8 ting du må vite om garasjer i betong

 

Vurderer du å bygge garasje i betong? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Garasje i betong

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ny garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Start med god planlegging

God planlegging er sentralt i alle faser av ethvert byggeprosjekt. Du står selv ansvarlig for en rekke viktige valg, som å velge størrelse, kledning og hvilke fasiliteter garasjen skal ha. Du må også ta stilling til om du ønsker en arkitekttegnet garasje eller en standardløsning. Husk at alle slike valg vil påvirke sluttprisen. Derfor er banken et nyttig sted å starte. Det vil også lønne seg å gjøre et estimat på hva prosjektet vil koste. Deretter kan du klargjøre et underlag for prising, enten på egenhånd, eller i samarbeid med arkitekt eller annen konsulent. Desto mer nøyaktig underlaget for prising er, desto lettere vil det bli å sammenligne tilbud i anbudsprosessen. Les videre for å finne ut av priser for garasje i betong, hvordan du setter opp et realistisk budsjett, og hvordan anbudsprosessen foregår.

2. Finn ut av budsjettet

Å bygge garasje i betong er dyrere enn å velge andre materialer. Men selv om de umiddelbare utgiftene er høyere, har betong flere fordeler som gjør den gunstig over tid. Den vil for eksempel være tilnærmet vedlikeholdsfri. Dette er sannsynligvis en av grunnene til at flere velger å bygge garasje i betong.

Et av de viktigste grepene du kan ta som huseier, er å besøke banken tidlig i prosessen. Slik vil du kunne få et inntrykk av hvilke budsjettrammer du har å forholde deg til. Husk at man alltid bør holde igjen 10-20% av budsjettet til uforutsette kostnader og eventuelle endringer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

3. Få oversikt over priser for garasje i betong

Byggstart har opparbeidet en prisstatistikk som tar utgangspunkt i tidligere prosjekter med fagfolk fra vårt nettverk. Vi ser at gjennomsnittsprisen for å bygge garasje i betong ligger på rundt 550.000 kroner (alt inkludert). For prosjekter med lav kompleksitet og flere standardløsninger, kan prisen komme ned i 400.000 kroner. Større eller mer avanserte prosjekter kan komme opp i 800.000 kroner eller mer. Disse prisene inkluderer alt av arbeid og materialer. I tillegg vil søking til kommunen og arbeider for å utforme utforming søknadsdokumenter, medføre ekstra kostnader. Det å bygge garasje utløser ikke nødvendigvis søknadsplikt, men i mange tilfeller vil det gjøre det. Søknadsgebyret vil variere mellom ulike kommuner. Beløpet avhenger også av hvilke tiltak som utløser søknadsplikten, og om du må søke om dispensasjon fra regelverket. Totalt kan arbeidet med utforming av søknadspapirer og selve søknadsgebyret ofte komme opp i 50.000 kroner eller mer.

Få 3 tilbud på ny garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

4. Få inn flere tilbud

Når du vet hva prosjektet skal bestå av, er neste steg anbudsprosessen. Dersom du ønsker en arkitekttegnet garasje, kan du kontakte arkitekt for å utarbeide et underlag for prising på forhånd. For mer standardiserte garasjer, vil det være nok å ha formulert de viktigste retningslinjene for prosjektet før du kontakter entreprenør. Entreprenøren har gjerne kontakt med arkitekter eller tekniske tegnere som kan utføre de nødvendige tegningene som kreves i prosjekteringen og søking til kommunen.

I anbudsprosessen tar du først kontakt med flere potensielle entreprenørfirmaer. Vi anbefaler å alltid hente inn pristilbud fra minst to firmaer. Vi ser at tilbud fra tre godt kvalifiserte entreprenører er nok til å finne en god pris. Aktuelle entreprenører kommer på befaring, før den sender et pristilbud tilbake til deg. For å gjøre det enklere å finne den beste løsningen, kan du sette opp pristilbudene i et regneark og sammenligne hva som dekkes av hvert tilbud.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Bestem deg for hvordan du vil organisere prosjektet

Det finnes noen ulike måter å organisere et byggeprosjekt. Vi skiller hovedsakelig mellom delt entreprise og totalentreprise. Ved delt entreprise er det du selv som fungerer som prosjektleder. Det innebærer at du selv skriver kontrakt med håndverkerne fra alle de involverte fagfeltene. Når du skal bygge en garasje i betong vil du trenge entreprenører innen graving og grunnarbeider, tømrer- og betongarbeider, elektriker, og i visse tilfeller maler eller flislegger. Det er du selv som står ansvarlig for prosjekteringen, med mindre du engasjerer en ekstern prosjektleder eller arkitekt. Entreprenørene sin oppgave blir å utføre de arbeidene som er beskrevet innenfor det aktuelle fagfeltet.

