Påbygg: En komplett byggeguide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge et påbygg? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Påbygg

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Påbygg er en smart løsning dersom man har behov for mer plass, men ikke ønsker å flytte. Det kan også bli en lønnsom investering, ettersom påbygget vil medføre en verdiøkning på boligen som i mange tilfeller er høyere enn prisen man betaler for påbygget. Her vil du få en innføring i hvordan man går frem for å bygge påbygg. Du kan blant annet lese om hva som menes med påbygg vs tilbygg, hvordan man får prosjektet godkjent, og hvordan man kommer i kontakt med de rette håndverkerne.

Hva er et påbygg?

Begrepene tilbygg og påbygg blir ofte brukt om hverandre. Det er imidlertid snakk om to forskjellige byggeprosjekter. Et tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate, for eksempel i form av en vinterhage. Tilbygg kobles på det eksisterende huset, og man fjerner ofte vegger for å innlemme tilbygget i resten av boligen. Denne nye delen må understøttes på samme måte som huset ellers, og arbeidet innebærer å grave opp deler av tomten for å bygge ny grunnmur.

Et påbygg, derimot, bygges oppå allerede eksisterende konstruksjon. Det er altså en utvidelse av boligen i høyden. Det er ikke behov for å grave opp hagen for å støpe grunnmur. Til gjengjeld krever tilbygg andre former for arbeid som du slipper med et tilbygg. En ekstra etasje veier en del, og alle bærende konstruksjoner i bygningen må sikres og utbedres for å tåle vekten av påbygget. I tillegg må det monteres en ny trapp fra eksisterende til ny etasje.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Første steg: få tegninger og godkjenning på plass

Et påbygg vil alltid være søknadspliktig til kommunen, og man trenger en Ansvarlig Søker. En Ansvarlig Søker er som regel en arkitekt, men kan også være en ingeniør, teknisk tegner eller entreprenør / byggmester. Husk at de fleste byggmestere foretrekker at en arkitekt har tegnet og søkt før de blir involvert. En del byggmestere vil også kreve av tiltaket er godkjent av kommunen før de setter i gang med prisingsarbeidet (dette er særlig aktuelt på større prosjekter).

Et påbygg er altså alltid søknadspliktig ettersom man endrer på husets høyde. Både arker, takløft og takopplett regnes som påbygg, i tillegg til en ny etasje som de fleste forbinder med påbygg.

En arkitekt vil tegne ut snitt, fasade og plantegninger som blir grunnlaget for søknaden til kommunen, sammen med beskrivelse av tiltaket, m.m. Dersom prosjektet ikke er så stort (under 50 kvm grunnflate), så vil disse tegningene ofte være tilstrekkelige for å kunne gi pris for en byggmester, men dersom det er et større prosjekt eller store endringer i bærende konstruksjon, kreves ytterligere prosjektering før det kan prises.

Søknad i ett eller to trinn?

Når man skal i gang med søknadsarbeid, må man bestemme om man ønsker å søke i ett eller to trinn. Ved en totrinns søknad, søker man først om rammetillatelse, før man søker om igangsettingstillatelse i trinn 2. Dette er vanligst for litt større prosjekter, for eksempel oppføring av enebolig eller større påbygg / tilbygg. Er det derimot snakk om et lite påbygg, for eksempel under 30 kvadratmeter, er det vanligst å søke i ett trinn. Når man søker i ett trinn, må man ha alle håndverkere kontrahert før man sender inn søknaden. Det er fordi at de som skal utføre arbeidene må erklære ansvar for sine respektive fagområder før det sendes inn søknad. Unntaket er prosjekter som ikke krever ansvarlig søker, eller utførende med ansvarsrett -typisk mindre komplekse prosjekter. Søker man derimot i to trinn, trenger ikke håndverkerne være klare ved innsending av rammesøknad, men først når man søker om igangsettelse.

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvor lang tid tar en påbygg?

