10 smarte tips når du skal bygge elementhus

 

Vurderer du å bygge et elementhus? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Elementhus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

I Norge blir det stadig mer populært å bygge elementhus. Tidligere ble den fremgangsmåten hovedsakelig brukt for å sette opp ferdighus (kataloghus). De siste årene har det også blitt vanligere å føre opp arkitekttegnede hus ved hjelp av preproduserte elementer.

1. Sett opp et realistisk budsjett

Selv om elementhus kan gjøre prosjekter mindre komplisert, er det en rekke utgifter man må ha oversikt over. Kostnader til produksjon og levering av huselementene utgjør normalt rundt 20-35 % av totalsummen på et slikt prosjekt. I tillegg til dette, må man regne med utgifter til interiør, kjøkken, bad, rørleggertjenester, belysning, grunnarbeid, ventilasjon, osv. I tillegg kommer utgifter til arkitekt og prosjektering. For å holde oversikt over økonomien underveis i prosjektet, er det viktig å føre alle disse kostnadene opp i et detaljert og realistisk budsjett. På den måten er det enklere å se om prosjektet blir gjennomført innenfor rammene man har sett for seg. Man er også bedre rustet til å håndtere eventuelle uforutsette utgifter underveis.

2. Sørg for at tomten egner seg for elementhus

Skal man bygge et elementhus, må man forsikre seg om at man har en egnet tomt. Det er sentralt at tomten er fremkommelig for lastebil og kran. Hvis ikke, kan man risikere komplikasjoner når elementene skal leveres. Det er også viktig å huske på at alt av grunnarbeid må være unnagjort, og kjeller og grunnmur være på plass, før modulene leveres. Er tomten på fjellgrunn som krever sprenging og pigging, må man også ta høyde for dette i planleggingen.

3. Vurder fordeler og ulemper ved elementhus

De viktigste fordelene ved elementhus er at det kan gjøre byggeprosessen raskere. Det finnes imidlertid tilfeller der elementhus ikke er den optimale løsningen. Enkelte husfasonger egner seg bedre for modulbygging enn andre. Dette gjelder særlig funkislignende hus. Mer tradisjonelle hustyper vil ikke nødvendigvis bli like vellykkete som elementhus. Her kan det være lurt å rådføre seg med en arkitekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Kom tidlig i gang med søknadsprosessen

Arkitekten som tegner huset, vil vanligvis også påta seg ansvaret for å gjennomføre de nødvendige søknadsprosessene. Dette er en prosess man bør komme i gang med så fort som mulig. I alle kommuner i Norge foreligger søkeplikt for å bygge bolighus. Prosessen kan være tidkrevende, og man må engasjere de nødvendige fagfolkene for å få søknaden godkjent.  

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Finn riktig entreprenør

En pålitelig og kompetent entreprenør er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Hvis man velger totalentreprise eller generalentreprise, vil hovedentreprenør være ansvarlig for alle utførende fag. Merk at det vanligste er at hovedentreprenør også er ansvarlig for kontakt med elementprodusenten.

Å finne riktig entreprenør blir dermed en svært viktig oppgave for enhver byggherre som skal bygge elementhus. Det er flere faktorer som man bør ta hensyn til:

  • Relevant erfaring: Elementhus skiller seg fra andre måter å bygge boliger på. Det er en stor fordel å engasjere en entreprenør som har gjennomført lignende prosjekter tidligere. Enkelte entreprenører har nære samarbeidsforhold med elementprodusenter, noe som er en fordel.
  • Økonomi: Det er viktig å sørge for at man skriver kontrakt med en bedrift som har økonomisk soliditet. Det kan medføre alvorlige komplikasjoner om entreprenøren skulle oppleve betalingsvansker eller bli gjenstand for konkursbegjæring løpet av arbeidet eller den påfølgende garantiperioden.
  • Godkjenninger: I Norge finnes det både frivillige og obligatoriske godkjenningsordninger. Uavhengig vil disse fungere som et kvalitetsstempel. Vær derfor på utkikk etter godkjenninger du vurderer entreprenører i anbudsprosessen.
  • Forsikring: Uventede komplikasjoner kan inntreffe i løpet av byggearbeidet. Da er det viktig at entreprenøren har alle nødvendige forsikringer på plass.
  • Kommunikasjon: Byggherre og entreprenør vil ha en hyppig dialog over en lang periode. Derfor er det viktig å velge en aktør man kommuniserer godt med.
  • Omdømme: Den viktigste indikatoren på om entreprenørselskapet er riktig for et bestemt prosjekt, er hvorvidt det har levert lignende arbeider på en tilfredsstillende måte tidligere. Det er alltid lurt å hente inn referanser når man vurderer anbud fra en entreprenør.

