8 ting du må vite om takstein

 

Vurderer du å legge takstein? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Takstein

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Sjekk om taket egner seg for takstein

Hvis man ikke allerede har takstein på taket, er må man forsikre seg om at taket er egnet for denne typen tekke. Her er det to faktorer som spiller inn:

  • Vekt
  • Vinkel

Takstein er et tungt materiale. Betongstein veier om lag 45-50 kg per kvadratmeter. Teglstein er noe lettere, men ikke i betydelig grad. Dersom det nåværende tekket er lett, er det sannsynlig at taket ikke vil ha tilstrekkelig bæring til å tåle en slik belastning. Man må da forsterke husets bæring før man setter i gang. Dette vil medføre betydelige merutgifter, sammenlignet med å legge om eksisterende tak. Derfor ser vi som regel at en slik investering gjøres i sammenheng med andre større renovasjoner eller ombygginger av huset.

For å kunne legge takstein, kreves det også at taket er skrått. Betongstein krever en helningsgrad på minst 15 grader. Tilsvarende vinkling for teglstein er 22 grader i værutsatte strøk, og 18 grader i områder med mindre vind.

2. Velg riktig type takstein

Det finnes flere forskjellige typer takstein. Alle er slitesterke og har lang holdbarhet. Ellers er det stor spennvidde. Noen av de viktigste faktorene å ta hensyn til når man skal velge takstein, er:

Betong eller tegl: Taksteinen som brukes i Norge lages enten av betong eller tegl. Mens teglstein er et av de mest tradisjonsrike formene for taktekke, er betong et mer moderne produkt. Den viktigste årsaken til å velge tegl, er estetikk, mens betong vinner på pris.

Flat eller buet: Takstein finnes i mange ulike fasonger. Det viktigste hensynet å ta er hvorvidt man ønsker flat eller buet takstein. Vanligvis legges buet takstein på hus med en klassisk profil, mens flat takstein brukes på mer moderne hus (f.eks. funkishus).

Glasert eller matt: Man kan velge mellom takstein som er glasert eller matt. Fordelen med glasert stein er at den minsker sannsynlighet for at det danner seg mose. Matt stein egner seg best i strøk med mye snø.

Farge: Det finnes mange forskjellige farger å velge blant. De mest populære er rød og sort. Her er det opp til hver enkelt å velge det man selv foretrekker.

Med så mange hensyn å vurdere, er dette et valg mange huseiere velger å ta i samråd med entreprenør. Man trenger altså  ikke ha bestemt seg for hva slags stein man ønsker å bruke før man kontakter potensielle entreprenører for oppdraget.  

3. Husk undertaket

Skal man legge et nytt tekke på taket, vil man nesten alltid legge nytt undertak samtidig. Undertakets oppgave, sammen med primærtekkingen, er å sikre at huset forblir tørt. Derfor velger mange huseiere å legge et så godt undertak som mulig, for å oppnå bedre isolasjon og lekkasjebeskyttelse. Det er lurt å vurdere denne muligheten når man forbereder et prosjekt av denne typen.  

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Sett opp realistisk budsjett (med noe slingringsmonn)

Hva det koster å legge takstein avhenger i stor grad av hvilken type stein man velger. Det skyldes at det finnes takstein innen mange forskjellige prisklasser. Den rimeligste betongsteinen er bortimot det billigste taktekket som er tilgjengelig. Glasert teglstein er derimot blant de dyreste alternativene. Her kan man altså tilpasse produktvalg etter ethvert budsjett.

Som byggherre er man også påbudt å betale for takstige og feieplattform. I tillegg kommer takrenner og nedløp. Mange vil også ha behov for snøfangere. Alt dette må inngå i budsjettet.

Til sist kommer arbeidstimer. Man må benytte seg av tre typer fagkompetanse for denne typen prosjekt: blikkenslager, taktekker og tømrer. Antall nødvendige timer, vil variere fra prosjekt til prosjekt. Størrelsen på taket vil selvsagt ha stor betydning.

