Forskaling: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge forskaling? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Forskaling

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på forskaling

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Hva er forskaling?

Forskaling er formen betong støpes i. Når du skal støpe for eksempel en grunnmur, trenger du en ramme som holder den våte betongen på plass før den har herdet. Men forskaling brukes ikke bare på mur og flater. Konstruksjoner som søyler, rør og buer krever også forskaling under oppføring. Å bygge en forskaling krever nøye forarbeid, og hvordan man skal gå frem, avhenger av flere faktorer. Høyde, tykkelse og forholdene i grunnen på betongkonstruksjonen må tas med i beregningen. Det samme gjelder temperatur. Betong herder nemlig raskere ved høy temperatur. Hvilken teknikk og kledning man skal bruke, avhenger av varmen.

Vi deler forskaling inn i flere typer:

  • Tradisjonell forskaling: Her er forskalingen bygget av trevirke, finerplater og planker.
  • Systemforskaling: Denne typen forskaling er bygget opp av elementer som settes sammen som et byggesett. De er raske å montere og kan brukes om igjen.
  • Klatreforskaling: Forskalingen løftes oppover konstruksjonen etter hvert i arbeidet. Dette kan gjøres både med og uten kran.
  • Glideforskaling: Underveis i arbeidet glir forskalingen jevnt oppover konstruksjonen. Denne teknikken er ofte brukt til å sette opp oljeplattformer.

Det er også vanlig at arbeidet krever en kombinasjon av forskjellige teknikker. Ved støping av trapp må man for eksempel passe på at betongen holder formen både vertikalt og horisontalt. Horisontal forskaling må holde vekten av betong og armeringen så konstruksjonen ender opp med riktig geometri. Vertikal forskaling må holde på trykket som kommer fra den våte betongen før den herder. Jo mer avansert konstruksjonen er, desto mer må man planlegge. For å få formen til å stemme, må du være nøye i utregningene og detaljtegningene. Dette gjelder blant annet når du skal støpe ting som en svingtrapp eller en bue.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Velg riktig betong

Betong egner seg godt til mange formål. Det er anvendelig og lett å forme i våt tilstand, og har lang holdbarhet. Det finnes imidlertid mange typer betong. For å vite hvordan du skal bygge opp forskalingen, må du også vite hva bruksområdet er og hva slags egenskaper betongen helst skal ha for å dette behovet.

Begrepene sement og betong brukes gjerne om hverandre. De er imidlertid to forskjellige ting. Sement er nemlig pulveret som blandes med vann, sand og stein for å lage betongen. Betong produseres i flere kvaliteter. Hvilken tetthet man velger å gi betongen, bestemmes av bruksområdet og hvilke omgivelser konstruksjonen skal stå i. Dermed gir man betongen forskjellige egenskaper, som rask eller langsom herdingstid, eller som høy eller lav vekt. Det er også forskjell på betong som skal være innendørs der det er tørt og varmt, og den som skal stå utendørs og bli utsatt for frost, vær og veisalter.

Når du skal velge hvilke egenskaper du skal ha på betongen, må du altså du utgangspunkt i forhold og bruksområde. Fasthetsklassen sier noe om bruksområdet. Om normalbetong brukes betegnelsen, mens lettbetong har navnet LB12-LB75. Jo høyere tallet er, desto større trykkfasthet har betongen. Fasthet på mellom 20 og 55 er vanligst å bruke. De lavere tallene brukes der betongen er mindre utsatt for vær og vind. Større trykkfasthet er nødvendig ved for eksempel veidekker eller maritime konstruksjoner.

Få 3 tilbud på forskaling

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Sette opp forskaling selv

Hvis du vil bygge forskalingen og støpe selv er det viktig at du har god oversikt over prosessen. Det er her du legger grunnlaget for hele byggeprosjektet. Grunnmuren er avgjørende for at konstruksjonen skal holde over tid. For at forskalingen skal være solid nok og ikke falle sammen av trykket som oppstår når du fyller den med betong, må du passe på å støtte opp forskalingen tilstrekkelig. Betong er tungt, og det krever en del å holde forskalingen på plass. Samtidig må du huske på at forskalingen også skal være lett å fjerne i ettertid. Hvis du velger å påta deg dette arbeidet, må du være sikker på at du har den nødvendige erfaringen og kompetansen. Hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem for å forskale skikkelig, vil vi anbefale at du prater med fagfolk på forhånd. For å sikre et godt resultat vil det lureste alltid være å overlate jobben til profesjonelle håndverkere.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Finn dyktige fagfolk

Hvis du ikke har mye erfaring med byggearbeid fra tidligere, kan det være vanskelig å vite hvordan man skal skaffe gode håndverkere. Det finnes mange useriøse aktører i bransjen, og for å være sikker på at du finner en pålitelig forskalingssnekker, er det viktig at du tar visse forhåndsregler. Gjør en bakgrunnssjekk på alle bedrifter du vurderer, så du er sikker på at det dreier seg om seriøse aktører. Det er flere foretak som bruker ufaglærte arbeidere, ikke følger de nødvendige forskriftene og prioritere lav pris fremfor høy kvalitet. Med dårlig utført arbeid allerede ved forskalingen, kan feilen fort spre seg til resten av konstruksjonen.

