Bygge hus: Hva koster det? (2019-pris)

Bygge hus

Innhold:

Del 1: Hva koster det å bygge hus?Del 2: Drivere av pris og lønnsomhetDel 3: Hvordan finne de rette fagfolkene?

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Det kan virke krevende å få fullstendig oversikt over kostnadene når man endelig bestemmer seg for å bygge sitt eget hus. Det er også viktig å huske at det er svært mange faktorer som kan være med på å drive prisen på prosjektet opp eller ned. Derfor kan det være nyttig å få et innblikk i hva et slikt prosjekt typisk koster, og hvordan dere kan holde prisene nede dersom budsjettet er stramt.

Hva koster det å bygge hus?

Byggstart er en gratis tjeneste der vi hjelper boligeiere å komme i kontakt med de best egnede entreprenørene til ulike typer byggeprosjekter. Etter hvert har flere hundre ulike byggeprosjekter blitt gjennomført hos kunder som har benyttet Byggstart for å finne entreprenører. Byggstart mottar kopi av faktura på disse prosjektene, samt kopi av de ulike pristilbudene som ble innhentet i anbudsprosessen. Etter hvert utgjør disse prosjektene en stor prisdatabase. Denne statistikken kan vi blant annet bruke til å hjelpe nye husbyggere med å få en inntrykk av hva byggingen av den nye boligen faktisk vil koste.

Et nyttig mål for å sammenligne prisene på hus av ulike størrelser, er pris per kvadratmeter. Fra vår prisstatistikk ser vi at nybygde hus av normal standard og størrelse, ofte vil ende opp med en kvadratmeterpris på rundt 28.000 kroner. Spesielt billige husbyggeprosjekter kan komme ned i så lite som 22.000 kroner per kvadratmeter. Her vil man måtte regne med at standarden er enklere, og til denne prisen tar man seg gjerne kun råd til basisløsninger når det gjelder utforming og innredning. VI ser også at mange ønsker å bygge boliger med høyere standard. Svært eksklusive prosjekter kan gi en totalpris som tilsvarer en kvadratmeterpris på 45.000 kroner og i noen tilfeller også mer.

Disse prisene inkluderer alle materialer, både de du selv kjøper inn, og de mer tekniske konstruksjonsmaterialene som entreprenøren ofte kjøper inn. I tillegg inkluderer prisen alle arbeider tilknyttet selve byggingen. Ønsker du et arkitekttegnet hus kommer utgifter til tegningen av boligen i tillegg. Du må uansett regne med å måtte betale en viss sum til arkitekt eller annen fagkyndig for arbeidet med søknaden. Les mer om slike ekstrakostnader rett under.

Hva koster andre nødvendige tjenester?

Når du skal bygge hus vil dere måtte regne med at det påløper en del andre kostnader, utover selve byggingen:

  • Kostnader til arkitekt: Fra 100.000 kroner. Du kan regne med å betale rundt 100.000 for arkitekttjenester i form av arbeid med søknaden din til kommunen. Skal boligen være arkitekttegnet, og ikke benytte seg av standardløsninger, vil denne budsjettposten bli betydelig mer kostbar. Isåfall kan dette punktet komme opp mot en halv million.
  • Søknadsgebyr til kommunen: Varierende. Her er det såpass store variasjoner fra sted til sted at det vil være like greit å ta kontakt med din kommune direkte.
  • Rådgivende ingeniør: fra 50.000 kroner. Det vil trolig bli nødvendig å hente inn en strukturell ingeniør eller annen egnet fagperson til å utføre beregninger i forbindelse med bæreevne og lignende. Prisen vil bli høyere med kompliserte konstruksjoner.
  • Oppmåling og utstikking av tomten: 10.000 kroner. I forkant av gravearbeidet er det nødvendig å få målt opp tomten nøyaktig.
  • Uavhengig kontroll: 10.000 kroner. Før prosjektet er ferdig vil kommunen kreve at arbeidene kontrolleres av en uavhengig tredjepart.
  • Prosjektering av vann, avløp og overvannshåndtering: 30.000 kroner. På noen prosjekter er ikke dette nødvendig.
  • Prosjektledelse: Varierende. Denne oppgaven vil normalt inngå i tilbud fra totalentreprenører, men kan bli en egen budsjettpost hvis du organiserer prosjektet på en annen måte enn med totalentreprenør.

Hva er drivere av pris ved nybygg?

En hoveddriver på totalprisen er gjerne størrelsen på den nye boligen dere vil bygge. Samtidig er det slik at det å bygge større gjerne gjør kvadratmeterprisen lavere, relativt sett. Grunnen til dette er at det finnes visse skalafordeler som gir positivt utslag på  kvadratmeterprisen når man velger å bygge større bygninger.

Konstruksjonsmetode vil ha mye å si for prisen på ditt nye boligbyggeprosjekt. Den vanligste byggemetoden i Norge er med en hovedkonstruksjon i treverk. Bygg i betong eller mur vil bli en del dyrere. Samtidig kan dette lønne seg over tid, fordi du sparer inn på kostnader til vedlikehold. Et bygg der hovedkonstruksjonen er i betong kan tross alt stå tilnærmet uten vedlikehold i all overskuelig fremtid.

