Garasje under bakken: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge garasje under bakken? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Garasje under bakken

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på garasje under bakken

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvorfor bygge garasje under bakken?

Det kan være flere grunnen til at huseiere ønsker å bygge en underjordisk garasje. Slike garasjer er normalt bygget i betong, noe de fleste entreprenører anbefaler. En garasje i betong kan stå tilnærmet uten vedlikehold i lang tid. Dette forutsetter imidlertid at arbeidet er utført av dyktige håndverkere, i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

En annen grunn til at mange velger å bygge garasje under bakken, er at man i stor grad får beholde hage og utearealer. Over den underjordiske garasjen kan du velge å få lagt ny plen, platting, belegningsstein eller lignende. En tredje fordel med å bygge underjordisk garasje er at det i mange tilfeller vil være unntatt søknadsplikt. Dermed er det enklere å komme i gang med prosjektet enn om man skulle bygget garasje over bakken.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge garasje under bakken?

Byggstart en en gratis tjeneste der vi jobber med å sette huseiere i kontakt med de best egnede entreprenørene. I alle prosjekter som gjennomføres med fagfolk fra vår plattform, mottar vi kopi av de ulike pristilbudene, samt faktura for det tilbudet huseierne velger. Basert på prisene i disse dokumentene har vi opparbeidet en prisdatabase som gir huseiere en idé om hva ulike byggeprosjekter vil koste dem.

For underjordisk garasje ser vi at de fleste prosjekter vil havne et sted mellom 600.000 kroner og 1,5 millioner. Grunnarbeidet utgjør en stor andel av disse summene, mellom 250.000 og 750.000 kroner. De fleste prosjekter av normal standard og størrelse, med gjennomsnittlig gravearbeidet, vil vanligvis havne på rundt 850.000 kroner. Prisen er derfor noe av det som kan utgjøre en hindring for mange boligeiere som ønsker å bygge garasje under bakken. I neste punkt kan du lese mer om hva som driver prisen på et slikt prosjekt. Her kan du også få et inntrykk av hvilke faktorer du har mulighet til å påvirke.

Prisene nevnt over inkluderer alt arbeid og materiale tilknyttet selve byggingen. Eventuelle søknadsgebyrer til kommunen er derimot ikke medregnet. Heller ikke arbeid med prosjektering og søknadsutforming som utføres av arkitekt eller lignende. Dette arbeidet kommer normalt fra 50.000 til over 150.000 kr avhengig av kompleksitet og størrelse på prosjektet.

Få 3 tilbud på garasje under bakken

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er driverne av pris på underjordisk garasje?

Den viktigste driveren av pris når man skal bygge underjordisk garasje, er hva slags masser som befinner seg der garasjen skal ligge. Dette kan for eksempel være leire eller fjell. Typen masse påvirker prisen på to måter. Den første er hvor vanskelig det vil være å fjerne massene. Fjell er den massen som er vanskeligst å fjerne, ettersom det krever sprenging eller pigging. Består tomten av jord eller leire, har man kun behov for graving. Det trenger likevel ikke være slik at totalprisen blir høyere hvis grunnen består av fjell. Årsaken til dette er at bortkjøring av masser ofte utgjør en like stor del av grunnarbeidene som selve utgravingen.

Noen typer masse kan være dyrt å kvitte seg med. Dette gjelder særlig det som regnes som forurensede masser. som blant annet gjelder alle prosjekter innenfor Ring 3 i Oslo. Forurensede masser må kjøres til spesielle deponier, noe som kan drive totalprisen på din underjordiske garasje opp. På den annen side finnes også masser du kan tjene penger på. Dette gjelder sprengstein, som er det du sitter igjen med når tomten din ligger på fjell. Dersom det er etterspørsel etter sprengstein, vil det være mulig å selge dette til prosjekter i nærheten. Ettersom typen masse i stor grad er med på å drive prisen, er det vanskelig å si noe om hvor dyre grunnarbeidene vil bli uten å vite hva slags grunn tomten din ligger på. Dette vil entreprenøren kunne si noe om etter befaring.

En annen viktig driver av pris, som du selv kan være med på å påvirke, er størrelsen på garasjen. En større garasje vil naturligvis bli dyrere, ettersom det krever mer omfattende forskalingsarbeid og mer betong. På den annen side vil kvadratmeterprisen vanligvis bli lavere jo større garasjen er. Grunnen til dette er at det finnes visse skalafordeler, som gjør større prosjekter billigere.

