Nytt tak: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge nytt tak? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Nytt tak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva vil ditt prosjekt koste?

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede håndverkere og entreprenører på ett sted for å enklere å finne flinke fagfolk. Hver gang byggherre engasjerer fagfolk ved hjelp av vår gratistjeneste, samler vi prisdata om prosjektet, og samler dette i vår prisstatistikk. Denne statistikken viser gjennomsnittspris og prisintervaller på en rekke ulike byggeprosjekter. På den måten kan du få et inntrykk av hva du må forvente å betale når du skal bygge nytt tak.

Vi ser at gjennomsnittsprisen for et nytt tak ligger på ca. 2.300 kroner per kvadratmeter takflate. Vi ser også prosjekter med pris ned mot 1.700 kroner per kvadratmeter takflate, og prosjekter som havner på over 3.500 kroner per kvadratmeter takflate. Disse prisene inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, både arbeidstimer og innkjøp av materialer. Den eneste utgiften som ikke er inkludert, er utbedring av eventuelle problemer som måtte dukke opp underveis. Dette gjelder for eksempel råte. Utgifter til å reparere råteskader kommer i tillegg til meterprisen man får oppgitt i tilbudet fra entreprenør.  

Ethvert byggeprosjekt byr på unike omstendigheter. Det er ikke mulig å gi en korrekt kostnadsberegning uten en grundig befaring. Derfor må prisoverslagene vi gir i denne artikkelen kun anses som pekepinner. En realistisk og detaljert sum får du først når du mottar tilbud fra entreprenør. For å komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører i ditt område, kan du registrere prosjektet ditt på byggstart.no.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva driver prisen på et nytt tak?

Det er flere faktorer som avgjør hva et nytt tak vil koste. Blant annet vil størrelse være utslagsgivende. Et stort tak vil naturlig være dyrere enn et mindre tak. Det er imidlertid også slik at kvadratmeterprisen gjerne er lavere når man bygger stort.  Det skyldes faste utgifter (f.eks. rigg og drift, planlegging, prising og prosjektering) som koster ca det samme, uavhengig av størrelsen på taket.

Prisen vil også avhenge av hvor komplekst taket er. Jo flere flater og ulike vinkler taket består av, desto høyere blir prisen. Generelt koster det mer å skifte tak med skarp vinkel, da dette er mer krevende å legge. Også høyden på huset har betydelig innvirkning på kostnaden, pga økte kostnader knyttet til stillas og/eller lift.

Materialene har også mye å si for prisen. Både isolasjonsmaterialer, takrenner og øvrige materialer kommer i alle slags prisklasser. Først og fremst er det valg av taktekke som har stor innvirkning. Enkelte typer taktekke, sånn som papp eller shingel, er som regel rimeligst. På den andre enden av pris-skalaen finner vi naturprodukter som skifer og teglstein. Å velge riktig taktekke er viktig for å få et vellykket prosjekt.

Prisen påvirkes også av hvilken taktype man skal har. Enkle tak, som pulttak og saltak, er betraktelig billigere å bygge enn mer sofistikerte tak, som valmtak eller mansardtak. Skal man skifte taktype fra for eksempel et saltak til en mansardtak, vil dette medføre ytterligere prisøkning. Det skyldes at også må endre takets underliggende struktur inkludert bæring. Utløser takskiftet søknadsplikt, er også dette noe som vil fordyre prosjektet.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er inkludert i prisen fra entreprenøren?

Når man får et prisoverslag fra en entreprenør på denne type prosjekt, er både tidsbruk og materialer inkludert. Dette er svært praktisk, ettersom det gir et tydelig bilde av hvor mye prosjektet vil koste.

Når man skal bygge nytt tak, vil man i de fleste tilfeller ha bruk for tre typer fagkompetanse: tømrere, blikkenslagere og taktekkere. Alle er normalt inkludert i tilbudet.

