10 ting du må vite om hus med utleiedel

 

Vurderer du å bygge et hus med utleiedel? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Hus med utleiedel

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus med utleiedel? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Det er en rekke fordeler med å bygge hus med utleiedel. For det første, har man en bolig med en integrert inntektskilde. Dette gjør at banker ofte er villig til å innvilge større lån, ettersom de vet at du har en månedlig inntekt i form av leie. For det andre, har du tilgang på større arealer, dersom du velger å ikke leie ut lenger. Dette er en praktisk måte å tilpasse seg eventuelle familieforøkelser, uten å måtte bygge ut.

1. Bygg med tanke på fremtiden

Ved å bygge et hus med utleiedel, kan du få en bolig som oppfyller behovene du har både i dag og i fremtiden. Du bør for eksempel vurdere om du senere vil innlemme utleiedelen som en del av huset, for eksempel når familien vokser eller når du er ferdig med å betale ned lånet. Hvis dette kan bli aktuelt, er det en fordel å utforme utleiedelen på en måte som gjør den kompatibel med resten av boligen. Dersom du derimot ønsker å leie ut deler av boligen permanent, kan det være hensiktsmessig å gjøre de to boenhetene så adskilt som mulig.

2. Ivareta privatlivet for både deg selv og leieboeren

Bygger man et hus med utleiedel vil det innebære å bo vegg-i-vegg med leietaker. Derfor er det viktig at utformingen av boligen tar hensyn til begges privatliv. Her finnes det flere grep man kan ta. Blant annet er det påkrevd at utleiedeler har sin egen låsbare inngang. Det kan også lønne seg å bygge et eget inngangsparti til utleiedelen på motsatt side av inngangen til hovedboligen. Å ha en utleiedel øker også behovet for lydisolering. God lydisolering reduserer støynivået fra leietakeren, samtidig som du selv slipper å begrense ditt eget.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

3. Start med anbudsprosessen og bestilling av materialer i god tid

Å bygge hus vil som regel ta mer tid enn man først tror. Derfor lønner det seg å starte forberedelsene i god tid.

Første steg i prosessen, er å finne ut hvor man ønsker å bygge huset. Så snart du har valgt ut en tomt, kan du begynne å tegne huset sammen med en arkitekt. Tegningene trenger du til søknader, og for å beskrive prosjektet til potensielle entreprenører. Søknad til kommunen og valg av entreprenør kan ofte ta opptil et halvt år, og ofte mer. Det lønner seg å ha god tid i anbudsprosessen. De dyktigste entreprenørene er ofte populære, og kan være opptatt flere måneder fremover.

Det kan også være en god idé å levere søknaden i to deler (to-trinns-søknad). Da er første trinn en rammesøknad som gir deg en rammetillatelse basert på arkitektens tegninger. Når du har funnet rett entreprenører for jobben, vil du søke om igangsettelse. Fordelen med en to-trinns-søknad er at du kan få en del av søknaden din behandlet av kommunen samtidig som du finner entreprenøren du trenger. Vi anbefaler å hente inn pristilbud fra 3 kvalifiserte håndverkerfirmaer før man bestemmer seg. Anbudsprosessen vil ofte ta et sted mellom 2-3 måneder.

Videre tar det gjerne opp mot 4 måneder før du er ferdig med både grunnarbeid og grunnmur. Hvor hvor lang tid dette arbeidet tar, vil i stor grad avhenge av hvor vanskelig grunnen på tomta di er. Når gravearbeid og grunnmur er ferdig, settes det opp et råbygg oppå grunnmuren. Dette er et tett bygg som sikres mot vær og vind. Det kan ta opptil 4 måneder før råbygget er klart for innvendige arbeider.

Hvor mye tid du bør beregne til innvendige arbeider, avhenger blant annet av størrelsen på huset, hvor komplekse løsninger du velger, hva slags rom du bygger og hvilken standard du vil ha. Arbeidet vil blant annet inkludere tømrerarbeid, rørlegging, elektrikerarbeid, installasjon av ventilasjon, gulvlegging og maling. Vanligvis vil dette ta mer enn 3 måneder å gjøre ferdig. Når du bygger hus med utleiedel, må du også bygge flere av de mest tidkrevende rommene (bad, kjøkken og andre våtrom). Derfor er det ofte nødvendig å beregne mer tid enn om man skulle bygd et hus uten utleiedel.

