10 tips til deg som skal bygge enebolig

 

Vurderer du å bygge enebolig? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Bygge enebolig

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Å bygge enebolig er et omfattende prosjekt som krever betydelige ressurser, både når det gjelder tid og økonomiske midler. Derfor er det viktig å stille forberedt når man skal i gang med et slikt prosjekt.

1. Vei grundig opp hvorvidt egenbygget enebolig er den beste løsningen

I Norge er det mer vanlig med eneboliger enn ellers i Europa. Det er også langt mer utbredt at huseiere står for oppføring av egne hjem. Det er imidlertid langt mindre vanlig å bygge enebolig i dag enn det var for én og to generasjoner siden. Økte eiendomspriser (særlig i og rundt byene) gjør at eneboliger blir stadig dyrere, og markedet har i større grad blitt profesjonalisert av eiendomsutviklere.

Et viktig valg som bør tas tidlig er hvorvidt man ønsker et arkitekttegnet hus eller et ferdighus. Begge alternativer byr på sine egne ulemper og fordeler. Et arkitekttegnet hus gir deg mulighet til å utforme eneboligen etter egne behov. Et ferdighus kan koste noe mindre, og samtidig by på utprøvde og velfungerende løsninger. Også her er det viktig å vurdere nøye hva som passer best i din situasjon.

En av grunnene til at ferdighus ofte er rimeligere, er at man slipper å engasjere en arkitekt. For en typisk enebolig på 250 kvm, er det vanlig å sette av mellom 100.000 kr og 500.000 kr til denne posten.

2. Sett opp et fullstendig budsjett

Skal man bygge enebolig er det viktig å være klar over hvilke utgiftsposter som vil inngå i prosjektet. Følgende kostnader bør tas med når man budsjetterer:

  • Kjøp av tomt – betydelig prosentandel av totalkostnad
  • Utstikking og oppmåling av tomten – påkrevd
  • Prosjektering vann, avløp, drenering –ikke alltid påkrevd
  • Arkitekt – store variasjoner, lav pris er 100.000 kr
  • Rådgivende ingeniør for bygg (RIB) - store variasjoner, lav pris er 50.000 kr
  • Søknader – påkrevd, kostnad varierer fra kommune til kommune
  • Materialer – betydelig andel av totalkostnad
  • Håndverkere – betydelig andel av totalkostnad
  • Prosjektledelse – enten separat eller som del av kontrakt med entreprenør
  • Uavhengig kontroll – påkrevd

3. Finn riktig tomt  

Den største enkeltfaktoren som påvirker hvor mye en enebolig vil koste, er hva man betaler for tomta. Hvis man skal bygge enebolig langt fra tettbebyggelse, kan man finne tomt til meget rimelig pris. Dette er langt vanskeligere i sentrumsnære strøk, for ikke å snakke om de større byene. Det blir dessuten stadig vanskeligere å finne tomter egnet for eneboliger, uavhengig av hvor høyt budsjett man har. Derfor er det viktig å sette av god tid når man skal lete etter tomt, slik at man får bygget huset i omgivelser man trives med.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Velg kvalitet over pris – så langt det lar seg gjøre

I forbindelse med selve byggearbeidet, er det særlig to utgiftsposter der det er mulig å påvirke prisen i stor grad: arbeidstimer og materialvalg. Det finnes dyrere og billigere materialer, og håndverkere med forskjellig timepris. Man skal imidlertid være forsiktig med å kutte i disse kostnadene. De rimeligste løsningene kan vise seg å bli dyre på sikt, dersom det går på bekostning av kvaliteten. Derfor er det lurt å prioritere så langt budsjettet tillater.

Dette gjelder også hvis man planlegger å gjøre mye selv. På sikt koster det mer å måtte opprette eventuelle mangler forårsaket av dårlig håndverk enn å engasjere profesjonelle håndverkere fra starten av.

