Etterisolering: Hva koster det? (2020-pris)

Etterisolering

Innhold:

Del 1: Hva koster det å etterisolere?Del 2: Etterisolering samtidig som andre tiltak?Del 3: Finn de rette fagfolkene for jobben

Å etterisolere boligen din vil ofte være en lønnsom investering. Ny isolering vil redusere varmetapet i boligen, noe som gjør at du må bruke mindre penger på oppvarming. Dessuten er selve isolering ofte svært billig. Det vil imidlertid kunne føre med seg visse ekstra kostnader, avhengig av hvordan du velger å isolere. Av den grunn vil man ofte etterisolere i forbindelse med annen renovering. I denne artikkelen kan du lese om hvilke kostnader du må beregne når du skal etterisolere boligen. Du får også vite hva som driver prisen på et slikt prosjekt, og hvordan du kan ende opp med å tjene penger på å etterisolere.

Pris for etterisolering av hus

I Byggstart har vi utarbeidet en prisdatabase basert på gjennomførte byggeprosjekter. Vi ser at snittprisen på utvendig etterisolering av hus (inkludert bytte av kledning) ligger på omtrent 2.000 kroner inkl mva per kvadratmeter veggflate. I denne prisen er alle kostnader inkludert: både arbeid og materialer. Prisen vil variere fra prosjekt til prosjekt, men vi ser at de fleste betaler et sted mellom 1700 kroner og 3.000 kroner per kvadratmeter veggflate.

Det er flere faktorer som vil styre prisen på etterisolering. Det kommer blant annet an på hvor timelønn og effektivitet til håndverker, valg av ny kledning og tilkomst. Det hender også at bytte av kledning avdekker råteskader i huset som kan bli fordyrende.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Hvorfor etterisolere?

En av de viktigste grunnene til å etterisolere er at det gir større kontroll over innetemperaturen, og at det redusere varmetap. All varmen som forsvinner gjennom dårlig isolerte vegger, vinduer og tak, må erstattes, og dermed ender man i mange tilfeller opp med å fyre vesentlig mer enn det som burde være nødvendig. Om man bor i et gammelt hus som er bygd før 1955, vil etterisolering ha stor innvirkning på fyringskostnadene. Før den tid ble nemlig bygninger stort sett ikke isolert. I stedet ble hulrom kun fylt med jord og leire, noe som isolerer dårlig. Med årene ble det stadig vanligere å isolere. Men er kun isolasjon fra nyere tid som er god nok til å dekke dagens krav om energieffektivitet.

En annen grunn til å etterisolere er at det har stor innvirkning på hvor utsatt boligen er for fuktskader. Riktig isolasjon til riktig bruk kan begrense fuktproblemer betraktelig. Det vil også føre til bedre inneklima, ettersom dårlig luft ofte er et resultat av mugg og råte. Dette kan føre til store helseplager, og gir økt risiko for allergier og luftveissykdommer. I tillegg er pustebesvær, eksem og bronkitt ofte konsekvenser av dårlig inneklima. Opplever man disse plagene, lønner det seg å undersøke isolasjonen.

Etterisoler når du først gjør andre tiltak

En måte å senke prisen på selve etterisoleringen, er å kombinere den med andre oppgraderinger av boligen. For å få maksimalt utbytte av å etterisolere, lønner det seg å legge isolasjonen på utsiden av ytterveggen. For å få kontroll på hele veggen, må man da fjerne eksisterende kledning. Dette kan være omfattende arbeid, samtidig som kledningen kan bli ødelagt. Dersom du uansett skal bytte kledning, vil ny isolasjon være en liten kostnad. Det vil i stor grad innebære det samme forarbeidet. Hvor mye isolasjon du kan legge, er ofte begrenset av den eksisterende konstruksjonen. Den ekstra mengden isolasjon vil kreve at du setter opp nye stendere. Mens resten av konstruksjonen står støtt på en grunnmur, vil det nye stenderverket kun henge rett på veggen. Det er viktig at veggen har tilstrekkelig bæreevne til å holde det nye stenderverket oppe. Vinduer og dører må også flyttes ut mot ytterveggen, ettersom veggen vil bli tykkere. Det er også viktig at det blir tett nok rundt åpningene, slik at man unngår luftlekkasje.

Det vil sjeldent være lønnsomt å legge isolasjon utvendig hvis du ikke har muligheten til å kombinere det med andre typer renovering. Alternativet er å isolere på innsiden. Dette vil imidlertid ikke være like effektivt som utvendig isolasjon, og det er viktig at man har kontroll på kondens og fuktdannelser. Dessuten er også innvendig isolering tidkrevende arbeid. Også da må man inn til selve bindingsverket, noe som krevet at alt av tapet, plater og panel må ned. Det betyr at du ikke kan bo i huset som vanlig. Til gjengjeld har du muligheten til å isolere ett og ett rom.

Kan man gjøre det selv?

Derfor er det viktig å ha realistiske forventninger til egen innsats, både når det gjelder tid og ferdigheter. Det helt sentralt at isolering bli utført riktig. Man må unngå at det oppstår kuldebroer, og det er avgjørende å sikre god nok luftsirkulasjon for å motvirke fuktskader.

Når du skal finne håndverkere bør du forsikre deg om at du engasjere seriøse aktører. Dette kan du blant annet gjøre ved å søke opp referanser og tidligere kunders erfaringer. Undersøk også om entreprenøren har de nødvendige godkjenningene i orden. Vær varsom dersom noen håndverkere tilbyr betydelig lavere priser enn de øvrige. Dette kan være et tegn på at bedriften sparer inn penger på dårlig materialer eller ukvalifisert arbeidskraft. Gode håndverkere vet hva kompetansen deres er verdt og priser seg deretter. Å spare penger når man skal renovere, kan føre til feil eller mangler som bli dyre på sikt. Bruk derfor heller litt ekstra midler på en kompetent og erfaren entreprenør.

Få pristilbud på jobben? Motta opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Vi hjelper deg med å finne håndverkere

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett. Dermed er det både trygt og enkelt for deg å finne fagfolkene som egner seg best til ditt prosjekt. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta uforpliktende pristilbud fra entreprenørene som egner seg best til ditt prosjekt.

Vi i Byggstart anbefaler å alltid hente inn tilbud fra minst to entreprenører, helst tre. På den måten kan du sammenligne tilbudene og forsikre deg om at du velger en konkurransedyktig pris. Vær på utkikk etter entreprenører som kan vise til flere vellykkede etterisoleringer. En ekspert på etterisolering vet hva som lønner seg og hvilke tiltak som gir størst besparelse. Forskjellige byggestiler krever forskjellig isolasjon. Dette er noe en erfaren entreprenør har oversikt over.

Mye penger å spare

Det er mye penger å spare på isolering. Hvis man klarer å kombinere det med andre oppgraderinger av boligen vil selve isoleringen utgjøre en relativt liten kostnad.

Nøyaktig hvor mye man sparer avhenger av strømpris, utetemperatur og hva slags isolasjon man har i dag. Det er også avhengig av hvor i huset man isolerer. Ettersom varme stiger, vil etterisolasjon av et kaldloft føre til de største besparelsene. Dette er ofte en av de billigste jobbene. Ettersom gulvet gjerne er åpent er det mulig å legge isolasjonen rett på den som allerede er der. Det er imidlertid lurt å undersøke om den har vært utsatt for fukt eller andre skader.

For å beregne energibesparelsen for å etterisolere boligen din, kan du kontakte en energirådgiver. I tillegg er det mulig å få støtte av Enova dersom du gjør andre energibesparende tiltak samtidig med etterisoleringen.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.