10 råd ved bygging av fundament

 

Vurderer du å støpe fundament? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Fundament

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Planlegg godt

Planlegging er essensielt i ethvert byggeprosjekt. Når man skal fundamentere kan det imidlertid være vanskelig å planlegge i detalj. Dette skyldes at prosjektet i stor grad avhenger av forholdene i grunnen, noe man vet lite om før man begynner å grave. Hvor stødig massene viser seg å være, vil ha stor påvirkning på hva slags arbeid som kreves videre i prosjektet. Det er imidlertid visse avgjørelser du kan ta på forhånd. For eksempel vil valg av fundament avhenge av hva du skal bygge og hvilken belastningen konstruksjonen vil påføre fundamentet. Selv om det kan være vanskelig å planlegge fundamenteringen i detalj, vil det likevel lønne seg å gjøre de forberedelsene som er mulig. Da kan du gjennomføre prosjektet raskere, samtidig som det blir enklere å gjøre eventuelle justeringer underveis.

2. Sett av tid og vær nøye med grunnarbeidet

For at du skal få et godt fundament må du først legge forholdene til rette. Det er viktig at du graver frem og tilrettelegge området for det fundamentet du skal bygge. En ringmur trenger et plant underlag, og grunnmuren må stå dypt og stødig. Du må isolere og drenere for å hindre kapillært oppsug og sikre for telehiv.

Skal du støpe såle og trenger mye betong, er det lettest å bestille en betongbil. Husk derfor at du må ha plass til maskiner, materialer og verktøy i byggeperioden. Tung transport og store maskiner krever dessuten at byggeplassen er fremkommelig.

3. Bruk gode håndverkere

Flere ønsker å gjennomføre denne typen prosjekt på egenhånd, for å spare penger. Og for noen vil fundamentering være et overkommelig prosjekt. Det forutsetter imidlertid at man har den nødvendige erfaringen, kunnskapen og kompetansen.

Husk at fundamentet skal tåle vekten fra hele den øvrige konstruksjonen. Hvis arbeidet ikke er riktig utført, kan det føre til skader på resten av bygningen og potensielt ødelegge hele prosjekter. Derfor er det viktig at den som bygger fundamentet har god oversikt over hvordan dette gjøres. Det samme gjelder når man skal avgjøre fundament-type basert på grunnforholdene og trykkbelastning. Vi i Byggstart vil generelt anbefale å bruke profesjonelle fagolk til å legge fundamentet, så du har et godt grunnlag til resten av prosjektet.

For å gjøre det lettere for deg å velge rett entreprenør, kan du benytte deg av Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Bruk tid på avtalen

Når du har valgt en entreprenør er det tid for å skrive kontrakt. Vær nøye i prosjektbeskrivelsen så du er sikker på at entreprenøren vet hva som skal gjøres. En god avtale er nødvendig for å sikre en effektiv prosess. En detaljert kontrakt vil være til begges fordel. På den måten unngår man uenigheter og misforståelser underveis i prosjektet. Det bør også komme tydelig frem hvordan dere skal løse eventuelle forsinkelser, pristillegg og problemer. Ha det klart hvem som er ansvarlig for at materialene og utstyr er tilgjengelig til riktig tid. Skal du gjøre noe av arbeidet selv, bør dette også avklares med entreprenøren i god tid. Benytt gjerne Forbrukerrådets kontraktsforslag.

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Sett opp et oversiktlig prosjekt

Det er en rekke ulike kostnader som inngår i et byggeprosjekt. For å holde oversikt over disse underveis, er det viktig at du utarbeider et nøyaktig og detaljert budsjett. Ha egne poster til forskjellige deler av arbeidet, materialer og eventuelt leie av utstyr. Har du skrevet et godt budsjett, vil du fort merke om prosjektet holder seg innenfor rammene du har satt. Da er det også enklere å gjøre eventuelle justeringer underveis. Det lønner seg å også å sette av midler til uforutsette hendelser. Dette er en utgift som ofte kan oppstå i forbindelse med fundamentering.

6. Sikre deg en god pris

For å være sikker på at du får en konkurransedyktig pris, bør du samle inn tilbud fra flere aktører. Sørg også for at tilbudene inkluderer de samme materialene og arbeidene. På den måten har du grunnlag for å sammenligne tilbudene; ikke bare totalprisen, men hver enkel utgift. I noen tilfeller kan det lønne seg for deg å kjøpe inn materialene selv. Noen entreprenører har imidlertid gode avtaler med leverandører de bruker ofte, og kan dermed tilby billigere materialer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

7. Ha en tidsplan med flere holdepunkter

For at du skal ha kontroll på tidsbruken underveis i prosjektet, må du ha en plan du kan følge med på. Denne bør du sette opp sammen med håndverkeren, så dere har de samme forventningene. Det er lurt å sette opp flere holdepunkter underveis i planen, for eksempel når gravearbeidene skal være ferdig. Da har du alltid oversikt over fremdriften i prosjektet. Det er også lettere for deg å håndtere forsinkelser og gjøre eventuelle justeringer underveis.

8. Ikke glem søknadsplikten

Det er viktig at du setter den inn i hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt. Dette gjelder både de som gjelder for hele landet, og de som varierer avhengig av hvilken kommune byggeprosjektet skal foregå. Reglene er der for å sikre byggekvalitet og brukervennlighet, og dette er jo noe du bør legge vekt på uansett. Det er visse konstruksjoner du også kan sette opp selv uten å søke. Hvis du ser at prosjektet ditt er innenfor forskriftene som sier at det ikke er søknadspliktig, må du likevel undersøke reguleringsplanen og andre kommunale tiltak. For å være helt sikker på at du har rett til å føre opp en bygning, bør du på forhånd kontakte kommunen, uavhengig om du tror prosjektet er søknadspliktig eller ikke. Kommunen vil hjelpe deg med å vurdere om det er innenfor regelverket. Hvis du derimot bygger uten å søke og det viser seg at prosjektet likevel krever tillatelse, kan du få store bøter og i verste fall bli tvunget til å rive.

9. Vær ute i god tid

Å beregne god tid er helt sentralt når du skal planlegge prosjektet. På den måten kan du sikre at du har god oversikt over både arbeidet, tidsbruk og økonomi når byggingen starter. Jo nøyere du forbereder prosjektet, desto bedre rustet er du til å håndtere eventuelle uforutsette utfordringer som måtte oppstå underveis.

Det er også viktig å være ute i god tid når du skal engasjere en entreprenør. Gode entreprenører er ofte opptatt i månedsvis framover. Derfor er det viktig å starte anbudsprosessen tidlig, slik at du kan velge den entreprenøren som er best egnet til prosjektet.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

10. Følg prosessen nøye

Selv om du skulle velge å overlate hele arbeidet til profesjonelle, lønner det seg å besøke byggeplassen ofte. På den måten holder du deg oppdatert på fremdriften i prosjektet. Selve fundamentet er ikke nødvendigvis så tidkrevende, men det er mye annet som også skal bygges. Derfor må du sørge for at alt ligger til rette for det videre arbeidet. Når du har god kjennskap til forholdene, er det også enklere å tilpasse seg eventuelle endringer underveis. Med nøye planlegging, gode håndverkere og oppfølging underveis, ligger alt til rette for at dette blir et vellykket prosjekt.

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.