Ved totalentreprise skriver du kun kontrakt med ett firma, som vil ha ansvar for hele byggeprosjektet. Dette firmaet er da ansvarlig for alt fra prosjektering til ferdigstilling. Merk at man ofte kaller det totalentreprise selv om man engasjerer en separat arkitekt til å begynne med. Totalentreprenøren utfører visse deler av arbeidet selv, i tillegg til prosjektering og prosjektledelse. De har også kontrakter med ulike underentreprenører som utfører arbeid på fagfeltene firmaet ikke utfører selv.

I totalentreprise vil hovedentreprenøren ta et påslag på prisene fra sine underentreprenører, Dette påslaget ligger vanligvis på 10-15 prosent. Men det er ikke dermed sagt at det er billigere å velge delt entreprise. Det å påta seg ansvaret for prosjektering og prosjektledelse vil kreve mange timers innsats, og du bør ha god kontroll på forskrifter, regler og standarder.

En annen fordel med totalentreprise er at det ikke vil oppstå noen spørsmål om ansvarsfordeling hvis det skulle oppstå feil eller mangler. Totalentreprenøren vil alltid sitte med det overordnede ansvaret for prosjektet.

6. Finn en erfaren entreprenør

Når du har hentet inn tilbud må du vurdere hvilken entreprenør som egner seg best for ditt prosjekt. Dette avhenger i stor grad av håndverkernes erfaring. Vær på utkikk etter firmaer med bred og dyp kunnskap om konstruksjoner i betong. Slik sikrer du at entreprenøren kan utføre prosjektet raskt, effektivt. Når arbeidet går raskt blir det gjerne også billigere for deg.

I tillegg bør alle entreprenørene du vurderer, ha forsikringer, godkjenninger og økonomi i orden. I Norge har man blant annet en lovpålagt godkjenningsordning for alle håndverkere som skal utføre elektrisk arbeid (DBS-godkjenning). Når det gjelder entreprenørens økonomi, kan du finne ut av dette ved å søke opp bedriften i Brønnøysundregistrene eller få utført en kredittsjekk. I tillegg bør firmaet ha et antall referanser å vise til. Spør gjerne om nummeret til noen av disse, slik at du kan få et inntrykk av hvordan andre kunder har opplevd samarbeidet med entreprenøren. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrer gjerne ditt prosjekt gratis og uforpliktende på byggstart.no.

7. Finn ut av hva du bør gjøre selv og hva du bør overlate til fagfolk

Når det gjelder garasje i betong, er det store deler av arbeidet du ikke kan gjøre selv. Håndverket som inngår i å bygge en garasje i betong, forutsetter kunnskap, erfaring og i visse tilfeller fagbrev. Derfor er det helt nødvendig å overlate store deler jobben til profesjonelle.

Det er likevel visse deler av etterarbeidet du kan gjøre selv. For eksempel etterfylling av masser dersom dette må gjøres for hånd, eller maling (hvis dette inngår som en del av prosjektet). Eventuell egeninnsats er noe du bør avklare med entreprenøren på forhånd slik at dere unngår forsinkelser.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

8. Sørg for at du har formalitetene på plass før du avslutter prosjektet

Når du nærmer deg slutten av prosjektet, er det viktig å ha formalitetene på plass. Før du betaler ut siste del av det kontraktsbestemte beløpet, lønner det seg å gå sluttbefaring. Dette skal gjøres av en ekstern fagperson, som takstmann eller byggingeniør, gjerne med spesifikk kunnskap om bygging i betong. Slik sørger du for at det ikke skjuler seg feil eller mangler i det utførte arbeidet. I tillegg bør du be entreprenøren om kopi av alle relevante dokumenter og papirer.

Klar for å komme i gang?

Ønsker du å gå i gang med å bygge en garasje i betong, er første steg å hente inn pristilbud. I stedet for å undersøke og kvalitetssikre håndverkerne selv, kan du benytte gratistjenesten Byggstart. Vi har utviklet en tjeneste som setter boligeiere i kontakt med de håndverkerne som passer best til deres prosjekt. En god håndverker er ikke nødvendigvis like god på alle fagfelt. Dersom du ønsker å bygge garasje i betong, lønner seg derfor å finne et firma som har nettopp betong som spesialfelt. På Byggstart.no kan du registrere prosjektet ditt kun ved å fylle inn noen få opplysninger om arbeidet du vil ha utført.

Få 3 tilbud på ny garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.