Hva koster et tilbygg på gammelt hus? Pris i

 

2024

Lurer du på hva et tilbygg på gammelt hus koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for tilbygg på gammelt hus, inkludert hvordan du kan spare penger, hvilke utfordringer du står overfor, hvordan du bør sammenligne pristilbud og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Tilbygg på gammelt hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster tilbygg på gammelt hus?

Hvis du bor i et gammelt hus og trenger mer plass, har du kanskje vurdert å bygge et tilbygg? Et tilbygg er en utvidelse i bredden, i motsetning til et påbygg, som er en utvidelse i høyden. Det finnes mange muligheter når man skal bygge tilbygg på et gammelt hus. Man kan forsøke å bygge et tilbygg som er holdt i mer eller mindre samme stil som det gamle huset, med en glatt overgang, eller man kan bygge et mer moderne tilbygg i funkisstil, slik at kontrasten blir større. Et nytt tilbygg kan også innebære en fasadeendring, noe som kan være ønskelig på eldre hus fra 70- eller 80-tallet. Hva du velger handler om dine preferanser, og begge alternativ kan bli veldig gode.

Men hva koster det egentlig å bygge et tilbygg på et gammelt hus. Det enkle svaret er at prisen vil variere fra det ene byggeprosjektet til det andre, og avhenger dessuten av flere ulike prisfaktorer. Likevel er det mulig å danne seg et bilde av realistisk prisnivå ved å se på gjennomsnittspriser for tilsvarende byggeprosjekter. Vi ser at det i gjennomsnitt koster omkring 33.000 kroner per kvadratmeter med tilbygg. Likevel er variasjonene store og strekker seg fra 27.000 kroner i nedre prissjikt til opp mot 45.000 kroner i øvre prissjikt. Disse anslagene inkluderer alt du trenger av materialer, produkter og arbeidstimer fra entreprenør.

Ofte vil det være behov for å koble på en arkitekt når man skal bygge tilbygg på et gammelt hus, og kostnadene til dette kommer utenom gjennomsnittsprisene nevnt ovenfor. En arkitekt tar i gjennomsnitt mellom 900 og 1.500 kroner timen for sitt arbeid, men totalprisen på arkitekttjenestene avhenger av hvor omfattende arbeidet er. Tilbygg kan variere i størrelse. Noen ganger er det bare snakk om et lite tilbygg med et nytt inngangsparti, mens det andre ganger er snakk om større tilbygg med flere rom. Arkitektarbeidet kan for mindre prosjekter koste så lite som 20.000 kroner, mens det for mer omfattende prosjekter kan koste over 200.000 kroner. I tillegg kommer gebyrer til kommunen dersom prosjektet krever at du søker om byggetillatelse. Disse gebyrene er normalt nokså beskjedne sammenlignet med totalprisen for hele prosjektet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Prisfaktorer ved oppføring av tilbygg

Gjennomsnittsprisene vi oppga innledningsvis, er priser per kvadratmeter. Det innebærer at totalprisen på det nye tilbygget i stor grad avhenger av hvor stort tilbygget er, og at størrelsen er en av de viktigste prisfaktorene. Selv om totalprisen blir høyere ved bygg av større tilbygg, er det likevel slik at selve kvadratmeterprisen blir litt lavere når man bygger stort. De samme arbeidene må antagelig gjøres uansett, bare i større eller mindre skala, og de samme fagfolkene involveres. En annen viktig prisfaktor har å gjøre med grunnforholdene der du skal bygge tilbygg. Hvis det krever omfattende grunnarbeider og pigging i fjell, vil det være nokså kostbart arbeid som vil føre til høyere pris. Videre er kompleksiteten på det nye tilbygget av betydning. Hvis du ønsker kompliserte og spesialtilpassede løsninger for å tilpasse tilbygget til det gamle huset, kan det fort bli dyrere enn om du heller velger mer standardiserte løsninger. Det vil kreve flere arbeidstimer både fra entreprenøren side og fra arkitektens.

