Hva koster garasje med leilighet? Pris i

 

2024

Lurer du på hva en garasje med leilighet koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for garasje med leilighet, inkludert hva som påvirker prisen, om du kan gjøre deler av jobben selv, om det er verdt investeringen, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Garasje med leilighet

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Ny garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris for garasje med leilighet

Mange boligeiere går med et ønske om å bygge garasje med leilighet på toppen og lurer i den forbindelse på om det lar seg gjøre og hvor dyrt det eventuelt er å bygge. En garasje med leilighet kan være praktisk fordi den vil ha flere formål. Garasjen kan brukes til parkering av bil og oppbevaring av forskjellige ting, mens leiligheten over garasjen kan være et fint sted å bo for en tenåring som snart skal flytte ut, eller den kan leies ut for å spe på inntektene litt. Ofte står valget mellom å bygge en frittstående garasje med leilighet eller å bygge garasjen som et tilbygg til boligen. Valget her kan ha implikasjoner for krav om byggesøknad, noe vi skal komme tilbake til lenger nede..

Du kan velge mellom å bygge garasjen med leilighet fra bunnen av eller å kjøpe en ferdig garasje med leilighet fra en leverandør som selger standardiserte modeller. Alle byggeprosjekter er forskjellige og det er derfor vanskelig å gi en konkret pris for garasje med leilighet, men vi ser av prisstatistikken at man i gjennomsnitt betaler cirka 2.500.000 kroner for en garasje på 50 kvadratmeter med 50 kvadratmeters leilighet i andre etasje. Dette er imidlertid bare et gjennomsnitt. Noen enklere prosjekter kan koste så lite som 1.500.000 kroner for samme antall kvadratmeter, mens mer kompliserte prosjekter kan få en prislapp på opp mot 3.500.000 kroner. Som regel er det noe billigere å kjøpe ferdig garasje enn å få den arkitekttegnet og bygd fra bunnen av. Kjøper du en nøkkelferdig garasje med leilighet, kan du velge mellom standardiserte modeller som du i liten grad kan tilpasse, mens du er mer fri til å velge spesialløsninger tilpasset dine behov og ønsker om du velger å få garasjen med leilighet arkitekttegnet.

I utgangspunktet skal du ikke trenge å søke om byggetillatelse ved bygg frittstående garasje som er mindre enn 50 kvadratmeter, men hvis du skal bygge leilighet på toppen så skal bygget brukes til "varig opphold", og da er det nødvendig å søke om byggetillatelse fordi en rekke regler i Byggteknisk forskrift (TEK17) da vil gjøre seg gjeldende. Når det gjelder garasje som bygges som et tilbygg til eksisterende bolig, trer søknadsplikten inn ved bygg av tilbygg med størrelser som overskrider 15 kvadratmeter, men også mindre tilbygg kan kreve byggesøknad i enkelte tilfeller. I den forbindelse må du regne med at det går med en del utgifter til arkitekt, både for å tegne garasjen med leilighet og for å stille som ansvarlig søker i byggesøknaden. Kommunen vil normalt også ta et saksbehandlingsgebyr for å behandle søknaden.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva driver prisen?

Som vi har sett, kan det forekomme nokså store prisvariasjoner når det gjelder å bygge garasje med leilighet. Det er de ulike prisfaktorene som avgjør om prosjektet ditt blir av det rimeligere slaget eller om det blir dyrere enn gjennomsnittet. Du har mange valgalternativer. Du kan for eksempel bygge dobbel garasje med leilighet, trippel garasje eller funkisgarasje med leilighet. Jo større du bygger, desto mer materialer trenger du, og desto mer tidkrevende blir arbeidet. Det vil derfor bli dyrere å bygge en stor garasje med leilighet enn en liten en. Hvis du skal bygge garasjen som et tilbygg til eksisterende bolig, kan det noen ganger ta litt lengre tid fordi garasjen må tilpasses boligen. Den økte tidsbruken kan da være med på presse opp prisen noe.

