Hva koster utvendig kledning? Pris i

 

2024

Lurer du på hva utvendig kledning koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen på utvendig kledning, inkludert faktorer som påvirker prisen, hvordan du best kan spare penger, hvilke jobber som kan gjøres samtidig, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Utvendig kledning

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster utvendig kledning?

Utvendig kledning er viktig for å beskytte huset mot ytre påkjenninger som regn, vind, snø og skader, men kledningen er også med på å definere husets ytre estetikk. Denne artikkelen tar for seg kledning av tre. Her kan du lese om murpuss.

Normalt byttes kledning når man oppdager at det har oppstått fuktskader, råte eller sprekker i kledningen, men det beste er om du får byttet kledning før det går så langt. Hvis fuktskader forblir uoppdaget over lengre perioder, kan det bli nødvendig med kostbare reparasjoner av følgeskader. Hvis du er usikker på om kledningen må byttes, bør du se om du finner sprekker eller endringer i farger og teksturer. Hvis kledningen har blitt myk, er det ofte et tegn på at kledningen må byttes.

Prisen for bytte av kledning avhenger av flere prisfaktorer som vi skal komme tilbake til etterhvert, og totalprisen vil derfor være forskjellig i hvert enkelte tilfelle. Det kan imidlertid være nyttig å se på gjennomsnittspriser for å danne et bilde av realistisk prisnivå. I gjennomsnitt ser vi at det koster cirka 2.000 kroner per kvadratmeter med ny kledning. Noen prosjekter er nokså rett frem og kan koste så lite som 1.500 kroner per kvadratmeter, mens andre prosjekter er mer omfattende, og da kan prisen bli så høy som 3.500 kroner per kvadratmeter. Hvor mye du ender opp med å betale til slutt avhenger derfor av størrelsen på kledningen. Noen ganger kan det være nødvendig å bytte hele eller store deler av kledningen, mens det andre ganger kan være tilstrekkelig å bare bytte kledning på den mest værutsatte veggen. Dette vil i så fall ha avgjørende betydning for prisen.

Gjennomsnittsprisene nevnt ovenfor inkluderer alt som trengs av materialer, produkter og arbeidskraft. Likevel er det ofte nødvendig å få gjennomført en befaring der du bor for å få et konkret pristilbud. Foruten utgiftene til materialer, produkter og arbeidskraft, vil det i noen tilfeller komme andre kostnader i tillegg, for eksempel hvis du må søke om byggetillatelse fra kommunen. I utgangspunktet er ikke bytte av kledning et søknadspliktig byggeprosjekt, men hvis prosjektet innebærer betydelige fasadeendringer som endrer boligens uttrykk, kan det være nødvendig å søke. Det samme gjelder hvis du i forbindelse med prosjektet skal bytte ut eksisterende vinduer med nye vinduer i en annen størrelse. Hvis du må søke om tillatelse fra kommunen, kan det gå med litt penger til utarbeiding av byggesøknad, samt et saksbehandlingsgebyr som varierer i størrelse fra kommune til kommune.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Sentrale prisfaktorer

Totalprisen for bytte av kledning er som vi har sett avhengig av hvor mange kvadratmeter kledning du trenger. Størrelse kan derfor sies å være blant de viktigste prisfaktorene. Men hva er det som bestemmer om kvadratmeterprisen blir 1.500 kroner, 3.500 kroner eller et sted midt i mellom? Ditt valg av kledning er en sentral prisfaktor her. Det er vanlig å velge en utvendig kledning i gran i Norge, men du kan også velge blant andre tresorter. Nedenfor ser vi nærmere på noen alternativer.

