Bygge hus: Den komplette guiden (priser, regler, prosess)

 

Skal du i gang med å bygge et hus? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Skal du i gang med å bygge hus? I denne guiden forteller vi deg det du trenger å vite om priser, regler, prosess, tidsbruk og typiske fallgruver. Vi sammenligner ferdighus med arkitekttegnede hus, og går gjennom de vanligste alternativene for organisering av prosjektet.

Bygge hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Mange drømmer om å bygge sitt eget hus. Prosessen er imidlertid kompleks, tidkrevende og kostbar, så det er viktig å få en god forståelse for priser og tidsperspektiv før man setter i gang. I denne artikkelen går vi gjennom hva det typisk koster å bygge et nytt hus, hvilke aktører som er involvert, hva du trenger av tegninger og søknader, samt tips til hvordan du kan løse ditt prosjekt på en kostnadseffektiv og god måte.

Arkitekttegnet hus vs. ferdighus

Det første steget i prosessen med å bygge hus, er naturlig nok å finne en tomt man ønsker å bygge på. Når man har tomten klar, står valget for mange mellom å enten bygge et spesialtilpasset hus som er tegnet av en arkitekt eller å gå for en ferdighus-variant.

Det finnes klare fordeler og ulemper med begge disse alternativene. Mange som ønsker seg et arkitekttegnet hus, legger vekt på at man får realisert et hus som er 100% tilpasset familiens behov. I tillegg får man et unikt hus som man kan designe selv sammen med arkitekten, og man kan få til en mer optimal utnyttelse av tomten.

Fordelen med ferdighus er at prosessen gjerne tar noe kortere tid og at totalprisen normalt blir noe lavere, selv om denne forskjellen ikke nødvendigvis er så stor når man regner per kvadratmeter. Ferdighusleverandører har som oftest et utvalg på flere typer hus, fra moderne funkishus til mer klassiske og tradisjonelle hus.

Dersom du skal bygge et arkitekttegnet hus, kan du komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører i ditt område ved å registrere ditt prosjekt på Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge et hus?

Priser på oppføring av eneboliger varierer mye med størrelse og standarder. Et vanlig måltall for sammenligning er pris per kvadratmeter.

Basert på prosjekter i vår prosjektdatabase i Byggstart, ligger gjennomsnittlig pris for bygging av ny enebolig på ca. 33.000 kroner per kvadratmeter.

Dette inkluderer alle kostnadene knyttet til oppføring av boligen, mens arkitekt og prosjektering kommer i tillegg.

For arkitekt og prosjektering varierer også prisene mye, men man bør minst regne 100.000 til 200.000 kroner for dette, normalt en del mer.

De rimeligste boligene som bygges, kan komme ned mot 27.000 kroner per kvadratmeter. Dette er som regel boliger med noe enklere standard og konstruksjon. Når det gjelder mer eksklusive boliger, kan prisen fort komme opp i nærmere 45.000 kroner per kvadratmeter, og noen ganger ender den også høyere enn dette.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er de viktigste driverne av pris?

Flere faktorer er med å påvirke den endelige prisen på det nye huset ditt. Alle prosjekter er ulike og noen er mer komplekse enn andre. Jo mer komplisert arbeidene er, desto lengre tid tar det og desto høyere blir prisen. For eksempel kan det være grunnforhold som er vanskelige å jobbe med på tomten din og som krever sprenging eller pigging. Dette vil bidra til å øke totalkostnadene. Utformingen og planløsningen vil også være av betydning. Ønsker du spesialtilpassede løsninger som krever mye arbeid, vil det bidra til at prisen går opp. Skal du ha flere etasjer eller en kjeller med separat boenhet, vil dette også kreve mer arbeid.

Du kan selv være med å påvirke prisen fordi mye avhenger av standarden du selv ønsker på det nye huset ditt. Særlig kjøkken, bad og tekniske systemer kan være kostbart og vil være med på å presse den totale prisen opp eller ned, avhengig av dine preferanser.

