Takpapp: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du legge takpapp? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Takpapp

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på å legge takpapp

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Takpapp er et populært taktekke for bolighus her i Norge. Det er svært anvendelig og prisgunstig byggemateriale. Men hva består dagens takpapp av? Hvor mye koster det å legge? Og hvilke typer hus og tak egner det seg for? Disse spørsmålene besvarer vi i denne artikkelen. Du får også tips til hvordan man finner rett selskap til å legge takpapp.

Hva er takpapp?

Å bruke begrepet takpapp i 2019, er faktisk noe misvisende. Før i tiden la man tjærepapp, fremstilt av papp som var innsatt med tjære. Denne typen taktekke spores helt tilbake til 1700-tallet her i Norge. Siden gikk man over til takpapp fremstilt av asfalt. Nå til dags fremstilles takpapp av polymermodifisert bitumen, og sterke duker av polyesterfiber og glassfiber.

Produsentene har i stor grad gått over til å bruke benevnelsen takbelegg istedenfor takpapp. Det skyldes for det første at det nåværende produktet ikke inneholder papp. For det andre er det et ønske om å markere at dagens materiale holder høyere kvalitet enn tidligere utgaver. Allikevel fortsetter folk flest å bruke begrepet takpapp. Dette skyldes nok i stor grad at dagens produkt har flere utseendemessige likhetstrekk med forgjengerne. Man kan også si at måten man legger takbelegg også har en del til felles med gammeldags takpapp, selv om det har vært en viss utvikling på dette punktet.

Moderne takpapp har følgende, definerende kvaliteter:

  • Lav vekt – helt nede i 4 kg per kvadratmeter
  • Vanntett
  • Kan legges på flate tak (krever takfall på minst 3 grader)
  • Finnes i flere farger – f.eks. sort, rødt, grønt eller grått
  • Forventet levetid: 25-30 år
  • Kan legges på undertak av kryssfiner eller trebord. Siden materialet er så tett, kreves god ventilasjon

Takpapp leveres enten som ruller taktekkeren kan strekke over undertaket, eller i form av tilskårne skiver. Sistnevnte er det som kalles takshingel. Takpapp og takshingel består altså i stor grad av de samme ingrediensene, og fremstilles på lignende måte. Forskjellene dreier seg om hvordan man legger tekkene, hva slags tak de passer for, og hvordan de vedlikeholdes. Takpapp rulles ut i striper, mens shingel legges som plater. Mens papp passer for flate tak, kreve shingel en vinkel på minst 15 grader. Man kan male takpapp, noe som ikke er mulig å gjøre med shingel. Ved å påføre maling, risikerer man å ødelegge shingelens vanntetthet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye koster det å legge takpapp?

Takpapp er et økonomisk alternativ, sammenlignet med andre typer taktekke. Det skyldes for det første at takpapp ofte er i en lavere prisklasse enn for eksempel takstein av tegl, eller takplater av stål eller kobber. For det andre, er det et praktisk materiale å jobbe med for taktekkere. Altså vil man kunne beregne færre arbeidstimer for å legge takpapp, sammenlignet med en del andre alternativer.

I Byggstart samarbeider vi med entreprenører over hele landet. Hver gang entreprenører fra vår plattform gjennomfører et prosjekt, mottar vi kopi av tilbud og sluttfaktura. På den måten kan vi danne oss et bilde av snittprisene for å legge takpapp. Vi ser at den gjennomsnittlige prisen på et slik prosjekt, ligger på 1.100 kroner per kvadratmeter takflate. De billigste prosjektene havner på ned mot 600 kroner per kvm takflate. I de dyreste tilfellene har det kostet 1.600 kroner per kvm takflate å legge takpapp.

Få 3 tilbud på å legge takpapp

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva driver prisen på legging av takpapp?

Det er en rekke faktorer som påvirker prisen når man skal legge takpapp. I Byggstart anbefaler vi å velge produkt basert på kvalitet. På sikt vil det betale seg å investere i det beste produktet budsjettet tillater, fremfor å spare mest mulig når man kjøper inn materialer.

