Isolering av tak: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du isolere taket? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Isolering tak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tak kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Å isolere taket er ofte en lønnsom investering. I mange tilfeller vil man tjene inn utgiftene i løpet av kun noen få år. God isolering reduserer varmetapet i boligen, noe som gir utslag i lavere strømregninger. Gevinsten er størst dersom du bor i et gammelt hus, ettersom kravene til isolasjon har blitt betydelig strengere siden 90-tallet. Det kan også være lønnsomt å etterisolere i nyere hus, i tilfeller der isolasjonen er skadet eller installert feil.

Pris ved isolering av tak

Prisen for isolering av tak avhenger av flere faktorer. Blant annet vil det ha noe å si hvor man isolerer, hva slags isolasjonstype man velger og hvilken isolasjon som finnes fra før. I noen tilfeller vil det være mulig å legge ruller av mineralull rett på gulvet på et kaldloft. Andre ganger er det nødvendig å isolere utvendig, noe som er dyrere og mer omfattende. Det innebærer å fjerne taktekke, gjennomføre isoleringen, for å så legge taktekke (enten nytt eller gjenbruke). Også valg av isolasjonstype påvirker hvor krevende prosjektet blir. Isolasjon i form av ruller kan gjøre det vanskelig å fylle ut hjørner og hulrom, mens spray- og blåseisolasjon gjør denne jobben betydelig enklere.

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på gjennomførte byggeprosjekter. Vi ser at isolering av tak har en gjennomsnittlig pris på ca. 1.400 kroner per kvadratmeter. Dette er inkludert alle kostnader knyttet til arbeid og materialer. Vi ser også variasjoner i prisen avhengig av tidsbruk, type isolasjon og tilleggsarbeid. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 600 og 2.500 kroner kvadratmeteren.

Videre i artikkelen skal vi se på hva som driver prisen og hvordan du kan holde kostnadene nede.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Isolere utvendig eller innvendig?

Det er flere måter å isolere taket på, og hva som lønner seg er avhengig av forholdene til hvert enkelt hus. Utvendig isolasjon er som regel det som har størst effekt, men innebærer og mest arbeid. Det er ikke alltid man vil tjene inn disse utgiftene. I noen tilfeller kan det også vise seg å være vanskelig å få lagt isolasjonen på utsiden, for eksempel om man bor i en vernet bolig. Isolasjonen skal helst være på minst 30-35 cm, som jo gjør at taket blir tilsvarende tykkere. I mange tilfeller må man utvide fasaden, noe som vil komplisere søknadsprosessen og i noen tilfeller gjøre at man ikke får tillatelse.

Dersom man ikke er avhengig av at loftsrommet skal holde en bestemt temperatur, er det tilstrekkelig å isolere loftsgulvet. Dette er en betraktelig enklere prosess. Ettersom det ikke innebærer ytre arbeid, vil man i mange tilfeller unngå å måtte søke til kommunen. Jobben i seg selv er også relativt enkel, sammenlignet med utvendig isolering. Derfor er det flere som vurderer å utføre arbeidet på egenhånd. Å utføre et slikt arbeid forutsetter at man vet hvordan man sikrer nødvendig lufting, samtidig som man sørger for at isolasjonen er tett nok. Det er også avgjørende å vite hvordan man monterer vindsperre, unngår kuldebroer og legger dampsperren helt tett.

For å sikre at resultatet holder høy kvalitet, er det anbefalt å overlate isoleringen til fagfolk. Dette behøver ikke være dyrt. Isolering tar relativt kort tid, og utgiftene til arbeidskraft blir derfor relativt lave. Det som derimot er dyrt, er om arbeidet blir dårlig utført, og man må rette opp feil i ettertid. Derfor lønner det seg å investere i dyktige fagfolk.

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tak kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvor finner man dyktige håndverkere?

