Hus på skrå tomt: En komplett guide (pris, regler, tips)

Hus på skrå tomt

Innhold:

Del 1: Ferdighus eller spesialtilpasset?Del 2: Priser og valg av fagfolkDel 3: Søknad og dokumentasjon

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Har du funnet tomt, og skal i gang med å bygge drømmehuset? Er tomten ujevn og har vanskelig terreng, kan det være utfordrende å designe boligen til å passe med behovene samtidig som den skal fungere estetisk. Men med god planlegging og en dose kreativitet, kan du finne løsninger tilpasset både deg og terrenget. Vi skal prøve å forberede deg så godt vi kan, og hjelpe deg på veien til å oppnå boligdrømmen.

Ferdighus eller spesialtilpasset?

Ferdighus er ofte et godt valg når du skal bygge nytt. Det er raskt å sette opp, relativt billig, og dekker de fleste behov. Men ferdighus har ofte litt “IKEA-preg”, og du mister noe av personligheten som kommer med et spesialtilpasset hus. Ferdighus er jo masseprodusert, og du går glipp av det unike. I tillegg kan det ofte være vanskelig å sette opp huset om tomten er ujevn og skrå. Med et arkitekttegnet hus som er custom made til forholdene og spesialtilpasset dine behov, har du en unik bolig som lever opp til visjonen din. Du kan selv velge materialer og uttrykk, og du kan være med på å påvirke det estetiske på en helt annen måte enn med et ferdighus. Det blir kanskje litt dyrere og tar litt lenger tid, men resultatet blir også noe eget.

Det er ikke noe i veien for å velge noe midt i mellom heller. Mange ferdighusleverandører tilpasser gjerne husene etter kundens behov, og er behjelpelige med å finne løsninger som passer til terrenget. Når du bor på en skrå tomt blir det litt andre ting å ta hensyn til, som om det lønner seg å bygge med dobbel sokkel eller å heve kjelleren for å få tilstrekkelig dagslys. Om du velger å ta utgangspunkt i et ferdighus eller tegne hele huset fra bunnen av er opp til deg. Mange er nok i utgangspunktet litt skeptisk til ferdighus. Men ta en titt hos noen leverandører før du bestemmer deg, mange av husene er vel så fine som spesialtegnede.

Finn arkitekt tidlig

Om du skal ha et spesialtilpasset hus, er det en fordel å komme i kontakt med en arkitekt tidlig i prosessen. For at planleggingsfasen skal være så konstruktiv som mulig, er det viktig at du vet hva som skal bygges. På vanskelig terreng er det ofte både lettest og billigst å bygge i høyden, men kanskje finner arkitekten en annen løsning for deg som krever andre forberedelser. Arkitekten kan også hjelpe deg med innvendige utfordringer, som interiør og belysning. Er det plass i budsjettet kan det lønne seg å finne en interiørdesigner med erfaring fra lignende prosjekter, men arkitekten har gjerne også noen innspill. Bruk litt tid på å undersøke egenskapene til forskjellige materialene sammen med arkitekten før du bestemmer deg, det er mer enn bare det estetiske som gjelder.

Mur eller tømmer

Alle materialer har både fordeler og ulemper, og når du skal bestemme deg må du se på dine behov og hva forholdene tillater. Et murhus krever lite vedlikehold, og fasaden vil som regel holde i flere tiår uten at du trenger å gjøre noe. Et trehus derimot må vedlikeholdes regelmessig. Litt avhengig av værforhold og om huset er malt eller beiset, men det er vanlig at du må overflatebehandle omtrent hvert 5.-10. år. Trehus har imidlertid et litt mer tradisjonelt uttrykk, og kan ofte gå i ett med omgivelsene.

Mur brenner jo ikke. Dermed har mur bedre brannsikkerhet enn et trehus. Interiøret vil jo fortsatt brenne, men det er enklere å begrense brannen til ett rom. Bor du i nærheten av en vei eller lignende, er det også verdt å tenke på at mur isolerer lyd godt. Det isolerer godt også mellom etasjer, så du kan spille høy musikk uten å plage resten av familien. Ikke minst holder mur behagelig temperatur hele året. Det kan være spesielt behagelig om sommeren. Dermed kan du redusere utgifter til både fyring og aircondition, og sparer dermed miljøet. Det å bygge et murhus har dog større miljøavtrykk enn å bygge i tre, så dette går litt opp i opp. Et murhus er også dyrere å sette opp, og det er mer krevende å gjøre endringer på konstruksjonen i ettertid.

