8 ting du bør vite om takopplett

 

Vurderer du å utføre et takopplett? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Takopplett

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Takopplett innebærer å heve boligens takhøyde. I motsetning til påbygg eller takheving, hever man kun gesimshøyden, altså høydene på sidene av taket. Man endrer ikke husets høyeste punkt, altså mønehøyden. Noen velger å heve taket på begge sider av mønet, mens andre velger å kun heve takhøyden på én av sidene. Man kan også velge mellom å utføre takopplett i hele husets bredde eller bare på deler av taket. Når et takopplett kun gjøres på en liten del av taket, kalles det en ark.

Takopplett kan gjøre underverker for en mørk loftstue. Det kan også være det som gjør et lavt kryploft verdt å innrede. For det første vil et takopplett gi en høyere takhøyde, selv om mønehøyden er en begrensning. En annen stor fordel med takopplett, er det økte lysinnslippet. Gode lysforhold er sentralt for at et rom skal være behagelig å oppholde seg i. Det vil gi en luftigere romfølelse, og man kan bruke det nye arealet til en rekke ulike formål. En mindre ark kan fungere som en sovealkove, og dersom du velger å utføre et større takopplett, kan det bli til en lys og koselig loftstue eller andre rom.

1. Planlegg prosjektet nøye

God planlegging er en forutsetning for et vellykket byggeprosjekt. Det første du bør gjøre er å definere hva prosjektet skal inneholde. Her har man flere muligheter. Noen ganger ønsker man kanskje å innrede en fullt fungerende etasje. Dette vil kunne gjøre takopplettet til et omfattende prosjekt. Andre har verken behov for bad eller kjøkken i den nye delen, og ønsker heller å innrede en loftstue. Slike valg vil kunne påvirke prisen og tidsbruken i prosjektet betydelig. Derfor er det viktig å ta stilling til disse valgene før du henter inn pristilbud fra entreprenører. Ombestemmer man seg underveis i prosjektet, kan det føre til forsinkelser og ekstra kostnader. Bruk derfor tid på forhånd til å finne ut hva du ønsker som en del av ditt takopplett. Husk at takopplett er søknadspliktig, så første steg er som regel å kontakte en arkitekt som kan tegne og søke kommunen.

2. Sett opp ditt budsjett

Det lønner seg å ta en tur i banken tidlig i prosjektet. På den  måten kan du få et inntrykk av budsjettrammene for ditt takopplett. Da kan du sette opp et budsjett som stemmer overens med din egen økonomi.

Byggstart er en gratis tjeneste som setter boligeiere i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører. Vi har en prisdatabase for ulike typer byggeprosjekter, basert på gjennomførte prosjekter gjennom Byggstart.

Ut ifra vår prisstatistikk ser vi at et gjennomsnittlig takopplett koster ca. 600.000 kroner. På mindre prosjekter, for eksempel bygging av en liten ark, vil prisen kunne bli så lav som 120.000 kroner. De dyreste prosjektene takopplettprosjektene på opp mot én million. En så høy pris gjelder gjerne store og mer komplekse prosjekter, med endringer i bærende konstruksjon og omlegging av hele taket.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

3. Finn ut av hva som driver prisen på takopplett

Det flere faktorer som driver prisen på et takopplett. Det mest avgjørende er vanligvis størrelsen og den generelle kompleksiteten. Kompleksiteten vil ofte ha å gjøre med hvorvidt det må gjøres endringer i bærende konstruksjon, og om tilkomsten er grei (på utsiden og innsiden av bygget). Dette er faktorer som ikke er så lett å påvirke selv.

Heldigvis finnes det også flere faktorer du kan påvirke. Ofte vil man gjerne utføre en eller annen form for innvendig oppgradering som en del av arbeidene. Standarden og materialene på denne innvendige renoveringen, vil kunne ha mye å si for totalprisen. Her må du ta en avgjørelser på alle materialer og overflater. Prisforskjellene fra de billigste til de dyreste løsningene er ofte stor. En annen faktor som har mye å si, er vindusflatene. Mengden og størrelsen på vinduene vil kunne drive prisen betydelig oppover. Samtidig er det kanskje nettopp store vinduer som vil gi den luftige følelsen mange ønsker seg når de gjennomfører et takopplett.