Bortsett fra valg av produkt, er takets størrelse det som påvirker prisen mest. Å legge takpapp på et stort tak vil naturligvis koste mer enn å gjøre det på et lite et. Kvadratmeterprisen vil imidlertid være billigere jo større taket er. Dette skyldes at visse kostnader er relativt like uavhengig av takets størrelse (f.eks. prising, planlegging, prosjektering, transport). Høyden på huset vil også ha noe å si. Dersom huset er av en viss høyde, vil det koste ekstra å få lagt nytt taktekke. Det skyldes merutgifter til stillas.

Husk også å ta hensyn til andre utgifter som følger med når man skal legge nytt tak. For eksempel vil man nesten uten unntak ønske å skifte ut undertaket samtidig som man legger nytt taktekke. Papp kan legges på meget enkelt undertak, men dette er ikke alltid ønskelig. Mange byggherrer velger å oppgradere undertaket som del av et slikt prosjekt. Glem heller ikke å ta høyde for nye takrenner. Det er også vanlig å bytte ut disse når man skal legge nytt tak. Dette sparer man både tid og penger på.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Lønner det seg å legge takpapp?

Har man et flatt tak, kan man kun velge mellom et mindre utvalg tatekker. Et av disse er takpapp. Dermed vil det lønne seg å vurdere papp av den enkle grunn at det finnes såpass får andre valg.

Har man tak som heller tilstrekkelig er mulighetene langt flere. Da er det også flere faktorer som avgjør hvorvidt det er lønnsomt å velge takpapp. Siden taktekkere kan legge takpapp hurtig, vil man spare arbeidstimer, sammenlignet med legging av andre typer tekke. Takpappens lave pris, vil også kunne holde materialutgiftene nede.

Et annet hensyn å ta, er hva takpapp vil gjøre med verdien på huset. Her kommer takpappen dårlig ut. Den anses ikke som spesielt estetisk, og det er i dag svært sjeldent å se en enebolig dekket i takpapp. Med en levetid på 30 år, anses ikke takpapp som spesielt holdbar heller. Selv om papp er både bærekraftig og robust, vil ikke disse kvalitetene veie opp for effekten takbelegg har på huset utseende. Husk imidlertid at disse poengene gjelder skråtak, ikke flate tak eller pulttak med slakk vinkel (under 15 grader). På slike tak vil ikke pappen være synlig, og dermed ikke trekke ned det visuelle inntrykket.

Hvor lang tid tar det å legge takpapp?

Å legge nytt tak på en vanlig enebolig, tar normalt mellom 2 og 4 uker. Hvis man legger takpapp, kan man forvente å havne nærmere 2 uker. Det skyldes av taktekkere gjerne kan utføre denne typen arbeid på kortere tid. Noe av grunnen er at takpapp kommer i ruller og kleber av seg selv. Taktekkeren vil også benytte pappspikre for å feste det ytterligere i undertaket. Kompetente håndverkere vil heller ikke ha noe problem med å sveise tverrskjøter og sørge for at ytterkantene er festet til takets sider på en vanntett måte, noe som er nødvendig når man skal legge takpapp.

Et godt tips er å legge takpapp når det er varmere i været. Da vil belegget klebe enklere. Ekstrem hete bør derimot unngås, ettersom høye temperaturer kan få takpapp-rullene til å smelte sammen. Dette kan føre til at materialene må kastes. Av denne årsaken er det anbefalt å ikke utsette takpapp-ruller for sterkt sollys.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvilke tak egner seg for takpapp?

Takpapp kan i prinsippet legges på flere forskjellige typer tak. Det skyldes den lave vekten, og evnen til å tåle mange slags typer vær Allikevel er det kun på et begrenset antall taktyper at det er vanlig å legge takpapp:

Flate tak: Takpapp er det vanligste å benytte på flate tak. Har man et hus med flatt tak, vil det være hensiktsmessig å legge belegg av denne typen.

Pulttak: Et pulttak har kun helling i én retning. Dette er i motsetning til et saltak, som møtes i et møne og heller i to retninger. Pulttak kan med fordel trekkes med papp. Det gjelder særlig for tak med svakt fall, slik at tekket er lite synlig.