Vi i Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

6. Sørg for nær koordinering mellom partene

Når man skal bygge et elementhus, er det viktig å sørge for god koordineringer mellom innvolverte aktører. Her gjelder det å påse at arkitekt, byggentreprenør og elementprodusenten samarbeider godt. Alle disse leddene må fungere sammen for at prosjektet skal bli vellykket. Arkitektens tegninger må egner seg som utgangspunkt for et elementhus. Entreprenøren må få gjennomført bestilling av modulene hos en egnet produsent. Grunnarbeid, levering og montering av de ferdige modulene må samordnes så presist som mulig. Og søknadsprosessen må gjennomføres i god tid før byggingen skal begynne.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

7. Få utviklet en fremdriftsplan

Når man har skrevet kontrakt med entreprenøren som skal stå for utføringen av prosjektet, er det viktig å få en grundig fremdriftsplan. Med denne planen som utgangspunkt er det enkelt for byggherre å holde oversikt over hvordan prosjektutviklingen går. Det er mange operasjoner som skal koordineres når man bygger elementhus. Kun ved å ha en presis fremdriftsplan å forholde seg til vil dette gå sømløst.

8. Følg opp arbeidet nøye

Å  bygge elementhus vil innebære at tidsbruken på anleggsplassen bli mindre, sammenlignet med plassbygde løsninger. Samtidig krever elementhus at timing og samordning mellom fag er desto bedre. Alt av grunnarbeid, kjelleren inkludert, må stå ferdig når elementene leveres. Deretter gjelder det å få unnagjort det interne arbeidet så fort som mulig. Her bør byggherre følge opp prosjektet nøye. Samtidig er det lite rom for egeninnsats på slike prosjekter.

9. Få gjennomført uavhengig kontroll

Før overdragelse av ferdig bolig, er det viktig å få en ekstern fagperson til å inspisere bygget. Dette er ofte en takstmann. I løpet av befaringen skal man forsikre seg om at det ikke foreligger noen feil eller mangler. Man skal også påse at alt arbeid har blitt utført i henhold til gjeldende krav og  regelverk. Det er vanlig at byggherre holder tilbake siste del av kontraktsbeløp til befaringen er fullført og eventuelle feil utbedret.

10. Få tilsendt all påkrevet dokumentasjon

Når prosjektet er gjennomført og sluttbefaringen har blitt gjennomført, er det viktig at byggherren mottar all relevant dokumentasjon. Dette inkluderer detaljer om alt arbeid som har blitt utført og alle materialer som har blitt brukt. Dette er nødvendig av flere årsaker. For det første, vil det gjøre fremtidig vedlikehold enklere. For det andre, er det påkrevet å ha kvitteringer og annen dokumentasjon tilgjengelig i forbindelse med eventuelle reklamasjonssaker. For det tredje, kan denne informasjonen være nyttig ved eventuelt videresalg og taksering.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Slik kommer du i gang med prosjektet

Har du bestemt deg for å få bygget et elementhus, kan vi i Byggstart hjelpe deg å finne rett entreprenør til prosjektet. Vi har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted, så det skal være enklere for deg å finne kompetente og pålitelige fagfolk. Vi har sjekket godkjenninger, referanser og kredittverdighet til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil mottar tilbud fra flere aktører.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.