Murpuss: Hva koster det? (2020-pris)

Murpuss

Innhold:

Del 1: Hva koster murpuss?Del 2: Typer murpuss, søknad og reglerDel 3: Hvordan finne de rette fagfolkene?

Det finnes flere grunner til å renovere fasaden med murpuss. Det kan også være vanskelig å få oversikt over hvilke alternativer man har og hva prisene vil være på et slikt prosjekt. I denne artikkelen får du informasjon om hvilke priser du kan forvente når du skal renovere fasaden med murpuss. Du kan også lese om hva som driver prisen, hvilken verdiøkning du kan oppnå, og hva som kreves for å få prosjektet godkjent.

Hva koster det å legge murpuss på fasaden?

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på gjennomførte prosjekter på plattform. Når det gjelder legging av ny murpuss, ser vi at prisen gjerne havner et sted mellom 400 kroner og 2.000 kroner per kvadratmeter veggflate. Snittprisen ligger på rundt 1.000 kroner per kvadratmeter veggflate. Dette gjelder for prosjekter av gjennomsnittlig standard, størrelse og kompleksitet. Som man ser, er det relativt stor variasjon i prisen på denne typen prosjekter. I neste punkt ser vi nærmere på hva som driver prisen når man skal legge murpuss.

Disse prisene inkluderer alt av arbeider og materialer. Stillas er også inkludert i prisen, men merk at dette ikke alltid er inkludert i entreprenørens pristilbud. Prisen inkluderer derimot ikke kostnader til eventuell søknadsgebyr og ansvarlig søker. Les mer om dette under punktet om kostnader ved søking.

Hva er drivere av pris på murpuss?

Når du skal kle fasaden i murpuss, er det visse avgjørelser du må ta som vil påvirke prisen. Det finnes også faktorer du har mindre innvirkning på, som også driver prisen betydelig. Størrelsen på veggflaten som har behov for ny kledning, er en av disse. I tillegg vil fremkommelighet, og hvor lett det er å sette opp stillaset, ha en del å si for prisen. I noen tilfeller, som på mindre eneboliger, kan det være nok med en lift eller stige. Prisen påvirkes også av hvor krevende det er å fjerne den eksisterende kledningen (i tilfeller der dette er nødvendig). Valg av mørtel/murpuss vil påvirke prisen, fette valget avhenger imidlertid også av den eksisterende kledningen.

Arbeidskraft er ofte den største utgiften i et byggeprosjekt. Antall arbeidstimer og timespris vil derfor være den viktigste prisdriveren. Hvor mye arbeid som kreves avhenger til en viss grad av størrelse og kompleksitet. Det kommer også an på håndverkernes erfaring og evne til å utføre arbeidet raskt og effektivt. Derfor er det viktig at du engasjerer en entreprenør med relevant kompetanse og erfaring. Les mer om valg av entreprenør lenger ned i artikkelen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Hvilke typer murpuss finnes?

Prisen på prosjektet avhenger også av hvilken murpuss du velger. Samtidig har de dyrere variantene ofte fordeler som økt holdbarhet. Dermed kan disse være lønnsomme investeringer.

Murpuss av sement: Dette er den tradisjonelle typen murpuss. Den består av en blanding av sement og sand, og i noen tilfeller også leire eller kalk. Denne typen blander man gjerne selv.

Polymermodifisert murpuss: Denne typen murpuss er en mer teknologisk versjon av tradisjonell sementmurpuss. Fordelen med denne, er holdbarheten. Polymerene forhindrer sprekkdannelse og gir sementen bedre evne til å feste seg. Den kommer også i flere farger, slik at du slipper å male.

Murpuss av akryl: En nyere type mørtel som blant annet består av akryl. Egner seg godt over eksisterende murpuss av sement, eller under andre lag, dersom det er nødvendig å legge flere. Slik kan du spare penger, fordi du kan legge den billigste typen under, og den mer holdbare akrylmurpussen over.

Gips: Murpuss av gips er tørrere og finere enn andre typer murpuss. Den tørker også tregere. Egner seg godt til bruk innendørs.

Slemming: Slemming er en grovere type mørtel av sement, som ofte brukes på grunnmurer og støttemurer. Den gir et grovere uttrykk, og er en av de billigste typene mørtel.