Muligheter for å spare penger

Hvordan kan man få mest ut av budsjettet? Dette er et spørsmål mange byggherrer stiller seg. Det finnes flere måter å redusere kostnadene på.

Nedenfor finner du en liste med forskjellige muligheter du kan vurdere:

 • Lete etter gode priser og tilbud på materialer som man kjøper inn selv. Dette kan for eksempel være parkett, fliser, kjøkken, trapper og baderomsinnredning. Det lønner seg å besøke flere produsenter og leverandører for å sammenligne priser og se hva som finnes av tilbud og rabatter. Ofte kan man få gode rabatter ved å kjøpe i store mengder
 • Begrense antall bad og kjøkken i boligen, da dette er de dyreste rommene
 • ‍Gjøre deler av arbeidet selv, for eksempel maling eller gulvlegging dersom man har kompetanse til dette
 • ‍Velge rimelige tekniske systemer, blant annet når det kommer til elektrisitet, ventilasjon og varme
 • ‍Velge takstein, kledning og vinduer i det nedre prissjiktet
 • ‍Begrense antallet spesialløsninger som spesialbygde skap og garderober
 • Få hjelp av arkitekten til å finne rimelige løsninger som passer til ditt budsjett

Øvrige kostnader knyttet til prosjektet

Når man skal bygge hus, må man alltid ta øvrige kostnader med i regnestykket. Mesteparten går naturlig nok til selve byggingen av huset, men du må også betale for forarbeider, søknad til kommunen og flere andre tjenester som er nødvendig å få utført i forbindelse med det å bygge hus. Disse kostnadene varierer vanligvis mye, og det er derfor vanskelig å gi en fastsatt pris. Nedenfor har vi likevel satt opp omtrentlige kostnader som du bør inkludere i budsjettet ditt før du går i gang.

De er som følger:

 • Arkitekt kan koste et sted mellom 100.000 og 200.000 kroner, men noen ganger enda mer. Dette avhenger av prosjektets kompleksitet og prisvariasjoner mellom ulike arkitektkontor.
 • Kostnader til å måle opp tomten før du kan sette i gang med graving. Dette koster omtrent 10.000 kroner.
 • Rådgivende ingeniør bygg (også kalt byggtekniker). Dette koster som regel mellom 50.000 og 100.000 kroner og inkluderer beregninger av bæring, der både betong og tømrer må prosjekteres.
 • I noen tilfeller vil det være nødvendig med prosjektering av vann og avløp, samt overvannshåndtering. Hvis du trenger dette i forbindelse med ditt prosjekt, må du beregne omtrent 30.000 kroner
 • Utgifter til å søke tillatelse fra kommunen. Her vil prisene være avhengig av hvilken kommune du skal bygge hus i. Sjekk hjemmesidene til din kommune for å få mer informasjon om prosessen og priser knyttet til det å fremsette søknad.
 • Prosjektledelse: Noen må koordinere arbeidet mellom de ulike faggruppene som deltar i husbyggingen. Har du tilstrekkelig kompetanse og velger en delt entrepriseform, kan du gjøre dette selv, men de fleste ønsker å overlate dette til fagfolk. Velger du en totalentreprenør, vil prisen for prosjektledelse normalt være inkludert i totalpakken.
Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Dette bør være med i tilbudet

Om du har valgt å bygge nytt hus, skal du snart i gang med å hente inn tilbud fra ulike entreprenører. Selve anbudsprosessen er viktig, da den kan være avgjørende for hvor mye du ender opp med å betale til slutt. Sett derfor av god tid til å hente inn tilbud og gå grundig gjennom dem. Et essensielt ledd i denne prosessen er å finne ut nøyaktig hva som er inkludert i tilbudene du mottar. Tilbudene bør inkludere prisen for arbeidskraft og teknisk arbeid som benyttes for å bygge huset ditt, alt av materialer som trengs, samt ferdigdokumentasjon. Ferdigdokumentasjonen inkluderer en detaljert beskrivelse av arbeidet som er gjort og en utførlig oversikt over alle materialer som har blitt brukt. Denne dokumentasjonen vil du trenge i forbindelse med forsikring, fremtidig salg eller fremtidig renovering.

