Hus på skrå tomt: Hva koster det? (2020-pris)

Hus på skrå tomt

Innhold:

Del 1: Hva koster det?Del 2: Valg av fagfolk påvirker prisenDel 3: Søknadsplikt og regler

At en tomt er skrå eller har store nivåforskjeller, trenger ikke være et hinder dersom man ønsker å bygge hus. Slike forhold krever imidlertid mer planlegging og tilrettelegging i forkant av byggingen, og vil medføre ekstra kostnader knyttet til grunnarbeidene. I denne artikkelen kan du lese om hvilke kostnader dette vil medføre. Du får også informasjon kostnader knyttet til søknadsprosessen, og om hva du kan gjøre for å holde totalprisen nede. Vi gir deg også tips til hvordan du finner rett entreprenør til jobben.

Forventede kostnader

Når man skal bygge hus, er det en rekke faktorer som påvirker prisen. Kostnadene avhenger blant annet av materialvalg, forarbeid, og i hvilken grad man ønsker å benytte spesialløsninger. For å få et konkret overslag over utgiftene til ditt prosjekt, må du få gjennomført befaring av en fagperson.

Selv om det er krevende å estimere prisen på et spesifikt prosjekt, kan vi i Byggstart hjelpe deg litt videre. I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på prosjekter gjennomført gjennom vår markedsplass. På den måten kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike byggeprosjekter. Prisene inkluderer alle kostnader knyttet til arbeid og materialer.

Vi ser at gjennomsnittsprisen for å bygge hus ligger på ca 28.000 kroner per kvadratmeter. Det er imidlertid store variasjoner i prisene, avhengig av huset størrelse og kompleksitet, og området det skal bygges på. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 22.000 og 45.000 kroner per kvadratmeter. Innebærer prosjektet ekstra prosjektering og gravearbeid, kan man forvente en pris i den øvre delen av prisintervallet. Det er imidlertid grep du kan ta for å redusere kostnadene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Finn fagfolk tidlig

Å bygge hus på skrå tomt, er det omfattende prosjekt. Derfor lønner det seg å være tidlig ute med å involvere håndverkere og andre fagfolk. Når man har en krevende tomt, er det enda mer verdt å få innspill fra profesjonelle underveis. Med god veiledning blir du satt på rett spor fra starten av, og du slipper å kaste bort tid og penger på å vurdere dårlig egnede løsninger.

Velger du en arkitekttegnet løsning, er det ekstra viktig å engasjere en arkitekt så tidlig som mulig. Arkitekten vil ta hensyn til blant annet utsikt, lysforhold og utforming av tomten, og det er begrenset hva du kan forberede før du har dette på plass. De fleste entreprenører foretrekker at man har arkitekttegninger klare før de blir involvert i prosessen, ettersom det da er enklere for dem å si noe pris. Entreprenøren kan også samarbeide med arkitekten for å finne praktiske løsninger.

Det er imidlertid viktig at du setter av tid til å finne dyktige og seriøse aktører. Vær gjerne på utkikk etter arkitekter og entreprenører som har jobbet med krevende terreng tidligere. Gjør også nødvendige undersøkelser av foretakene du mottar anbud fra. Les vurderinger fra tidligere kunder, og forsikre deg om at de ansatte har den nødvendige opplæringen. Undersøk om bedriften innehar Sentral Godkjenning og er godkjent for ansvarsrett. For å forsikre deg om at du mottar konkurransedyktige priser, lønner det seg alltid å hente inn minst to pristilbud. Vær imidlertid på vakt dersom du mottar tilbud som er betydelig lavere enn de øvrige. Dette kan være et tegn på at entreprenøren sparer inn penger ved å benytte dårligere materialer eller ukvalifisert arbeidskraft.

For å gjøre det enklere for byggherrer å finne kompetente og pålitelige bedrifter, har vi i Byggstart samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta uforpliktende tilbud fra flere håndverkerfirmaer som har erfaring med å bygge hus på skrå tomt.

Hvordan kan man påvirke prisen?

Det vil alltid være store summer involvert når man skal bygge nytt hus. Det er imidlertid visse grep man kan ta for å redusere kostnadene. Et valg som i stor grad kan styre prisen, er hvilket materiale man velger å bygge i. For eksempel vil et hus i betong være dyrere å bygge enn et trehus. Men selv om de umiddelbare utgiftene til er murhus kan være lavere, er det mulig å tjene inn disse på sikt. Et murhus er nemlig langt enklere og billigere å vedlikeholde. Hvilket materiale man bør velge, avhenger i stor grad av hvilket uttrykk man ønsker. Noen opplever murhus som kalde og triste, og velger derfor trehus i stedet. Andre velger murhus for å få et mer moderne preg. Murhus vil også gi huset bedre isolasjonsevne. Dette kan være en stor fordel på skrå tomter, ettersom deler av huset vil befinne seg under bakken og dermed er ekstra utsatt for fuktskader.

En annen måte å redusere utgiftene, er ved å bygge mindre. Å bygge stort på en skrå tomt kan resultere i at huset får mange ulike vinkler, som er vanskelige å utnytte. En god arkitekt kan derimot finne effektive løsninger som gjør at man får mest mulig ut av mindre arealer. Et mindre hus betyr mindre materialer og arbeid, og kan dermed redusere prisen. Et mindre hus kan imidlertid gå på bekostning av brukervennlighet og komfort. Dette er en vurdering hver enkelt byggherre må gjøre. Husk også at det finnes visse skalafordeler som gjør at store hus gjerne har en lavere kvadratmeterpris. Dette skyldes at visse utgifter ikke påvrikes av størrelsen på prosjektet.

En tredje måte du kan påvirke sluttprisen på prosjektet, er ved valg av interiør. Her finnes det store variasjoner, både i pris og kvalitet. Dette er imidlertid en vurdering man må ta selv. Det er viktig at man velger løsninger man trives med, i den grad budsjettet tillater det.

En fjerde måte å redusere pris, er å redusere antall bad og kjøkken i huset. Dette er de dyreste rommene i huset, og vil naturlig dra kvadratmeterprisen opp.

På en skrå tomt kommer man imidlertid ikke unna en betydelig kostnad knyttet til grunnarbeider, og denne er det vanskelig å påvirke selv.

Få pristilbud på jobben? Motta opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Husk søknadsplikten

Man må alltid søke om tillatelse når man skal bygge et nytt hus. Hvilke regler man må oppfylle, vil imidlertid avhenge av kommunen tomten ligger i. Dette skyldes at deler av reglene bestemmes av hver enkelt kommune. Også behandlingsgebyret vil avhenge av hvor i landet du skal bygge. Søknadsgebyret vil utgjøre en relativt liten del av totalsummen, men det er allikevel viktig å ta denne med i beregningene.

Hvis du har bestemt deg for å få bygge hus, kan neste steg være å finne den rette entreprenøren. For å gjøre dette trygt og enkelt, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring av bedriftene i vårt nettverk. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med entreprenører i ditt område som har den mest relevante erfaringen og kompetansen for ditt prosjekt. Befaring og innhenting av pristilbud er både gratis og uforpliktende. Registrer prosjektet ditt hos oss, så vil en av våre medarbeidere hjelpe deg i gang med anbudsprosessen.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.