Hvilken verdiøkning vil restaurering av fasade med murpuss gi?

Hvorvidt murpuss vil skape en verdiøkning, vil variere avhengig av prosjektet. Det er imidlertid mulig å si noe om hva som kan føre til en slik økning.

En avgjørende faktor er forskjellen på fasaden før og etter rehabiliteringen. Dersom fasaden har vært svært slitt, og den nå er betydelig utbedret, kan du forvente en betydelig verdiøkning. Det samme gjelder dersom du har gjennomført andre tiltak som etterisolering eller bytte av vinduer. Dette er noe mange potensielle kjøpere verdsetter.

Generelt ser vi også at verdiøkning etter ulike typer renoveringsprosjekter gjerne blir større hvis boligen ligger i et attraktivt område. Her seg gjerne folk etter boliger som ikke krever omfattende vedlikehold. Dermed vil det lønne seg å allerede ha gjennomført fasaderehabilitering.

For å få en spesifikk uttalelse angående verdiøkning på boligen din, kan det lønne seg å forhøre seg med en takstmann. Det er også viktig å huske at det å legge ny murpuss ofte kan være nødvendig for å unngå følgeskader som fukt og råte. Dersom slike skader oppstår, kan prosjektet bli betydelig dyrere. Hvis den nye murpussen kun er ment som et estetisk tiltak, kan man forvente en lavere prisøkning.

Krever prosjektet søking?

Normalt vil ny murpuss ikke være søknadspliktig. Det finnes imidlertid noen unntak. Det første er dersom prosjektet også inkluderer en betydelig fasadeendring. Eksempler på dette er å sette inn flere eller større vinduer eller dører, eller endring større endringer av fasadeuttrykk. I tillegg finnes det egne regler for verneverdige bygg (f.eks. hus på gul liste). På slike bygg får man sjeldent tillatelse til å restaurere fasaden med mindre man skal endre tilbake til en tidligere dokumentert utførelse. Dette kan du alltid gjøre uten å søke.

Hva koster det å søke til kommunen?

Dersom du finner ut at ditt prosjekt med legging av murpuss er søknadspliktig, vil dette føre til noen ekstra kostnader. For det første må du betale ett eller flere søknadsgebyr til kommunen, avhengig av hvilke søknadspliktige tiltak som skal utføres. Hva dette koster varierer ut ifra hvilken kommune boligen befinner seg i. Gebyrene koster vanligvis mellom 3.000 til 10.000 kroner, men kan være både dyrere og rimeligere. Her lønner det seg uansett å ta kontakt med kommunen din.

I noen tilfeller må du også beregne utgifter til en ansvarlig søker, som klargjør papirer og dokumenter tilknyttet din søknad. Dette kan komme på mellom 10.000 og 20.000 kroner, avhengig av hvor mange timer ansvarlig søker må bruke på prosjektet ditt.

Få pristilbud på jobben? Motta opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Hvordan finne rett entreprenør til pussing av mur?

Valg av entreprenør er relevant for både pris og kvalitet på prosjektet ditt. Derfor er det viktig at du finner en bedrift som har erfaring med lignende prosjekter. På den måten sikrer du at den har god faglig kompetanse, innarbeidede rutiner for kvalitetskontroll og kapasitet til å utføre ditt prosjekt effektivt og uten mangler. Det er også lurt å be entreprenøren om å få tilsendt referanser du kan kontakte direkte. Slik kan du forhøre deg om kvalitet, pris og kommunikasjon underveis i tidligere prosjekter.

Velg en entreprenør du kommuniserer godt med. Slik unngår dere misforståelser og uenigheter underveis i prosjektet. I tillegg er det visse formaliteter alle håndverkere bør ha på plass. Dette inkluderer en solid og stabil økonomi, betalte forsikringer, og nødvendige godkjenninger.

I Byggstart jobber vi kontinuerlig med kvalitetskontroll av entreprenører og håndverkerfirmaer. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og pristilbudene du mottar er uforpliktende. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, hjelper vi deg å komme i kontakt med firmaer som har erfaringen og kompetansen som kreves for å legge murpuss på din bolig.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.