Videre avhenger prisen av designet du velger. Det kan fort bli dyrt hvis du ber arkitekten lage mange kompliserte spesialløsninger som kan være krevende å bygge og å tegne. Standarden på leiligheten er også noe som kan få stor betydning for prisen. Det er særlig kjøkken og bad som er dyre å bygge og utstyre, så hvis du skal ha kjøkken og bad i leiligheten, kan det være med på å øke de totale kostnadene. Møbler og interiør kommer i mange prisklasser, så her har du anledning til å styre prisen selv. Har du stort nok budsjett, kan du velge høyere standard, og hvis budsjettet er begrenset, må du kanskje se etter rimeligere løsninger.

Valg av entreprenør er også en viktig prisfaktor fordi prisene håndverkere tar også varierer mye. Det anbefales å hente inn flere pristilbud og sammenligne før du velger entreprenør. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Her kan du altså sammenligne tilbud fra en rekke konkurrerende bedrifter, med god mulighet til å finne et alternativ som passer godt med dine budsjettrammer. Byggstarts tjeneste er både gratis og uforpliktende.

Hvis du henter inn pristilbud, får du oversikt over alle kostnadene knyttet til prosjektet med å bygge garasje med leilighet. Basert på dette kan du utarbeide et budsjett med oversikt over alle kostnader. Da blir det enklere å holde deg innenfor rammene, og hvis det dukker opp uforutsette kostnader underveis, vil du være bedre forberedt. Et byggebudsjett bør helst inneholde en egen post forbeholdt uforutsette kostnader. Posten kan utgjøre ca 10% av de totale kostnadene.

Ny garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel for garasje med leilighet, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for garasje på 60 kvm, med 60 kvm leilighet over:

 • Grunnarbeider: 130.000 kr
 • Grunnmur: 270.000 kr
 • Garasje (1. etasje): 1.080.000 kr
 • Leilighet (2. etasje): 2.220.000 kr

Totalsum: 3.700.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på 3.700.000 kroner for til sammen 120 kvadratmeter, noe som tilsvarer litt over 30.800 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Kan jeg gjøre jobben selv?

Hvis du er praktisk anlagt og har en del erfaring med bygg, kan du spare mye penger på å gjøre deler av jobben selv. Det anbefales likevel å bruke profesjonelle håndverkere til reisverket. Da kan du være sikker på at du har et solid grunnlag som du kan bygge videre på. Hvis du er usikker på hvordan det gjøres, bør du rådføre deg med folk du kjenner som har kompetanse på bygg eller overlate jobben til fagfolk. Du kan også se videoene Montér har laget der de viser hvordan du skal gå frem for å bygge en garasje selv, steg for steg. Husk at enkelte deler av jobben må gjøres av fagpersoner med riktige kvalifikasjoner. For eksempel kan du ikke gjøre elektrisk arbeid som involverer fast elektrisk installasjon.

Når det gjelder leiligheten over garasjen, må du være oppmerksom på at denne må godkjennes for "varig opphold", noe som innebærer at den må tilfredsstille en rekke tekniske krav i TEK17. Dette er kravene som må tilfredsstilles:

 • Leiligheten må ha minst 2 meter takhøyde. Hvis du har skråtak, kan noen deler av taket være lavere enn 2 meter.
 • Det skal være tilgang til bad.
 • Det må være brannskille ned mot garasjen.
 • Stue, kjøkken, soverom og andre oppholdsrom må ha vinduer for å sikre tilstrekkelig dagslys og utsyn.
 • Oppholdsrom må utstyres med rømningsvinduer som er minst 150 centimeter når du legger sammen bredde og høyde. Videre må rømningsvinduene være minst 60 cm høye og minst 50 cm brede. Vinduet kan ikke være plassert mer enn 100 cm fra gulvet.
 • Det skal legges til rette for oppbevaring på soverom.
 • Konsentrasjon av radon i inneluften må måles og dokumenteres.
 • Rommet skal være isolert slik at det ikke blir mindre enn 19 grader om vinteren.