  • Gran: Gran er et relativt holdbart materiale som avviser fukt. Du kan få kledning i gran grunnet, beiset eller ubehandlet.
  • Varmebehandlet furu: Denne typen kledning trenger ikke overflatebehandling, men du kan gjerne velge om du vil få den i olje eller i original farge. Varmebehandlingen gir mindre sprekker og fliser, og en fin farge.
  • CU-impregnert furu: Dette er en svært holdbar kledning som tåler sterke ytre påkjenninger fra vær og vind. Kan stå ubehandlet eller overflatebehandles med maling eller beis.
  • Varmebehandlet ask: Varmebehandlingen gir treverket mer stabilitet og mindre fliser og sprekker. Kledningen har en flott rødbrun farge som du enten kan beholde eller påføre olje. 
  • Sedertre: Denne typen kledning har en naturlig motstandsdyktighet mot sopp og råte. Denne er nærmest vedlikeholdsfri og gir huset et pent utseende.

Dette er bare noen av tresortene du kan velge. I Norge er gran det vanligste og rimeligste, men også mange velger furu fordi det beskytter enda bedre mot omstendighetene. Andre tresorter som ask og sedertre har også blitt ganske populære i Norge, delvis fordi de egner seg godt for norsk klima, og delvis fordi de er med på å gi huset et estetisk eksklusivt ytre. Valg av overflatebehandling kan også ha en viss innvirkning på prisen. Dessuten finner du kledning i flere forskjellige profiler, for eksempel liggende kledning eller stående kledning med fals.

Andre faktorer av betydning er gjerne knyttet til utførelsen av arbeidet. Noen prosjekter er mer komplekse og omfattende enn andre. Jo mer komplekst, desto mer tidkrevende og flere arbeidstimer. Hvis det er lang distanse mellom deg og entreprenør eller hvis fremkommeligheten til tomten din er dårlig, er det noe som kan bidra til å presse opp antall arbeidstimer og derfor også prisen. Videre kan skader på nåværende kledning være en viktig prisfaktor. Om det har dannet seg råte og fuktskader over lengre perioder som har forårsaket følgeskader, må disse gjerne utbedres først, noe som i enkelte tilfeller kan bli kostbart.

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et priseksempel på utvendig kledning, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel med utvendig kledning på en veggflate som målte 120 kvm:

  • Riving og bortkjøring: 20.000 kr
  • Montering av ny kledning: 140.000 kr
  • Materialer: 110.000 kr

Totalsum: 270.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på cirka 270.000 kroner for 120 kvadratmeter med utvendig kledning, hvilket gir en kvadratmeterpris på cirka 2.250 kroner, noe som er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Gode muligheter for å spare penger

Hvis du skal ha ny kledning til en veggflate på 200 kvadratmeter og vi bruker en kvadratmeterpris på 2.000 kroner som forutsetning, vil prosjektet koste deg cirka 400.000 kroner. For mange er det mye penger, og det er derfor alltid lurt å se om det finnes noen måter å spare penger på. En betydelig del av kostnadene går til kjøp av materialer. Når du skal kjøpe inn materialene til en ny kledning, bør du derfor være på konstant utkikk etter gode tilbud på markedet, enten ved å søke på internett, lete i kataloger eller besøke leverandører.

Siden du sannsynligvis skal kjøpe inn materialer av en viss mengde, kan du prøve å få rabatt. Det er nemlig mange leverandører av trevarer som gir gunstige rabatter, men du øker sjansene for å få en god rabatt hvis du kjøper inn materialene i store mengder på ett eller få enkeltkjøp, fremfor å gjøre flere små innkjøp. Et godt alternativ er å la entreprenøren ta seg av innkjøpet av materialer, da håndverkere vanligvis har tilgang til gode rabatter som følge av at de ofte handler på samme sted. Håndverkere har ikke bare tilgang til gode rabatter, de kjenner også godt til kvaliteten på materialene og vet hva du trenger. På den måten kan du både nyte godt av håndverkerens rabatter, men også kompetansen vedkommende besitter.

Arbeidstimer er en annen vesentlig del av kostnadene som går med når du skal bytte utvendig kledning. Du kan spare penger på å finne rimelige entreprenører og unngå de aller dyreste. Det er nokså store prisforskjeller på markedet og det lønner seg derfor å være grundig i utvelgingsprosessen, for eksempel ved å holde en anbudsrunde. På den måten kan du motta flere pristilbud fra aktører på markedet som konkurrerer om å få deg som kunde. Du kan vurdere å bruke Byggstart. En tjeneste som er gratis og uforpliktende, og som kobler sammen boligeiere med entreprenører og håndverkere som allerede har blitt kvalitetssikret ved sjekk av kredittratinger, referanser og relevante godkjenninger.