Under finner du en oversikt over materialene som vanligvis inngår i å bygge nytt tak:

  • Taktekke
  • Lekter
  • Takrenner og beslag
  • Membran / papp

Det er store forskjeller på pris når det kommer til taktekket. De øvrige materialene (f.eks. renner, takstige eller membran) kommer også i ulike prisklasser og kan tilpasses ulike budsjetter. Utslaget vil ikke bli like stort for totalkostnadene, ettersom de øvrige materialene ikke koster like mye som tekket.  

Noe annet som vil kunne ha store utslag på prisen, er om man avdekker råteskader. Entreprenører vil vanligvis oppgi pris for et nytt tak med et forbehold om at det ikke finnes råte. Alle utgifter til å opprette råteskader må påregnes i tillegg, og faktureres som regel basert på medgått tid. Det vil være vanskelig å vite om det finnes råte i taket før man har fjerner både taktekke og undertak. Når man budsjetterer for et nytt tak på et gammelt hus, er det derfor viktig at man tar høyde for denne mulige ekstrautgiften.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye koster de ulike materialene?

Den klart størte materialutgiften på et nytt tak, er taktekket. I denne oversikten ser vi nærmere på prisen for de ulike tekke-typene:

  • Skifer - gjerne det dyreste alternativet, men også et svært slitesterkt og holdbart produkt.
  • Takstein i tegl- pent materiale som gjerne koster litt ekstra.
  • Takplate av aluminum - praktisk alternativ i det midtre prissjiktet.
  • Takstein av betong - populært taktekke til en rimelig pris.
  • Shingel - asfalt-produkt som faller inn i budsjettklassen.

Riktig taktekke er en forutsetning for et vellykket tak. Det er mange faktorer å vurdere, deriblant vekt, utseende, holdbarhet og lokale værforhold. Dette valget dreier seg altså om langt mer enn bare pris. Diskuter med entreprenørene som kommer på befaring hva som er beste alternativ for deg.

Hvordan kan man spare på utgiftene?

Det største muligheten for å redusere kostnadene når man skal bygge nytt tak, er å velge et billig taktekke. Man kan imidlertid ikke velge utelukkende på bakgrunn av pris. Velger man et taktekke kun fordi det er det billigste, kan det gå utover kvaliteten på prosjektet. Et tak av lav kvalitet, eller som ikke egner seg til huset og de lokale forholdene, vil kunne skape problemer. Dermed kan billige løsninger bli dyre på sikt.

Det man derimot alltid bør gjøre, er å være på utkikk etter kampanjer og gode tilbud. Et tips er å forhøre seg med entreprenøren om det foreligger et særlig godt tilbud på en bestemt type taktekke.

Det viktigste grepet er likevel å hente inn tilbud fra flere konkurrerende entreprenører. På den måten kan du være sikker på at du velger en entreprenør som tilbyr konkurransedyktige priser. Man kan også sette seg i en god forhandlingsposisjon, dersom entreprenøren er villig til å diskutere prisen.    

Et tiltak man som regel bør unngå, er å påta seg deler av arbeidet selv (med mindre man selv har fagkompetanse på området). Selv om dette kan redusere håndverkernes arbeidstimer, og dermed gjøre prosjektet billigere, kan bli dyrt å bruke ukvalifisert arbeidskraft til å utføre arbeidet. Det gjelder både i form av dårlig utført håndverk, skader på materialer eller verktøy, og ikke minst personskader. Overlat derfor takbyggingen til profesjonelle.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finner man riktig entreprenør for å bygge nytt tak?

Å finne den rette entreprenøren er den viktigste faktoren for et vellykket prosjekt. Det er mange hensyn å ta. Pris er en av dem. Vi ser at tilbudene fra entreprenører ofte kan være svært varierende. Derfor er det viktig å hente inn tilbud fra flere konkurrerende bedrifter. På den måten kan man forsikre seg om at man takker ja til konkurransedyktige priser.

Andre kriterier man bør vurderer er økonomi, kapasitet, godkjenninger og forsikring. Vær også nøye med å sjekke referanser. Dette kan du enten gjøre ved å søke opp bedriften på nettet, eller be om å få tilsendt referanser du kan kontakte direkte.

I Byggstart har vi samlet et høyt antall entreprenørselskaper med lang erfaring med å bygge tak. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.