Arker: En komplett guide (pris, regler, tips)

Arker

Innhold:

Del 1: Bygge arker eller bygge på?Del 2: Hvor mye koster det?Del 3: Tidsbruk, søknad og fagfolk

Det finnes flere måter å utvide bruksarealet i huset ditt på. Et av de mindre komplekse og omfattende prosjektene, er å bygge arker på huset. Dette er en relativt enkel måte å gjøre loftsetasjen mer brukervennlig og øke bruksarealet. Arker vil også kunne bidra til å slippe inn mer lys, og dessuten gi fasaden et estetisk løft. I denne artikkelen kan du lese om flere av fordelene med å bygge arker. Du får også vite hva som skal til for å få prosjektet godkjent, hvilke priser du kan forvente, og hvordan prosessen ser ut.

Bygge arker eller bygge på?

For mange vil den mest praktiske måten å utvide huset, være å bygge i høyden. På den måten kan man utvide boligen, uten å stjele plass fra utearealene. I den forbindelse er det flere som velger å heve taket for å bygge på en ny etasje. Dette er imidlertid ikke den optimale løsningen for alle.

Reguleringsplanen er noe som kan begrense mulighetene for påbygg. For eksempel i form av restriksjoner for hvor høyt man kan bygge. I noen tilfeller kan det hende konstruksjonen på huset ditt ikke tåler belastningen av en ekstra etasje. For noen er det heller ikke nødvendig å bygge en fullstendig etasje.

I disse tilfellene kan arker være et godt alternativ. Dette går ut på at man kun bygger opp deler av taket. Resultatet er mer plass inne, mens høyeste punkt på taket forblir uforandret. Dette kan være et praktisk alternativ på de stedene der prosjektet er begrenset av reguleringsplanen. Arker er også en mindre belastning på husets bærende konstruksjon enn hva et påbygg er. Siden det å bygge arker er et mindre omfattende prosjekt koster det også mindre.

Ofte vil arkitekter kunne gi deg gode ideer og tips når det gjelder effektive løsninger som frigjør boligareal inne. I kombinasjon med arker vil dette kunne gi deg plassen du trenger. En arkitekt vil også ofte kunne gi deg relevant informasjon om hva som er tillatt i det området du bor. Dersom du allerede har arkitekttegninger og er klar for å komme i kontakt med entreprenør, kan du registrere prosjektet ditt på Byggstart.no.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Hvor mye koster det å bygge arker?

Det er betydelige variasjoner i prisen på bygging av arker. Basert på våre prisdatabaser, ligger gjennomsnittsprisen for å bygge en ark ligger på rundt 130.000 kroner inkludert merverdiavgift. På det billigste kommer slike prosjekter ned i 90.000 kroner inkl. mva. Dette er imidlertid små prosjekter. Vi ser også større prosjekter med priser på opp mot 250.000 kr inkl mva per ark. Disse prisene inkluderer alle arbeids- og materialkostnader ved å bygge arker. Hvor mye arkene for huset ditt vil koste avhenger blant annet av størrelsen, materialene og innredningen du velger.

Dette betyr imidlertid ikke at det å bygge arker er et enkelt prosjekt. Man må fortsatt sette opp stillaser, skjære hull i taket og tilpasse taksperrer. Arken må også heises opp og monteres. Man kan dessuten trenge elektrisitet, ventilasjon, oppvarming, røropplegg og interiør.

Derfor er det sentralt å velge kompetente håndverkere med relevant erfaring. Dårlig håndverk kan blant annet føre til lekkasjer i taket, som kan være dyre å reparere i ettertid. I Byggstart har vi samlet et kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted. Hvis du registrerer prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med velegnede firmaer for jobben. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hva driver prisene på bygging av arker?

Husk at denne typen prosjekt er omfattende, og krever planlegging og hjelp fra profesjonelle. Normalt trenger man en arkitekt som kan tegne og søke, og man trenger en godt kvalifisert tømrer for utførelsen.

Noe som kan påvirke prisen på prosjektet, er eventuelle endringer i den bærende konstruksjonen og størrelsen på arken din. Prisen påvirkes også av størrelsen på vindusflatene, og hvor tilkomsten er. Valg av interiør er en måte du selv kan påvirke prisen.

Den største utgiften er imidlertid arbeidskraften. Selv om det er viktig å være på utkikk etter entreprenører med konkurransedyktige priser, må man også være kritisk til tilbudene man mottar. Tilbud som er betydelig billigere enn resten, kan ofte være et tegn på at arbeidet vil bli dårlig utført. Å velge det billigste dermed kunne vil dyrt på sikt.

Vi ser at det er en god del variasjon i prisene, selv blant gode entreprenører. Sørg derfor for å motta flere tilbud, slik at du er i stand til å velge en entreprenør med konkurransedyktige priser.

En annen måte å redusere kostnadene, er å gjøre deler av arbeidet selv. Riving, avfallshåndtering, tapetsering, maling og gulvlegging er typiske oppgaver flere velger å utføre selv. Det er imidlertid ingen garanti for at dette vil redusere kostnadene. Dette skyldes at profesjonelle håndverkere vil være i stand til å utføre dette arbeidet en god del raskere, med mindre du har den nødvendige erfaringen og kompetansen.

