Hva koster byggeledelse? Pris i

 

2024

Lurer du på hva byggeledelse koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for å engasjere en byggeleder, inkludert forskjell på prosjektleder og byggeleder, fordeler og ulemper, og hva man eventuelt kan gjøre selv. Planlegger du et byggeprosjekt, og lurer på hvordan du skal følge opp prosessen? Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Byggeledelse

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris

En byggeleder tar vanligvis timebetalt, og prisen ligger normalt på 1.100-1.600 kroner inkl. mva. per time. Totalprisen for å engasjere byggeledelse vil derfor være avhengig av omfanget av prosjektet, og hvor mye arbeid som kreves av byggelederen.

For å unngå uoverensstemmelser er det imidlertid viktig at man avklarer forventninger til tidsbruk og arbeidsomfang før man inngår en avtale. Nedenfor er et eksempel på en liste som klargjør både oppgaver og timeantall for en byggeleder.

- Avholde byggemøter og lage referat (48 timer)

- Koordinere de enkelte entreprenørene (50 timer)

- Behandle og innstille endringer (20 timer)

- Periodisk økonomirapportering (20 timer)

- HMS-kontroll (50 timer)

- Periodisk stedlig kvalitetskontroll (44 timer)

- Ordne overtagelsesdokumenter (4 timer)

- Foreta førbefaring alle arealer (5 timer)

- Foreta overtagelse inkl. protokoll (8 timer)

- Kontrollere utbedringer av feil og mangler (8 timer)

- Utarbeide sluttoppgjør (8 timer)

Tidligere var det vanlig å anse at byggelederen var nettopp lederen på byggeplassen, men etterhvert som byggeprosjekt har blitt mer komplekse og ikke minst regulerte, er det større behov for en person som har kapasitet til å følge opp kvalitetssikring i utførelsesfasen. En god byggeleder bør derfor ha kompetanse innenfor bygg- og anlegg, i tillegg til lederegenskaper. Byggeledelse skiller seg dermed fra prosjektledelse i den forstand at det er større behov for spesifikk fagkunnskap. En vanlig inngangsport til å bli byggeleder er å ha en yrkesfaglig bakgrunn, for så å bygge på med utdanning innenfor ledelse. Det er ikke uvanlig at byggeleder også fungerer som prosjektleder, men det er ikke alltid mulig for en prosjektleder å fungere som byggeleder på grunn av manglende fagkompetanse. Dette er noe å ha i bakhodet dersom man synes prisen for byggeledelse er høy.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva påvirker kostnadsbildet?

Totalprisen for byggeledelse vil være avhengig av hvor mange timer byggelederen arbeider med prosjektet, hvilket selvfølgelig varierer fra prosjekt til prosjekt. Noen avgjørende faktorer som kan påvirke tidsbruken, er blant annet:

 • Størrelsen på prosjektet
 • Hvilket arbeid som skal utføres
 • Grad av kompleksitet
 • Store avvik og andre uforutsette utfordringer

Det er vanskelig å anslå hva som vil påvirke prisen i hvert enkelt prosjekt. Noe som gjelder for de fleste prosjekter, er derimot at jo mer tid man bruker, desto dyrere blir det. Å jobbe effektivt vil derfor være økonomisk gunstig. 

Det er heldigvis noen ting man kan gjøre som byggherre for å holde kostnadene nede:

 • Vær nøye i planleggingsfasen, og ha full kontroll på alt som er ditt ansvar. Som nevnt gjelder ordtaket tid er penger når man starter et byggeprosjekt, og bruker man unødvendig lang tid på å vente på godkjenning, bestille materialer eller ansette entreprenører kan det føre til at man taper penger.
 • Følg med på hva byggeleder fakturerer for. Det kan være en fordel å be om spesifisering av hvilket arbeid som blir utført under de ulike postene, for å unngå dobbeltfakturering. Eksempelvis vil befaring på byggeplass og HMS-arbeid gjerne oppfattes som to ulike arbeidsoppgaver, men kan fort være samme oppgave.  
 • Ta høyde for at uforutsette hendelser kan oppstå, og ting kan ta lengre tid enn forventet.  En vanlig feil mange gjør er å undervurdere hvor lang tid ting kommer til å ta. Det er viktig å være realistisk når man setter tidsrammer for prosjektet. Ved å engasjere en byggeleder kan man imidlertid forhindre at kostbar tid går tapt ved at vedkommende følger opp avtaler, og påser at arbeid blir ferdigstilt til riktig tid.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss noen konkrete priseksempler for byggeledelse, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som referanseeksempler, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene som inngår i et byggeprosjekt, og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en byggeleder på befaring.

Priseksempler for ulike typer prosjekter der byggeledelse inngår:

 • Byggeledelse, ny enebolig: 300.000 - ca 250 timer
 • Byggeledelse, oppussing av stor enebolig: 200.000 kr - ca 150 timer
 • Byggeledelse, oppussing av bad + kjøkken: 25.000 kr - ca 20 timer

Som vi ser, kan altså totalkostnaden for byggeledelse variere i stor grad, basert på prosjektets omfang og kompleksitet og antall timer brukt. Når det er sagt, eksemplene over er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta et mer nøyaktig pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Kan jeg gjøre det selv?

Det er forståelig at man ønsker å kutte kostnader i et byggeprosjekt, og i den forbindelse vil det ofte være naturlig å spørre seg om man trenger byggeledelse. Arbeidsoppgavene til en byggeleder er i hovedsak administrasjon, økonomistyring og kvalitetssikring, noe som i stor grad vil falle på byggherren dersom man ikke har byggeledelse.

