Hus på skrå tomt: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge et hus på skrå tomt? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Hus på skrå tomt

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på å bygge hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

På noen tomter kan terrenget være en utfordring når man skal bygge hus. Ujevnt underlag kan gjøre det krevende å utforme boligen, både med tanke på estetikk og funksjonalitet. Det finnes imidlertid løsninger som gjør det mulig å bygge boligen man ønsker seg, selv på hellende underlag.

Ferdighus eller arkitekttegnet hus?

Det finnes flere fordeler med å velge ferdighus. Det er ofte rimelige og enklere å sette opp en spesialtilpassede løsninger, og dekker som regel de vanligste behovene. Ulempene er at man mister mulighetene til å tilpasse bygget, både etter sine egne behov og terrenget bygget skal føres opp i. Dermed kan det være vanskelig å skulle bygge et ferdighus i tilfeller der tomten er veldig skrå. Med et arkitekttegnet hus kan tilpasse seg de eksisterende forholdene på tomten. I tillegg kan du påvirke det estetiske uttrykket i langt større grad. Slike løsninger er ofte noe dyrere, men gjør det samtidig mulig å bygge et hus som passer både deg og det krevende terrenget.

Mur eller tre

Et viktig valg du må ta når du skal få bygget et hus på skrå tomt, er om du ønsker å bygge i mur eller tømmer. Hva man bør velge, avhenger både av egne ønsker og hva terrenget tillater.

Et murhus krever lite vedlikehold. Ofte vil fasaden holde i flere tiår uten at du trenger å gjøre noe. Et trehus, derimot, må vedlikeholdes mer regelmessig. Vanligvis er det nødvendig med overflatearbeid hvert femte til tiende år, avhengig av værforholdene og om huset er malt eller beiset. Trehus har et mer tradisjonelt uttrykk og kan ofte gå i ett med omgivelsene.

Bygger man i mur, reduserer man sjansene for at vil oppstå brann i konstruksjon. Mur begrenser også mulighetene for at eventuell brann sprer seg til flere rom. Bor du i nærheten av en vei eller lignende, er det også verdt å tenke på at mur isolerer lyd godt. Dette gjelder både lyd utenfra og mellom de ulike etasjene. Mur sørger også for en jevn temperatur innendørs. Dermed kan du redusere utgifter til både fyring og aircondition.

De vanligste ulempene med murhus regnes for å være høy pris, et større miljøavtrykk, og at det er vanskeligere å gjøre endringer på konstruksjonen i ettertid.

På tomter som skrår eller har store nivåforskjeller, anbefales det ofte å bygge i betong. Dette skyldes at slike tomter krever at deler av huset står under bakken, og at konstruksjonen må tåle stor belastning fra jordmasser. Når store deler av konstruksjonen er under bakken, er det naturlig større risiko for fuktskader, mugg og råte, noe som det er enklere å unngå dersom man bygger i betong. Det er imidlertid ikke slik at murhus er en garanti mot fuktskader. Fukt i isolasjonen kan være et like stort problem som fukt i treverket. Derfor er det viktig at arbeidet blir godt gjennomført, uavhengig av hvilket materiale du velge å bygge i. Videre kan du lese om hvordan du finner rett entreprenør til jobben.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Finn arkitekt tidlig

Om du skal ha et spesialtilpasset hus, er det lurt å engasjere en arkitekt tidlig i prosessen. Sammen med arkitekten kan du komme frem til de løsningene oppfyller dine ønsker, samtidig som boligen tilpasses terrenget. Når du skal i gang med den innvendige utformingen, kan det være lurt å engasjere en interiørarkitekt, men også på dette punktet vil en arkitekt kunne hjelpe deg. Sammen med arkitekten kan du også finne frem til de materialene du ønsker å bruke, både med utgangspunkt i pris og bruksområde.

Du ønsker å finne en arkitekt som har erfaring med tilsvarende boliger som den du ønsker å bygge. Her kan du be om å få se tidligere prosjekter fra arkitekten, eller oppsøke boliger du synes er interessante og finne ut hvem som tegnet dem.

Få 3 tilbud på å bygge hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Bruk dyktige håndverkere

Når du skal bygge hus på skrå tomt, er det sentralt å engasjere en entreprenør som har kompetansen og erfaringen som kreves. Vær derfor på utkikk etter aktører som har gjennomført flere lignende prosjekter tidligere. For å være sikker på at du engasjerer en seriøs bedrift, bør du gjøre en bakgrunnssjekk på de aktuelle kandidatene. Dette innebærer å lese omtaler fra tidligere kunder, se etter nødvendige godkjenninger, og forsikre seg om at bedriften har en solid økonomi.

For å gjøre det enklere for byggherrer å finne kompetente og pålitelige bedrifter, har vi i Byggstart samlet et nettverk av kvalitetssikrede entreprenører. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta uforpliktende tilbud fra flere håndverkerfirmaer som har erfaring med å bygge hus på skrå tomt.

Hvilken entrepriseform lønner seg?