En sikker måte å spare inn er å være på utkikk etter tilbud og kampanjer. Her vil du ha muligheten til å skaffe deg rimeligere vinduer, takstein og innvendige materialer. Det samme gjelder for tekniske løsninger, som for eksempel elektrisk anlegg, oppvarming og ventilasjon. For å kunne utnytte deg av tilbudene, lønner det seg å starte planleggingen tidlig.

I den tilfeller der det bygges arker, ender byggherre opp med å bytte ut hele taket, noe som selvsagt vil drive totalprisen en del oppover. Våre prisdatabaser viser at omlegging av tak ligger på ca 2000 kr / kvm i snitt.

Lønner det seg?

Ved å bygge arker oppnår man både økt boligareal og derav en verdiøkning på boligen. Når du bygger arker får du også mer lys og luft inn på loftet ditt. Ofte vil arker også kunne fungere som som rømningsvei. I mange tilfeller kan bygging av arker gjøre at deler av en loftsetasje som tidligere ikke var beboelig, vil kunne inkluderes som hovedarealet. Dette øker både plassen du har til rådighet, og verdien på boligen.

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Hvor lang tid tar det å bygge arker?

Når du skal bygge arker lønner deg seg å beregne planlegging fra 2 til 6 måneder i forkant av byggingen. Denne tiden går med til planlegging, arkitektarbeid og søking til kommunen. Søknadene til kommunen kan i noen tilfeller ta svært lang tid, så beregn god tid.

Husk at du kan bruke ventetiden mens rammesøknaden din behandles, til å vurdere pristilbud fra de ulike entreprenørene. Å engasjere en entreprenør kan ofte ta et par måneder.

Tidsbruk på selve byggingen avhenger selvsagt av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet, men vi ser at slike prosjekter normalt tar 1-3 måneder. Jo bedre du planlegger, desto mer effektivt kan dere gjennomføre prosjektet. Vær blant annet tidlig ute med å bestille materialer med lang leveringstid. Uten de nødvendige materialene, stopper fremdriften opp, noe som er både frustrerende og dyrt.

Må man søke?

Arker regnes som påbygg, og er derfor alltid søknadspliktige til Plan og Bygg, og man trenger en Ansvarlig Søker (normalt arkitekten) til å søke for deg.

Det finnes også situasjoner der for eksempel en byggmester vil være villig til å ta på seg rollen som ansvarlig søker. Vi ser imidlertid at entreprenører som regel foretrekker at prosjektet er tegnet og søkt om før de involveres i prosessen.

Vanligvis vil arkitekten utarbeide alle nødvendige tegninger og håndtere papirarbeidet som trengs for søknadene til Plan-og bygningsetaten. På små prosjekter som arker, er det vanligst å søke i ett trinn (i motsetning til to trinn der man først søker om rammetillatelse, så om igangsettingstillatelse). Husk imidlertid at man må ha alle utførende entreprenører klare før man sender inn søknaden.

Arkitekt, prosjektdokumentasjon og entreprenører

Arkitekten utarbeide planene du bruker i søknaden til Plan- og bygningsetaten, og ofte en prosjektbeskrivelse som fungerer som underlag for prising for entreprenører. Nøyaktig og profesjonell beskrivelse fra arkitekten gjør det lettere for entreprenøren å gi nøyaktige pristilbud.

Vi ser at mange velger å benytte seg av en totalentreprise på utførelse når de skal få bygget arker. Dette innebærer at man kun undertegner kontrakt med en hovedentreprenør, som vil ta hovedansvaret for utførelsen av arbeidet innen alle fagområdene. Dette gjør den enten ved å utføre arbeidet selv, eller ved å bringe inn underentreprenører.

Hovedentreprenøren tar gjerne et tillegg på prisen for arbeidet utført av underentreprenørene, vanligvis på 10-15 %. Dette betyr ikke nødvendigvis at totalentreprise er et dyrere alternativ. Du sparer nemlig mye tid på å slippe å tegne kontrakter med aktører på hvert enkelt fagområde. Dessuten har totalentreprenører ofte forhandlet frem gode priser med sine samarbeidspartnere, og jobben gjøres også ofte unna mer effektivt med en totalentreprise ettersom firmaene kjenner hverandre godt fra før.

Hvordan finne rett entreprenør?

Selv om pris er en viktig faktor når man skal velge entreprenør, er det også andre kriterier man bør ta stilling til. Vær på utkikk etter håndverkere som kan vise lignende prosjekter tidligere. En annen viktig faktor er bedriftens kapasitet til å utføre prosjektet ditt innen de gitte tidsrammene. Godkjenninger, forsikringer og økonomisk soliditet bør også være i orden. Forsikre deg om at bedriften ikke står i fare for å gå konkurs, verken i løpet av selve prosjektet eller den påfølgende garantiperioden.

For å gjøre det enklere for deg å finne de rette fagfolkene til ditt prosjekt, har vi i Byggstart samlet et nettverk av kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted. Når du finner entreprenører ved hjelp av Byggstart kan du være trygg på at firmaet har både godkjenninger, referanser og økonomi i orden. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med entreprenører og håndverkere som har erfaring med å bygge arker. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Neste steg:

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.