Dette avhenger selvsagt av prosjektets omfang og kompleksitet. Normalt må man regne noen måneder på arkitekttegninger og søknadsprosess med kommunen. Husk også at prosess med å finne entreprenør og skrive kontrakt fort tar en måned og mer. Når byggingen først er i gang, går det ofte relativt raskt med konstruksjonsarbeid og det å få bygget tørt (utvendige vegger og tak, samt vinduer på plass). Dette kan gjøres på alt fra en uke til måned for et stort prosjekt. Deretter starter de innvendige arbeidene inkludert tekniske fag. Dette tar gjerne mer tid enn råbygget, og man bør beregne minst en måned (men igjen er det store forskjeller!). I prosjekter der man bygger en helt ny etasje på 100 kvm eller mer, må man regne flere måneder før alt er helt ferdigstilt. Dersom det kun er snakk om et lite påbygg på 10 kvm, kan hele prosessen fra man starter å bygge til man er ferdig ta så lite som et par uker.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster et påbygg?

Det er en rekke faktorer som er med på drive prisen på et påbygg. Sluttsummen avhenger i stor grad av hvordan boligen er konstruert, ettersom dette legger føringer på hvilke tiltak som må utføres. Med mindre bygningen allerede er dimensjonert for å tåle en ekstra etasje, må alle bærekonstruksjoner utbedres for å tåle den ekstra vekten. Man må også ofte koble sammen etasjene med en ny trapp.

I Byggstart har vi laget en prisdatabase basert på et høyt antall prosjekter utført gjennom vår plattform. Ved hjelp av disse tallene, kan vi gi deg et estimat på hvor mye ulike byggeprosjekter koster i gjennomsnitt. I vår database ser vi at et påbygg har en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 37.000 kroner. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 31.000 og 50.000 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer alle kostnader, som materiale og arbeidskraft. Merk imidlertid at dette kun er et gjennomsnitt. Et nøyaktig estimat er kun mulig å gjøre når man har utarbeidet en detaljert prosjektbeskrivelse. Prisene på påbygg varierer altså mye, avhengig av kompleksitet og standard på materialvalg. Antall kjøkken / bad har også mye å si, ettersom dette er de dyreste rommene i et hus. Som regel må taket legges om, noe som også driver prisen, i tillegg til endringer i eksisterende del av huset (merk at dette ikke er medtatt i prisene over).

Ha tydelige kontrakter

For å unngå uenigheter rundt pris og arbeidsoppgaver, er det viktig at kontrakten du utarbeider sammen med entreprenøren, er nøyaktig. Inkluder hva som vil skje ved uforutsette hendelser, forsinkelser og eventuelle tillegg i prisen. Vær nøye på at det ikke er noen misforståelser i ordlyden. Forbrukerrådet har utarbeidet flere kontraktsmaler du kan bruke.

Skriv også en detaljert fremdriftsplan. Dette gjør det enklere å følge opp arbeidet underveis.Ta gjerne med flere delmål i fremdriftsplanen, så er det lettere å ha oversikt over hvordan prosjektet ligger an. Det er også helt nødvendig å utarbeide et detaljert budsjett. Pass på at alle poster følges, dette har lett for å gli ut i løpet av et byggeprosjekt. Et godt tips er å budsjettere for litt ekstra, så du ikke ender opp med en regning du ikke er i stand til å betale.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Gjør deler av jobben selv

Den mest effektive måten å spare penger når man skal bygge på bygg, er å gjøre deler av arbeidet selv. Dette forutsetter så klart at du beholder et realistisk syn på din egen kompetanse og hvor mye tid du har til rådighet. Dersom man overvurdere sin egen evne til å bidra, risikerer man at det går utover fremdriften i prosjektet. Dette kan skape både forsinkelser og frustrasjon. En profesjonell håndverker er nok både kjappere enn deg og ender opp med et bedre resultat, så dette må du også ta med i beregningen.

Hvis man først skal gjøre noe av jobben selv, er det vanligst å ta overflatearbeid. Legge gulv, male vegger eller flislegge er typiske jobber du kan gjør på egenhånd. Dette er også det som gir synlig resultat, og dermed også lettere å forholde seg til. Det gir en god følelse og kan være givende å ha vært med på å bygge ut hjemmet sitt selv.

Komme i gang

Dersom du har tegninger klare og ønsker å komme i kontakt med entreprenører for ditt påbyggprosjekt, kan du registrere oppdraget på Byggstart. Vi tar da kontakt med deg for en kort gjennomgang av prosjektet før vi kobler deg opp med relevante entreprenører for jobben. Det er gratis og uforpliktende å legge ut jobben.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.