Når du har spesielle utfordringer med terrenget, for eksempel om tomten er skrå og det blir store nivåforskjeller, anbefales det ofte å bygge i mur med tanke på at deler av huset vil stå under bakken. Her er det større fare for fuktproblemer, og mur er mindre utsatt for fuktskader, mugg og råte. Fukt kan skade hele konstruksjonen og føre til at treverket råtner, så her må du være påpasselig og ta nødvendige forhåndsregler.  Mugg og råte er gjerne synderen når det kommer til dårlig inneklima også, og kan føre til hodepine, tørre slimhinner og at du blir tung i hodet. Det er imidlertid ikke sånn at et murhus er helt fritt for risikoen. Fukt i isolasjonen kan være et like stort problem som fukt i treverket, så du må gjøre en ordentlig jobb også her.

Få pristilbud på prosjektet: Legg ut jobben på Byggstart.no

Bruk dyktige håndverkere

Uansett hvilket materiale du velger å bygge i, er det viktig å finne gode håndverkere. Disse bør også involveres tidlig i prosessen, og gjerne samarbeide med arkitekten for å finne riktig uttrykk og utnytte mulighetene i terrenget. For å sikre en god byggeprosess og ikke ende opp med å kjøpe katta i sekken, bør du forsikre deg om at du har med en seriøs entreprenør å gjøre. Ta en liten bakgrunnssjekk, søk på foretaket på nettet og undersøk tidligere kunders erfaringer. Se etter beviser på Sentral godkjenning, at foretaket er godkjent for ansvarsrett og at de har den nødvendige kompetansen.

Vi i Byggstart har gjort det lettere for deg som utbygger å være sikker på at du har skaffet god arbeidskraft. Vi har samlet og kvalitetssikret profesjonelle håndverkere og entreprenører på ett sted, og dette kan du benytte deg av. Når du registrerer prosjektet ditt på våre nettsider, vil vi gå gjennom vårt nettverk og finne entreprenører med passende ekspertise og erfaring fra tilsvarende prosjekter. Du vil bli kontaktet av kompetente og pålitelige håndverkere som kommer på befaring og gir deg et tilbud. Når du har flere tilbud å velge mellom, kan du sette tilbudene opp mot hverandre og forsikre deg om at du får en konkurransedyktig pris.

Hvilken entrepriseform lønner seg?

Et nytt hus er et stort prosjekt, og det er mange forskjellige fagområder som skal gå sammen for å få prosjektet ferdig. Med mindre du har erfaring fra lignende prosjekter, kan det virke overveldende å skulle ha oversikt over de forskjellige arbeidene og organisere alt. Da er det nok best å velge en totalentreprise, hvor du som kunde har én entreprenør å forholde deg til. Det er gjerne en tømrerbedrift eller lignende, som da tar på seg ansvaret med å finne underleverandører og koordinere mellom disse. Det kan være vanskelig å holde kontroll på alle de forskjellige fagområdene om du ikke har gjort det før, og selv om en entreprenøren tar et lite påslag for administrasjonskostnader, normalt rundt 10%, kan dette være vel anvendte penger. Det er også lettere å ha ett firma å forholde seg til om det skulle påvises feil i ettertid, da mange av arbeidene overlapper, og det kan være vanskelig å vite hvem som har skyld i feilen.

Hva koster det å bygge hus?

Prisene på et fiks ferdig hus er et stort regnestykke. Du må ta med kostnader til arkitekt, utgravinger og forarbeider, og ikke minst innredning. Materialer og håndverkere er også en stor utgift, og alt dette kan påvirke prisen i forskjellig grad. Når du skal beregne kostnadene på hele prosjektet, må du ta hensyn til forholdene og hva som vil være med på å påvirke arbeidene hos deg. Når du har spesielle utfordringer med en ekstra skrå tomt, vil betyr det gjerne større utgifter til utgraving og tilrettelegging. Støttemurer, dimensjonering av veggene for å tåle trykk fra jordmasser og støp av betong er kanskje ikke en problemstilling på andre prosjekter, mens det her er absolutt nødvendig. Ha dette i bakhodet når du har håndverkere på befaring, og kanskje de har innspill som forenkler prosessen.

