Isolering av tak: En komplett guide (pris, typer, tips)

 

Skal du isolere taket? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Isolering av tak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Mye av varmetapet som forekommer i en bolig, skjer gjennom taket. Derfor er isolering av tak blant de mer lønnsomme investeringene man kan gjøre for å skape en mer energieffektiv bolig. På den måten hindrer man at varm luft siver opp fra oppholdsrommene og videre ut i friluft eller opp på et kaldt loft. Dette gir lavere oppvarmingskostnader. I tillegg vil isolering av tak føre til økt bokvalitet, bedre inneklima og god kontroll over innetemperaturen. I denne artikkelen har vi samlet nyttig informasjon om isolering av tak.

Hvorfor isolere taket?

Isolering av tak er en relativt rimelig investering, som fører med seg en rekke fordeler. Lavere fyringskostnader er en av de vanligste grunnene til at boligeiere velger å isolere. God isolering hindrer varm luft fra å sive ut gjennom taket, og reduserer derfor behovet for oppvarming. Ettersom isolering allerede er et relativt rimelig inngrep, vil det være mulig å tjene inn utgiftene i løpet av få år. Nøyaktig hvor lønnsom det er å isolere vil avhenge av strømpriser og kvaliteten på den eksisterende isoleringen.

God isolering gjør det også enklere å kontrollere temperaturen i boligen. Dette vil føre til økt bokvalitet. I tillegg reduserer isolering risikoen for fuktskader og soppdannelser, noe som vil gi et bedre inneklima.

Isolerer man taket vil man også minske snøsmelting og isdannelser på taket. Ofte kan man gjøre dette uten å forandre på husets utseende. Dette er noe mange er opptatt av, spesielt om man har et eldre hus og ønsker å bevare den opprinnelige fasaden.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan isolerer man taket?

Hvordan man skal isolere avhenger av konstruksjonen på boligen. For eksempel er det forskjell på å isolere et tak med åpen møne, og å isolere et lukket loft.

Dersom loftet ikke skal brukes som oppholdsrom, kan det lønne seg å kun isolere loftsgulvet. Dette er den enkleste måten å isolere tak. Området som skal isoleres er ofte lett tilgjengelig, og det estetiske resultatet har lite å si, ettersom isoleringen uansett ikke vil være synlig. Er loftsgulvet åpent, skal det isoleres mellom bjelkene. Her befinner det seg ofte gammel isolasjon. Denne bør undersøkes for fukt og slitasje. Ser den fin ut kan den nye isolasjonen legges over. Er det gammel fyllmasse som leire eller sagflis, kan dette suges ut med en pumpe.

Totalt burde man isolere med minst 35 cm på loftet. Det er viktig at man monterer vindsperre ved luftesjakt og ikke dekker denne sjakten når man isolerer. Luftsjakten sikrer tilstrekkelig ventilasjon og motvirker fuktskader. I tillegg er det viktig at dampsperren er tett og ligger på varm side av isolasjonen.

Når man isolerer taket, er det viktig å huske at man endrer forholdene for ventilasjon og temperatur. Det er viktig å sikre at den nye isolasjonen også sørger for tilstrekkelig luftsirkulasjon. Dette er en forutsetning for at isolasjon skal kunne frakte gammel luft ut og ny luft inn, tørke ut kondens og motvirke fuktdannelser.

Skal man isolere skråtak, er det viktig å ta hensyn til luftspalten. For at taket skal kunne tørke ut, bør det være dampåpne materialer mellom luftespalten og isolasjonen. Luftspalten må også ha ha tilgang til friluft både ved møne og raften. En slik spalte har to egenskaper. Den gjøre det mulig for fukt å slippe ut av konstruksjonen, samtidig som den er med på å forhindre snøsmelting og isdannelser på taket.

Isolasjonen bør helst legges på utsiden av bærekonstruksjonen, ettersom det fører til mindre kuldebroer. Det er imidlertid ikke alltid gjennomførbart, og det vil være både enklere og rimeligere å isolere på innsiden.

Isolere taket på eldre hus

Effekten av isolasjon måles i U-verdi. God isolasjon gir utslag i lav U-verdi. Ettersom kravene til isolasjon har økt siden 90-tallet, vil  mange eldre hus ha lite eller ingen isolasjon på taket. Det er her det er mest å spare på å etterisolere. Frem til 1969 var det krav om en U-verdi på 0,6-1,0 på isolasjonen i taket, mens det nåværende kravet er på 0,1. Også kravet til tykkelse på isolasjonen har blitt strengere. I dag ligger kravet på 300-350 mm. Frem til 90-tallet var isolasjonen sjeldent tykkere enn 100-200 mm. Er huset eldre kan det være snakk om mindre eller ingen isolasjon. Dette vil ha betydelig effekt på både varmetap og bokvalitet.

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Isolere taket selv

Mange vurderer muligheten for å isolere taket på egenhånd. Å utføre et slikt arbeid forutsetter at man vet hvordan man sikrer nødvendig lufting, samtidig som man sørger for at isolasjonen er tett nok. Det er også avgjørende å vite hvordan man monterer vindsperre, unngår kuldebroer og legger dampsperren helt tett.