Hyttetak: Det er populært å legge papp på hyttetak, grunnet lav pris og brukervennlighet. Vær obs på at dette tekket kan være for lett til å brukes på tradisjonelle tømmerhytter. Disse behøver et tungt tak som kan presse tømmerstokkene sammen.

Mindre tak: Det er også utbredt å legge papp på små bygg som garasjer og uteboder.

På eneboliger er takkpapp altså å regne som et av flere alternativer som hovedsakelig brukes på flate tak og pulttak. For denne type tak er materialet til gjengjeld meget godt egnet.  

Det er verdt å påpeke at takbelegg av denne sorten kan legges på både undertak av enten vannfast kryssfiner eller tre.

Hvordan vedlikeholder man takpapp?

Det er ikke spesielt komplisert å vedlikeholde takpapp. Man bør gjennomføre en jevnlig inspeksjon av denne typen takbelegg. Hvis skjøtene og kantene har blitt sveiset forsvarlig av en profesjonell taktekker, vil det være fullstendig vanntett. Dette er en av de virkelig store fordelene med takpapp. Når en skal befare et tak tekket i slikt belegg, er det dermed skjøter og kanter det er viktigst å holde øye med. Har det oppstått skader i sveisen som forbinder skjøtene, må dette utbedres. Heldigvis er dette noe en taktekker kan ordne uten store vanskeligheter. En fordel med takpapp er at utbedringer kan gjøres uten behov for å skifte ut hele tekket. Man kan også male takpappen når den bli slitt.

Hvordan finner man en entreprenør?

Å engasjere en kompetent og pålitelig entreprenør er den beste måten å sikre seg et vellykket byggeprosjekt. Det gjelder også når man skal legge papp på taket. Dette vil være relativt enkelt for taktekkere å jobbe med dette materialet. Vær imidlertid klar over at flate tak har enkelte unike egenskaper som gjør at de byr på særegne utfordringer. Det medfører at ikke nødvendigvis alle fagfolk har relevant kunnskap og erfaring for å jobbe med denne typen tak. Dette gjelder først og fremst når vi snakker om å bygge tak fra bunnen av. Da må man ofte engasjere spesialisert takentreprenør med spesialisering på flate tak. Mer vanlige taktyper, som saltak, er derimot noe de fleste tømrerbedrifter er i stand til å bygge.

I denne artikkelen er det å tekke flate tak vi snakker om. Det byr ikke på like unike utfordringer som å bygge nytt tak. Allikevel kan det lønne seg å informere potensielle entreprenører om at det dreier seg om et flatt tak.

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge rett. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du blir matchet aktører som har den nødvendige kompetansen for å legge takpapp på ditt tak.

10 tips for et vellykket prosjekt

1. Vær sikker på at taket egner seg for takpapp – dette tekket er best egnet for flate tak og pulttak.

2. Velg riktig tidspunkt for prosjektgjennomføring – det er gjerne best å legge takpapp om våren eller sommeren (hvis det ikke blir for varmt).

3. Finn riktig entreprenør – husk at flate tak byr på særegne utfordringer.

4. Husk å hente inn 3 tilbud – bare på den måten kan man være sikker på at man velger konkurransedyktige priser.

5. Samarbeid med entreprenøren om å utarbeide en tydelig og detaljert fremdriftsplan.

6. Velg riktig produkt – det kan være lurt å forhøre seg med en fagperson før man tar det endelig valget.

7. Følg opp arbeidet – byggherrer bør sørge for å holde seg oppdatert på fremdriften i prosjektet.

8. Unngå oppgaver man ikke er kompetent til – legging av tekke er noe man bør overlate til de profesjonelle.

9. Gjennomfør sluttbefaring – en takstmann bør sjekke at takpappen har blitt lagt i henhold til vedtektene.

10. Få all relevant dokumentasjon – sørg for å få skriftlig bekreftelse på nøyaktig hva slags arbeid som har blitt utført og hvilke materialer som har blitt brukt. Disse dokumentene er viktige ved senere vedlikehold.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på å legge takpapp

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.