Bygge garasje: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge garasje? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Lurer du på hva det koster å bygge ny garasje? I denne prisguiden forteller vi deg hva du kan regne med å betale, og vi går gjennom et konkret priseksempel. Vi ser på forskjellen mellom en arkitekttegnet garasje og en ferdiggarasje, og vi gir deg noen gode tips til gjennomføringen av ditt prosjekt.

Bygge garasje

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på bygging av garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Ferdiggarasje eller spesialbygget

Når man skal bygge en garasje skiller man gjerne mellom en garasje som leveres som byggesett og en garasje som er spesialtilpasset. Ferdiggarasjer er svært populære og selges som standardpakker. Disse kan litt enkelt sammenlignes med flatpakkede møbler, der du får levert alle materialer og arbeidstegning og bare kan gå i gang med byggingen.

De fleste leverandører av ferdiggarasjer tilbyr også montering og ferdigstilling, dersom du ikke ønsker å gjøre jobben selv.

Ferdiggarasjen er et byggesett, der du som kjøper har svært begrenset mulighet til å tilpasse produktet. Du får helt enkelt det du kjøper og må forholde seg til det. Dersom du har spesielle ønsker eller behov som går utenpå hva ferdigpakken tilbyr, så må du over på arkitekttegende eller spesialtilpassede garasjer.

Generelt er ferdiggarasjene noe rimeligere enn de spesialtilpassede. Men det er viktig å være klar over at grunnarbeider og fundamentering ikke er inntatt i tilbudene fra de fleste ferdigleverandørene. Grunnarbeid og fundamentering utgjør gjerne opp mot 20 prosent av hele prosjektkostnaden.

Selvstendig eller tilkoblet garasje

Dette er også et valg som i stor grad vil påvirke kostnaden ved bygget: Skal garasjen bygges som et selvstendig bygg eller være tilkoblet boligen?

Ved å bygge en tilknyttet garasje slipper man naturlig en av veggene, men tilpasninger mot eksisterende bygg veier som regel opp for dette. I tillegg kommer arkitekttegner som alltid vil være nødvendig ved tilknyttede garasjer.

En stor fordel ved en tilknyttet garasje er at det er mulig å lage løsninger som gjør at du kan gå rett fra boligen til garasjen, uten å være utendørs. En slik garasje mulliggjør også flerbruk av garasjen til arbeidsrom, oppbevaringsbod eller verksted.  

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge garasje?

Garasjebygg er gjerne enklere byggteknisk enn andre deler av bygningsmassen. Det gjør at kvadratmeterprisen er lavere enn for eksempel ved boligbygging.

I Byggstart har vi utarbeidet en prisdatabase på grunnlag av prosjekter der kunder har benyttet vår tjeneste for å finne håndverkere eller entreprenører. Siden Byggstart mottar kopier av fakturaer på disse prosjektene, har vi samlet inn konkrete priser fra hundrevis av prosjekter. Disse prisene inngår i en database som utgjør grunnlaget for gjennomsnittsprisene vi opererer med.

Gjennomsnittsprisen for en spesialtilpasset garasje starter på rundt 11.000 kroner per kvadratmeter for de rimeligste prosjektene. Prisen inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, også materialinnkjøp som kunden selv foretar. I den andre enden av skalaen ser vi prosjekter opp mot 20.000 kroner per kvadratmeter.

Gjennomsnittsprisen ligger på rundt 14.000 kroner per kvadratmeter.

Våre tall viser altså at det er store forskjeller på hvor mye det koster å bygge en garasje og derfor generelt vanskelig å gi konkrete prisanslag.

Prisene over gjelder for garasjer som er spesialtilpasset eiendommen. Ved kjøp av ferdiggarasjer havner man i nedre del av prisspennet. Bygger man en garajse under bakken, ser vi at det ofte koster mellom 600.000 til 1.5 millioner kroner.

Få 3 tilbud på bygging av garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Et konkret eksempel

For å gi en noe bedre forståelse for hva som driver prisen, har vi under inkludert pris på en arkitekttegnet garasje på ca. 40 kvadratmeter. Merk at dette er priser fra ett konkret prosjekt, og at prisene varierer mye fra prosjekt til prosjekt:

  • Prosjektering, inkl. arkitekttegning: 40.000 kr
  • Grunnarbeider og fundament: 60.000 kr
  • Tømrer og taktekkerarbeid: 400.000 kr
  • Montering og tilkobling av elektrisk anlegg: 50.000 kr

Sum: 550.000 kr (eller drøyt 14.000 kroner kvadratmeteren)

Dette inkluderer da alle kostnader fra start til mål av prosjektet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva driver prisene opp eller ned?

