8 tips for garasjer under bakken

 

Vurderer du å bygge garasje under bakken? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Garasje under bakken

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på garasje under bakken

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Få oversikt over fordeler og ulemper med underjordisk garasje

Den faktoren som kan skape usikkerhet hos flest, er prisen. Men selv om de umiddelbare utgiftene kan være høye, er underjordisk garasje et gunstig valg på sikt. Dette skyldes at underjordiske garasjer for det meste bygges i betong, som krever lite eller ikke noe vedlikehold.

En annen viktig årsak til at huseiere velger å bygge garasje under bakken, er at det i ingen eller liten grad går på bekostning av arealene over bakken. Man får et trygt sted å parkere bilen, og beholder samtidig størrelsen på hagen og utearealene. Normalt vil det også være enklere å få et prosjekt med bygging av underjordisk garasje, godkjent av kommunen. Les mer om dette i punktet som handler om søking.

2. Dette bør du gjøre av planleggingsarbeid

Det første du bør gjøre, er å snakke med banken. Dette gjør det enklere å sette opp et realistisk budsjett. Deretter begynner planleggingen. Det er viktig å ha en formening om hvordan prosjektet skal se ut, før du går i gang med anbudsprosessen. Et typisk underlag for prising bør blant annet inneholde størrelse, plassering i terrenget, hva slags dekke som skal ligge oppå den nye garasjen, samt eventuelle preferanser på type forskaling og betong. Du bør også vite hvilke rom som skal finnes i garasjen, hvordan innkjøringspartiet skal se ut, og om du ønsker spesialløsninger som stor garasjeport, varmekabler eller lignende. Jo mer nøyaktig underlaget for prising er, desto mer realistisk vil pristilbudene dere henter inn være. Dette gjør igjen at de ulike pristilbudene vil bli lettere å sammenligne. Det vanligste er å engasjere en arkitekt for å utarbeide nødvendige tegninger, søknad til kommunen og beskrivelse av prosjektet som fungerer som underlag for prising for entreprenørene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

3. Få et innblikk i hvilken prisklasse prosjektet vil havne i

Underjordisk garasje i betong er et relativt kostbart prosjekt. Mye av dette vil imidlertid kunne spares inn over tid, ettersom man slipper vedlikehold. I tillegg vil en underjordisk garasje gi en betydelig verdiøkning på boligen. I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase med intervaller som beskriver hvor mye ulike prosjekter koste i gjennomsnitt. Denne statistikken baserer seg på et høyt antall gjennomførte prosjekter gjennom vår plattform.

Av denne statistikken ser vi at prisene for det å bygge underjordisk garasje vil havne et sted mellom 600.000 kroner og 1,5 millioner kroner. De fleste prosjekter ender i en totalpris på rundt 800.000-900.000 kroner. Av denne prisen utgjør grunnarbeidene gjerne mellom 250.000 og 750.000 kroner, altså en relativt stor andel.

Denne prisen gjelder for prosjekter av gjennomsnittlig størrelse og standard, der grunnarbeidene har normal vanskelighetsgrad. Prisen inkluderer alle materialer, både de du selv kjøper inn og de entreprenør står for. Den inkluderer også alt arbeid tilknyttet selve byggingen.

Få 3 tilbud på garasje under bakken

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

4. Dette kan du gjøre for å holde prisen nede

Som man ser av prisene over, utgjør grunnarbeidet en stor del av totalprisen. Hvilke grunnarbeid som kreves på tomten, er gitt av hvor tomten befinner seg. Det er altså lite man kan gjøre for å påvirke denne faktoren.

Det du derimot kan påvirke, er størrelsen på den underjordiske garasjen. Dette vil også være en betydelig driver av pris. Det kan likevel være verdt å merke seg at større prosjekter normalt vil ha en lavere kvadratmeterpris. Årsaken til dette er at det finnes visse skalafordeler som gjør det mer lønnsomt å bygge stort.

