Bygge hus: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge hus? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Lurer du på hva det koster å bygge nytt hus? I denne prisguiden forteller vi deg hva du kan regne med å betale for prosjektering og bygging av nytt hus. Vi ser på de viktigste drivere av pris og går gjennom et konkret priseksempel. I tillegg kan du få tips til hvordan du kan holde ditt prosjekt innenfor budsjett.

Bygge hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Det kan virke krevende å få fullstendig oversikt over kostnadene når man skal bygge sitt eget hus. Det er et omfattende prosjekt, med en rekke faktorer som kan drive prisen opp eller ned. Derfor er det nyttig å få et innblikk i hva et slikt prosjekt typisk koster og hvordan du kan holde prisene nede.

Hva koster det å bygge hus?

Byggstart er en tjeneste som hjelper byggherrer å komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer. Basert på tilbud og fakturaer fra prosjekter gjennomført med aktører fra vårt nettverk, har vi opparbeidet en prisdatabase. Denne statistikken lar oss beregne snittprisene på en rekke forskjellige byggeprosjekter.

Ut ifra vår prisstatistikk ser vi at nybygde hus av normal standard og størrelse, ofte vil ende opp med en kvadratmeterpris på rundt 33.000 kroner. De rimeligste prosjektene kan komme ned i 27.000 kroner per kvadratmeter. Disse prosjektene har gjerne en enklere standard og baserer seg i stor grad på basisløsninger når det gjelder utforming og innredning. Mer omfattende og eksklusive prosjekter kan gi en totalpris som tilsvarer en kvadratmeterpris på 45.000 kroner, i noen tilfeller mer.

Disse prisene inkluderer alt av både arbeidskraft og materialer som inngår i prosjektet. Ønsker du et arkitekttegnet hus, må du beregne ekstra utgifter til tegning av boligen. Du må uansett regne med å måtte betale en viss sum til arkitekt eller annen fagkyndig for arbeidet med søknaden. Les mer om slike ekstrakostnader i neste avsnitt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster andre nødvendige tjenester?

Når du skal bygge hus må du forvente at det påløper kostnader utover selve byggingen. Under finner du en oversikt over noen av kostnadene du må ta med i regnestykket:

 • Kostnader til arkitekt: Fra 100.000 kroner. Disse kostnadene går til arkitekttjenester i form av arbeid med søknaden din til kommunen. Skal boligen være arkitekttegnet, og ikke basert på standardløsninger, vil denne budsjettposten bli betydelig dyrere. Isåfall kan dette punktet komme opp mot 500.000 kroner og mer.
 • Søknadsgebyr til kommunen: Varierende. Disse kostnadene vil varierer mellom ulike kommuner. Derfor lønner det seg å ta kontakt med din kommune for høre hvilke utgifter du kan forvente.
 • Rådgivende ingeniør: fra 50.000 kroner. Det vil trolig bli nødvendig å hente inn en strukturell ingeniør (eller annen egnet fagperson) til å utføre prosjektering av betong- eller trekonstruksjoner. Prisen vil bli høyere med kompliserte konstruksjoner.
 • Oppmåling og utstikking av tomten: ca 10.000 kroner. I forkant av gravearbeidet er det nødvendig å få målt opp tomten nøyaktig.
 • Uavhengig kontroll: ca 10.000 kroner. Før prosjektet er ferdig vil kommunen kreve at arbeidene kontrolleres av en uavhengig tredjepart.
 • Prosjektering av vann, avløp og overvannshåndtering: 30.000 kroner. Dette er kun nødvendig på visse prosjekter.
 • Prosjektledelse: Varierende. Denne oppgaven vil normalt inngå i tilbud fra totalentreprenører, men kan bli en egen budsjettpost hvis tegner kontrakt med individuelle firmaer for hvert fagfelt (delt entreprise).

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er drivere av pris ved nybygg?

En viktig prisdriver er størrelsen på boligen du ønsker å bygge. Samtidig vil kvadratmeterprisen ofte være lavere på større prosjekter. Grunnen til dette er at det finnes visse utgifter som ikke avhenger av størrelsen på prosjektet.

Konstruksjonsmetode vil ha mye å si for prisen på ditt nye boligbyggeprosjekt. Den vanligste byggemetoden i Norge er med en hovedkonstruksjon i treverk. Bygg i betong eller mur vil bli dyrere. Samtidig kan dette lønne seg over tid, ettersom slike materialer krever mindre vedlikehold. Et bygg med hovedkonstruksjon i betong, er bortimot vedlikeholdsfri.

En annen viktig driver av pris, er antallet bad, våtrom og kjøkken i boligen. Dette er gjerne de dyreste rommene å bygge. Det er derfor mulig for å spare mye penger ved å redusere antallet slike rom. Om budsjettet er stramt, lønner det seg derfor å gjøre en nøye vurdering av behovet for denne typen rom.

Teknisk løsninger utgjør ofte en stor budsjettpost. Med dette mener vi tekniske systemer som ventilasjon, oppvarming og belysning. Her finnes det løsninger i alle prisklasser og utførelser. Noen løsninger, som vannbåren gulvvarme eller ulike typer varmepumper, er ofte dyrere å installere. På sikt kan det likevel lønne seg å velge slike energieffektive tiltak. For installering av visse typer vannpumper kan du også få tilskudd fra Enova.