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Ikke glem at du må ha byggetillatelse

Alle byggeprosjekt av en viss størrelse krever byggetillatelse. I alle fall når du bygger et helt hus. Kravene for å få innvilget tillatelsen kan variere noe fra kommune til kommune, ettersom det er kommunen som behandler søknaden. Du trenger imidlertid ikke bekymre deg for sære regler og vanskelig søknadsprosess. Stort sett er kravene der for å sikre god bokvalitet og brukervennlighet, og det er jo noe du har lyst på i huset ditt likevel. For et såpass kompleks prosjekt som en ny bolig, kan du ikke søke selv som privatperson. Her må du søke med ansvarsrett, og trenger et profesjonelt foretak til å stå som ansvarlig søker. I de fleste tilfeller vil dette være arkitekten, mens entreprenøren erklærer ansvarsrett på sine områder. Det er vanligst å sende inn en to-trinns søknad, hvor du først søker om rammetillatelse. Når alt er på plass med underleverandører og planlegging, søker man så om igangsetting. Når huset ditt er ferdig, må du så søke om ferdigattest. Men alt dette har nok vedkommende som søker for deg kontroll på.

En byggesøknad er dessverre også en ekstrakostnad, selv om det i det store bildet ikke vil være en betydelig del av budsjettet. Først skal kommunen ha et behandlingsgebyr. Dette gebyret settes av kommunen selv, men skal ikke overstige de faktiske kostnadene av søknadsbehandlingen. Ansvarlig søker skal også få dekket sine administrasjonskostnader, det innebærer en del jobb å samle alle de nødvendige godkjenningene og dokumentene som følger med søknaden. Dette varierer jo etter hvor mye jobb det er, men du kan regne med rundt 20.000 kroner.

Du må varsle naboen

Ved alle byggeprosjekter som er søknadspliktige, er du også pliktig å varsle naboen. Dette må skje før du søker kommunen, ettersom varselet også skal følge med søknaden. Der må du gjøre rede for hvordan du har forholdt deg til eventuelle merknader fra naboene. Med i nabovarselet må det være en prosjektbeskrivelse som er så nøye som mulig, så naboene kan vurdere i hvilken grad de blir påvirket av tiltaket. Det skal også foreligge en svarfrist på to uker for å komme med klager og merknader. Men om du holder deg innenfor regelverket og følger reguleringsplanen og andre kommunale tiltak, er det i grunnen lite naboen kan gjøre for å nekte deg å bygge.

Prosjektdokumenter

Du lurer kanskje på hva du trenger av dokumentasjon. For at entreprenøren skal kunne prise prosjektet riktig, er det viktig at du kan fremvise tilstrekkelig dokumentasjon og prosjektbeskrivelse. I tillegg er det en hel del papirer og tegninger som skal følge med søknaden og nabovarsel. Fasadetegning, plantegning og snittegninger er nødvendig. Med i en detaljprosjektering trenger du også romskjema som beskriver materialvalg, belysning, varme og lignende til hvert rom.

Hvor lang tid vil det ta?

Det er vanskelig å si noe generelt hvor mye tid man må sette av til å bygge et hus, ettersom det kan variere mye avhengig av grunnforhold og valg av forskjellige løsninger. Et standard ferdighus er nesten ferdig når det ankommer byggeplassen, og skal bare settes opp. Prosjekter som krever mye forarbeid og spesialtilpassede løsninger er mer tidkrevende. Du må nok regne med at det tar minst et år før du kan flytte inn i huset, kanskje enda lenger. Sett av nok tid når du planlegger prosjektet, og følg med under hele byggeperioden så du vet at arbeidet går etter planene. Selv om tomten i utgangspunktet er vanskelig å bygge på, kan du med en god arkitekt og dyktige håndverkere få et riktig så bra resultat, og boligdrømmen blir en realitet.

Neste steg:

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.