Dersom dette mangler i tilbudet du har mottatt, eller hvis tilbudet inkluderer poster du ikke vet riktig hva er, bør du ta kontakt med entreprenøren for å få dette oppklart. Har du fagpersoner i familien eller blant vennene dine, kan det også lønne seg å få vedkommende til å se over tilbudet og gi deg nyttige råd og anbefalinger. Skal du hente inn tilbud fra arkitekter, bør du se til at tilbudene inkluderer prisen for tegninger, prosjektering, samt arbeid knyttet å fremme søknad til kommunen.

Flere tilbud gir bedre vurderingsgrunnlag

Forutsatt at du har å gjøre med seriøse og dyktige entreprenører, vil det være tilstrekkelig å hente inn tilbud fra tre forskjellige aktører. I utgangspunktet er det bra for deg dersom flere entreprenører konkurrerer om å få prosjektet ditt, da økt konkurranse vil bidra til å presse ned prisene. Det betyr imidlertid ikke at det er lurt å hente inn alt for mange tilbud. Henter du inn mange flere enn tre tilbud, blir det fort uoversiktlig. Prosjektet vil være omfattende og inkludere mange poster. Dessuten er det mange detaljer du skal ha oversikt over. For å unngå at det hele blir rotete og at sammenligningen blir for komplisert, anbefales det å begrense seg til tre tilbud. Hvis kun ett eller to av tilbudene er innenfor budsjettrammen din, kan du hente inn flere, men husk at det kan være tidkrevende arbeid for entreprenør å dra på befaring og utarbeide pristilbud, og at man ikke bør sløse unødig med tiden deres. Du kan også vurdere å gjennomføre en helt ny anbudsrunde hvis du ikke er fornøyd med noen av tilbudene.

Forarbeidene du gjør med arkitekten, vil være av stor betydning for pristilbudene du får. I samarbeid med arkitekt vil dere utarbeide et underlag for prising. For at entreprenøren skal kunne gi et så presist pristilbud som mulig, er det viktig at underlaget er detaljert og nøyaktig. Derfor bør du sette av god tid til forberedelser sammen med arkitekt før du begynner å hente inn pristilbud. Det er også lurt å avklare forhold rundt byggesøknaden i god tid før du begynner å hente inn tilbud. Om den ikke skulle bli godkjent, må du lage nye planer og få nye pristilbud. Arkitekten bør derfor være nokså sikker på at søknaden blir godkjent, og hvis han er usikker, så vil det lønne seg å ta kontakt med Plan og Bygg der du bor og høre hva som skal til.

Vurdere tilbudene opp mot hverandre

Det neste steget i anbudsprosessen er å vurdere tilbudene du har mottatt opp mot hverandre. Denne sammenligningen må helst være nokså grundig og gå utover det å bare se på den totale sluttsummen. Først og fremst bør du kontrollere at alle tilbudene inkluderer de samme postene og deretter bør du sammenligne prisen for hver post individuelt. Noen ganger ser vi at det kan være enorme prisforskjeller mellom de samme postene og ofte skyldes det da misforståelser om arbeidet som skal utføres. I slike tilfeller bør entreprenøren kontaktes slik at dere kan komme til bunns i eventuelle uklarheter. Det kan være lurt å sette opp et regneark i excel eller på papir når du sammenligner prisene på de ulike postene. Dette vil gi deg en detaljert oversikt.

Når du vurderer tilbudene bør du se hva slags pris som oppgis. Gir entreprenøren en fastpris, et prisoverslag eller bare en uforpliktende prisantydning? Hvis du bare får en uforpliktende prisantydning, kan den reelle prisen variere i stor grad fra det som oppgis i tilbudet. Dersom du får et prisoverslag, må du være oppmerksom på at dette kan avvike opp mot 15%, men håndverkertjenesteloven forbyr avvik som er større enn det.