Hvordan sammenligne tilbud

Dersom du bestemmer deg for å finne fagfolk gjennom en anbudsrunde, er det viktig at du vet hvordan du bør gå frem når du skal sammenligne pristilbudene du får. Anbudsprosessen begynner med en detaljert og konkret prosjektbeskrivelse som vil ligge til grunn for prisene du tilbys. For å få presise pristilbud er det en forutsetning at prosjektbeskrivelsen er så korrekt og detaljert som mulig. Hvis ikke risikerer du å få pristilbud som varierer svært mye i pris som følge av at entreprenørene har ulike forståelse av prosjektet. Da kan den reelle prisen avvike betydelig fra det som fremgår av pristilbudet. Hvis du opplever store prisforskjeller når du sammenligner tilbud, eller at noen entreprenører har med poster i tilbudet som andre ikke har, bør du ta en telefon til de aktuelle entreprenørene for å forsikre deg om at de har riktig forståelse av jobben som skal gjøres.

Det å sammenligne pristilbud kan være mer komplisert enn mange ser for seg. Det holder ikke å bare se på den totale prisen og foreta et valg basert på den. Det er også viktig at du finner ut om du har fått tilbud om en fastpris for hele prosjektet med å bytte kledning eller om du har fått en timespris. Noen ganger kommer enkelte kostnader som et tillegg i prisen, mens entreprenører andre ganger tar visse forbehold. Dette er detaljer du må sjekke når du sammenligner pristilbud, for å sikre at tilbudene sammenlignes på like vilkår.

Som regel er det nok å hente inn 3 pristilbud for å få et bilde av hva som er realistisk prisnivå og for å ha tilstrekkelig med valgalternativer, men noen ganger kan alle pristilbudene virke for høye, og da kan det være aktuelt å hente inn flere pristilbud. Husk likevel på at det krever en del tid og arbeid fra entreprenørens side å utarbeide pristilbud. En vanlig feil mange gjør er å automatisk bare velge det billigste tilbudet man får. Det er vanlig å ville betale så lite som mulig, men det er også viktig at entreprenøren fremstår seriøs og har høy kompetanse og gjerne erfaring med å bytte utvendig kledning. Noen ganger lønner det seg å betale litt mer for en entreprenør som fremstår særlig dyktig og lett å samarbeide med.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt å bytte kledning?

Mange ganger er det verdt å bytte kledning, særlig hvis det er råte eller fuktskader på eksisterende kledning. Da vil et bytte være nødvendig. Andre ganger kan ønske om å bytte kledning ha mer estetiske formål. For å finne ut om det da er det verdt investeringen, må du se på budsjettet ditt og vurdere det opp mot prisen og ditt eget ønske om ny utvendig kledning. Hvis du kjøper en særlig pen utvendig kledning av høy kvalitet, kan du dessuten forvente at boligens verdi øker og at du kan få bedre lånevilkår og renter fra banken på et eventuelt boliglån. Dette er også faktorer du bør ta i betraktning når du vurderer om det er verdt å bytte kledning.

Når kledningen byttes er det mange som velger å etterisolere boligen i samme slengen. Etterisolering innebærer å legge inn et nytt eller ekstra lag med isolasjon bak den nye kledningen. Dette er et miljøvennlig tiltak fordi det reduserer varmetap fra boligen din. Reduksjon i varmetap betyr dessuten at du kan spare penger på reduserte energiutgifter i fremtiden. Etterisolering anbefales først og fremst på boliger som ble bygget før 1980-tallet. Etter det kom det langt mer effektive isolasjonsmaterialer på markedet. Etterisolering kan dessuten føre til at du får oppgradert energikarakteren på boligen din. I disse dager er energikarakter noe potensielle kjøpere er opptatt av og som derfor kan være med å øke verdien på boligen din ytterligere. Boliger rangeres med energikarakter fra A til G, der A er den beste karakteren.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.