10 smarte tips når du skal bytte kledning

Bytte kledning

Innhold:

- En introduksjon til bytte av kledning- 10 smarte tips for bytte av kledning- Kom i gang med ditt prosjekt

Det å bytte kledning vil på et eller annet tidspunkt bli et nødvendig prosjekt på eldre hus. Årsaken til dette er hovedsakelig slitasje fra vær og vind, som igjen leder til fukt og råte. Hvis fukt og råte får stå ubehandlet, kan det gi store følgeskader. Slike skader kan i verste fall føre til at boligens bærende struktur svekkes. Dette vil gi store ekstra kostnader, sammenlignet med kostnadene forbundet med å bytte kledning med en gang fukt eller råte oppdages.

I denne artikkelen får du ti raske tips til gjennomføringen av kledningsbytte. Vi tar for oss alt fra tidlig planlegging, valg av entreprenør i anbudsprosessen, til hvordan du avslutter et prosjekt med alle formaliteter i orden.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

1. Start med god planlegging

God planlegging er essensielt i alle ledd i ethvert byggeprosjekt. Både når det gjelder hvilke arbeider som skal utføres, og innenfor hvilke budsjettrammer, er det lurt å sette seg inn i dette tidlig.

Når det gjelder budsjett, vil det første du må gjøre, være å snakke med banken din. Det er lurt å gjøre dette så tidlig som mulig. Slik unngår du å bli skuffet dersom det viser seg at dere ikke har råd til alt det dere hadde sett for dere. Les videre for å se hvilke kostnader man normalt må beregne for å skifte kledning, samt hvilke andre arbeider dere kanskje bør vurdere å inkludere i samme prosjekt.

Når det gjelder prosjekteringen bør dere ha klart for dere hva dere ønsker i prosjektet, allerede når dere henter inn tilbud fra entreprenører i anbudsprosessen. Dette bidrar til at tilbudene blir mest mulig nøyaktige, og dermed også mest mulig sammenlignbare. Les mer om hvordan du best kan sammenligne ulike pristilbud i punktet som handler om anbudsprosessen.

2. Finn ut av hva slags kledning du skal velge

Det finnes mange alternativer når du skal bytte kledning på boligen din. Mange velger å skifte kledning, men beholde samme uttrykk, altså kun for å heve boligens kvalitet. Man kan også velge å endre uttrykket helt, ved å velge annen tresort, annen farge på maling eller velge en ubehandlet look.

Den vanligste tresorten vi bruker til kledning her i Norge, er gran. Dette er en slitesterk og billig tresort, og den er lett å få tak i. Furu har en del egenskaper som gjør den mer værbestandig enn gran. Særlig furu som har fått gro i ro og mak, såkalt malmfuru, er en favoritt i spesielt værutsatte områder, eller på hus der man ønsker ubehandlet finish på kledningen. Denne furutypen inneholder mye sevje, som fungerer som en naturlig impregnering. Det finnes også flere alternativer for ferdigbehandlede paneler, både naturfargede, og med ulik maling, beis, varmebehandling eller impregnering.

Det finnes også mange alternativer for dere som ønsker et mer unikt estetisk uttrykk. Slike tresorter er for eksempel ask, malm, sedertre eller lerk. Det å velge en slik tresort vil kunne gjøre at ditt prosjekt havner i øvre del av prisintervallet vi skisserer nedenfor.  

3. Få et inntrykk av prisene på bytte av kledning

I Byggstart mottar vi kopi av pristilbud fra anbudsprosessen, samt kopi av endelig faktura. Basert på etter hvert flere hundre prosjekter gjennomført med håndverkere fra vårt nettverk, har vi bygget opp en prisstatistikk for alle de vanligste byggeprosjektene. Vi ser at snittprisen for bytte av kledning vil ligge på rundt 2000 kroner per kvadratmeter veggflate. Prisene kan likevel variere fra ned i 1700 kroner per kvadratmeter, til så mye som 3000 kroner/kvm. Les videre for å se hva som kan være med på å drive prisene opp eller ned.

4. Finn ut av hvilke andre arbeider dere kanskje bør vurdere

For mange blir det nødvendig å male huset etter at den nye kledningen er montert. Andre velger å utføre ulike energibesparende tiltak. Et slikt tiltak er å bytte til mer energieffektive vinduer, og eventuelt dører. Det anslås at rundt 40% av varmetapet på en typisk 80-tallsbolig skjer gjennom vinduene. Et annet energibesparende grep er å etterisolere. Dette gjøres ved å legge et nytt isolerende lag før man legger ny kledning. Etterisolering vil gi bedre inneklima, fjerne eventuell trekk, og huset vil kunne oppnå en høyere energikarakter. Boliger kategoriseres etter hvor energieffektive de er og hvor stort varmetapet er, med en skala fra A til G, der A er den beste karakteren. En høyere energikarakter vil kunne gi øke verdien på boligen betydelig.