Dersom man ønsker å ta på seg disse oppgavene selv, bør man være sikker på at man har kapasitet til å følge opp arbeidsoppgaver som for eksempel:

 • Administrasjon og ledelse på selve byggeplassen
 • Inngå avtaler med entreprenører, leverandører og lignende
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet
 • Håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
 • Ledelse av møter, befaringer og overtagelse
 • Oppfølging i reklamasjonstiden

Det er imidlertid viktig å være realistisk når man vurderer hvilke arbeidsoppgaver man selv kan utføre. Tenk blant annet gjennom:

 • Har du kapasitet til å ta på deg ekstra arbeid i det tidsrommet byggeprosjektet gjennomføres? Det er ikke nok å ha kunnskap og erfaring for å ta på seg rollen som byggeleder, man må i tillegg ha tid og energi til å gjennomføre alle oppgavene. Det er imidlertid ikke slik at byggeledelsen må ha ansvar for alt eller ingenting. Dersom man er komfortabel med å utføre noen oppgaver selv, kan man heller sette ut det man ikke ønsker å ta ansvar for til byggeledelsen. Har man erfaring med økonomi og fakturautsendelse er man kanskje mer enn kvalifisert til å ta på seg akkurat denne delen av det administrative arbeidet, så kan man la profesjonelle byggeledere ta seg av resten.  
 • En av byggeledelsen sine oppgaver er å være mellomledd mellom byggherren og entreprenørene. Dersom man kutter ut byggeleder vil det ikke være noen som står mellom disse partene, og man er desto mer avhengig av at samarbeidet er godt. Skulle det oppstå konflikter vil man muligens bruke mer tid på å løse disse, noe som kan påvirke den endelige prisen for prosjektet, og i verste tilfelle føre til at prosjektet stopper helt opp.
 • Har du evne til å kreve din rett? Dette høres kanskje litt dramatisk ut, men noen av byggeledelsens viktigste oppgaver er kvalitetssikring, HMS-arbeid og oppfølging av fremdrift. Oppdager man avvik må man ta det opp med entreprenørene. Det er ikke sikkert at en beskjed fra byggherre og lekperson blir tatt på samme alvor som når den kommer fra en byggeleder med faglig tyngde, og kanskje også et anerkjent firma i ryggen. Det nytter ikke å ta på seg lederoppgaver dersom man ikke klarer å ta kontroll.

Hvordan sammenligne tilbud

En av de viktigste avgjørelsene man tar i et byggeprosjekt er å velge riktig person til riktig jobb. Har man bestemt seg for å engasjere en byggeleder bør man derfor bruke litt tid på å vurdere ulike kandidater. Det er anbefalt å kontakte minst tre ulike tilbydere for å gjøre seg kjent med markedet, og se hvilket prisnivå tjenestene man ønsker ligger på. Dersom man ikke får inn noen tilbud man er fornøyd med kan man kontakte tre nye kandidater. 

Ønsker man å underlette prosessen for seg selv, kan man å benytte seg av anbudstjenester på internett. Hos Byggstart kan man legge inn en beskrivelse av prosjektet, for så å bli kontaktet av kvalitetssikrede firmaer som egner seg til ditt prosjekt.

Når man har funnet tre potensielle kandidater kan man etterspørre en oversikt over timepris, arbeidsoppgaver og timeanslag. Når man har fått inn tilbudene er det viktig at man sammenligner de med med hverandre, og sjekker at alle inkluderer de samme postene. Dersom noen poster ser like ut, men varierer veldig i timeantall, kan det tyde på at firmaene har ulik forståelse av prosjektet eller den spesifikke oppgaven. Det er viktig å komme til bunns i dette slik at man har de rette forutsetningene for å velge det beste tilbudet. Man bør også se om noen kommer med spesielle forbehold som kan føre til at den endelige prisen blir høyere enn anslått. 

Når man har fått inn tre tilbud man syns virker fornuftige og sjekket at de dekker det samme behovet, vil det være enkelt å regne ut hvem som har det beste tilbudet.

I tillegg til pris kan man også spørre etter følgende kriterier:

 • Referanser fra tidligere prosjekt.
 • Kapasitet i det tidsrommet prosjektet skal gjennomføres.
 • Utdanning, kurs og annen kompetanse.
 • Erfaring fra tilsvarende prosjekt.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt det?

Det er ofte slik at man ikke merker at man har hatt en god leder før man får en dårlig en. Det samme kan man si om byggeledelse. Det kan derfor være nærliggende å tenke at det er bedre å engasjere byggeledelse uten å trenge det, enn det er å trenge byggeledelse når man ikke har det. Nedenfor følger en liste over noen fordeler og ulemper ved å ansette en byggeleder:

Ulemper:

 • Det er ikke å komme utenom at kostnaden for byggeledelse er høy. Hvis prosjektet ikke er av særlig omfang kan prisen man betaler for byggeledelse utgjøre en stor prosentandel av totalkostnadene.
 • Noen av oppgavene til byggeledelsen kan virke overflødige. Har man profesjonelle og dyktige entreprenører vil det forhåpentligvis ikke være stort behov for oppfølging i gjennomføringsfasen.

Fordeler:

 • Å ansette en byggeleder vil ofte falle under føre var-prinsippet. Gjennomfører man prosjektet uten byggeledelse, og det oppstår en eller annen uønsket situasjon vil det ofte koste mer å ta seg av problemet enn man ville betalt i honorar til byggeleder.
 • Dersom det oppstår feil, mangler eller betydelige konflikter, og byggelederen ikke har utført sitt arbeid i tråd med avtalen som er inngått med byggherren, vil vedkommende kunne bli erstatningsansvarlig overfor byggherren. Det skal imidlertid kunne bevises betydelig avvik fra en forsvarlig yrkesutøvelse før erstatningskrav skal gjelde.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.