Det er mange fagområdet involvert når man skal bygge et nytt hus. Om man ikke har erfaring fra lignende prosjekter, kan det virke overveldende å skulle koordinere og lede en slik prosess. Da kan det lønne seg å organisere prosjektet som en totalentreprise. Dette innebærer at du som byggherre skriver kontrakt med kun én bedrift. Dette firmaet står da ansvarlig for å hente inn den nødvendige arbeidskraften, og å koordinere arbeidet mellom de ulike fagområdene. Totalentreprenøren som regel en tømrerbedrift, som henter inn underentreprenører på fagområdet det selv ikke har kompetanse på. Ofte vil bedriften ta et påslag på 5-15% i administrasjonskostnader. Dette kan imidlertid være en smart investering, ettersom en entreprenør kan gjennomføre prosjektet raskt og effektivt. I tillegg slipper man unna omfattende og krevende koordineringsarbeid. Totalentreprise gjør også ansvarsfordelingen enklere. Da står nemlig hovedentreprenøren ansvarlig for hele prosjekt. Les mer om entrepriseformer og hvordan finne den rette entreprenøren i vår guide til å bygge hus.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster det å bygge hus?

Det er en rekke ulike kostnader som inngår i å bygge et hus. Du må blant annet beregne utgifter til arkitekt, utgravinger og forarbeid, materialer, innredning og entreprenør. I tillegg vil prisen avhenge av forholdene på tomten din. En skrå tomt krever gjerne større utgifter til utgraving og tilrettelegging. Dette innebærer blant annet bygging av støttemurer, støp av betong, og dimensjonering av veggene for å tåle trykk fra jordmasser. Rådfør deg gjerne med en håndverker for å finne ut hvilket arbeid som er nødvendig på ditt nye hus.

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på prosjekter gjennomført av aktører i vårt nettverk. På den måten kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike byggeprosjekter. Prisene inkluderer alle kostnader knyttet til arbeid og materialer. Vi ser at gjennomsnittsprisen for å bygge hus ligger på ca. 33.000 kroner per kvadratmeter. Det er imidlertid store variasjoner i prisen, avhengig av huset størrelse og kompleksitet, og området det skal bygges på. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 27.000 kroner og 45.000 kroner. Med en skrå tomt må man gjerne forvente å havne i det øvre sjiktet av intervallet på grunn av kompleksitet i grunnarbeider og konstruksjon.

Søknadsplikt

Alle byggeprosjekt av en viss størrelse krever byggetillatelse, og bygging av nytt hus vil alltid være søknadspliktig. Det er imidlertid sjeldent man må tilpasse huset ut ifra reglene. Kravene som stilles har til hensikt å sikre bokvalitet og brukervennlighet, og de fleste vil uansett velge løsninger som oppfyller disse kravene. Men selv om det ikke vil være et problem å få søknaden godkjent, er det helt nødvendig at man har alle godkjenninger på plass før man går i gang med selve arbeidet.

For et såpass komplekst prosjekt som å bygge hus, kan du ikke søke selv. Her må en ansvarlig søker (arkitekt, entreprenør eller annen fagperson) søke for deg. I de fleste tilfeller vil dette være arkitekten, mens entreprenøren erklærer ansvar for utførelse på sine områder. Det er vanligst å sende inn en to-trinns søknad, der du først søker om rammetillatelse. Når alt er på plass med entreprenører og planlegging, søker man så om igangsetting. Når huset ditt er ferdig, må du så søke om ferdigattest. Denne prosessen vil ansvarlig søker ha oversikt over.

Du må varsle naboen

Ved alle byggeprosjekter som er søknadspliktige, er du også pliktig å varsle naboen. Dette må skje før du søker kommunen, ettersom varselet også skal følge med søknaden. Med i nabovarselet må det være en nøyaktig prosjektbeskrivelse, så naboene kan vurdere i hvilken grad de blir påvirket av tiltaket. Det skal også foreligge en svarfrist på to uker for å komme med klager og merknader. I søknaden må du gjøre rede for hvordan du har forholdt deg til eventuelle merknader fra naboene. Om du holder deg innenfor regelverket og følger reguleringsplanen og andre kommunale tiltak, er det i utgangspunktet lite naboen kan gjøre for å nekte deg å bygge.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Prosjektdokumenter

For at entreprenøren skal kunne prise prosjektet riktig, er det viktig at du kan fremvise tilstrekkelig dokumentasjon og prosjektbeskrivelse. I tillegg er det en rekke papirer og tegninger som skal følge med både søknaden og nabovarselet. Dette innebærer blant annet fasadetegning, plantegning og snittegninger. I detaljprosjektering trenger du også romskjema, som beskriver materialvalg, belysning, varme osv. til hvert rom, i tillegg til dør/vindu-skjema og prosjektering av konstruksjonen. Dette er underlag som er nødvendig for at entreprenører skal kunne prise jobben.

Hvor lang tid vil det ta?

Hvor lang tid det vil ta å bygge et hus avhenger i stor grad avhenger av grunnforhold og valg av forskjellige løsninger. Derfor er det vanskelig å si noe generelt om hvor mye tid man må beregne til et slikt prosjekt. I de fleste tilfeller bør man beregne minst 9 måneder fra man setter spaden i jorda til prosjektet er innflytningsklart. Mange opplever at prosjektet strekker seg over 12 måneder.

At tomten er vanskelig å bygge, på vil naturligvis medføre visse utfordringer. Men om du engasjerer en dyktig arkitekt og en erfaren entreprenør, vil det være mulig å oppnå det resultatet du ønsker deg.

Hvis du har bestemt deg for å få bygge hus, kan neste steg være å finne den rette entreprenøren. For å gjøre dette trygt og enkelt, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrer prosjektet ditt hos oss, så vil en av våre medarbeidere hjelpe deg i gang med anbudsprosessen.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på å bygge hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.