Husk også at pris ikke er alt. Når du bygger hus er det minst like viktig at entreprenøren er dyktig og leverer høy kvalitet. Det kan være lurt å se om de aktuelle entreprenørene har erfaring fra lignende prosjekter, for eksempel ved å be om referanser.

Slik finansierer du det nye huset

Det å bygge et hus vil for de fleste være den største investeringen de gjør i livet. Før du går i gang med prosjektet, må du legge en plan for finansiering slik at du blir helt sikker på at du har de nødvendige ressursene. Du kan begynne med å sette opp et budsjett og finne ut hvor mye du allerede har og hvor mye du kan bruke på prosjektet. De aller fleste vil imidlertid ha behov for et lån i tillegg. Da er det vanlig å ta opp et byggelån hos banken. Ved byggelån opprettes en egen byggelånskonto som belastes hver gang du sender inn fakturaer fra prosjektet. Fakturaene må godkjennes av banken før de blir belastet på kontoen. På bakgrunn av betalingsevnen din og flere andre faktorer innvilges du en låneramme, som vil representere det høyeste beløpet du kan belaste kontoen med. Fordelen med et byggelån er at du kun betaler renter av det du faktisk bruker, og ikke av hele lånerammen. Etter at prosjektet er ferdigstilt, omgjøres lånet til et ordinært boliglån.

Trenger jeg godkjenning fra kommunen?

Når det gjelder oppføring av ny bolig, vil dette alltid være søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten. Man kan ikke søke som privatperson, og trenger derfor en “ansvarlig søker” som kan utarbeide underlaget til søknaden og stå som avsender av denne. Normalt sett er det arkitekter som står som ansvarlig søker, mens entreprenøren(e) som utfører prosjektet erklærer ansvarsrett på sine respektive fagområder.

Når man søker Plan- og bygningsetaten om tillatelse til å bygge, har man to ulike alternativer:

 • To-trinns søknad: her søkes det først om en rammetillatelse, før man finner utførende entreprenører som så erklærer ansvar på sine fagområder i en senere søknad om igangsetting.
 • Ett-trinns søknad: Her sendes det kun én søknad. Dette forutsetter at man har alle utførende entreprenører klare før man sender søknaden.

Den vanligste typen for større prosjekter, slik som oppføring av enebolig, er en to-trinns søknad, der man starter med en søknad om rammetillatelse før man sender inn søknad om tillatelse til igangsetting før byggestart.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvor starter man?

Dersom man ikke skal benytte seg av en ferdighusvariant, vil første steg i prosessen (etter at man har skaffet seg en tomt) normalt være å ta kontakt med en arkitekt. Arkitekten vil først starte med å utarbeide skisser, før man bestemmer endelige løsninger og søker kommunen om tillatelse.

Merk at arkitekter ofte også kan være behjelpelig med innvendige løsninger som interiør, belysning og møblering. Hvis ikke kan man koble seg opp med en interiørarkitekt for å få innspill. Dersom du er på utkikk etter en dyktig arkitekt eller interiørarkitekt, kan du registrere ditt prosjekt gratis på Byggstart, så kan vi koble deg opp med aktører som passer for ditt prosjekt.

En del byggherrer ønsker å komme i kontakt med en byggmester eller entreprenør tidlig i prosessen. Merk imidlertid at det er vanskelig for en byggmester å si noe nøyaktig om priser og tidsperspektiv før tegningene foreligger. Det ideelle for en byggmester er å bli kontaktet når rammetillatelsen foreligger fra kommunen, da det er mindre usikkerhet knyttet til prosjektet. Noen ganger blir søknader hos Plan og Bygg avslått, og ofte må det gjøres endringer som gjør at byggmesteren må regne ut priser på nytt.