Selv om du kan gjøre mye arbeid selv når du skal bygge garasje med leilighet, er det ofte enklere å overlate jobben til fagfolk slik at du er helt sikker på at bygget oppfyller kravene som stilles og at bygget holder tilstrekkelig høy kvalitet. Noen leverandører av ferdig garasjer tilbyr også byggesett som produseres i stor skala og som er relativt enkle å sette opp selv.

Slik sammenligner du pristilbud

Som vi var inne på tidligere, er det penger å spare på å velge riktig entreprenør for å bygge garasje med leilighet. Fagfolk varierer i pris, og dessverre finnes det også en del useriøse aktører på markedet. For å unngå disse og samtidig holde kostnadene nede, bør du gjennomføre en anbudsrunde og hente inn flere pristilbud som du kan sammenligne. Vi anbefaler at du henter inn minst 3 pristilbud for å ha et godt sammenligningsgrunnlag, men du kan også hente inn flere hvis ingen av tilbudene er gode nok. Ved å hente inn flere tilbud, sørger du for at bedriftene konkurrerer om å få deg som kunde.

Det kan virke lett å sammenligne tilbud, men dette er faktisk en oppgave du bør sette av en del tid til. Det er gjerne mer komplisert enn man forventer og det holder som regel ikke å bare ta et valg basert på totalprisen du tilbys. Først og fremst må se om alle som gir tilbud har inkludert det samme i prisen. Kanskje er et tilbud lavere fordi det ikke inkluderer like mye som de andre tilbudene gjør, eller kanskje noen tjenester kommer som et tillegg. Mange gir også pris med visse forutsetninger og forbehold. Andre ganger kan store prisforskjeller skyldes at bedriftene har forskjellig forståelse av jobben som skal gjøres. Dette må du få klarhet i før du eventuelt tar et valg.

Entreprenørens kompetanse og erfaring bør også være en faktor du tar i betraktning når du foretar et valg. Hvis du opplever en entreprenør som mer seriøs og du har bedre dialog med denne, kan det være verdt å velge denne entreprenøren selv om prisen kanskje er litt høyere enn prisen du tilbys av de andre entreprenørene. Siden pris ofte henger sammen med kvalitet, bør du velge entreprenøren som tilbyr den beste kombinasjonen av pris og kvalitet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt prisen?

For mange er det verdt å bygge garasje med leilighet. Hvis du har planer om å leie ut leiligheten over garasjen, bør du være oppmerksom på at dette i de fleste tilfeller vil være skattefri inntekt. Normalt skal utleie skattlegges hvis leiligheten som leies ut befinner seg i et bygg som er selvstendig og frittstående. Men en garasje ville som regel ikke eksistert hvis det ikke var for boligen den er tilknyttet, og derfor er den å anse som en bygning med "tjenende funksjon" i stedet. Leieinntekter vil også være med på å gjøre investeringen lønnsom i det lange løp og store deler av kostnadene kan du få tilbake på denne måten. I tillegg vil en garasje med leilighet være med på øke verdien på boligen din hvis du en gang skal selge den. Mange potensielle boligkjøpere kan tiltrekkes av garasjen med leilighet og potensielle utleieinntekter som følger med.

For at det skal være verdt å bygge garasje med leilighet, bør du likevel gjøre det du kan for å spare penger og unngå å betale mer enn nødvendig. Det inkluderer blant annet å gjennomføre anbudsrunde for å finne rimelige fagfolk, kjøper materialer og produkter når de er på tilbud eller med rabatt, gjøre deler av arbeidet selv hvis du har kompetanse til det, samt å velge en standard som det er rom for i budsjettet ditt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Ny garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.