Samtidig kan du undersøke om bedriften innehar de nødvendige godkjenningene og kursene. Selv om de fleste godkjenningsordninger i Norge er frivillige, er de også noe seriøse håndverkere setter høyt. Derfor er slike godkjenninger ofte synlige på bedriftenes hjemmesider. Vær blant annet på utkikk etter Sentral Godkjenning, godkjente lærlingbedrifter eller mesterbedrifter.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt på våre hjemmesider, vil vi matche deg med bedrifter som har den nødvendige kompetansen og erfaringen. Det er gratis å registrere prosjektet, og pristilbudene du mottar er uforpliktende.

Hvor mye koster en forskalingssnekker?

Fagfolkene du engasjerer vil alltid utgjøre en stor del av kostnadene på ethvert byggeprosjekt. Derfor er det viktig å velge en entreprenør som tilbyr konkurransedyktige priser. For å være sikker på at du velger en god pris, må du hente inn tilbud fra flere entreprenører. Når du har flere konkrete tilbud å velge mellom, får du et inntrykk av hva som er en rimelig pris. Får du et tilbud som er vesentlig billigere enn andre, bør man være på vakt. Dette kommer gjerne fra useriøse aktører, som kan tilby den lave prisen fordi de bruker ufaglært arbeidskraft, materialer av lav kvalitet og unngår å bruke ressurser på kvalitetssikring og kontrollering. Betydelig lavere pristilbud kan også være et tegn på at innholdet i tilbudet er annerledes enn de resterende.

Å bygge forskaling en del av en større jobb, som ikke nødvendigvis stopper ved selve støpingen. Noen skal kun støpe en støttemur, mens andre planlegger å støpe fundament til en større bygning. Selv om forskalings-jobben kan være lik, uavhengig av størrelsen på prosjektet, må man likevel ta med resten av prosjektet i regnestykket når man skal motta et pristilbud. I tillegg kan det være vanskelig å planlegge jobben i detalj før man begynner å jobbe i terrenget. Det kan oppstå uforutsette problemer. Når man starter med utgravingen kan forholdene i grunnen vise seg å være noe annet enn forventet, og temperaturen og været kan påvirke herdetiden til betongen. Dette er ting du må forholde deg til underveis, og det kan være med på å påvirke prisen på prosjektet.

Allikevel er det mulig å estimere hvor mye det vil koste å engasjere en forskalingssnekker. Basert på vår prisstatistikk i Byggstart ser vi at forskalingssnekkere tar mellom 550 kroner og 850 kroner per time. Prisen avhenger av erfaring og formell utdanning.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Planlegg godt

Alle byggeprosjekter avhenger av at man gjør de nødvendige forberedelsene. Når man skal bygge forskaling er det imidlertid også viktig å kunne tilpasse prosjektet underveis. Dette skyldes at man sjeldent vet hvordan forholdene i grunnen er, før man begynner å grave. For å kartlegge dette kan det lønne seg å gjennomføre en seismisk undersøkelse av jorden. Dette vil medføre visse kostnader, men det kan også føre til at du sparer penger i lengden. Når du tester jorden kan du lettere beregne bæreevne i grunnen, noe som gir deg et bedre grunnlag for å avgjøre hvilken type fundament det lønner seg å bygge.

Å støpe fundament innebærer også en del graving og annet forarbeid. Avhengig av typen fundament du skal bygge, må du grave frem grøfter som er dype nok for alle yttervegger og interne bærende vegger. Normalt går en grunnmur minst 1 meter ned i bakken, men ofte må du betraktelig dypere. Du må også grave ut for å rette opp terrenget. For å markere hvor det skal graves, er det viktig at du er nøye med å stikke ut tomten. Det er også viktig å tenke over hvor tilgjengelig byggeplassen er. Kommer håndverkerne til med alt utstyret, eller må du ordne alternative løsninger? Sistnevnte vil i så fall medføre ekstra utgifter.

Valg av type forskaling

Hva slags forskaling du burde bruke avhenger av hva du skal støpe. Å bygge en forskaling for å støpe en ringmur med rette sider, er betraktelig enklere enn om du skal støpe en bue eller mer kompliserte konstruksjoner. Har du flat grunn med rette flater, vil systemforskaling være både raskt og enkelt å sette opp. Dette er gjerne litt dyrere enn å bygge forskalingen selv. Til gjengjeld sparer det deg for mye arbeid. I tillegg kan systemforskaling brukes flere ganger.

Når du setter sammen de forskjellige elementene, er det viktig at du er nøye i skjøtene. Skal du bygge forskalingen selv, må du huske å fjerne treverket når betongen har satt seg. Hvor lang tid det tar for betongen å hardne, er avhengig av temperatur og type. Hold deg unna sponplater. Ettersom betong inneholder mye vann, vil sponplatene oppløse seg umiddelbart.

For å komme i gang med ditt prosjekt, kan du registrere oppdraget på Byggstart, så tar vi kontakt med deg for en kort gjennomgang av dine planer. Det er gratis og uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på forskaling

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.