Prosjektdokumentasjon

Entreprenøren som skal prise prosjektet, vil normalt ønske at prosjektet er godt dokumentert i forkant. For nybyggprosjekter er følgende tegninger som regel en del av rammesøknaden til kommunen (se eksempler under):

Bygg hus tegninger
Plan
Bygge hus plantegning
Fasade
Bygge hus tverrsnitt
Snitt
Bygge hus reguleringsplan
Situasjon

For å få en nøyaktig pris, bør en detaljprosjektering også være gjennomført.

Dette inkluderer normalt følgende dokumenter:

 • Romskjema: Beskrivelse av materialvalg, belysning, varme, etc., per rom
 • Dør- og vindusskjema: Beskrivelse av størrelse og type dører / vinduer
 • Arbeidstegninger: Mer detaljerte tegninger enn søknadstegningene (typisk 1:50), med henvisning til hvordan huset skal bygges (merk at noen entreprenører foretrekker å utarbeide dette selv)

Disse dokumentene forenkler entreprenørens arbeid med prising av prosjektet, og du kan være tryggere på at du får sammenlignbare tilbud når du henter inn priser fra flere aktører. Generelt anbefales det å hente inn pris fra 3 ulike entreprenører. Erfaringsmessig er 3 tilbud tilstrekkelig, dersom alle disse 3 er seriøse aktører. Du kan benytte gratistjenesten Byggstart for å komme i kontakt med og få tilbud fra kvalitetssikrede entreprenører i ditt område.

Merk at en del entreprenører foretrekker å bli inkludert i prosessen før detaljprosjekteringen utarbeides. Dette gjelder for eksempel for entreprenører som bygger med elementer. Elementene må prosjekteres for hvert hus, så det er ikke nødvendig at arkitekten utarbeider egen detaljprosjektering av bæring, etc.

Hvem tar seg av innkjøp?

Kjøp av materialer og produkter vil utgjøre en vesentlig del av totalkostnadene. Noen velger å ta seg av innkjøp selv, enten i håp om å finne enda rimeligere produkter og materialer, eller for å kunne ha mest mulig innflytelse på det endelige resultatet. Velger du å kjøpe inn materialer og produkter selv, må du være obs på at du da har ansvaret for at det bestilles i riktige størrelser og mengder og at du står ansvarlig dersom leveransene er feil eller forsinket.

I de fleste tilfeller vil det være et tryggere alternativ å overlate innkjøp til entreprenør, og det er flere grunner til det. Først og fremst har fagpersoner god kjennskap til ulike materialer og produkter som finnes på markedet og de vet hva som er lett å jobbe med. I tillegg har håndverkere vanligvis gode kontakter og tilgang på verdifulle rabatter og tilbud som kan komme deg til gode hvis du overlater innkjøpet til dem. De vet som regel hvilke materialer som holder høy kvalitet og hvilke du helst bør unngå. Når det gjelder materialer og produkter av mer estetisk karakter, som innredning på bad og kjøkken eller fliser til gulvene, kan det være lurt å snakke med entreprenøren og finne ut hva du selv ønsker deg, og deretter sammen bestemme om du skal kjøpe det selv eller overlate det til entreprenøren.

Sett av god tid

Det er ikke lett å si på forhånd hvor lang tid det tar å bygge et hus, fordi alle prosjekter er ulike. Tidsbruken avhenger av flere faktorer i byggeprosessen, i tillegg til uforutsette hendelser som kan inntreffe underveis.. Imidlertid vil størrelsen på boligen være den faktoren som har størst innvirkning på tidsbruken. Statistikken forteller oss at vi kan forvente disse omtrentlige tidsperspektivene:

 • Bolig på 100 kvadratmeter: 6 til 8 måneder.
 • Bolig på 200 kvadratmeter: 8 til 10 måneder.
 • Bolig på 300 kvadratmeter: 11 til 13 måneder.
 • Et stort hus på 400 kvadratmeter: 13 til 15 måneder.