Som byggherre må du selv velge ut hvilke materialer som skal brukes, både utvendig og innvendig. Dette gjelder alt fra maling, fliser og kledning, til kjøkken- og baderomsinnredning. Her har man store muligheter til å gjøre innsparinger, men det lønner seg ikke nødvendigvis å la en lavere pris gå på bekostning av kvaliteten. For å finne kvalitetsmaterialer til lave priser, lønner det seg å holde seg oppdatert på kampanjer og tilbud fra ulike produsenter og utsalgssteder. Er man tidlig ute med å planlegge, øker sjansen for at man finner materialene og produktene man ønsker, til en lavere pris. Dette forutsetter at du har tørre og trygge oppbevaringsmuligheter frem til materialene skal monteres.

Når det gjelder interiør bør du også huske at løsninger som kjøpes i butikk, generelt vil være betydelig billigere enn plassbygde spesialløsninger. Dette gjelder både på kjøkkeninnredning, baderomsmøbler, oppbevaring og garderobe. Noen materialer er det vanligere at entreprenøren kjøper inn. Dette gjelder vanligvis utvendig kledning, takstein eller annen kledning til tak og vinduer. Også her kan du informere om hvilken prisklasse du ønsker å bygge innenfor.

Som husbygger kan du også spare inn på visse budsjettposter ved å gjøre deler av jobben selv. Arbeid man kan klare selv uten omfattende erfaring er for eksempel maling, og eventuelt gulvlegging og montering av kledning. Samtidig er det lurt å ikke ta på seg for mye egeninnsats. Husk også at all egeninnsats bør avklares med entreprenør når dere skriver kontrakt og fremdriftsplan. Det er viktig at egeninnsatsen ikke skaper forsinkelser for de resterende arbeidene. Forsikre deg også om at din innsats vil holde høy nok kvalitet til at boligen ikke synker i verdi.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Et konkret eksempel

For å få en forståelse for prisdrivere ved bygging av nytt hus, har vi under inkludert et faktisk pristilbud på bygging av en enebolig på totalt 205 kvadratmeter over 3 etasjer. Merk at alle prosjekter er forskjellig, så dette er kun ment som et eksempel (alle tall avrundet til nærmeste 10.000, priser inkl materialer).

Priser:

 • Graving: 500.000 kr
 • Grunnmur: 450.000 kr
 • Tømrer, flislegger og maler: 2.800.000 kr
 • Elektriker: 310.000 kr
 • Rørlegger, inkludert vannbåren varme: 910.000 kr
 • Ventilasjon: 130.000 kr
 • Taktekker og blikkenslager: 310.000 kr
 • Rigg og Drift: 440.000 kr
 • Baderomsinnredning (3 bad): 140.000 kr
 • Parkett og fliser: 210.000 kr
 • 2 kjøkken: 390.000 kr

Sum, inkl mva: 6.590.000 kr

Dette prosjektet endte altså på ca. 32.000 kr per kvadratmeter, alt inkludert. I tillegg kom kostnader til:

 • Arkitekt: 250.000 kr
 • Prosjektering tømrer og betong: 130.000 kr
 • Uavhengig kontroll: 10.000 kr
 • Diverse administrasjon, søknad: 40.000 kr

Er det mest å økonomisk å kjøpe brukt eller bygge nytt?

Det finnes ikke et fasitsvar på dette spørsmålet. I noen tilfeller kan du finne billige brukte boliger med en standard du er fornøyd med. Da vil det å kjøpe brukt være den mest økonomiske løsningen.

Dette endrer seg imidlertid dersom boligen der du anser standarden som for lav. Isåfall kan det bli nødvendig med en inn innvendig totalrenovering, som vil innebære omfattende kostnader og arbeid. Under sammenligner vi valget mellom å kjøpe en slik bolig og å bygge nytt:

Kjøpe brukt:

Pris for bolig på 250 kvadratmeter: 9 millioner

Kostnader til innvendig renovering: 14.000 kroner x 250 kvadratmeter = 3,5 millioner (En gjennomsnittlig innvendig totalrenovering koster cirka 14.000 kroner per kvadratmeter.)

Totalpris for kjøp av brukt bolig, samt oppgradering til dagens standard: 12,5 millioner

Bygge nytt:

Tomtepris: 3 millioner

Byggekostnader: 33.000 kroner x 250 kvadratmeter = 8,3 millioner (Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for bygging av bolig med normal standard, er 33.000 kroner.)

Arkitekt og prosjektering: 0,4 millioner

Totalt: 11,7 millioner

I dette eksempelet endte “bygge nytt” som det rimeligste alternativet, men dette varierer åpenbart av en rekke faktorer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finne rett entreprenør til å bygge din nye bolig?

Dersom du har bestemt deg for å bygge hus, kan neste steg være å komme i kontakt med egnede entreprenører. På et så omfattende prosjekt, er det vanligste å organisere prosessen som en totalentreprise. Det vil si at du som boligeier kun skriver kontrakt med ett håndverkerfirma. Dette firmaet deler av jobben selv, i tillegg til at de har underentreprenører som dekker arbeid på de øvrige fagfeltene. Alternativet til totalentreprise, er delt entreprise. Da skriver man kontrakter med ulike entreprenører for de ulike fagfeltene som inngår i prosjektet. Uavhengig av hvordan du velger å organisere boligbyggeprosjektet ditt, kan Byggstart hjelpe deg å finne de rette aktørene.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere aktører som har erfaringen og kompetansen som kreves for å bygge ditt nye hus.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.