Murpuss: Hva koster det? (2019-pris)

Murpuss

Innhold:

Del 1: Hva koster murpuss?Del 2: Typer murpuss, søknad og reglerDel 3: Hvordan finne de rette fagfolkene?

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Murpuss - Hva koster det?

Det finnes flere grunner til å renovere fasaden med murpuss. Det kan også være vanskelig å få oversikt over hvilke alternativer man har og hva prisene vil være på et slikt prosjekt. I denne artikkelen får du informasjon om hvilke priser du kan forvente når du skal renovere fasaden med murpuss. Du kan også lese om hva som driver prisen, hvilken verdiøkning du kan oppnå, og hva som kreves for å få prosjektet godkjent.

Hva koster det å legge murpuss på fasaden?

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på prosjekter gjennomført av aktører i vårt nettverk. På den måten kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike byggeprosjekter.  Når det gjelder legging av ny murpuss, ser vi at prisen gjerne havner et sted mellom 400 kroner og 2000 kroner per kvadratmeter veggflate. Snittprisen ligger på rundt 1000 kroner per kvadratmeter veggflate. Dette gjelder for prosjekter av gjennomsnittlig standard, størrelse og kompleksitet. Som man ser, er det relativt stor variasjon i prisen på denne typen prosjekter. I neste punkt ser vi nærmere på hva som driver prisen når man skal legge murpuss.

Disse prisene inkluderer alt av arbeider og materialer. Stillas er også inkludert i prisen, men merk at dette ikke alltid er inkludert i entreprenørens pristilbud. Prisen inkluderer derimot ikke kostnader til eventuell søknadsgebyr og ansvarlig søker. Les mer om dette under punktet om kostnader ved søking.

Hva er drivere av pris på murpuss?

Når du skal kle fasaden i murpuss, er det visse avgjørelser du må ta som vil påvirke prisen. Det finnes også faktorer du har mindre innvirkning på, som også driver prisen betydelig. Størrelsen på veggflaten som har behov for ny kledning, er en av disse. I tillegg vil fremkommelighet, og hvor lett det er å sette opp stillaset, ha en del å si for prisen. I noen tilfeller, som på mindre eneboliger, kan det være nok med en lift eller stige. Prisen påvrikes også av hvor krevende det er å fjerne den eksisterende kledningen (i tilfeller der dette er nødvendig).

Prisen på prosjektet avhenger også av behovet for øvrig arbeid. Dette kan for eksempel være etterisolering eller bytte av vinduer. Da vil prosjektet havne i det øvre prissjiktet. Valg av mørtel/murpuss vil også påvirke prisen. Dette valget avhenger imidlertid også av den eksisterende kledningen.

Arbeidskraft er ofte den største utgiften i et byggeprosjekt. Antall arbeidstimer vil derfor være den viktigste prisdriveren. Hvor mye arbeid som kreves avhenger til en viss grad av størrelse og kompleksitet. Det kommer også an på håndverkernes erfaring og evne til å utføre arbeidet raskt og effektivt. Derfor er det viktig at du engasjerer en entreprenør med relevant kompetanse og erfaring. Les mer om valg av entreprenør lenger ned i artikkelen.

Hvilke typer murpuss finnes?

Prisen på prosjektet avhenger også av hvilken murpuss du velger. Samtidig har de dyrere variantene ofte fordeler som økt holdbarhet. Dermed kan disse være lønnsomme investeringer.

Murpuss av sement: Dette er den tradisjonelle typen murpuss. Den består av en blanding av sement og sand, og i noen tilfeller også leire eller kalk. Denne typen blander man gjerne selv.

Polymermodifisert murpuss: Denne typen murpuss er en mer teknologisk versjon av tradisjonell sementmurpuss. Fordelen med denne, er holdbarheten. Polymerene forhindrer sprekkdannelse og gir sementen bedre evne til å feste seg. Den kommer også i flere farger, slik at du slipper å male.

Murpuss av akryl: En nyere type mørtel som blant annet består av akryl. Egner seg godt over eksisterende murpuss av sement, eller under andre lag, dersom det er nødvendig å legge flere. Slik kan du spare penger, fordi du kan legge den billigste typen under, og den mer holdbare akrylmurpussen over.

Gips: Murpuss av gips er tørrere og finere enn andre typer murpuss. Den tørker også tregere. Egner seg godt til bruk innendørs.

Slemming: Slemming er en grovere type mørtel av sement, som ofte brukes på grunnmurer og støttemurer. Den gir et grovere uttrykk, og er en av de billigste typene mørtel.

Hvilken verdiøkning vil restaurering av fasade med murpuss gi?

