10 ting du må vite om takplater

 

Vurderer du å legge takplater? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Takplater

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Start planleggingen i god tid

Når du skal legge nytt tak er det en rekke ting du må ta stilling til. Derfor lønner deg seg å starte forberedelsene tidlig. Forberedelsene innebærer alt fra å finne ut hva slags takplater du skal velge, til valg av entreprenør, og byggetidspunkt. Selv om et nytt tak regnes for å være blant de mest tidkrevende byggeprosjektene, er det fortsatt viktig å sette av godt med tid til planlegging. Jo bedre du forbereder deg, desto større sjanse er det for at prosjektet gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Husk at dyktige håndverker ofte er opptatt langt frem i tid.

2. Husk undertaket

Hvis man skal legge nytt tekke på et eksisterende tak, er det lurt å skifte undertaket samtidig. Dette medfører høyere kostnad og lengre arbeidstid, men vil lønne seg på sikt. Undertaket bidrar, sammen med primærtekkingen, til å holde taket tørt. Hva slags undertak huset har, er altså like viktig som tekket. Derfor lønner det seg sjeldent å legge nytt taktekke på et gammelt undertak.

Mange huseiere velger også å oppgradere undertaket når de legger nye takplater. Har man for eksempel et forenklet undertak, er det mye å tjene på å skifte det ut med et undertak av tre. På den måten oppnår man bedre isolasjonsevne og lengre levetid for taket.

3. Velg riktig materiale/produkt

Dersom du har bestemt deg for å bruke takplater, må du også velge hva slags takplate. Det finnes nemlig flere varianter, laget av forskjellige materialer. Dette gjør at de også har ulike fordeler og ulemper.

Ting å vurdere når man skal velge riktig takplate-produkt, inkluderer:

 • Vekt: Takplater av stål er lette og passer for de fleste tak. Takplater av sink og kobber er langt tyngre. Man må alltid sjekke at taket tåler vekten av platene man ønsker å legge.
 • Pris: Det finnes betydelige prisvariasjoner mellom forskjellige typer takplater. Det samme gjelder kvalitetsnivå. Man bør velge et produkt som er av høyest mulig kvalitet i henhold til hva budsjettet tillater.
 • Estetikk: Takplater som er utformet som takstein, såkalte taksteinsplater, kler de aller fleste typer hus. De finnes i mange fasonger, forskjellige fagrer og granuleringer. Det er viktig å velge en type takplate som passer med husets fasong og øvrige fremtoning. Når det gjelder estetikk, blir man ofte frarådet å velge korrugerte renner, mens kobberplater er anbefalt.
 • Klima: Takplater i stål, aluminium, sink og kobber holder høy kvalitet. Selv i værutsatte kyststrøk, eller innlandsområder som får store snømengder, vil takplater være et godt valg. Men vær obs på at det er kvalitetsforskjeller mellom de forskjellige produktene. Sørg for å velge en takplate som passer for lokale forhold.
 • Levetid: Stål og aluminiumsplater har en forventet levetid på minimum 30 år. Kobber anslås å holde seg i minst 60 år.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Sett opp et realistisk budsjett

Takplater kommer i mange forskjellige prisklasser. Korrugerte renner i stål er et rimelig produkt, mens kobberplater ligger i det øvre prissjiktet. De mest populære takplatene er taksteinsplater i stål. Dette er ikke et billig produkt, men byr på betydelige fordeler sammenlignet med rimeligere alternativer. Det vil alltid lønne seg å prioritere kvalitet i så stor grad som økonomien tillater.

Tilbud man får fra en entreprenør for å legge nytt tak, vil inkludere alt av materialer og arbeid. Dette gjør det enkelt å sette opp et budsjett. Men det kan også oppstå uforutsette kostnader. Ved legging av nytt tak, kan det for eksempel bli avdekket råte. Der er viktig å sette av nok penger til å dekke denne potensielle merutgiften i tilfelle den skulle dukke opp. Å håndtere eventuelle råteskader vil øke kostnadene betydelig.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Finn riktig entreprenør

Skal man legge nytt tak med takplater, vil man normalt ha bruk for kompetanse innen tre fagområder: taktekkere, blikkenslagere og tømrere. Dette gjelder dersom det skal utføres arbeid på undertak, lekter, pipe, beslag og renner - altså de aller fleste prosjekter av denne typen. Mange huseiere velger å organisere prosjektet som en totalentreprise. Det vil si at man kun skriver kontrakt med ett selskap, som tar seg av hele prosjektet. Totalentreprenøren står da ansvarlig for å skaffe både materialer og den nødvendige arbeidskraften.