Dessverre finnes det mange useriøse aktører i byggebransjen. For å holde prisene nede, er det flere som velger å benytte seg av ukvalifisert arbeidskraft, eller gjøre andre innsparinger som går på bekostning av kvaliteten på arbeidet. Derfor er det viktig å være kritisk i valget av fagfolk. Vær på utkikk etter firmaer som har utført flere lignende prosjekter tidligere. På den måten finner du aktører som har den nødvendige kompetansen, og som kan utføre arbeidet raskt og effektivt. Forsikre deg også om at firmaet har økonomi og godkjenninger i orden. Det kan også være lurt å undersøke referanser fra tidligere prosjekter. 

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag på Byggstart.no, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan isolerer man taket?

Hvilken fremgangsmåte man bør velge når man skal isolere taket, avhenger i stor grad av boligens konstruksjon. Mens det kan være relativt enkelt å isolere gulvet på et kaldloft, finnes det også tak som er åpent helt opp til mønet. Det er også mange som velger å innrede loftet sitt. Dermed må selve skråtaket isoleres. Her er det igjen viktig å beholde luftsirkulasjonen. For å oppnå dette må man ha en luftespalte på minimum 5 cm mellom isolasjonen og taket. Spalten gjør at fukt, luft og eventuell kondens tørker ut og forsvinner ut av konstruksjonen. Den vil også hindre snøsmelting og isdannelser på taket om vinteren, som kan trekke inn i konstruksjonen når det smelter. Spalten går fra raften hvor det skal være tilgang ut til friluft og helt opp til toppen av mønet. Alternativet til en slik spalte, er å legge en kombinert sutak/vindsperreplate direkte ned mot isolasjonen.

Har man derimot et kaldloft man bruker til oppbevaring og lignende, kan man isolere rett på loftsgulvet. Her er det vanlig å bruke ruller av mineralull. Isolasjonen skal ligge tett, men ikke pakkes for hardt sammen. Husk at det er luften inne i rullen som isolerer. Det er viktig å bevare luftingen og ikke tette luftespalten nede ved takutstikket. Velger man å utføre arbeidet på egenhånd, kan man risikere å isolere helt ut til kanten og tette spalten på den måten. Et kaldloft har ofte en ekstra luftespalte oppunder taket for å sikre lufting.

Hvor mye kan man spare på å isolere taket?

Selv om isolering av tak vil medføre visse utgifter, er det også viktig å beregne hvilke innsparinger man kan forvente på sikt. Et dårlig isolert tak vil føre til store varmetap, noe som gir utslag i unødvendige høye strømregninger. Ved å etterisolere, gjør man boligen mer energieffektiv. På denne måten vil det være mulig å tjene inn utgiftene som gikk med til å isolere. I noen tilfeller tar denne innsparingen kun noen få år. Dette vil imidlertid variere avhengig av blant annet strømpriser, lokalt klima og nåværende isolering. Besparelsene er gjerne størst når man isolerer eldre boliger, ettersom den nye isolasjon ofte er betydelig bedre enn den nåværende. Mange av boligene som ble bygget helt frem til midten av 80-tallet har ikke mer enn 10 cm isolasjon i taket. SINTEF anslår at man kan spare inn rundt 3000 kwh i året ved å øke denne isolasjonen til 30 cm på en enebolig på 100 km2.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Kan man få støtte?

Enova er et statsforetak som arbeider for å sikre bærekraftige energiløsninger og redusere klimautslipp. Foretaket gir økonomisk støtte til flere tiltak som gjør privatboliger mer energieffektiv. Når man isolere taket, bør man derfor undersøke mulighetene for å motta støtte. I utgangspunktet gir de ikke støtte til enkelttiltak, men om man gjør flere tiltak samtidig kan man få dekket opptil 25% av kostnadene. Slike tiltak vil ofte lønne seg når man først skal gjøre leiligheten mer energieffektiv. Man kan for eksempel installere vannbåren varme, balansert ventilasjon eller lavenergivinduer. Disse tiltakene vil både bidra til å redusere strømregningen, og gjøre boligen mer miljøvennlig.

Hvis du har bestemt deg for å isolere taket, er neste steg å komme i kontakt med egnede fagfolk. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Vi har samlet et nettverk av kvalitetssikrede entreprenører og håndverksbedrifter, så det skal være enkelt for deg å finne aktørene du trenger. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte håndverkerfirmaer.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tak kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.