Hvorvidt murpuss vil skape en verdiøkning, vil variere avhengig av prosjektet. Det er imidlertid mulig å si noe om hva som kan føre til en slik økning.

En avgjørende faktor er forskjellen på fasaden før og etter rehabiliteringen. Dersom fasaden har vært svært slitt, og den nå er betydelig utbedret, kan du forvente en betydelig verdiøkning. Det samme gjelder dersom du har gjennomført andre tiltak som etterisolering eller bytte av vinduer. Dette er noe mange potensielle kjøpere verdsetter.

Generelt ser vi også at verdiøkning etter ulike typer renoveringsprosjekter gjerne blir større hvis boligen ligger i et attraktivt område. Her seg gjerne folk etter boliger som ikke krever omfattende vedlikehold. Dermed vil det lønne seg å allerede ha gjennomført fasaderehabilitering.

For å få en spesifikk uttalelse angående verdiøkning på boligen din, kan det lønne seg å forhøre seg med en takstmann. Det er også viktig å huske at det å legge ny murpuss ofte kan være nødvendig for å unngå følgeskader som fukt og råte. Dersom slike skader oppstår, kan prosjektet bli betydelig dyrere. Hvis hensikten med murpussen utelukkende dreier seg om .

Krever prosjektet søking?

Normalt vil ikke legging av ny murpuss være søknadspliktig. Det finnes imidlertid noen unntak. Det første er dersom arbeidene medfører en betydelig fasadeendring. Det kan både bety å sette inn flere eller større vinduer eller dører, eller endring ved at du bytter type kledning eller farge. Skal du kle et hus med teglsteinsfasade i ny murpuss, kan du altså komme til å måtte søke. Det samme gjelder dersom du skal endre fargen betydelig.

Noen steder eksisterer det også reguleringsplaner for hva som kan gjøres på bygget ditt. I noen områder kan det kan altså hende du ikke vil få godkjent større vinduer eller en drastisk fargeendring i det hele tatt. Dette kan blant annet gjelde for verneverdige bygg og lignende. Her er det eneste prosjektet du vil få godkjent trolig å restaurere fasaden til en tidligere dokumentert utførelse. Dette kan du alltid gjøre uten å søke.

Hva koster det å søke til kommunen?

Dersom du finner ut at ditt prosjekt med legging av murpuss er søknadspliktig, vil dette føre til noen ekstra kostnader. For det første vil du måtte betale et eller flere søknadsgebyr til kommunen, avhengig av hvilke søknadspliktige tiltak som skal utføres. Hva dette koster avhenger veldig av hvilken kommune boligen befinner seg i. Det kan koste fra 3.000 til 10.000, noen steder kanskje også mer eller mindre. Her lønner det seg uansett å ta kontakt med kommunen din. I tillegg vil du måtte ut med en viss sum til ansvarlig søker, som klargjør papirer og dokumenter tilknyttet din søknad. Dette kan komme på mellom 5.000 og 15.000 avhengig av hvor mange timer ansvarlig søker må bruke på prosjektet ditt.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

Hvordan finne rett entreprenør til pussing av mur?

Som nevnt tidligere i artikkelen, er valg av entreprenør relevant både for pris og kvalitet på prosjektet ditt. Her er det altså viktig å finne et entreprenørfirma som har lang erfaring fra nettopp pussing av mur. På denne måten sikrer du at de har god faglig kompetanse, har gode rutiner for kvalitetskontroll, og evner å utføre ditt prosjekt tidseffektivt og uten mangler.

Det er også lurt å be entreprenørene du vurderer om telefonnummeret til et antall referanser. Her kan du både forhøre deg om kvalitet, pris og kommunikasjon underveis i prosjektet. Det lønner seg alltid å finne et firma du kommuniserer relativt godt med. Slik unngår du misforståelser og uenigheter underveis i arbeidene. I tillegg er det visse formaliteter alle håndverkere bør ha på plass. Dette inkluderer en solid og stabil økonomi, at de har betalt alle forsikringer, og at de har nødvendige godkjenninger i orden.

Vi i Byggstart jobber daglig med kvalitetskontroll av håndverkere. VI har også oversikt over hvilke typer prosjekter de ulike entreprenørene i vårt nettverk spesialiserer seg på. På denne måten kan vi hjelpe deg å finne de håndverkerne i ditt område som har mest relevant erfaring og kompetanse for nettopp prosjekter med legging av murpuss. Registrer prosjektet ditt på Byggstart, så tar en av våre medarbeidere kontakt og hjelper deg å komme i gang med anbudsprosessen!

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.