Vær oppmerksom på at dette er grove beregninger av gjennomsnitt og at ditt prosjekt fort kan avvike. Faktorene som har størst innvirkning på tidsbruken inkluderer antall arbeidere som jobber med prosjektet, hvor dyktige de er og hvor mye erfaring de har, og om arbeidet er komplekst og du ønsker flere spesialtilpassede løsninger. Dessuten må du regne med at forarbeidene kan ta nesten like lang tid som selve byggingen. Dette inkluderer søkeprosessen hos kommunen som ofte tar opp mot tre måneder, og det å utarbeide tegninger og annen prosjektering som også fort kan ta rundt tre måneder. For å finne riktig entreprenør, vil du sannsynligvis også måtte regne med å bruke litt tid på selve anbudsprosessen.

Hvilken årstid passer best?

Mesteparten av prosessen med å bygge hus kan gjennomføres hele året, uavhengig av værforholdene. Noen deler av jobben bør man imidlertid unngå å legge til de de kaldeste vintermånedene. Dette inkluderer betongarbeider og grunnarbeider som utføres tidlig i prosjektet. Er det for kaldt ute når man setter i gang med betongarbeidene, risikerer man at betongen ikke herder slik den skal. Når det gjelder grunnarbeidene, kan det fort bli vanskeligere og ta lengre tid dersom det er frost i bakken. Derfor er det lurt å planlegge slik at oppstarten skjer på våren, sommeren eller høsten. Utvendig maling er heller ikke ideelt om vinteren.

Hva lønner seg: bygge nytt eller kjøpe brukt?

Her finnes det ikke noe fasitsvar, da regnestykket vil avhenge av en rekke ulike faktorer. Mange som ønsker å bygge nytt gjør heller ikke dette primært av økonomiske årsaker, men er mer opptatt av å skape et hjem som de ønsker å bo i.

Generelt må man sammenligne tomtekostnad + byggekostnad med salgspriser på tilsvarende brukte boliger i samme område. Dersom man sammenligner med eldre boliger, bør man gjøre en justering for standard, ettersom det nye huset man eventuelt bygger vil ha en høyere standard enn en eldre bolig. For å sammenligne riktig, bør man derfor også ha en formening om hvor mye det ville kostet å oppgradere den eldre boligen til dagens standard.

Et eksempel på et oppsett for et regnestykke kan være som følger (merk at dette er vilkårlige tall):

Bygge nytt:

 • Pris for tomt: 3 millioner
 • Pris for hus på 250 kvm: 33.000 kr per kvm x 250 kvm = 8.3 millioner
 • Arkitekt + prosjektering: 0.4 millioner
 • Totalkostnad nytt hus: 11.7 millioner

Kjøpe brukt:

 • Pris for bolig på 250 kvm: 9 millioner
 • Totalrenovering innvendig: 14.000 per kvm x 250 kvm = 3.5 millioner (snittpris for innvendig renovering)
 • Totalpris brukt bolig, justert for standard: 12,5 millioner

Hvordan bør prosjektet organiseres?

Når man har et underlag som er klart for prising, må man vurdere hvordan man ønsker å organisere prosjektet. Her kan man grovt sett velge mellom én kontrakt med én entreprenør, og en delt entreprise der man lager separate kontrakter med hvert av fagområdene. En kombinasjon av disse to alternativene er også mulig. En del byggherrer skiller for eksempel ut grunnarbeider som en egen entreprise.

Fordelen med en totalentreprise (eller hovedentreprise dersom det kun er utførende fag), er at man kun har ett kontaktpunkt å forholde seg til gjennom byggeprosessen. Entreprenøren tar normalt ca 10% påslag på sine underentreprenører, men det kan det være verdt. Entreprenøren som tar kontrakten vil koordinere alle de andre fagområdene og kommunikasjonen med dem. Normalt er det en tømrerbedrift som tar denne rollen, mens de har faste samarbeidspartnere på de andre fagområdene. Dersom man ikke har mye kompetanse med bygg fra før, kan dette ofte være det greieste valget.

