosessen en formalitet. Dersom prosjektet ikke er mulig å realisere innenfor disse rammene er det nødvendig å søke om dispensasjon. Uansett krever majoriteten av loftsprosjekter en bedrift som kan erklære ansvarsrett, og som sender inn søknaden på byggherrens vegne. Dette kan i noen tilfeller være en entreprenør, men det vanligste er at en arkitekt tar rollen som ansvarlig søker.

Å utarbeide og sende inn en byggesøknad koster penger, men utgjør sjelden en stor del av den totale prosjektkostnaden. Kommunen tar et gebyr for å behandle søknaden, men gebyret skal ikke overskride kommunens faktiske kostnader i forbindelse med behandlingen. I tillegg skal ansvarlig søker ha betalt for utfylling av søknaden og arbeidet med å skaffe alle dokumenter og godkjenninger. Totale kostnader for en byggesøknad varierer enormt på grunn av forskjellene i kompleksitet og omfang, men vil for en enebolig eller leilighet typisk ligge mellom 30.000 og 100.000 kr.

4. Gjør undersøkelser for å forstå omfanget av prosjektet

Er takhøyden på loftet for lav må taket rives og heves og deler av bærekonstruksjonen må forsterkes. Utbygging av denne type loft gjøres ofte i kombinasjon med at taket uansett er modent for utskiftning. Gitt at kostnaden med å bytte taket uansett inntreffer, vil det i slike tilfeller være enklere å regne hjem selve loftsprosjektet. Type takkonstruksjon vil også være med å bestemme omfanget av prosjektet. For eksempel vil et tak med W-takstoler kreve større inngripen i bærende konstruksjoner enn et tak med A-takstoler. For enkelte typer loft, for eksempel loft på garasjer eller kryploft, kan det være at utbygging viser seg å være så omfattende at konklusjonen er at finnes andre byggeprosjekter som er mer aktuelle.

5. Forstå de ulike kostnadene og sett opp et budsjett

Pris er alltid et tema når man skal i gang med å pusse opp, renovere eller bygge ut. Hvor mye koster de ulike delene av prosjektet, og hvor mye får man egentlig igjen av plass og bokvalitet? Verdien som realiseres vil avhenge fra prosjekt til prosjekt og hvilke behov det nye arealet løser. Hva betalingsviljen er for hjemmekontoret du alltid har hatt lyst på eller at barna får sin egen etasje med bad, soverom og en loftsstue må man selv ta stilling til, før man så estimerer så nøyaktig som mulig de faktiske kostnadene.

I Byggstart har vi utarbeidet en prisdatabase basert på hundrevis av tidligere prosjekter. Hver gang en byggherre gjennomfører et prosjekt gjennom vår plattform vil vi motta en kopi av tilbud og faktura. På den måten har vi god oversikt over priser på ulike prosjekter og fagområder. I vår database ser vi at utbygging av loft har en gjennomsnittspris på 16.000 kroner per kvadratmeter. Variasjonene er store, og i snitt er det dyrere å bygge en ny leilighet på loftet i en bygård eller flermannsboliget enn det er å innlemme loftsarealet i underliggende leilighet eller enebolig. Hvorvidt taket på heves eller byttes, om det må skjæres ut nye vinduer eller om etasjeskille må forsterkes vil også være med å påvirke prisen. I de fleste tilfeller koster et loftsprosjekt et sted mellom 10.000 og 35.000 kroner per kvadratmeter. Ta gjerne kontakt med oss i Byggstart dersom du ønsker å få en bedre forståelse av kostnadene ved å bygge ut ditt loft, inkludert hvilke grep du kan gjøre for å redusere kostnadene.

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

6. Finn rett entreprenør

Når planen begynner å ta form er tiden inne for å ta kontakt med entreprenører. Å bygge ut loftet stiller i de fleste tilfeller strenge krav til fagkompetanse, og en godt kvalifisert entreprenør vil også kunne bistå i planleggingsprosessen. Å komme helt uforberedt til første møte med entreprenør er sjeldent en god ide, men prosjektunderlaget trenger heller ikke være komplett. En håndverker som har erfaring med å bygge ut loft fra tidligere har gode forutsetninger for å se både muligheter og begrensninger, spesielt når det gjelder byggetekniske løsninger. Dette gjelder også på prosjekter det takhøyden er tilstrekkelig høy og oppgaven består utelukkende av å innrede loftet, uten endringer på fasaden. For eksempel er det avgjørende å sørge for riktig isolering og ventilasjon, siden et kaldloft fungerer som luftespalte i eksisterende takkonstruksjon.

Det er viktig å undersøke at entreprenøren har riktig erfaring, kompetanse og fornøyde kunder fra lignende prosjekter. Dessverre finnes det mange useriøse aktører i byggebransjen, og hvis prisen er lav kan det være fristende å velge en entreprenør uten konkret erfaring fra loftsprosjekter. Selv om de fleste godkjenningsordninger i Norge er valgfrie, er flere av disse gode kvalitetsstempler. I Byggstart har vi oversikt over hvilke firmaer som innehar de ulike godkjenningene og sertifiseringen, og kan derfor hjelpe deg navigere i et ellers uoversiktlig landskap.

I Byggstart har vi spesialisert oss på å hjelpe deg som skal i gang med et byggeprosjekt med å finne en godt kvalifisert entreprenør. Ved å registrere prosjektet ditt på www.byggstart.no får du tilgang til et nettverk av grundig kvalitetssikrede entreprenører. Basert på en vurdering av prosjektet ditt, hvor du bor og når du vil starte blir du matchet med de entreprenørene som er mest aktuelle. Vi bistår også med å sammenlikne og vurdere tilbudene, dersom du ønsker det. Det er gratis og uforpliktende for deg som kunde å bruke tjenesten.

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.