Isolering: Hva koster det? (2020-pris)

Isolering

Innhold:

Del 1: Hva koster det å isolere?Del 2: Hva påvirker prisene for isolering?Del 3: Finn de rette fagfolkene for jobben

I denne artikkelen kan du lese om snittprisene på isolering. Du får også vite hva som driver prisene på et slikt prosjekt, og hvilke grep du kan ta for å holde utgiftene nede.

Spar penger på å isolere

Isolering er et av de prosjektene som fører til den mest umiddelbare innsparingen. Mange utbedringsprosjekter vil kunne føre til at verdien på boligen stiger, og at man på den måten tjener penger ved et eventuelt salg. Isolering, derimot, vil føre til økonomisk vinning allerede fra første stund. Dette skyldes at isolering vil ha en betydelig effekt på oppvarmingen av boligen. I uisolerte boliger vil ofte store mengder varme sive ut gjennom veggene. Ved å isolere, reduserer man varmetapet, holder kulden ute, og får dermed en lavere strømregning. Man vil også kunne få en øyeblikkelig økning i bo-kvaliteten som følge av lunere klima innendørs.

Det er dessuten relativt små utgifter som inngår i å isolere, sammenlignet med andre utbedringer av boligen. Derfor vil det bortimot alltid lønne seg å gjennomføre et slikt prosjekt.

Hva skal isoleres?

Når man skal isolere en bolig, er det særlig to faktorer som vil ha stor effekt på prosjektet. Den første er hvilken del av huset du skal isolere. Det er altså forskjell på om du skal isolere vegg, tak eller kjeller. Et annet viktig valg, er hvilken isolasjonstype du skal bruke. Dette valget vil i stor grad styre prisen på prosjektet.

De ulike bygningsdelene og typer isolering vil utgjøre store forskjeller, både når man skal isolere for varme og lyd. Denne artikkelen vil imidlertid kun omhandle varmeisolering.

Hva koster det å isolere?

I Byggstart har vi utarbeidet en prisdatabase basert på gjennomførte prosjekter. De fleste isoleringsprosjekter blir gjennomført i forbindelse med bytte av utvendig kledning, så prisene under er inkludert bytte av kledning.

Vi ser at gjennomsnittsprisen for bytte av kledning og isolering ligger på ca. 2.000 kr per kvm. Dette er inkludert alle kostnader knyttet til prosjektet, også innkjøp av materialer. Vi ser også prosjekter som kommer ned mot 1.700 kr per kvm, og prosjekter som havner på opp mot 3.000 kr per kvm.

Merk at disse prisene ikke inkluderer eventuelle skader man måtte oppdage underveis i prosjektet. Siden isolering krever at man fjerner kledning, kan det føre til at man avdekker skjulte feil og mangler i husets konstruksjon. Dette vil i så fall påføre prosjektet vesentlig ekstrakostnader.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Hva driver prisene?

De viktigste driverne er arbeidskostnad og valg av ny kledning. Selve isolasjonen er en relativt liten del av totalprisen, og varierer lite. Ulike typer kledning varierer imidlertid mye mellom ulike typer, fra sibirsk lerk til enklere furu-varianter. Antall arbeidstimer og timepris for tømreren er også utslagsgivende.

Dessverre er det ikke helt unormalt å avdekke råteskader i forbindelse med bytte av kledning og isolasjon. Dette kan gi en betydelig merkostnad på prosjektet. Er det vanskelig tilkomst, kan dette også drive en del pris, ettersom kostnad til stillas / lift kan bli høy.

Få pristilbud på jobben? Motta opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Finn de rette fagfolkene

Dersom du ønsker å overlate jobben til håndverkere, er valg av entreprenør en viktig kostnadsdriver. Derfor er det viktig å sammenligne tilbud fra flere ulike aktører. Forsikre deg også om at tilbudene inkluderer de samme sakene. Altså at arbeidet og materialene er identiske.

Det å finne den rette håndverkeren kan ofte være både krevende og komplisert. Derfor har vi i Byggstart samlet kvalitetssikrede fagfolk på ett sted. Vi har gjennomgått deres referanser og sjekket selskapenes økonomi. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid, får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du blir matchet med entreprenører som har erfaringen og kompetansen som kreves til ditt prosjekt.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.