5. Finn ut hvor du kan gjøre innsparinger

Driverne av pris på et prosjekt som bytting av kledning er hovedsakelig størrelsen på veggflatene som må byttes ut. I tillegg vil type kledning og hvorvidt du velger liggende eller stående panel også ha en del å si. Som nevnt finnes det flere ulike tresorter, til ulik pris.  Liggende panel er normalt noe billigere å montere, fordi det tar kortere tid. Her må du altså ta en vurdering på hvilket estetisk uttrykk du ønsker deg. Du må også prioriterer hvorvidt du ønsker å holde kostnadene nede nå, eller minimere vedlikeholdsarbeid i fremtiden. Som nevnt vil tresorter som malmfuru ha behov for svært lite vedlikehold, og liggende paneler gjør også fremtidig vedlikehold lettere. Årsaken til dette er at man normalt kun vil trenge å bytte de nederste panelene, hvis kledningen skulle få nye fuktskader. Fremkommelighet på tomten kan også gjøre arbeidene mer eller mindre tidkrevende.

6. Finn de rette håndverkere for ditt prosjekt

Bytte av kledning krever høy fagkunnskap, og hvis du ikke har erfaring fra lignende prosjekter anbefales det å benytte fagkyndige håndverkere. Dersom arbeidene ikke gjøres korrekt, kan det gjøre at råte og fukt på nytt oppstår i eller under kledningen.

Entreprenørfirmaet du velger bør altså ha erfaring fra tilsvarende jobber. På den måten kan du være sikker på at håndverkerne vet hva de gjør, og at alle arbeider utføres i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Firmaet må også ha alle forsikringer i orden, og en stabil økonomi.

Det finnes flere godkjenningsordninger for håndverkertjenester i Norge. Blant dem er Sentral Godkjenning, Mesterbedriftordningen, Våtromsgodkjenning og DBS-godkjenning. DBS-godkjenning er den eneste av disse som er lovpålagt, og fungerer som bevis på at firmaet har tilstrekkelig kompetanse til å utføre elektriske arbeider. Resten av godkjenningsordningene som er nevnt her er frivillige, men de fungerer likevel som et ekstra kvalitetsstempel.

7. Hent inn nok tilbud i anbudsprosessen

Pristilbudet du får fra entreprenøren vil ofte være en av de store driverne av pris. Samtidig ser vi at pristilbud fra like godt kvalifiserte håndverkere ikke varierer ekstremt mye. Det er derfor nok å hente inn tre ulike pristilbud, og du bør alltid hente inn minst to, som et minimum. Du bør ta deg god til til å vurdere de ulike tilbudene opp mot hverandre. Noen ganger er det ulike utgiftsposter som dekker av de forskjellige entreprenørfirmaene. Sett gjerne opp tilbudene du har mottatt i et regneark, for å lettere kunne ta en god avgjørelse.

8. Finn ut om ditt prosjekt krever søking

Normalt vil ikke bytte av kledning kreve søking til Plan og Bygg. Det finnes imidlertid noen ting som likevel kan gjøre ditt prosjekt søknadspliktig. Dette gjelder blant annet dersom bygningens karakter endres, altså at fasadeendringene er såpass omfattende at boligen visuelt er betydelig annerledes. Dette kan blant annet skje dersom du velger å montere flere eller større vinduer og dører.

9. Dette bør du gjøre underveis

Underveis i ethvert byggeprosjekt er det alltid lurt å holde et visst oppsyn med at arbeidene går som de skal. Både for å være sikker på at det ikke har oppstått misforståelser, men også for å se til at arbeidene følger tidsskjema og fremdriftsplan. På større prosjekter kan det være nyttig å utforme en fremdriftsplan i tillegg til kontrakten. I dette dokumentet kan du og håndverkerne fastsette noen milepæler for hva som skal være gjort når, utover det som er skrevet inn i kontrakten.

10. Noen ting du bør huske på før ferdigstilling

Før du sier deg ferdig med prosjektet, er det et par ting du bør tenke på. For det første bør du gå sluttbefaring. Dette gjøres normalt før du betaler ut siste del av kontraktsbeløpet. Sluttbefaring skal utføres av en ekstern fagperson. Han eller hun har som oppgave å kontrollere at arbeidene er utført i høy kvalitet, og i henhold til alle gjeldende regler og forskrifter.

Helt til slutt er det også lurt å få tilsendt kopi av alle dokumenter som har med ditt prosjekt å gjøre. På denne måten kan du dokumentere at arbeidene er utført av dyktige håndverkere ved et eventuelt salg. Det er også lurt å ha disse papirene for hånden i tilfelle det skulle oppstå problemer eller dere oppdager mangler på et senere tidspunkt. Det kan også være nyttig ved videre renoveringsarbeider.

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Neste steg

Det neste du må gjøre hvis du vil bytte fasaden på din bolig, er å finne dyktige fagfolk til jobben. Dette kan du for eksempel gjøre gjennom gratistjenesten Byggstart. Vi jobber med kvalitetssikring av håndverkere, og i vårt nettverk finnes håndverkere som er spesialister på en rekke ulike typer byggeprosjekter. Vi har også kontakt med håndverkere over store deler av landet. Registrer gjerne ditt bytte av kledning som et prosjekt på Byggstart eller klikk deg tilbake til forsiden og følg instruksjonene der. Når du har registrert et prosjekt hos oss, vil en av våre medarbeidere ta kontakt for å få ytterligere informasjon om detaljene rundt ditt prosjekt. Basert på denne informasjonen vil vi hjelpe dere å komme i kontakt med de håndverkerne som er best egnet for nettopp ditt bytte av kledning.

Neste steg:

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.