10 smarte tips når du skal bytte kledning

 

Vurderer du å bytte kledning? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Bytte kledning

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Har man et eldre hus med trekledning, vil det på et tidspunkt bli nødvendig å bytte panelene. Årsaken til dette er hovedsakelig slitasje fra vær og vind, som kan lede til fukt og råte. Hvis fukt og råte får stå ubehandlet, kan det gi store følgeskader. Slike skader kan i verste fall føre til at boligens bærende struktur svekkes. Dette vil gi store ekstra kostnader, sammenlignet med hvor mye det koster å bytte kledning i god tid.

1. Start med god planlegging

God planlegging er essensielt i ethvert byggeprosjekt. Vær derfor tidlig ute med å kartlegge hvilke arbeider som skal gjennomføres, og hvilke tidsrammer arbeidet skal foregå innenfor.

Noe av det første man bør gjøre, er å besøke banken dersom du trenger lån for å finansiere prosjektet. Her kan du få en oversikt over de finansielle rammene for prosjektet. På den måten kan du være sikker på at du er i stand til å finansiere prosjektet du planlegger å gjennomføre. Les videre for å se hvilke kostnader man kan forvente når man skal skifte kledning.

Sørg for å ha et klart bilde av prosjektet før du henter inn tilbud fra entreprenører. Dette bidrar til at tilbudene blir mest mulig nøyaktige, og dermed også mest mulig sammenlignbare.

2. Finn ut av hva slags kledning du skal velge

Det finnes en rekke alternativer når man skal bytte kledning. Mange velger å skifte kledning, men beholde samme uttrykk, altså kun for å heve boligens kvalitet. Man kan også velge å endre uttrykket, ved å velge en annen tresort eller farge.

Den vanligste tresorten vi bruker til kledning her i Norge, er gran. Dette er en slitesterk og rimelig tresort. Furu har en del egenskaper som gjør den mer værbestandig enn gran. Dette gjelder særlig såkalt malmfuru, som har fått gro lenge. Denne tresorten er en svært populær værutsatte områder, eller på hus der man ønsker ubehandlet finish på kledningen. Denne furutypen inneholder mye sevje, som fungerer som en naturlig impregnering. Det finnes også flere alternativer for ferdigbehandlede paneler, både naturfargede, og med ulik maling, beis, varmebehandling eller impregnering.

I tillegg finnes det mange alternativer som gir et mer unikt estetisk uttrykk. Slike tresorter er for eksempel ask, malm, sedertre eller lerk. Det å velge en slik tresort kan gjøre at ditt prosjekt havner i øvre del av prisintervallet vi skisserer nedenfor.

3. Få et inntrykk av prisene på bytte av kledning

For å kunne holde oversikt over gjennomsnittsprisen på en rekke ulike byggeprosjekter, har vi i Byggstart opparbeidet en egen prisdatabase. Denne er basert på gjennomførte byggeprosjekter. Vi ser at snittprisen for bytte av kledning ligger på rundt 2.000 kroner per kvadratmeter veggflate. Prisene varierer fra rundt 1.500 kroner per m2, til nærmere 4.000 kr per m2. Merk at denne prisen også inkluderer etterisolering med 5-10 cm isolering. Les videre for å se hva som kan være med på å drive prisen opp eller ned.

4. Vurder andre arbeider i tillegg

For mange blir det nødvendig å male huset etter at den nye kledningen er montert. Andre velger å utføre ulike energibesparende tiltak. Et slikt tiltak kan være å bytte til mer energieffektive vinduer og eventuelt dører. Det er åpenbart at gamle hus lekker mye varme, men dette gjelder også for nyere hus. Det anslås at rundt 40% av varmetapet på en typisk 80-tallsbolig skjer gjennom vinduene. Et annet energibesparende grep er å etterisolere. Dette gjøres ved å legge et nytt isolerende lag før man legger ny kledning. Etterisolering vil gi bedre inneklima, fjerne eventuell trekk, og huset vil kunne oppnå en høyere energikarakter. Boliger kategoriseres etter hvor energieffektive de er og hvor stort varmetapet er, med en skala fra A til G, der A er best. En høyere energikarakter kan øke å boligens verdi betydelig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Finn ut hvor du kan gjøre innsparinger

