Hva koster shingeltak? Pris i

 

2024

Lurer du på hva shingeltak koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for denne typen taktekke, inkludert hva du kan gjøre for å spare noen kroner, hvorvidt det er verdt det samt hvilke andre alternativer som finnes der ute. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Shingeltak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris 

Shingel legges som takbelegg på skråtak og kan benyttes for tak med så lite 15 graders fall. Det er mulig å legge takshingel rett på rupanel, det vil si trepanel som består av bord med lavere kvalitet og brukes som underlag for bekledning med ulike typer takplater, deriblant shingel. 

Prisen på takshingel ligger på mellom 100 og 200 kroner per kvadratmeter. Vi kan ta et priseksempel: Et hus med en grunnflate på 150 kvadratmeter, hvor taket har normal vinkel på 27-28 grader, har et takareal på omtrent 200 kvadratmeter. Om vi holder utgifter til en profesjonell håndverker utenfor, vil shingeltaket koste mellom 20.000 og 40.000 kroner. 

I Byggstart har vi samlet priser fra hundrevis av prosjekter i en prisdatabase som gjør det lettere for deg å beregne omtrent hvor mye byggeprosjektet ditt vil koste: Når både materialer og montering inngår, viser disse tallene en gjennomsnittspris på 1.100 kroner per kvadratmeter. Men prisnivået varierer, og kostnadene kan ligge på så lite som 600 kroner per kvm om man er heldig, men også komme opp i rundt 1.600 kroner per kvm. 

Takshingel er rimeligere enn takstein (takstein består av betong eller teglstein - et pent, keramisk materiale som gjerne koster litt ekstra), men har samtidig noe kortere levetid. Likevel regnes takshingel som et sterkt materiale, og shingeltak har en varighet på anslagsvis 30 år, noen ganger så mye som 40 år. 

Det det konkurreres om blant produsentene, er blant annet kvalitet med tanke på regntetthet. Det trekkes gjerne frem at produktene er norskproduserte og når en slipper emballasje i form av folie som må rives av takshingelen. Det er ellers vanlig at tilbyderne frister med 20 års produktgaranti. I markedet for shingeltak finner du blant andre aktører som Isola, Mataki og Nortekk.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvilke faktorer påvirker prisen?

De viktigste kostnadsdriverne er som følger:

 • Takets størrelse: Hvor stort man ønsker å bygge, vil være med på å drive prisen opp eller ned, og for omfattende prosjekter må en betale mer for selve utførelsen og i utgangspunktet mer for materialer - men ofte kun opptil en viss grense. Et høyt antall kvadratmeter totalt vil normalt gi en noe lavere kvadratmeterpris; desto større takareal som skal legges, jo lavere blir prisen per kvadratmeter når materialene kjøpes inn fra samme forhandler. En del faste kostnader vil riktignok påløpe uavhengig av takets størrelse, til for eksempel stillasbygging og transport av materialer. Men dersom det skal legges tak på for eksempel et helt borettslagsbygg, vil man altså som hovedregel oppnå visse stordriftsfordeler som driver prisen ned. 
 • Bygningens tilstand og plassering: Dersom det er kronglete å komme til med løfteutstyr, stillas og lignende, eller hvis bygningen ligger vanskelig til, vil prosjektet kunne bli dyrere.
 • Konstruksjonsmessige hensyn: Kostnadene vil bli høyere dersom man velger avanserte takløsninger og bæresystemer, eller om det kreves særegen kompetanse for å håndtere materialene (betong eller massivtre er eksempler på det). 
 • Materialstandard og type: Hva slags standard man velger, vil helt klart være med på å prege den samlede kostnaden. Det er relativt store prisvariasjoner mellom ulike størrelser, tykkelser og farger på shingeltak. Dessuten kan du velge blant en rekke leverandører, som tilbyr ulik standard og kvalitet på sine produkter.
 • Valg av entreprenør/håndverkere: Arbeidskraft utgjør en stor del av de samlede kostnadene. Hva man betaler, vil avhenge både av hvordan de ulike entreprenørene priser seg, og hvor mye arbeid som kreves for å legge taket.
 • Tid og omfang: Prisen bestemmes også av hvor arbeidskrevende det enkelte taket er. Hvis det involverer takvinduer, piper eller en eller annen form for utbygg, vil det gjøre arbeidet mer komplisert og tidkrevende, noe som vil drive prisen opp. Består taket kun av to store flater, vil prosjektet bli rimeligere.  
 • Råvaremangel: Verdensmarkedet vil kunne gi prissvingninger som påvirker også byggebransjen; et typisk eksempel på dette kan være tidvis eller permanent råvaremangel.
 • Prosjektering: For at prosjektet skal la seg gjennomføre på en kostnadseffektiv måte, bør det samarbeides tett mellom arkitekt, prosjekterende ingeniør og entreprenør - og deg - fra et tidlig tidspunkt.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel for omlegging til shingeltak, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel med omlegging av tak, der det ble byttet til shingeltak på en garasje på 50 kvm:

 • Rigg og drift: 5.000 kr
 • Rivearbeider, inkl. bortkjøring: 8.000 kr
 • Taktekker, inkl. materialer: 35.000 kr

Totalsum: 48.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på 48.000 kroner for et tak på 50 kvadrat, noe som tilsvarer 960 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Spare penger

Gjøre det selv: Dersom du har fagkompetanse innen taktekking, er det klart at du vil kunne spare en god del på å gjøre deler av eller hele jobben selv - men altså kun dersom du besitter denne kompetansen. For selv om du da vil redusere håndverkernes arbeidstimer, og dermed gjøre prosjektet billigere, kan den totale kostnaden bli høy om det skulle oppstå problemer i etterkant. Det gjelder både i form av dårlig utført håndverk, skader på materialer eller verktøy, og ikke minst personskader. 

De fleste velger å sette bort oppdraget med å legge takshingel til en taktekker eller annen håndverker med riktig kompetanse; taktekkingsjobben innebærer å måtte balansere på taket, klatre i høye stiger og bære tunge materialer.

Men for dem som er kvalifiserte og har arbeidslyst: Takshingelen legges direkte på tretak eller oppå eksisterende takbelegg. Kanten på takshingelplatene er belagt med klebefelt med ekstrem festeevne som gjør taket tett og rustet for all slags vær. Legger du taket når det er kaldt ute, må du varme skjøtene med varmluftpistol for å få nødvendig mykhet i klebingen. Monteringen beskrives som enkel av flere produsenter - shingelen skal kunne legges raskt og med enkle verktøy. Og det loves gjerne at materialene kommer med kraftige klebefelter som gir sikker tetting og et stormsikkert tak.

Om du ikke selv tenker å utføre monteringen, kan du likevel spare noen kroner på selv å sørge for riving, bortkjøring, henting og utvelgelse av materialer. 

Hente inn pristilbud: Spar penger ved å hente inn tilbud fra flere konkurrerende entreprenører, og slik sikre deg konkurransedyktige pristilbud. Du kan bruke Byggstart til å finne kvalitetssikrede håndverkere og entreprenører. Vi anbefaler at du henter inn pristilbud fra minst tre av dem. Husk å ikke bare se på prisen, men undersøk hva som inkluderes i hvert av tilbudene. Det vil gi deg et godt sammenligningsgrunnlag, og derved et bedre forhandlingsgrunnlag; en god måte å oppnå en gunstig og økonomisk løsning. 

Lokal utbedring: Om det er mulig, kan det lønne seg å foreta en delvis og mindre utbedring heller enn å skifte hele taket. Eventuelle skader kan repareres ved at plater skiftes ut. 

Kampanjer, tilbud og loppemarked: Det kan lønne seg å holde øynene åpne for kampanjer og å sjekke ut markedsplasser som Finn.no. Her legger også butikker ut sine taktekkingsprodukter. Du kan også forhøre deg med fagfolkene: Entreprenøren kjenner markedet og kan tipse deg om gode materialpriser. 

Innkjøpsavtaler: Taktekkere har gjerne gunstige rabattavtaler med leverandørene, noe du som kunde vil profitere på. Dermed bør du vente med kjøpe takshingel og gjøre dette i samråd med taktekker eller håndverker.

Planlegge: Velger man et taktekke kun fordi det er det billigste, kan det gå utover kvaliteten på prosjektet. Et tak av lav kvalitet, eller et som ikke egner seg til huset og de lokale forholdene, vil kunne skape problemer i etterkant av monteringen. Slik kan tilsynelatende billige løsninger bli dyre på sikt. Det å tenke helhetlig og å gjøre godt forarbeid gir deg større sjanse for de laveste kostnadene over tid. Før du monterer ny shingel, bør du for eksempel skifte ut råtne bord.