To andre prisdrivende faktorer du kan påvirke, er valg av rom i garasjen, og hva slags etterarbeid som skal gjøres. Disse faktorene utgjør imidlertid kun en liten andel av totalprisen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Ha kontroll på søking til kommunen før du går i gang

En underjordisk garasje som plasseres opptil 0,5 meter over terrenget slik det er i dag, vil ofte være unntatt søknadsplikt. Må terrenget endres betydelig, vil du derimot måtte søke om terrengendring. Da må du også engasjere en ansvarlig søker, gjerne er en arkitekt eller annen fagkyndig.

Det finnes en rekke faktorer som kan utløse søknadsplikt, eller kreve at du gjør endringer for å få prosjektet godkjent. Blant annet finnes det regler for minimums-avstand til offentlige veier, nabogrenser og andre bygninger på tomten. Det er heller ikke lov å bygge garasje over vann- eller avløpsrør. Er du i tvil om prosjektet ditt utløser søknadsplikt, eller usikker på hvilke tiltak som utløser plikten, lønner det seg å kontakte kommunen. Entreprenør eller arkitekt kan også bistå i å finne ut hvilke søknadsregler som gjelder for din eiendom.

6. Slik fungerer anbudsprosessen

Når du skal i gang med anbudsprosessen er det viktig at de firmaene som egner seg best til ditt prosjekt. For en garasje under bakken vil dette si håndverkere som har høy kompetanse på grunnarbeid, graving, forskaling og støping. Du bør alltid hente inn minst to ulike tilbud. Våre data viser at pristilbudene vil ligge relativt tett inntil hverandre, dersom kompetansen og erfaringen til de ulike tilbyderne er ca lik. Vi pleier derfor å anse det som tilstrekkelig med tre tilbud totalt. Det er viktig å presisere at alle håndverkerne du vurderer bør ha omfattende erfaring med bygging i betong, gjerne spesifikt med underjordiske garasjer. Dersom du registrerer prosjektet ditt på byggstart.no kan du komme i kontakt med entreprenører med lang erfaring på feltet.

Prosessen foregår slik at du først kontakter et antall firmaer. Deretter kommer entreprenørene på befaring på eiendommen din. Etter dette vil det gjerne ta et par uker før firmaet har et pristilbud klart, og ytterligere et par uker før alle detaljer i det anbudet du velger, er fastslått. Deretter kan du skrive kontrakt, og å gå i gang med byggearbeidet, såfremt eventuelle søknader til kommunen er innvilget.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

7. Noen ting å tenke på underveis og avslutningsvis i prosjektet

Underveis i prosjektet er det lurt å besøke byggeplassen jevnlig. På denne måten kan du påse at arbeidet samsvarer med det som er fastsatt i kontrakt og eventuell fremdriftsplan.

Før dere du prosjektet, er det alltid lurt å gå sluttbefaring. Dette bør gjøres av en ekstern fagperson, som takstmann, byggingeniør eller en annen kvalifisert konsulent. Du kan kreve at alle eventuelle feil og mangler skal utbedres før du betaler ut siste del av kontraktsbeløpet.

Helt til slutt må du be om å få ettersendt alle relevante dokumenter og papirer tilknyttet prosjektet. Det er lurt å ha dette tilgjengelig ved et eventuelt salg, og dersom det skulle oppstå skader på et senere tidspunkt.

8. Slik kommer du i gang

Dersom du har bestemt deg for å bygge garasje under bakken, og har en viss idé om prosjektets omfang, vil neste steg være å komme i kontakt med de rette fagfolkene. Dette kan du gjøre ved å benytte vår tjeneste Byggstart. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetskontroll og økonomisk bakgrunnssjekk av håndverkere. Du kan derfor være sikker på at alle håndverkere i vårt nettverk har høy kompetanse og alle formaliteter på plass. Vi har også oversikt over hvilke prosjekter de ulike firmaene har utført tidligere, slik at du kan finne håndverkere med den mest relevante erfaringen. Dette er viktig for å kunne sikre en god pris når du skal bygge en underjordisk garasje. Håndverkere med mye erfaring på området har gjerne opparbeidet gode rutiner, som gjør at de er i stand til å utføre arbeidet effektivt.

Du kan enkelt registrere prosjektet ditt på Byggstart.no. Vi vil deretter bruke informasjonen du gir oss til å finne de håndverkerne i ditt område som er best egnet for å bygge underjordisk garasje.

Få 3 tilbud på garasje under bakken

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.