For å sikre at resultatet holder høy kvalitet, er det anbefalt å overlate isoleringen til fagfolk. Dette behøver ikke være dyrt. Isolering tar relativt kort tid, og utgiftene til arbeidskraft blir derfor relativt lave. Det som derimot er dyrt, er om arbeidet blir dårlig utført, og man må rette opp feil i ettertid. Derfor lønner det seg å investere i dyktige fagfolk.

Enda en grunn til å engasjere profesjonelle aktører, er at isolering ofte kan innebære flere inngrep enn selve isoleringen. I noen tilfeller vil det være nødvendig å fjerne taktekkingen, helst på en måte som gjør at den kan gjenbrukes. I tillegg er det mange varianter av isolasjon å velge mellom, og noen av disse variantene krever at det bli installert av profesjonelle.

For å komme i kontakt med seriøse håndverkerfirmaer med utbredt erfaring på isolering, kan du legge ut prosjekt ditt på Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster det å isolere taket?

Hvor mye det koster å isolere taket avhenger av flere faktorer. Det vil for eksempel være dyrere å isolere utvendig enn innvendig. Utvendig isolering krever at man fjerner taktekke,  lagrer det forsvarlig under arbeidet, for så å montere det på nytt når isolasjonen er klar. Til gjengjeld er det ofte utvendig isolasjon som vil ha størst effekt. I andre tilfeller kan det være tilstrekkelig å legge ut isolasjonsruller direkte på gulvet. Det gjør prosessen betydelig enklere.

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på gjennomførte byggeprosjekter. Vi ser at isolering av tak har en gjennomsnittlig pris på ca. 1.400 kroner per kvadratmeter. Dette er inkludert alle kostnader knyttet til arbeid og materialer. Vi ser også variasjoner i prisen avhengig av størrelse, tidsbruk, kompleksitet på den konkrete jobben og type isolasjon. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 600 og 2.500 kroner kvadratmeter.

Det er imidlertid ikke bare utgifter knyttet til isolering. Man bør også regne med innsparingene man oppnår ved å gjøre boligen mer energieffektiv. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor store innsparingen isolasjonen vil gi. Gevinsten avhenger av både strømpriser, temperatur og eksisterende isolering. I de aller fleste tilfeller vil det imidlertid lønne seg å isolere, og ofte vil det kun ta noen få år å tjene inn kostnadene til arbeidet.

Ulike former for isolasjon

Mange forbinder isolasjon utelukkende med mineralull fra Glava eller Rockwool. Det finnes imidlertid en rekke isolasjonstyper. Hvilken variant man bør velge avhenger av hva som egner seg best til boligen.

Mineralull

Mineralull er den mest brukte isolasjonstypen. Denne produseres av glass eller stein, som smeltes og omdannes til fiber før det tvinnes sammen. Både glassull og steinull produseres på bortimot samme måte, men det er likevel noen forskjellige egenskaper. Steinull har blant annet et noe høyere smeltepunkt og tåler fukt bedre enn glassull. Mineralull kommer i flere former: løsull, rørskåler, stive plater og ruller. Selv om både stein og glass isolerer varme relativt dårlig, gjør fibersammensetningen at det dannes tusenvis av små luftlommer. En isolasjonsplate består derfor av mer enn 90 prosent luft.

Cellulosefiber

Isolasjon av cellulose lages av gammelt returpapir eller trefibermasse som males opp og får en konsistens som kan minne om ull. For å redusere brannfaren, tilsettes cellulosen også brannhemmende stoffer. Cellulose er organisk, og tørker ut fuktighet ved å suge det til seg. Dermed begrenser det også risikoen for fuktskader. Celluloseisolasjon kan også brukes uten dampsperre. I tillegg til å gi økt kontroll over temperaturen, isolerer celluloseisolasjon også mot lyd.

Sprayisolasjon

Denne formen for isolasjon påføres som en spray. Denne ekspanderer 30-100 ganger på noen få sekunder. Ved å benytte sprayisolasjon unngår man skjøter, samtidig som sprayen trenger inn i alle sprekker og hulrom. Dermed vil det være luft- og fukttett. Det isolerer også svært godt sammenlignet med annen isolasjon, samtidig som det veier relativt lite. Det er imidlertid helseskadelig under påføring og mer brannfarlig enn de øvrige løsningene.

Blåseisolasjon

I motsetning til variantene nevnt over, er ikke blåseisolasjon et eget materiale. I stedet er det en måte å installere isolasjonen på. Det gjøres ved at små biter av mineralull eller cellulose blåses inn i veggen ved hjelp av en stor slange. Dette er en rask og effektiv måte å isolere på, og fyller godt ut alle hjørner og hulrom. Det krever en del teknisk utstyr, og forutsetter derfor at man engasjere profesjonelle håndverkere. Ettersom installasjonen er relativt enkelt trenger man ikke å beregne mange arbeidstimer, noe som kan gjøre blåseisolasjon til en rimelig alternativ.

For å finne ut hvilken isolasjonstype som egner seg best, anbefaler vi i Byggstart at du rådfører deg med en profesjonell håndverker. Videre er det også lurt å overlate selve arbeidet til fagfolk. For å komme i kontakt med kvalitetssikrede håndverkerfirmaer kan du legge ut prosjektet ditt på Byggstart. Vi har samlet kvalitetssikrede håndverkerfirmaer på ett sted, slik at det blir enklere for deg å velge trygt og rett. Finner du aktører ved hjelp av vår gratis tjeneste kan du være trygg på at de har økonomi, godkjenninger og forsikringer i orden.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.