Driverne av pris på et prosjekt som bytting av kledning, er hovedsakelig størrelsen på veggflatene som må byttes ut. I tillegg vil det avhenge av kledningstype og hvorvidt man velger liggende eller stående panel. Som nevnt finnes det flere ulike tresorter, til ulik pris.  Liggende panel er normalt noe billigere å montere, fordi det tar kortere tid. Her må du altså ta en vurdering på hvilket estetisk uttrykk du ønsker. Du må også prioriterer hvorvidt du ønsker å holde kostnadene nede nå, eller minimere vedlikeholdsarbeid i fremtiden. Tresorter som malmfuru vil ha behov for svært lite vedlikehold, og liggende paneler gjør også fremtidig vedlikehold lettere. Årsaken til dette er at man normalt kun vil trenge å bytte de nederste panelene, hvis kledningen skulle få nye fuktskader. Fremkommelighet på tomten kan også gjøre arbeidene mer eller mindre tidkrevende, og dermed påvirke kostnadene til arbeidskraft.

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

6. Finn den rette entreprenøren

Bytte av kledning krever høy fagkunnskap. Dersom arbeidene ikke utføres korrekt, kan det gjøre at råte og fukt på nytt oppstår i eller under kledningen. Derfor er det helt sentralt å finne en entreprenør med relevant kompetanse. Tømrerfirmaet du velger bør ha erfaring fra tilsvarende jobber. På den måten kan du være sikker på at håndverkerne vet hva de gjør, og at alle arbeider utføres i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Firmaet må også ha alle forsikringer og en stabil økonomi.

Det finnes flere godkjenningsordninger for håndverkertjenester i Norge. Blant dem er Sentral godkjenning, Mesterbedriftordningen, Våtromsgodkjenning og DBS-godkjenning. Bland disse kan det være mest aktuelt å se på hvorvidt firmaet innehar Sentral Godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet innenfor utførende tømrerarbeid (tiltaksklasse 1 skal være tilstrekkelig).

7. Hent inn nok tilbud i anbudsprosessen

Pristilbudet du får fra entreprenøren vil ofte være en av de store driverne av pris. Samtidig ser vi at pristilbud fra like godt kvalifiserte firmaer vanligvis ikke varierer veldig mye. Det er skal derfor være tilstrekkelig å hente inn tre ulike pristilbud. Du bør ta deg god tid til å vurdere de ulike tilbudene. Sørg for å sammenligne innholdet i tilbudene, ikke bare totalsummen. Sett gjerne opp tilbudene i et regneark, det vil gjøre det enklere å sammenligne de ulike postene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

8. Finn ut om ditt prosjekt krever søking

Normalt vil ikke bytte av kledning kreve søking til Plan og bygg. Det finnes imidlertid noen faktorer som likevel kan gjøre ditt prosjekt søknadspliktig. Dette gjelder blant annet hvis bygningens karakter endres, altså at fasadeendringene er såpass omfattende at boligens visuelle uttrykk endres betydelig. Dette kan blant annet skje dersom man velger å montere flere eller større vinduer og dører.

9. Dette bør du gjøre underveis

Underveis i ethvert byggeprosjekt er det lurt å holde seg oppdatert på fremdriften i arbeidet. Både for å være sikker på at det ikke har oppstått misforståelser, og for å se til at arbeidene følger tidsskjema og fremdriftsplan. På større prosjekter kan det være nyttig å utforme en fremdriftsplan i tillegg til kontrakten. I dette dokumentet kan du og entreprenøren fastsette noen milepæler for hva som skal være gjort når, utover det som er skrevet inn i kontrakten.

10. Noen ting du bør huske på før ferdigstilling

Før man kan anse prosjektet som ferdig, er det et par formaliteter som må være på plass. For det første bør du gå sluttbefaring. Dette gjøres normalt før du betaler ut siste del av kontraktsbeløpet. Sluttbefaring skal utføres av en ekstern fagperson. Denne har som oppgave å kontrollere at arbeidene holder høy kvalitet, og at de er utført i henhold til alle gjeldende regler og forskrifter.

Helt til slutt er det viktig å få tilsendt kopi av all relevant dokumentasjon. På denne måten kan du dokumentere at arbeidene er utført av dyktige håndverkere ved et eventuelt salg. Det er også lurt å ha disse papirene tilgjengelig om man avdekker feil eller mangler i ettertid. Det kan også være nyttig ved videre renoveringsarbeider.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Neste steg

Har du bestemt deg for å bytte kledning på boligen din, er det sentralt å finne den rette entreprenøren. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.