En annen viktig driver av pris er antallet bad, våtrom og kjøkken i boligen. Disse rommene er helt klart de dyreste rommene å bygge. Dersom dere har behov for å gjøre innsparinger kan dere derfor ta en ekstra vurdering på hvor mange slike rom dere har behov for i boligen.

Teknisk løsninger utgjør ofte en stor budsjettpost. Med dette mener vi tekniske systemer som ventilasjon, oppvarming og belysning. Her finnes det løsninger i alle prisklasser og utførelser. Noen løsninger, som vannbåren gulvvarme eller ulike typer varmepumper kan gjerne være dyrere å installere, men på sikt kan det lønne seg å velge slike energieffektive tiltak. For installering av visse typer vannpumper kan du også få tilskudd fra Enova.

Det er dere som huseiere som må ta alle valg på materialer og løsninger, både innvendig og utvendig på den nye boligen deres. Dette gjelder altså alt fra maling, fliser og kledning, til kjøkken og baderomsinnredning. Her har man store muligheter til å gjøre innsparinger, men det lønner seg ikke nødvendigvis å la en lavere pris gå på bekostning av kvaliteten. For å finne kvalitetsmaterialer til lave priser, lønner det seg å holde seg oppdatert på kampanjer og tilbud fra ulike produsenter og utsalgssteder. Hvis dere er heldige og finner noe dere liker på tilbud, kan dere gjerne kjøpe inn materialer og innredning tidlig. Dette fordrer selvsagt at dere har tørre og trygge oppbevaringsmuligheter frem til materialene skal monteres. Når det gjelder interiør bør dere også huske at løsninger som kjøpes i butikk, generelt vil være betydelig billigere enn plassbygde spesialløsninger. Dette gjelder både på kjøkkeninnredning, baderomsmøbler, oppbevaring og garderobe. Andre materialer er det kanskje mer vanlig at entreprenøren kjøper inn. Dette gjelder typisk utvendig kledning, takstein eller annen kledning til tak og vinduer. Også her kan dere informere om hvilken prisklasse dere ønsker å plassere dere i.

Som husbyggere kan dere også spare inn på visse budsjettposter ved å gjøre deler av jobben selv. Ting man kan klare selv uten omfattende erfaring er for eksempel maling, og eventuelt gulvlegging og montering av kledning. Samtidig er det lurt å ikke ta på dere for mye egeninnsats. Husk også at all egeninnsats bør avklares med entreprenør i det dere setter dere ned for å skrive kontrakt og fremdriftsplan. Det er viktig at egeninnsatsen ikke skaper forsinkelser for de resterende arbeidene. Det er også viktig å sørge for at kvalitetsnivået på arbeidene er tilstrekkelig høyt til at det ikke senker boligens verdi.


Hva er mest økonomisk: kjøpe brukt eller bygge nytt?

Det finnes selvsagt ikke et fasitsvar på dette spørsmålet. Du kan finne en billig brukt bolig med noe eldre standard, flytte rett inn og være fornøyd med dette. Isåfall kan det godt hende det blir billigere å kjøpe brukt.

Et mer sammenlignbart tilfelle, er kanskje situasjoner der man vurderer å kjøpe en bolig med en standard som ikke lever helt opp til forventningene. Isåfall vil det kanskje bli nødvendig med en totalrenovering til dagens standard for å kunne sammenligne det med å flytte inn i en helt ny bolig. Vi ser på et eksempel:

Kjøpe brukt:

Pris for bolig på 250 kvadratmeter: 9 millioner

Kostnader til innvendig renovering: 12.000 kroner x 250 kvadratmeter = 3 millioner (En gjennomsnittlig innvendig totalrenovering koster cirka 12.000 kroner per kvadratmeter)

Totalpris for kjøp av brukt bolig samt oppgraderinger til dagens standard: 12 millioner

Bygge nytt:

Tomtepris: 3 millioner

Byggekostnader: 28.000 kroner x 250 kvadratmeter = 7 millioner (Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for bygging av bolig med normal standard er 28.000 kroner)

Arkitekt og prosjektering: 0.4 millioner

Totalt: 10.4 millioner

Som man ser av eksempelet kan det altså lønne seg å bygge nytt.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

Hvordan finne rett entreprenør til å bygge deres nye bolig?

Dersom dere har bestemt dere for at dere ønsker å bygge hus, vil neste steg kanskje være å komme i kontakt med egnede entreprenører. Den vanligste entrepriseformen når et helt hus skal bygges, er å organisere det som en totalentreprise. Det vil si at du som boligeier kun skriver kontrakt med ett firma. Dette firmaet utfører vanligvis mange av arbeidene selv, og de har underentreprenører til å utføre arbeidene på de fagfeltene de ikke selv dekker. Uansett om du velger å organisere byggingen av ditt nye hus slik, eller ved å dele opp entreprisen og ansvaret, kan du benytte Byggstart til å finne egnede fagfolk.

Vi jobber hver dag med kvalitetskontroll av håndverkere. I tillegg har vi oversikt over hvilke prosjekter de ulike entreprenørene i vårt nettverk har utført tidligere. Tjenesten vår er gratis og pristilbudene du henter inn er uforpliktende. Alt du trenger å gjøre er å registrere prosjektet på Byggstart, så tar en av oss snart kontakt og hjelper deg å komme i gang med anbudsprosessen i ditt nybyggprosjekt.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.