Det er flere kriterier man bør ta stilling til når man skal velge entreprenør:

 • Kompetanse: Sørg for å velge en entreprenør som har relevante fag- eller mesterbrev
 • Godkjenninger: Det er viktig å velge et selskap som har riktige godkjenninger og forsikringsbevis
 • Pris: Hent inn flere tilbud fra entreprenører. På den måten er du sikkert på at du velger en entreprenør som tilbyr konkurransedyktige priser.
 • Økonomi: Forsikre deg om at entreprenøren du velger har en solid økonomi, altså at den er i stand til å tåle eventuelle tap. Ved å gjennomføre en kredittsjekk kartlegger man gjeld og eventuelle driftsunderskudd som kan virke inn på selskapets evne til å levere et prosjekt.
 • Kapasitet: En entreprenør som har overfylt ordrebok vil ikke nødvendigvis gi prosjektet høyeste prioritet. Forsikre deg derfor om at entreprenøren har tilstrekkelig kapasitet til å gi prosjektet ditt den innsatsen som kreves.
 • Referanser: Man bør alltid sjekke referanser fra tidligere gjennomførte prosjekter. Vær på utkikk etter referanser fra prosjekter som ligner mest mulig på ditt eget.

Byggstart er en trygg og effektiv måte å komme i kontakt med aktuelle entreprenører. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet på byggstart.no, setter vi deg i kontakt med entreprenører som har erfaringen og kompetansen som kreves til ditt prosjekt. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Finn ut om prosjektet er søknadspliktig

Å legge takplater på et eksisterende tak, er i utgangspunktet ikke søknadspliktig. Altså vil man i de fleste tilfeller kunne gjennomføre prosjektet uten å søke kommunen. Det finnes likevel unntak. Hvis nytt tak legges som del av en utbygging, eller man skal bygge takterrasse, må man søke. Det samme gjelder hvis man skal endre takets utseende, for eksempel ved å forandre vinkelen på et saltak.

Det er viktig å finne ut hvorvidt prosjektet er søknadspliktig før man går i gang med byggingen. En enkel løsning er å forhøre seg med en entreprenør. Erfarne håndverkere som jobber mye med tak, vil som regel kunne si hvorvidt prosjektet utløser søknadsplikt. Dette er det lurt å gjøre så snart som mulig, ettersom søknadsprosessen ofte kan være tidkrevende.

7. Etabler en detaljert fremdriftsplan

Å legge et nytt tak med takplater på et bolighus tar normalt sett mellom 2 og 6 uker, avhengig av størrelsen på taket og kompleksiteten på byggearbeidet. Det er alltid lurt å ha en tydelig fremdriftsplan å forholde til. Dette gjør prosjektet enklere for både deg og entreprenøren.

8. Følg opp byggearbeidet

Når arbeidet er i gang, lønner deg seg å holde seg oppdatert på fremdriften i prosjektet. Derfor er det sentralt å ha en god og hyppig dialog med entreprenøren. På den måten kan du holde deg oppdatert på eventuelle problemer som oppstår underveis, og håndtere disse fortløpende. Husk imidlertid at å legge nytt tak er en jobb for fagfolk. Pass derfor på å ikke blande deg inn i de tekniske aspektene. Det lønner seg å overlate selve arbeidet til de profesjonelle.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

9. Få gjennomført en befaring

Når taket står ferdig, skal man engasjere en selvstendig fagperson til å gå sluttbefaring. Dette er som regel en takstmann. Vedkommende vil kunne stadfeste at arbeidet har blitt utført på en tilfredsstillende måte, eller påpeke eventuelle feil. Man bør vente med å betale sluttfaktura før en slik befaring har blitt gjennomført.  

10. Sørg for å få tilsendt all nødvendig dokumentasjon

Når prosjektet er ferdig, befaring gjennomført og fakturaer betalt, er det viktig å få tilsendt all relevant dokumentasjon. Dette inkluderer informasjon om alle byggevarer som er brukt, hvilke egenskaper de har, hva slags arbeid som har blitt utført, og lignende informasjon. På den måten har man full oversikt, noe som er viktig med tanke på fremtidige oppussingsprosjekter og vedlikehold av huset. Også med tanke på forsikring og salg er det viktig å kunne dokumentere at alt arbeid på huset har blitt utført i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.