Valg av overflatematerialer bør planlegges allerede fra starten, gjerne i samarbeid med arkitekten. Det hender nemlig at visse materialer har lang leveringstid. Dersom du får materialene levert for sent kan det føre til forsinkelser i arbeidet. En annen grunn til å planlegge overflatematerialer i god tid, er at du kan være på utkikk etter tilbud og kampanjer på disse varene. Jo tidligere du vet hva du skal ha, desto større er sjansen for at du finner produktene til reduserte priser. Merk imidlertid at entreprenører ofte har gode rabatter på gulv, baderomsinventar og maling.

Bygge hus med utleiedel? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

4. Utarbeid en grundig prosjektbeskrivelse

Å utarbeide en grundig prosjektbeskrivelse vil gi deg bedre forståelse av ditt eget prosjekt. Den vil også kartlegge mange av avgjørelsene du må ta for prosjektet, slik at du kan ta disse i god tid før selve arbeidet skal i gang. Dette gjør det også enklere å sette opp et realistisk og detaljert budsjett.

En grundig prosjektbeskrivelse gjør det også lettere for entreprenørene å forstå akkurat hva som skal gjøres. Dermed kan de gi deg mer nøyaktige pristilbud i anbudsprosessen. Det vil også gjøre det enklere å sammenligne tilbudene du får fra de forskjellige entreprenørene.

Prosjektbeskrivelsen vil også være en nyttig informasjonskilde for håndverkerne og reduserer sjansen for at det oppstår misforståelser underveis. Den gjør det også mulig for fagfolkene å oppdage eventuelle feil eller mangler i planleggingen, slik at disse kan bli utbedret i god tid før selve arbeidet skal i gang.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Velg rett entreprenør

For å komme i kontakt med seriøse entreprenører med god erfaring med å bygge hus med uteleiedel, kan du registrere prosjekt ditt hos Byggstart. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge trygt. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte håndverkerfirmaer.

Når vi kvalitetssikrer våre entreprenører, vurderer vi en rekke ulike kriterier. Dette er de samme kravene man bør stille dersom man velger å bakgrunnssjekke frimaer på egenhånd.

  • Gode referanser: Vi sjekker entreprenørens referanser, og forsikrer oss om at den kan vise til flere vellykkede prosjekter som ligner det du selv skal gjennomføre.
  • Pris: Vi hjelper deg å finne aktuelle entreprenører, slik at du kan hente i flere sammenlignbare og konkurransedyktige pristilbud.
  • Kapasitet: Ikke alle entreprenører kan fullføre arbeidet innenfor den tidsrammen du har satt. Vi hjelper deg med å finne entreprenører som har kapasitet til å ta på seg prosjektet ditt.
  • Økonomisk soliditet: Vi gjør kredittsjekk av alle firmaene i Byggstart slik at du kan være trygg på at de har solid økonomi. På den måten unngår du at firmaet går konkurs underveis i prosjektet eller i den påfølgende garantiperioden.
  • Kompetanse og godkjenninger: Vi undersøker at bedriftene har relevante godkjenningene som kreves for å gjennomføre ditt prosjekt, herunder Sentral Godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet, våtromsgodkjenning fra Fagrådet for Våtrom, Mesterregisteret og DSB-godkjenning for elektrikere.

6. Inngå skriftlig kontrakt

‍Bygging av hus er en formalisert prosess der det er påkrevd å ha en skriftlig kontrakt. Du kan velge mellom å få denne kontrakten utformet av en advokat, eller du kan benytte Norsk Standard sine kontraktsmaler. Kontrakten inkluderer blant annet kontraktssum, håndtering av eventuelle pristillegg eller forsinkelser, tidsfrister, og hvilke arbeid som er inkludert i avtalen. Det er også anbefalt å legge ved en detaljert prosjektbeskrivelse som referansedokument.

7. Egeninnsats vs. fagfolk

Noen byggherrer ønsker å legge inn egeninnsats for redusere behovet for profesjonell arbeidskraft og dermed prisen. Selv om dette kan være en måte å holde kostnadene nede, er det viktig å ha et realistisk syn på sin egen evne til å bidra. Dette gjelder både kompetanse og tiden man har til rådighet. Husk også at all egeninnsats bør avklares med entreprenør når dere skriver kontrakt og fremdriftsplan. Det er viktig at egeninnsatsen ikke skaper forsinkelser for de resterende arbeidene. Forsikre deg også om at din innsats vil holde høy nok kvalitet. Hvis man ønsker å legge inn en egeninnsats, er typisk de mest aktuelle arbeidsoppgavene riving, avfallshåndtering, gulvlegging eller maling.

