Bygge påbygg? Her er 10 ting du må vite

 

Vurderer du å bygge påbygg? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene. 

Påbygg

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Vit om de nødvendige kravene

Når du skal bygge påbygg er det flere regler og forskrifter man må følge. Derfor kan du ikke gå i gang med prosjektet før du har fått godkjent de nødvendige søknadene. Første steg er derfor som regel å komme i kontakt med en Ansvarlig Søker, som kan utarbeide tegninger og sende inn søknad til kommunen. Dette er normalt en arkitekt, evt en teknisk tegner eller ingeniør.

Husk at det skilles mellom påbygg og tilbygg. Tilbygg er en utvidelse av byggets grunnflate, mens et påbygg er en utvidelse i høyden. Eksempler på påbygg i søknadsøyemed er ny etasje, takopplett, arker eller takløft. Et påbygg vil alltid være søknadspliktig, mens et tilbygg ikke alltid er dette. Her er det sentralt å forstå hvilke begrensninger som finnes for å øke takøyden på bygget.

2. Engasjer en arkitekt

Særlig på prosjekter av en viss størrelse og kompleksitet, vil det være nødvendig å engasjere en arkitekt. Planløsning og rominndeling har mye å si for resultatet på prosjektet. Her kan arkitekten komme med gode innspill. I tillegg kan de hjelpe deg med å utarbeide søknad til kommunen, som krever at både plantegninger og snitt-tegninger er korrekt utført. Dessuten vil arkitekten kunne fungere som ansvarlig søker, og organisere innhenting av ansvarsretter fra de utførende fagene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

3. Finn den rette entreprenøren

Deretter er det på tide å engasjere noen som kan utføre selve arbeidet. Det er viktig å være nøye i utvelgelsesprosessen. Les referanser og andre kunders erfaringer med foretakene du vurderer. Du burde også søke opp firmaets regnskap og forsikre deg om at de har økonomien i orden. Det kan også lønne seg å undersøke om foretaket har nødvendige kurs og godkjenninger. De fleste godkjenningsordninger i Norge er frivillige, og er derfor ikke et krav. De fungerer likevel som et kvalitetsstempel. Sentral Godkjenning, Mesterbrevsordnignen og våtromsnormen er noen av ordningene du kan være på utkikk etter.

I Byggstart har vi gjort det enklere for deg å finne dyktige og pålitelige håndverkere. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Hvis du registrerer prosjektet ditt på våre nettsider, hjelper vi deg å finne entreprenører som har både erfaring og kompetanse på påbygg.

Det lønner seg å være ute i god tid når du skal engasjere en entreprenør. Det er vanlig for dyktige håndverkere å være booket flere måneder fremover. Å være tidlig ute lar deg velge den entreprenøren du har mest lyst til å samarbeide med.

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

4. Dann deg et realistisk bilde av kostnader

Prisen på et byggeprosjekt avhenger av arbeidet som skal utføres. Derfor er det vanskelige å estimere hva et påbygg vil koste uten en detaljert prosjektbeskrivelse. Noen påbyggprosjekter er relativt små og enkle, mens andre kan innebære en fullstendig ombygging av boligen.

I Byggstart har vi utarbeidet vår egen prisdatabase for å kunne estimere hva ulike byggeprosjekter vil koste. Denne statistikken er basert på gjennomførte prosjekter på vår plattform. I databasen ser vi at påbyggs-prosjekter har en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 37.000 kroner.  Prisen varierer vanligvis på et sted mellom 31.000 kroner og 50.000 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer alt av arbeid og materialer, men ikke større endringer på eksisterende del av boligen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Noen avsluttende tips:

  1. Planlegg godt

God planlegging er essensielt dersom du skal kunne utføre prosjektet nøyaktig og effektivt. Skaff deg derfor oversikt over hvordan prosessen fungerer. Jo nøyere du er i forberedelsene til prosjektet, desto enklere blir det for alle involverte å utføre arbeidet som kreves.

  1. Sikre finansieringen

Skaff deg oversikt over hvilke midler du har til rådighet. På den måten kan du få realistiske forventninger til hva som er gjennomførbart.

  1. Finn dyktige fagfolk

Vær nøye i utvelgelsen av entreprenør og fagfolk. Velg fagfolk som kan vise til å ha utført lignende prosjekter tidligere, til høy kvalitet. Forsikre deg også om at de har god økonomi, og kan tåle eventuelle tap. Benytter du Boligfiks kan du være sikker på at du finner en entreprenør som er egnet til jobben.

  1. Vær tydelig og nøyaktig i kontrakter

For å unngå uenigheter underveis i byggeperioden, er det viktig at både du og entreprenøren er inneforstått med hva som skal gjøres. Utarbeid nøyaktige og detaljerte kontrakter. Avtal også hvordan dere løser eventuelle forsinkelser, pristillegg og andre utfordringer som kan dukke opp underveis.

  1. Sett opp et budsjett og hold deg til det

Sett opp et detaljert budsjett, så du har god kontroll på utgiftene prosjektet vil føre med seg. Legg gjerne til en egen post for uforutsette utgifter.

  1. Skaff alle nødvendige tillatelser før du begynner

Dette arbeidet ligger i stor grad hos ansvarlig søker, men det er viktig at du som byggherre også har oversikt over alle dokumenter og planer.

  1. Ha realistiske forventninger til egne ferdigheter

Mange velger å gjøre deler av jobben selv, både for å spare penger og sette sitt preg på prosjektet Dette er definitivt et mulighet. Vær imidlertid forsiktig så du ikke overvurdere din kompetanse eller tiden du har til rådighet.

  1. Ha en tidsplanen

For at prosjektet skal bli ferdig til avtalt tid, er det viktig å ha en tidsplan. Legg gjerne inn delmål, så det er enklere å ha kontroll underveis i prosjektet.

  1. Gjennomfør en sluttbefaring

Det lønner seg å få en tredjepart til å gjennomføre en sluttbefaring, som en ekstra forsikring om at arbeidet er utført til høy kvalitet.

  1. Få tilsendt alle dokumenter i ettertid

Dette er helt essensielt dersom det skulle oppstå en forsikringssak, eller dersom du ønsker å selge boligen på noe tidspunkt. Å kunne dokumentere at arbeidet er godt utført vil ha stor innvirkning på prisen.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.