Det gir det også fordeler i garantiperioden i etterkant av prosjektet, da det er enklere å kunne forholde seg til ett firma dersom noe skulle oppstå. Husk at det er mange fagområder som er involvert i oppføring av en enebolig, og uten god kunnskap på feltet, kan det være krevende å organisere alle sammen.

Under gir vi deg en oversikt over fagområdene som normalt er involvert i bygging av et nytt hus:

 • Graver
 • Betongentreprenør
 • Tømrer
 • Elektriker
 • Rørlegger
 • Ventilasjon
 • Taktekker
 • Blikkenslager
 • Membranspesialist
 • Flislegger
 • Maler

I tillegg kommer prosjekterende fag som arkitekt og prosjekterende ingeniører, og uavhengig kontroll som skal inn i etterkant av prosjektet.

Hvordan finne riktig entreprenør?

Det kanskje viktigste valget man tar i løpet av prosessen med å bygge et hus, er å bestemme hvem som skal bygge det for deg.

Her er det en rekke faktorer som spiller inn på valget, for eksempel bør man vurdere:

 • Referanseprosjekter
 • Pris
 • Kapasitet for utførelse
 • Økonomiske soliditet (kreditt-rating gir den mest oppdaterte informasjon)
 • Godkjenninger
 • Forsikringer
 • Personlig kjemi

I Byggstart jobber vi med kvalitetssikring av entreprenører, og vi har god oversikt på hvilke entreprenører som har gjennomført byggeprosjekter i ditt område de siste årene, og som har økonomien og godkjenninger i orden. Registrer gjerne ditt prosjekt på Byggstart så tar vi kontakt for en gjennomgang av prosjektet, og kan koble deg opp med godt kvalifiserte entreprenører for ditt prosjekt.

Hold oversikt mens arbeidet pågår

Underveis i prosjektet er det greit å ha en fremdriftsplan som du kan forholde deg til slik at du hele tiden kan sjekke progresjonen. En fremdriftsplan utarbeides i samarbeid med entreprenøren og inkluderer milepæler for når de ulike delene av prosjektet skal være ferdigstilt. Dette kan være særlig nyttig hvis du ikke har noe erfaring med bygg selv og det vil sørge for at du vet om eventuelle forsinkelser i god tid. Det er også lurt å kommunisere jevnlig med entreprenøren slik at du selv holder oversikt og vet hvor dere ligger i løypen.

Når huset er ferdig bygget, må du gjennomføre en sluttbefaring sammen med entreprenøren og en uavhengig fagperson. Dette er ofte en takstmann. Her går dere gjennom alt som er gjort og ser til at arbeidet er utført i henhold til gjeldende lover og regler. Deretter får du tilsendt alt av ferdigdokumentasjon. Dette inkluderer blant annet FDV-dokumentasjon for våtrom, samsvarserklæring for arbeid med elektriske anlegg, samt kontrakter og faktura.

Hvordan sikre en vellykket gjennomføring?

Her kommer vi med 10 gode tips som vil kunne forenkle byggeprosessen.

 1. Lag en god prosjektplan, inkludert tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse
 2. Gå i banken tidlig for å forstå budsjettrammen for ditt prosjekt
 3. Start med arkitekten, og vent med å kontakte entreprenører til du har et underlag klart for prising
 4. Prosjekter huset i detalj før oppstart, så unngår man ubehagelige overraskelser underveis
 5. Hent inn tilbud fra 3 ulike firmaer
 6. Sørg for en ryddig kontrakt med entreprenøren, der det tydelig fremgår hvem som besørger hva
 7. Ikke sats på å skulle legge ned mer egeninnsats enn du selv har tid og kompetanse til
 8. Ha jevnlig kontakt med entreprenøren(e) underveis i prosjektet og vær innom byggeplassen ofte
 9. Ha en sluttbefaring der du tar med en ekstern fagperson, og ikke betal ut siste del av kontraktsbeløpet før denne er gjennomført og eventuelle feil eller mangler er utbedret
 10. Husk å få tilsendt alt av relevant dokumentasjon etter at prosjektet er avsluttet

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.