Etter støping, isolering og etterfylling av masser, vil en garasje under bakken kreve visse etterarbeid. Dette innebærer blant annet legging av kledning, både innvendig og utvendig. Noen velger å la betongen være ubehandlet, mens andre vil kle med murpuss, maling eller fliser. Her kan man i stor grad velge selv hva slags standard man ønsker å legge seg på.

Hva slags type rom du skal ha i garasjen vil også kunne påvirke prisen på etterarbeidet. Vil du bruke rom som verksted, arbeidsrom eller lignende, vil dette kreve gasstetting inn mot rommet der bilene står. Dette hindrer at giftig eksos siver inn i rommene man oppholder seg i. Mest sannsynlig vil man også ha behov for visse elektrikerarbeider, for å sette inn lys og strømuttak.

En annen viktig driver av pris, er valg av entreprenør. Garasje under bakken er en type prosjekt der vi ser betydelige forskjeller i pristilbudene fra de ulike entreprenørene. Her er det altså viktig at entreprenøren har utført flere lignende prosjekter tidligere. Disse firmaene har utarbeidet gode rutiner som gjør at de kan gjennomføre prosjektet effektivt. Når arbeidet går raskt blir det gjerne billigere for deg som kunde. Nederst i artikkelen kan du lese mer om hvordan du finner kompetente og egnede håndverkere. Dersom du allerede er klar for å motta pristilbud på ditt prosjekt, kan du registrere oppdraget på byggstart.no for å bli matchet med kvalitetssikrede entreprenører for jobben.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Krever bygging av garasje under bakken søking til kommunen?

Dette avhenger av det nåværende terrenget på tomten din, hvor garasjen skal ligge og hvilke terrengendringer prosjektet krever. Dersom du kan bygge den underjordiske garasjen og terrenget ender opp med å se likt ut, trenger du ikke søke. Den veggen som har garasjeporten, eller nedkjøringen til porten, kan imidlertid være synlig. Du kan også la taket på garasjen stikke opptil 0.5 meter over terrenget slik det var, uten å måtte søke.

Det vil derimot kreve søking dersom prosjektet innebærer betydelige terrengendringer. For eksempel at du bygger garasjen i en skråning, fyller på masser, bygger eventuell støttemurer, slik at resultatet blir en flat tomt over den underjordiske garasjen. Dette regnes som en terrengendring og prosjektet vil dermed kreve søking. Det er også en rekke andre regler som kan utløse søknadsplikt. Det finnes også faktorer som kan føre til at prosjektet ikke blir godkjent. For eksempel regler for hvor nærme byggingen kan være nabogrensen, andre bygg på tomten og offentlige veier.

Noen kommuner opererer også med regelverk for hvor stort bruksareal (BRA) en tomt kan ha. En underjordisk garasjen vil ikke øke tomtens BYA (bebygd areal), som er det de fleste kommuner har en maksgrense for(normalt 20-25%). Dersom det også finnes restriksjoner for BRA i din kommune, kan det bli nødvendig å søke om dispensasjon fra denne regelen.

For å få en oversikt over hvilke regler som påvirker ditt prosjekt, kan det lønne seg å kontakte Plan og Bygg i din kommune. Du kan også be om en forhåndskonferanse, der du vil få info om hvilke rammer prosjektet må holdes innenfor for å bli godkjent eller unntatt søknadsplikt.

Hvordan finne fagfolk til din underjordiske garasje?

Valg av entreprenør vil påvirke både kvaliteten og prisen på prosjektet. For å sikre høy kvalitet, bør entreprenøren kunne vise til flere vellykkede og tilsvarende prosjekter. Det kan også lønne seg å be om referanser du kan kontakte. Håndverkere som har gjort flere lignende prosjekter tidligere, har gjerne utarbeidet gode rutiner og kan jobbe raskt og effektivt. En entreprenør som har gjort færre prosjekter med bygging av underjordisk garasje, vil trenge lenger tid for å levere tilsvarende kvalitet. Jo mer effektivt firmaet jobber, desto lavere blir gjerne sluttprisen.

Du kan benytte gratistjenesten Byggstart til å komme i kontakt med entreprenører til ditt prosjekt. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetskontroll av entreprenører og håndverkerfirmaer, og slipper kun de beste inn på vår plattform. Ved å registrere ditt oppdrag hos oss, kan vi sette deg i kontakt med firmaene som har den mest relevante kompetansen og erfaringen innenfor underjordiske garasjer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på garasje under bakken

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.