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

4. Få oversikt over søknadsprosessen

Takopplett er en type prosjekt som krever at du søker til kommunen om godkjenning. På noen type byggeprosjekter kan du selv søke som privatperson. På mer omfattende, eller mer teknisk krevende prosjekter, stiller kommunen krav til at søkingen må skje i samarbeid med en ansvarlig søker. Takopplett er en type prosjekt der dette er påkrevd.

En ansvarlig søker er oftest en arkitekt, men en annen fagperson kan også utføre søknadsarbeider. I søknadsprosessen vil det være den ansvarlige søkeren som har ansvar for at alle nødvendige dokumenter blir formulert og sendt inn. Dette gjelder for eksempel tegninger og prosjekteringen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Finn rett entreprenør

Takopplett er en teknisk krevende ombygging, og håndverkerne du velger, bør ha utført flere lignende og vellykkede prosjekter. Det er viktig at slike ombygginger holder høy kvalitet, slik at taket holder seg vanntett over tid. Dette krever ofte omfattende inngrep i bærende konstruksjoner, og det er viktig at slikt arbeid utføres i henhold til alle gjeldende regler og forskrifter. Du kan med fordel se etter en entreprenør som har bygging av takopplett eller arker blant sine spesialområder.

Det finnes også noen andre faktorer det kan være lurt å tenke på. Blant annet har vi i Norge flere godkjenningsordninger for håndverkere. Mesterbedrift, Sentral Godkjenning og våtromssertifisering er noen av disse. Flesteparten av disse er frivillige, men de fungerer likevel som et ekstra kvalitetsstempel. Sentral Godkjenning gjør at håndverkeren vil bli automatisk godkjent som ansvarlig utførende bedrift i søknadsprosessen. Det er likevel viktig å påpeke at håndverkere uten disse godkjenningene også kan stå oppført som ansvarlig utførende. De vil bli godkjent uten problemer dersom de har tilstrekkelig erfaring og kompetanse. Mesterbedrift betyr at én eller flere i firmaet har mesterbrev på et fagfelt.

6. Skriv kontrakt og fremdriftsplan

Når du har valgt en entreprenør til ditt takopplett, vil neste steg være å skrive kontrakt. En kontrakt bør inneholde dato for oppstart, sluttstillingsdato og priser. I tillegg bør den også si noe om hvordan dere skal håndtere eventuelle uforutsette kostnader og forsinkelser. Forbrukerrådet har utviklet gode kontraktsmaler for håndverkertjenester, som finnes her.

7. Vær til stede underveis i arbeidene

Underveis i arbeidene med ditt takopplettet bør du sørge for en god kommunikasjon med håndverkerne. Det er også lurt å stikke innom byggeplassen jevnlig. På denne måten kan du forsikre deg om at arbeidene går som de skal. Du kan gjerne også ta bilder, spesielt dersom du oppdager noe du stusser over. Dette kan komme godt med dersom det skulle oppstå uenigheter eller dere oppdager mangler på et senere tidspunkt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

8. Avslutt prosjektet på en ordentlig måte

Når prosjektet går mot slutten, er det noen formaliteter du bør være oppmerksom på. Først og fremst bør du sørge for å få gjennomført en sluttbefaring. Dette gjøres normalt ved at du engasjerer en ekstern fagperson. På befaringen undersøker denne at alle arbeidene er utført i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Det er vanlig å holde tilbake 5-10 % av kontraktsbeløpet til sluttbefaring er gjennomført og alle eventuelle mangler er utbedret.

Helt til slutt bør du også sørge for å få ettersendt alle relevante dokumenter og papirer. Dette kan komme godt med ved videre oppussing eller arbeider på boligen. Det kan også bli nødvendig å ha disse papirene tilgjengelig ved et eventuelt salg.

Neste steg

Dersom du har bestemt deg for å utføre et takopplett, vil neste steg være å komme i kontakt med egnede fagfolk. Dette kan du gjøre ved å benytte gratistjenesten Byggstart. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Når du registrerer ditt prosjekt hos oss, vil en av våre medarbeidere sette deg i kontakt med håndverkerne som egner seg best for ditt prosjekt. Deretter vil du motta uforpliktende pristilbud, og velger hvem du ønsker å gå for.

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.