Når man velger totalentreprise (utførende og prosjekterende fag) eller generalentreprise (kun utførende fag) blir utgifter til arbeidstimer, materialer og prosjektledelse samlet i én post. Dette kan føre til besparelser.

5. Hent inn flere pristilbud fra konkurrerende entreprenører

I Byggstart ser vi at flertallet av byggherrer som gjennomfører denne typen prosjekt, velger å ha én kontrakt på alle utførende arbeider. På den måten styres hele prosjektgjennomføringen av én bedrift. Det vil si at man overlater alt arbeid innen utførende fag, prosjektledelse og innkjøp av materialer, til en enkelt entreprenør. Dette kan være både praktisk og rimelig. Men det gjør det desto viktigere å finne rett entreprenør. Hent alltid inn 3 detaljerte anbud fra konkurrerende bedrifter. Kun på denne måten kan du forsikre deg om at du mottar konkurransedyktige priser. For å komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører, kan du legge ut prosjektet ditt gratis på Byggstart.no. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

6. Begynn søknadsprosessene tidlig

Å bygge enebolig vil alltid medføre søknadsplikt. Hvordan man søker, og hvor mye det koster, varierer fra kommune til kommune. Det er viktig at man sørger for å begynne denne prosessen så tidlig som mulig, i samarbeid med arkitekt. Velger man ferdighus, kan man overlate ansvaret for søking til leverandøren. Start med søknad om rammetillatelse, så søknad om igangsettingstillatelse dersom rammetillatelsen blir godkjent.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

7. Sett opp en detaljert framdriftsplan sammen med entreprenøren

Å bygge en enebolig er et komplekst prosjekt med mange oppgaver og bidragsytere som skal koordineres. Derfor er det viktig å sette opp en detaljert fremdriftsplan i samarbeid med entreprenøren. Denne planen vil gjøre det enkelt for alle involverte å få oversikt over når de ulike arbeidene skal være fullført.

8. Følg opp byggearbeidet underveis gjennom prosjektleder

Som byggherre bør du holde deg oppdatert på fremdriften i prosjektet. På den måten kan man enklere gjøre ta stilling til eventuelle spørsmål eller problemer som måtte oppstå underveis. Man bør alltid sørge for en god dialog med prosjektlederen som skal tjene som kontaktpunkt.

9. Husk uavhengig kontroll

Når eneboligen står ferdig må man få gjennomført uavhengig kontroll av ekstern fagperson. Dette gjøres som regel av en takstmann. Hensikten med befaringen er å undersøke om alt arbeid har blitt gjennomført i henhold til forskriftene, og det gjøres normalt sjekk av våtrom, tetthet og konstruksjon. Man skal også være på utkikk etter eventuelle skader eller mangler. Man skal ikke betale sluttfaktura før befaringen har blitt utført og eventuelle feil har blitt utbedret.

10. Sørg for å få tilsendt all relevant dokumentasjon

Som huseier er det viktig å ha fullstendig, detaljert dokumentasjon på alt arbeid som har blitt utført på huset. Det samme gjelder alle materialer og byggevarer som ble brukt. Denne informasjonen skal entreprenøren levere når arbeidet er fullført. Dette vil komme til stor nytte ved fremtidig vedlikehold, oppussing, eventuelle reklamasjonssaker og videresalg.  

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Slik kommer man i gang med byggentreprenør

Skal man bygge enebolig er det helt sentralt å engasjere en dyktig og pålitelig entreprenør. På den måten kan man være sikker på at arbeid bli utført av kvalifiserte fagfolk, og ved bruk av materialer som holder påkrevet kvalitet.

I Byggstart jobber vi kontinuerlig med kvalitetssikring av entreprenører og håndverkerfirmaer. Finner du aktører ved hjelp av vår tjeneste, kan du være sikker på at de har økonomi, godkjenninger og forsikringer i orden. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere entreprenører som har kompetansen og erfaringen som kreves for å bygge din enebolig.

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.