Vedlikeholde: Det bør utføres ettersyn av shingeltak, som andre taktyper, minst en gang i året. Det kan du i utgangspunktet gjøre selv og innebærer å undersøke om det ligger noe på taket, sjekke utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger for lekkasjer og sprekkdannelser. Ser du sprekkdannelser i overflaten eller spikere som kommer opp, kan det være tegn på at du må legge ny takshingel. Det samme gjelder dersom taket er veldig tørt og sprøtt. Du bør også sjekke taket fra innsiden for sopp og råteskader. Du kan alltids be om hjelp av fagfolk, både med sjekken og med utbedringer og reparasjoner.

Hvordan sammenligne tilbud

 • Sjekk referanser: Du bør søke å komme i kontakt med taktekkere som har legging av shingeltak som et av sine spesialområder, og som har gode referanser fra lignende prosjekter.
 • Postene som er inkludert i tilbudene: Se nøye gjennom hva som er inkludert i de ulike tilbudene. Det er viktig at man skiller mellom det som er spesifisert og det som er definert som tillegg.
 • Forbehold fra entreprenør: Se hva de ulike entreprenørene legger ved som forbehold i tilbudet. Foreligger det mange forbehold, kan prosjektet ende opp med å bli ganske mye dyrere enn antatt.
 • Ulike prismodeller: Prisen på arbeidsoppgavene kan variere stort, ut fra om det er satt fastpris, prisoverslag, eller uforpliktende prisantydning. De fleste foretrekker fastpris, som er oversiktlig og lettere å forholde seg til. Et prisoverslag kan ifølge håndverkertjenesteloven variere med 15 prosent opp eller ned fra den prisen du som kunde har blitt gitt i forkant.
 • Store prisvariasjoner i enkeltposter: Om de ulike firmaene har større prisvariasjoner seg i mellom for enkeltposter, kan årsaken være at de har forstått prosjektet ulikt, eller at de ser for seg ulike løsninger på arbeidsoppgavene. Før man går videre i byggeprosessen, kan det derfor være lurt å forhøre seg om slike forhold.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt det?

Shingel er tynne plater av takpapp som er formskåret for å etterligne takstein. Det legges som et mønster, plate på plate, og utgjør en pen takløsning bestående av en kombinasjon av asfalt og mineralfiber. Takshingel kan legges på alt fra hus og hytter til uthus og boder. Det fås i en rekke farger og i mange ulike varianter, har lang levetid og danner et tak som er relativt enkelt å vedlikeholde. Shingeltak oppfyller kravene som stilles til moderne bygg og tåler både frost, snø, regn, sol og vind godt. Med shingeltak unngår du dessuten knirkelyder ved temperatursvingninger. Shingel demper lyd, og det trommer ikke på taket når det regner (men noen av oss synes jo forsåvidt at det er en behagelig lyd).  

Og shingeltak regnes som en rimelig løsning. Kvadratmeterprisen er betydelig lavere enn for takstein. Det gjelder både selve materialene og arbeidet med å legge taket. De veier lite og passer godt blant annet på eldre bygninger, generelt bygninger som ikke tåler vekt tilsvarende tyngre takstein eller skifer for eksempel. Det skal også tas høyde for tilleggsvekt i form av snølast her. 

Shingel egner seg videre godt til takflater med lav vinkel, helt ned til 15 graders fall. Her kan ikke takstein anvendes fordi regnvann ikke vil kunne renne godt nok av. Et råd blir da å forhøre seg med leverandøren slik at du kan være sikker på at takmaterialene egner seg for den takvinkelen taket ditt har. Dersom du engasjerer fagfolk, vil de uansett sørge for at dette er i orden. 

Det er greit å være klar over at shingeltak ikke isolerer særlig godt i seg selv. Vær også klar over at shingel ikke ventilerer på samme måte som takstein. Dette stiller høyere krav til isolasjon og ventilasjonen i den øvrige takkonstruksjonen. 

Vi avslutter med våre viktigste sparetips når det gjelder kjøp av shingeltak:

 • Sammenlign pristilbud ved hjelp av anbudstjenester.
 • Se etter kampanjer og tilbud, gjerne i samråd med entreprenør.
 • Tenk langsiktig og sørg for riktig vedlikehold og ettersyn. 
 • Vær grundig - sørg for godt grunnarbeid før legging av nytt tak. Det bør alltid vurderes å skifte gamle takrenner og beslag før man monterer den nye shingelen; det er mer omfattende å skifte beslag senere. Totalt sett vil det fort koste deg mer å overse slike arbeider. Det øker sjansen for å ende opp med å måtte utføre mer omfattende reparasjoner og oppdateringer, for eksempel forårsaket av skader eller svakheter som har fått utvikle seg.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.