Ringmur: Hva koster det? (2020-pris)

Ringmur

Innhold:

Del 1: Hva koster en ringmur?Del 2: Planlegging og søknadDel 3: Hvordan finne fagfolk?

Det finnes en rekke ulike alternativ når man skal sette opp fundament. Derfor er det også en rekke ulike kriterier og hensyn som man må ta stilling til når man skal velge. Blant disse er pris noe som ofte vil spille en viktig rolle. I denne artikkelen skal vi se på hva det koster å sette opp en ringmur. Vi tar også for oss hva du må vurdere underveis, og hva som kan være med på å drive prisen.

Hva pleier en ringmur å koste?

Det er ofte vanskelig å planlegge i detalj når man skal bygge et fundament. Fremgangsmåten avhenger i stor grad av forholdene i grunnen der du skal bygge, og disse vet man lite om før man begynner å grave. I bakken kan det skjule seg både stor stein, hard grunn og fjell, noe som kan gjøre prosessen betydelig vanskeligere.

I tillegg er mye av arbeidet avhengig av konstruksjonen fundamentet skal bære. Hvordan blir belastningen på gulvet? Planlegger du å ha krypkjeller, eller skal du støpe såle? Slik faktorer, sammen med de uforutsigbare forholdene i grunnen, gjør at prisene på fundament kan være svært varierende.

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på prosjekter gjennomført av aktører i vårt nettverk. På den måten kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike byggeprosjekter. Prisene inkluderer alle kostnader knyttet til arbeid, materialer og leie av utstyr. Når det kommer til prisen på en ringmur, ser vi at gjennomsnittsprisen ligger på rundt 700 kr inkl mva per løpemeter. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 500 og 1200 kr inkl mva per løpemeter. Merk at dette kun inkluderer prisen for materialer og bygging av selve ringmuren, ikke eventuelle grunnarbeider i forkant.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Vær nøye med planleggingen

Selv om det er vanskelig å anslå kostnadene på denne typen arbeid, er det likevel viktig å sette opp et budsjett før man går i gang med prosjektet. Utarbeid en detaljert oversikt over hva de ulike delen av prosjektet vil kunne koste. Beregningene vil ikke nødvendigvis være helt presise, og det kan alltid oppstå uventede utgifter. Uansett vil et budsjett gi en bedre oversikt over økonomien, og gjøre det eventuelle justeringer underveis enklere. Skriv også en tidsplan for hele prosjektet. Inkluder delmål og milepæler. På den måten er det enklere å holde oversikt over fremdriften mens arbeidet pågår.

Det kan være en fordel å undersøke grunnen før du setter i gang. Det er riktignok vanskelig å vite akkurat hva som gjemmer seg under bakken, men det er likevel mulig å skaffe seg en viss oversikt. Ved å søke opp adressen din i Nasjonal database for grunnundersøkelser kan du se om det tidligere er gjort geotekniske undersøkelser i området. På den måten kan du enklere avgjøre hva slags fundament du bør bygge, og hva som trengs av gravearbeid.

Om det er fare for tele i grunnen, er det viktig at du telesikrer fundamentet skikkelig. Ved telehiv kan grunnen utvide seg betraktelig og skape problemer og setningsskader. Du sikrer relativt enkelt ved å markisolere 1 meter utenfor ringmuren. Hvor dypt og tykt du må isolere er avhengig av forholdene der du bor. Når du først har gravd ut grunnen for å markisolere, er det praktisk å drenere samtidig. Dette kan du spare mye penger på i lengden. God drenering  holder muren tørr i lang tid og hindrer at det oppstår fuktskader.

Undersøk om arbeidet er søknadspliktig

Man bør alltid være tidlig ute med undersøke om prosjektet du planlegger er søknadspliktig. Avhengig av bygningens kompleksitet, bruksområde og størrelse er det forskjellige regler som gjelder. I tillegg til de generelle reglene, finnes det også kommunale restriksjoner, som reguleringsplan og utnyttelsesgraden. Disse reglene omfatter neppe selve ringmuren. Derimot vil konstruksjonen muren skal holde oppe, ofte kreve søking til kommunen.

Som hovedregel kan vi si at alle bygg som skal være ment til beboelse er søknadspliktige. Skal du for eksempel bygge bygge hytte eller anneks der noen skal bo og sove, må du alltid søke. Det samme gjelder hvis du skal ha kjøkken, stue, våtrom eller soverom i bygningen. Bygg som garasje og bod vil i noen tilfeller kunne settes opp uten å søke. Dette forutsetter imidlertid at bygget oppfyller visse krav.

For å få oversikt over hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt, kan du besøke nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Der kan du også finne ut om prosjektet ditt er søknadspliktig, og om du kan søke selv eller må gå gjennom et ansvarlig foretak. Husk at søknadsprosessen også medfører kostnader, selv om disse sjelden vil utgjøre en stor andel av de totale utgiftene.

Få pristilbud på jobben? Motta opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Bruk dyktige fagfolk

I forbindelse med denne typen prosjekter hender det at noen ønsker å utføre deler av arbeidet selv. Selv om dette er en måte å redusere behovet for innleid arbeidskraft, og dermed kan føre til reduserte utgifter, er det ikke anbefalt. Feil på fundamentet kan føre til skade på hele den øvrige konstruksjonen. Ved utilstrekkelig sikring av grunnen og dårlig støpearbeid kan du få forskyvninger i selve ringmuren, og setningsskader kan først vise seg flere år frem i tid. Å utbedre slike feil vil ofte blir dyrt. Derfor bør man overlate dette arbeidet til profesjonelle håndverkere.

Ettersom det er mange faktorer å ta hensyn til når det kommer til å bygge en solid grunnmur, er det spesielt viktig å engasjere kompetente fagfolk. Disse vil være i stand kartlegge hvilke løsninger som egner seg best til ditt prosjekt: valg av isolering, drenering og telesikring; hvor høy ringmur du trenger basert på belastningen av det ferdige fundamentet; og om du burde støpe såle eller legge bjelkelag. I tillegg finnes det flere typer betong å velge mellom. Disse har alle forskjellige egenskaper og bruksområde, og det er viktig å velge den som passer best til arbeidet som skal utføres. Derfor lønner det seg å engasjere fagfolk som kan hjelpe deg med disse avgjørelsene.

For å komme i kontakt med entreprenører og håndverkerfirmaer, kan du registrere prosjektet ditt hos Byggstart. Vi har samlet et nettverk av kvalitetssikrede aktører, så det skal være enklere for å deg å finne fagfolkene som egner seg best til ditt prosjekt. Finner du aktører ved hjelp av vår tjeneste, kan du være sikker på at bedriften har både godkjenninger, økonomi og kompetanse på plass. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere pålitelige aktører, som kan utføre arbeid med både grunnmur og resten av konstruksjonen du ønsker å bygge.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.