Skifertak: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du legge skifertak? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Skifertak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva vil det koste å legge skifertak?

Takskifer er ofte kostbart, sammenlignet med andre typer taktekke. Allikevel kan det være en lønnsom investering. Skifer er nemlig så slitesterkt at det ofte kan holde seg i flere hundre år. Bergarten gir dessuten huset et visuelt løft, noe som gir utslag i økt takstverdi. Verdiøkningen kan ofte være så stor at man tjener inn utgiftene som gikk med til å legge skifertak.

Basert på gjennomførte prosjekter der byggherre har benyttet Byggstart til å finne entreprenør, ser vi en gjennomsnittlig pris på ca. 2.800 kroner per kvadratmeter takflate. Denne prisen dekker både materialer og arbeidstimer. Det finnes også prosjekter der snittprisen kommer ned i 2.300 kroner, og dyrere prosjekter der den havner på opp mot 4.500 kroner per kvadratmeter takflate. Det finnes altså betydelige forskjeller i prisen på denne typen prosjekter.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva driver prisen på å få lagt skifertak?

Skifer er et noe dyrere byggemateriale enn de fleste andre taktekker. Det finnes imidlertid skifertak i en rekke ulike prisklasser. Under finner du en oversikt over hva som bestemmer prisen på ulike typer skifertak:

 • Skifertype: Man kan finne skifer fra brudd i store deler av landet. Disse vil variere både i utseende, kvalitet og pris.
 • Skiferhelle-fasong: Takheller i skifer leveres enten som rektangler, ruter, lappheller eller villheller. Blant disse er gjerne villheller det dyreste, ettersom dette er et noe mer utfordrende materiale å jobbe med for taktekkere.
 • Takets størrelse: Ettersom prisen på slike prosjekter oppgis i pris per kvadratmeter takflate, vil naturligvis størrelsen på taket påvirke kostnadene. Kvadratmeterprisen vil imidlertid bli lavere på store tak. Dette skyldes at visse utgifter er relativt uavhengig av størrelsen på prosjektet (f.eks. planlegging, prosjektering, stillas, avfallshåndtering). I tillegg kan man få bedre priser på materialer ved større innkjøp.
 • Takets struktur: Også strukturen på taket vil påvirke prisen på prosjektet. Det vil koste mer å få lagt skifer på tak som har mange flater, uvanlige vinkler eller andre lignende utfordringer.
 • Hvorvidt taket må forsterkes: Skifer er et meget tungt produkt. Vekt per kvadratmeter varierer mellom 50 og 150 kg. Ikke alle bolighus er konstruert for å tåle denne vekten. Dermed må man påregne betydelige ekstrautgifter til å forsterke takets struktur hvis man vil legge skifer på et tak som ikke i utgangspunktet var bygget for en annet type tekke.
 • Valg av entreprenør: Entreprenører vil kunne oppgi ulike pristilbud. Derfor lønner det seg alltid å hente inn flere tilbud. På den måten kan du få en oversikt over hvilke aktører som tilbyr konkurransedyktige priser. Vær imidlertid på vakt mot entreprenører som tilbyr betydelig lavere priser enn de øvrige. Dette kan være et tegn på at entreprenøren gjør innsparinger som går på bekostning av kvaliteten på materialer og arbeidskraft.

Det er viktig å påpeke at prisene over har omhandlet legging av skifertak med nye skiferheller. Mange som legger skifertak bruker de eksisterende hellene. Dette er vanlig når man skal restaurere gamle eiendommer. Siden skiferhellene er bortimot uslitelige, vil de vare betydelig lenger enn undertaket og takrennene. Derfor er det nødvendig å fjerne skiferhellene omtrent hvert 50. år for å bygge nytt undertak. Dette innebærer at man må finne et sted å oppbevare hellene mens byggingen pågår. Dette er en noe tidkrevende prosess, men vil lønne seg i lengden. Man slipper nemlig unna den største utgiften ved å legge skifertak: selve skiferen.  

Få 3 tilbud på skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva tas med i tilbudet til en entreprenør?

