9 ting du må vite om skifertak

 

Vurderer du å legge skifertak? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Skifertak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på nytt skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Sørg for at taket tåler belastningen

Skifer er et tungt materiale. Et skifertak kan veie mellom 50 og 150 kg per kvadratmeter. Til sammenligning er tilsvarende tall for takstein av betong – som også anses som en tung stein – 40 kg. Konsekvensen er at skifer kun kan legges på tak med betydelig bæreevne. Har man ikke hatt et tungt tekke før, er det dermed nødvendig å undersøke hvorvidt taket vil tåle vekten av skifer. Hvis bæreevnen ikke er tilstrekkelig, må man forsterke takets struktur før skifer kan legges. Dette vil medføre betydelige kostnadsøkninger og tidsbruk.

Merk også at skifer kun kan legges på tak med et fall på minimum 22 grader. I værutsatte områder anbefales et fall på minst 34 grader.  

2. Husk at skifer kan bevares

Har man allerede skifer på taket, kan den gjerne bevares i lang tid fremover. Selve steinen er bortimot uslitelig. Den kan brukes gjentatte ganger og har ofte holdbarhet på flere hundre år. Allikevel er det nødvendig å skifte undertak omtrent hvert 50. år. Man må også skifte takrenner noe oftere enn dette igjen.

Når man skal bygge nytt undertak, må man først fjerne skiferhellene forsiktig. Deretter må man sørge for å oppbevare dem forsvarlig mens nytt undertak gjøres klart. Til sist får man lagt skiferhellene på plass igjen på det nye undertaket. Dette er mer tidkrevende enn å rive av et gammelt tekke. Ved å beholde skiferen får man imidlertid et tak som varer i lang tid, og som er bortimot vedlikeholdsfritt.

3. Ta høyde for uforutsette kostnader

I alle byggeprosjekter er det viktig å sette av rom i budsjettet for uventede hendelser. Ved takskifte kan dette oppstå i form av råteskader. Har man for eksempel et gammelt hus med skifertak som skal skiftes, må man være forberedt på at råteskader kan ha dannet seg siden forrige gang noen undersøkte taket. Avdekker man, vil alle skader måtte utbedres før man kan fortsette arbeidet. Alle utgifter knyttet til råteskadene vil komme i tillegg til avtalt pris. Ettersom det er vanskelig å forutsi hva som befinner seg under det gamle tekket, er råteskader noe man alltid må ta høyde for når man setter opp budsjettet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Finn dyktige håndverkere med riktig erfaring

Skiferheller er et mer krevende materiale enn mange andre typer tekke, sånn som takplater av metall eller takstein av betong. Skifer brukes dessuten i langt mindre grad enn andre taktekke-materialer. Konsekvensen er at ikke alle håndverkere har erfaring med å legge skifer. Dette gjør det desto viktigere å finne den rette entreprenøren til jobben

En fin måte å forsikre seg om at man velger rett bedrift, er å registrere prosjektet sitt hos Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du blir matchet med godt kvalifiserte entreprenører for ditt prosjekt som kommer på befaringer og gir uforpliktende pristilbud.

5. Hent inn flere tilbud

I anbudsprosessen er det helt sentralt å hente inn tilbud fra flere ulike entreprenører. Det er kun på den måten du kan forsikre deg om at du takker ja til en konkurransedyktig pris. Sørg for å hente inn sammenlignbare tilbud. Altså at tilbudene inneholder de samme sakene. Det vil si identiske materialer og arbeidsoppgaver.  

6. Sett opp en realistisk fremdriftsplan

Når valget av entreprenør er tatt, er det viktig å sette opp en fremdriftsplan. Den skal bidra til at begge parter har en felles oppfatning av hvilket arbeid som skal utføres til hvilken tid. Det finnes aldri noen garanti for at man vil klare å overholde denne planen. Allikevel gjør den det enklere å holde oversikten over fremdriften underveis i prosjektet. Den gjør det enklere å både oppgave og håndtere eventuelle forsinkelser som måtte oppstå.

Få 3 tilbud på nytt skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

7. Unngå oppgaver man ikke har kompetanse for

Det er en fristelse for mange huseiere å involvere seg direkte i byggearbeidet. Dette er noe som ofte vil være mulig, dersom man har tiden og kompetansen som kreves. Å legge skifertak er imidlertid noe man bør overlate til de profesjonelle. For det første er dette spesialisert arbeid som krever en betydelig grad av dyktighet og erfaring. For det andre, foregår arbeidet i høyden. Er man ikke vant til å arbeide på tak, kan eventuelle feil få fatale konsekvenser. Man kan sette seg selv eller andre i fare. Et tak er rett og slett en arbeidsplass der det ikke er rom for amatører.

Dette betyr imidlertid ikke at huseier skal holde seg unna byggeplassen. Man derimot avlegge byggeplassen jevnlige besøk, for å forsikre seg om at arbeidet blir gjennomført i henhold til planen. Det kan også hende at håndverkerne har spørsmål som huseieren må besvare. For eksempel kan håndverkerne ha behov for å vite hva slags arbeid som har blitt gjort tidligere på taket. Det kan også være nødvendig å ta avgjørelser angående materialer eller budsjett.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

8. Gjennomfør sluttbefaring

Når et byggeprosjekt har blitt fullført, bør man få gjennomført en sluttbefaring så fort som mulig. Denne kan utføres av en selvstendig fagperson (f.eks. takstmann). Dette er selvsagt viktig når det gjelder tak. Foreligger det mangler, må disse identifiseres og utbedres så snart som mulig. Når man legger nytt taktekke er det viktigste man vil forsikre seg om at det ikke foreligger noen lekkasjer. Har man gjort utbedringer av selve grunnstrukturen, må man forsikre seg om at både arbeid og materialer innfrir alle gjeldende krav.

9. Husk å få tilsendt all relevant dokumentasjon

Når prosjektet er fullført, er det viktig å få tilsendt alle dokumenter som angår prosjektet. Her må det komme tydelig frem hvilke arbeider som er utført, og hvilke materialer som har blitt brukt. På den måten kan man langt enklere få gjennomført vedlikehold og eventuelle fremtidige ombygginger og lignende. Også takstmannen vil ha bruk for den type informasjon når en verdivurdering skal gjøres av huset. Selvsagt er det også viktig å ha kvitteringer og relevante garantibevis i tilfelle det skal bli bruk for reklamasjon.

Kom i gang med entreprenør

Når man skal i gang med prosjekt som innebærer legging av skifertak, kan det være krevende å finne de rette fagfolkene. Dette skyldes at skifer et krevende materiale å jobbe med. Derfor er det kun visse håndverkere som har kompetansen og erfaringen som kreves for å legge skifertak.

For å gjøre det enklere å finne egnede håndverkere til å legge ditt skifertak, kan du registrere produktet ditt hos Byggstart. Vi har samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted, så det skal bli enklere for deg å finne fagfolkene som egner seg best til ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du blir matchet med godt kvalifiserte entreprenører for ditt prosjekt som kommer på befaringer og gir uforpliktende pristilbud.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på nytt skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.