Noe man må huske når man setter opp et budsjett for å legge takstein, er faren for at det vil bli avdekket råteskader. Skulle dette skje, må disse utbedres før arbeidet kan fortsette. Det er helt grunnleggende å sette av tilstrekkelige midler for å dekke en slik uventet kostnad.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Finn riktig bedrift til å ta jobben

Valg av entreprenør er et av de viktigste avgjørelsene man tar når man skal få lagt takstein. Skal prosjektet bli vellykket, er det helt sentralt å engasjere en bedrift som er både pålitelig og kompetent. I Byggstart ser vi at de fleste byggherrer velger å organisere prosjektet som en totalentreprise. Det vil si at de skriver kontrakt med kun én entreprenør. Denne står da ansvarlig for å hente inn all nødvendig kompetanse (taktekker, blikkenslager, tømrer). En totalentreprenør vil også stå ansvarlig for kjøp av alle nødvendige materialer. Alternativet blir å skrive kontrakt med tre individuelle bedrifter.

Når man skal velge en entreprenør er det mange faktorer å ta hensyn til. Noen av de viktigste er:

Gode referanser: Forsikre deg om at du engasjerer en bedrift som kan vise til flere vellykkede prosjekter. Søk enten opp omtaler på nettet, eller ta direkte kontakt med referansene.

Riktige kvalifikasjoner/godkjenninger: Det er ingen påkrevde godkjenninger for firmaer som legger om tak, men se gjerne etter Sentral Godkjenning (taktekker eller tømrer), eller mesterbrev/fagbrev.

Solid økonomi: Det er viktig å forsikre seg om at man engasjerer en bedrift god økonomisk soliditet. Dette betyr at de er i stand til å tåle eventuelle tap, og ikke står i fare for å gå konkurs i løpet av arbeidet. Man kan forsikre seg om dette ved å gjennomføre en kredittsjekk. Et tak skal stå i mange år, så det er greit å være trygg på at utførende firma vil være tilstede også i årene fremover.

Tilstrekkelig kapasitet: En bedrift som allerede har en full ordrebok, vil muligens ikke være i stand til å gi prosjektet tilstrekkelig prioritet. Dette kan gi utslag i tidsoverskridelser og høyere pris.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Sett opp en fremdriftsplan

Når man har funnet en entreprenør til å ta seg av prosjektet, er det viktig at man blir enige om en fremdriftsplan. Ideelt sett skal denne være så detaljert som mulig. På den måten vet man hva skal forvente. Man vil også være i stand til å merke seg eventuelle forsinkelser.

Et nytt tak kan som regel legges på mellom 2 og 6 uker (på en vanlig enebolig). Tidsbruken vil avhenge av hvor mange takflater taket har, takets størrelse, husets høyde og hva slags tekke som legges.  

For å legge takstein trengs ikke særskilt ekspertise eller spesialutstyr. Særlig er betongstein ansett av taktekkere som et praktisk materiale å jobbe med. Derfor kan det ta kort tid å legge takstein, sammenlignet med andre typer taktekke.

7. Følg opp byggearbeidet underveis

Det er naturlig for byggherren å være jevnlig innom byggeplassen i løpet av et slikt prosjekt. På den måten holder man seg oppdatert på fremgangen, og kan forsikre seg om at arbeidet går i henhold til planen. Skulle uforutsette komplikasjoner oppstå, vil man også finne ut av dette så snart som mulig.

Man bør være varsom med å påta seg oppgaver man ikke er kvalifisert til. Å legge takstein, utbedre undertak og montere takrenner, er arbeid som krever høy kompetanse. Dessuten medfører en risiko å jobbe i høyden. Derfor lønner det seg å overlate arbeidet til de profesjonelle.

8. Få utført en sluttbefaring

Når taksteinen har blitt lagt, er det lurt å hente inn en selvstendig fagperson (for eksempel takstmann) til å gjøre en endelig befaring. På den måten forsikrer man seg at arbeidet har blitt utført i henhold til gjeldende forskrifter. Entreprenøren må også dokumentere alt arbeid som har blitt gjort og hvilket materiale som har blitt brukt. Disse dokumentene er det viktig å skaffe seg. Dette vil gjøre det enklere når andre håndverkere skal vedlikeholde taket senere. Dessuten vil takstmann gjerne ha tilgang til den slags informasjon ved eventuell taksering av eiendommen.

Kom i gang med entreprenør

Når man har bestemt seg for å legge takstein, er det første man bør gjøre å finne riktig entreprenør til jobben. Der kan vi i Byggstart bidra. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid, får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du blir matchet med godt kvalifiserte entreprenører for ditt prosjekt. Disse kommer da på befaringer og gir uforpliktende pristilbud.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.