Med en garasje er det en del du som byggherre kan gjøre for å påvirke sluttsummen. Fra eksempelet over er for eksempel elektrisk arbeid beregnet til 50.000 kroner. Dersom du ikke ønsker elektrisitet i garasjen, så vil den kostnaden falle bort. Garasjeport er også en post med store variasjoner.

På generelt grunnlag er det viktig å vurdere hvilke behov som kan oppstå i fremtiden. Det er gjennomgående mer kostbart å gjøre utbedringer og oppgraderinger senere enn det vil være å ta kostnaden med en gang når bygget oppføres. I tilfellet med elektrisk anlegg kan ettermontering bli svært kostbart på et garasjeanlegg som ikke hadde lagt opp til dette i utgangspunktet.

Det samme gjelder ved beslutning om størrelse på anlegget. Dersom du senere ønsker å utvide en garasje, så påløper det større kostnader enn om arbeidet ble gjort samlet. Derfor er det igjen viktig å understreke behovet for en grundig planlegging. Ofte kan man tenke at et garasjebygg er ukomplisert og enkelt. I seg selv er det riktig, men å stadig måtte utføre endringer og utvidelser vil både være tidkrevende, frustrerende og kostbart.

Innkjøp av materialer er et annet område der det er mulig å gjøre betydelige innsparinger. Det meste av materialene som brukes i et garasjebygg er standardisert og derfor mulig å finne gode tilbud på. Valg av materialer har også betydelig innvirkning på byggekostnaden.

Garasjer bygges både i treverk og mur eller betong. Sistnevnte er den mest kostbare løsningen, mens Lecablokker er et rimelig byggemateriale.

Andre materialer spiller også inn. Antall og valg av vinduer og dører, garasjeport og gulv kan trekke prisen i billigere eller dyrere retning.

Egenarbeid er det siste området der byggherren virkelig kan spare inn. Det krever selvsagt at du har kompetanse til å utføre noe arbeid selv. Men med en tømrerkostnad på opp mot 400.000 kroner er det fullt mulig å spare noen titusener ved å ta i et tak på egenhånd.

En siste prisdriver er selvsagt valg av entreprenør. Byggstart har en samling av kvalitetssikrede fagfolk med kontrollerte referanser og trygg økonomi. Her kan du gratis hente inn uforpliktende tilbud ved å registrere prosjektet ditt. Vi sørger for å koble deg med den rette entreprenøren.

Ved å hente inn anbud fra flere entreprenører og vurdere dem opp mot hverandre kan du gjøre betydelige innsparinger ved bygging av garasje.

Hva inkluderer pristilbudet?

Dersom du skal bygge en ferdiggarasje, så vil leverandøren normalt gi deg noen valgmuligheter. Foruten størrelse og tilpasning av pakken, vil du kunne bestemme om garasjen skal leveres ferdig oppsatt eller som byggesett.

Som tidligere nevnt er grunnarbeider og fundamentering som hovedregel ikke inntatt i tilbudet fra leverandører av ferdiggarasjer. Det du får i tilbudet er materialer til å bygge garasjen og eventuelt arbeidskraften som trengs. For mange vil dette være en prismessig gunstig løsning, men det avhenger helt av at pakken du kjøper er tilpasset dine behov.

Med en spesialbygget garasje er det enklere å få et totalbilde. En entreprenør vil som regel kunne gi deg en pris på komplett oppført garasje, inkludert grunnarbeider og elektrisk anlegg. Det siste vil du som regel ikke få i prisen fra ferdigleverandøren, dersom du ikke bestiller oppføring fra dem.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Oppsummering

Prisene ved oppføring av garasje varierer mye og har mange faktorer som trekker summen i den ene eller andre retningen.

Størrelse, materialvalg og funksjonalitet er alle elementer som påvirker kostnadene. Slik sett skiller ikke garasjer seg nevneverdig fra annen bygningsmasse. Valg av riktig entreprenør og fagfolk er en selvskreven kostnadsfaktor. Her er det viktig å ikke utelukkende se på prisen ved selve arbeidet, men å vurdere eventuelle fremtidskostnader og konsekvenser. Det er ikke uten grunn at det heter at det kan være dyrt å kjøpe billig.

Det finnes en del kostnader ved et garasjeprosjekt som ligger fast, men som byggherre har du stor mulighet til å påvirke sluttsummen. Noe så enkelt som plassering av garasjen på tomten vil ha stor innvirkning på byggekostnaden. Nøkkelen ligger i å bruke tid og grundighet i planleggingen før du foretar noen valg. Ved å være sikker på dine behov og ønsker er det enklere å foreta de rette valgene.

Dersom du er klar for å komme i gang med ditt garasjeprosjekt, så registrer gjerne prosjektet på Byggstart, så tar vi kontakt for en gjennomgang av prosjektet.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på bygging av garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.