Når man skal legge nytt tak, kan man velge mellom totalentreprise og delt entreprise. Totalentreprise innebærer at man kun skriver kontrakt med én entreprenør. Dette firmaet står da ansvarlig for å hente inn arbeidskraft på alle de relevante fagområdene, samt materialer. Ved delt entreprise skriver du, som byggherre, kontrakt med entreprenører på hvert fagområde. I Byggstart ser vi at huseiere flest velger totalentreprise.

Når man får tilbud fra en totalentreprenør på denne typen prosjekt, vil følgende være inkludert:

 • Takskifer: Alle materialer er inkludert i tilbudet. Det vil også innbefatte selve skiferen. Mange huseiere velger skifer i samråd med entreprenør.
 • Takrenner og tilhørende produkter: Vanligvis vil legging av nytt tak også innebære å skifte ut takrenner. Også denne utgiften er inkludert i tilbudet fra entreprenør.
 • Arbeidstimer for taktekker: Alle arbeidstimer til taktekker som skal legge skiferen.
 • Arbeidstimer for tømrer: Alle arbeidstimer for tømrer som skal legge nytt undertak.
 • Arbeidstimer for blikkenslager: Alle arbeidstimer for blikkenslager som skal installerer nye renner og beslag.

Ved bruk av totalentreprise vil altså huseieren få et komplett tilbud, der alle utgifter til prosjektet er dekket. Det eneste unntaket er utgifter til å utbedre eventuelle skader som oppdages i løpet av arbeidet. Når det gjelder tak, vil det gjerne si råte. Alle utgifter til å utbedre eventuelle råteskader, kommer i tillegg til den opprinnelige prisen.

Dersom det allerede er lagt skifer på taket, og hellene kan brukes på nytt, vil kostnadene bli betydelig lavere. Da vil man til gjengjeld måtte påregne noen ekstra arbeidstimer for taktekkere. Det er nemlig en tidkrevende oppgave å fjerne takskifer på en måte som gjør at den kan legges på nytt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye koster skiferheller for tak?

Skiferheller for tak er blant de dyreste taktekkene. Til gjengjeld er det få, om noen, alternativer som holder like lenge. Skifer er også et produkt som kan gi taket og huset et estetisk løft. Dessuten er det et praktisk produkt som både virker isolerende og er vanntett.

I Norge finnes det mange typer takskifer, som leveres fra et stort antall skiferbrudd over hele landet. De varierer både i farge, struktur og pris. Under er de vanligste typene

 • Alta-skifer
 • Otta-skifer
 • Oppdal-skifer
 • Offerdal-skifer

Mange huseiere som er i tvil om valg av skiferprodukt, velger å snakke med en entreprenør eller skifer-leverandør. Disse kan ofte gi gode råd om hva slags skifer som passer best for et gitt prosjekt.  

Hvordan kan man holde kostnadene nede?

Det er viktig å understreke at det ikke alltid lønner seg å velge den billigste løsningen. På sikt er det som regel klokt å prioritere kvalitet. Altså bør man velge de løsningene og produktene av høyest kvalitet, som budsjettet tillater. Har man først valgt å investere i et såpass dyrt prosjekt som å legge skifer på taket, bør man legge tilstrekkelige summer i både arbeidskraft og materialer. Dette innebærer også undertak og takrenner.

Det finnes imidlertid grep man kan ta for å holde kostnadene nede:

 • Hent flere tilbud fra konkurrerende entreprenører: Dette er helt sentralt. Kun ved å sammenligne tilbud vil man kunne forsikre seg om å betale en konkurransedyktig pris.
 • Let etter pristilbud på skifer: Det kan godt hende at det finnes priskampanjer og tilbud på produkter selv i denne prisklassen. De kan man ofte finne ved å snakke med entreprenør, som gjerne har et godt kontaktnett med leverandører.
 • Vær forberedt på uforutsette utgifter: I løpet av et byggeprosjekt kan uventede utgifter melde seg. Ved takskifte dreier det seg ofte om råteskader. Derfor er det viktig å sette opp et budsjett som tar høyde for uforutsette kostnader.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finner man kvalifiserte fagfolk for oppdraget?

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du blir matchet med godt kvalifiserte entreprenører for ditt prosjekt som kommer på befaringer og gir uforpliktende pristilbud.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.