8. Lag fremdriftsplan og hold god dialog med entreprenøren

God kommunikasjon er avgjørende for et vellykket byggeprosjekt. Derfor lønner det seg å være på utkikk etter en entreprenør du kommuniserer godt med. Dette er et kriterie du bør vurdere i anbudsprosessen. Husk at dette er samarbeidspartnere du skal forholde deg til i flere måneder fremover.

God kommunikasjon reduserer risikoen for at det oppstår misforståelser eller uenighet. Sørg også for å være innom byggeplassen jevnlig for å holde deg oppdatert på fremdriften i prosjektet. Det kan også være lurt å avtale faste møtepunkter med prosjektlederen. Mange velger å knytte møter opp til milepælene i prosjektplanen.

Før dere går i gang med selve arbeidet, er det anbefalt å utarbeide en fremdriftsplan. På denne måten kan du og entreprenøren få en felles forståelse av når de ulike delene av prosjektet skal starte og fullføres. Legg gjerne inn milepæler i fremdriftsplanen. Disse gjør det enklere å ha oversikt over fremdriften underveis i prosjektet.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

9. Ta i betraktning det lokale boligmarkedet

Husk at det er noen andre som skal bo i utleiedelen. Derfor kan det lønne seg å sjekke hva som er populært i boligmarkedet. Ofte kan det være relativt enkle grep man kan ta for at boligen skal bli mer populær i leiemarkedet, slik at man automatisk vil kunne leie ut med en høyere pris.

Det er ikke alltid lett å vite hva markedet ønsker. Hva man bør velge vil variere avhengig av tilbud og etterspørsel, demografi og lokale preferanser. Derfor kan det lønne seg å engasjere en interiørdesigner. Dersom det er stor etterspørsel i markedet, kan det være mulig å leie ut boligen nærmest uavhengig av hvordan den ser ut. Hvis du derimot konkurrerer i et marked der det er overskudd av boliger, er det viktig at boligen appellerer til potensielle leietakere.

Ifølge interiørarkitektene i Arkivet er det mange som leier bolig som synes det er trist at veggene ofte er nakne og hvite. Det er vanligvis ikke ønsket at leieboer skal male om eller henge opp noe på veggene, slik at det ikke skal bli for mye slitasje. Derfor er det lurt å lage et godt utgangspunkt. Velg andre veggfarger enn hvit, men hold deg gjerne til duse og nøytrale toner som beige, eller lyse farger, slik at utleiedelen passer folk flest.

10. Gå på sluttbefaring og hent inn dokumentasjon etter endt prosjekt‍

Dersom man byggelånsfinansiering fra banken, vil banken sørge for oppfølging av fremdrift og kvalitet ved hjelp av en takstmann. Takstmannens rapporter til banken fungerer som grunnlag for utbetaling fra banken til entreprenør. På oppføring av ny bolig er det også pålagt med uavhengig kontroll av tredjepart (fagperson) etter endt prosjekt. Her testes typisk tetthet på bad, lufttetthet (ved hjelp av en trykktest) og konstruksjonssikkerhet.

Sørg også for å få tilsendt alle dokumenter som viser at arbeidet er forskriftsmessig utført. Dette kan ha en betydelig påvirkning på boligens pris ved et eventuelt videresalg. Det er også en fordel å ha oversikt over materialvalg og lignende dersom du skal pusse opp på et senere tidspunkt. Sørg blant annet for å motta samsvarserklæring fra elektriker, FDV-instruks på bad, og kopi av faktura som viser hvilke arbeider som er utført.

Hvordan kommer jeg i gang?

For å komme i kontakt med entreprenører som kan hjelpe deg med å bygge hus med utleiedel, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrer prosjektet ditt hos oss, så vil en av våre medarbeidere hjelpe deg i gang med anbudsprosessen. Du vil da motta flere pristilbud fra godt kvalifiserte entreprenører.

Bygge hus med utleiedel? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.