Standarden på det nye tilbygget ditt er en prisfaktor som du i større grad styrer selv. Jo høyere standard du velger på materialer, interiør og produkter, desto mer kostbart. Dersom tilbygget skal ha bad, vil det bidra til å gjøre prosjektet dyrere fordi badet normalt er det dyreste rommet i huset. Selv om du kan være med på styre prisen selv ved å velge en standard som passer til budsjettet ditt, er det likevel viktig at du ikke velger så dårlig standard at det negativt påvirker kvaliteten på det nye tilbygget i alt for stor grad.

Fordi prisene kan variere mye, er det lurt å sette opp et budsjett der du lister opp alle forventede kostnader. Ved å hente inn pristilbud fra entreprenører, får du oversikt over de ulike kostnadene forbundet med prosjektet. Er du usikker på om det er behov for grunnarbeider, eller om det er forhold ved det gamle huset som gjør arbeidet med å bygge tilbygg ekstra komplisert, bør du be om en befaring slik at en fagperson kan komme hjem til deg å se på forholdene der du bor. Da kan du også få tips knyttet til om du bør sette av plass til dette eller noe annet i budsjettet ditt. Når en setter opp budsjett er det alltid lurt å ha en egen post forbeholdt uforutsette kostnader, tilsvarende ca 10% av det totale budsjettet.

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel på tilbygg til et gammelt hus, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for et tilbygg til et eldre hus, der tilbygget målte 40 kvm og var på én etasje:

  • Graving: 80.000 kr
  • Støpearbeider / Ringmur: 120.000 kr
  • Tømrer: 1.100.000 kr
  • Maler: 75.000 kr
  • Elektriker: 50.000 kr

Totalsum: 1.425.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på 1.425.000 kroner for et tilbygg på 40 kvadrat, noe som tilsvarer 35.625 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan spare penger?

Det kan bli dyrt å bygge tilbygg på et gammelt hus, men det er mange måter å spare penger på. Ved å sette opp et budsjett får du oversikt over prosjektets utgifter, og det blir da enklere å se hvor det er mulig å redusere kostnadene. Store deler av kostnadene vil gå til innkjøp av materialer og produkt og til arbeidskraft. Når du skal leie inn arbeidskraft, er det lurt å organisere prosjektet på en god måte slik at du får en flytende fremgang i arbeidet uten unødvendig opphold. Byggeprosjekter av denne typen organiseres normalt enten som en totalentreprise eller en delt entreprise. I en totalentreprise må du finne én totalentreprenør som gis ansvaret for å organisere og lede byggeprosjektet. Totalentreprenøren har egne underentreprenører innen fagfelt vedkommende ikke har kompetanse på selv.

I en delt entreprise må du selv engasjere flere entreprenører innen alle fagfelt og du som byggherre må organisere og koordinere arbeidet entreprenørene i mellom. Hvis du gjør en grundig utvelgingsprosess og finner rimeligere entreprenører innen alle fagfelt, kan det bli billigere å organisere prosjektet som en delt entreprise, men det forutsetter at du som byggherre har kompetanse og erfaring innen bygg og ledelse og er i stand til å koordinere arbeidet dem i mellom på en god måte. Dette krever både tilstedeværelse og kompetanse fra din side. Hvis du ikke har det, blir det fort mye rot og misforståelser, og prosjektet kan da ende opp med å bli dyrere. For de fleste vil det altså være mest hensiktsmessig å organisere prosjektet som en totalentreprise.

Det er også penger å spare på å velge rett entreprenør. Prisene for håndverkertjenester kan variere mye. Derfor velger mange å ta i bruk anbudstjenester for å hente inn flere pristilbud som kan sammenlignes, før man velger en entreprenør. Ved å bruke en anbudstjeneste sørger du for at entreprenørene konkurrerer om å få deg som kunde. Mange vil da gi så rimelig tilbud som mulig for å vinne anbudsrunden. Byggstart er en tjeneste som kobler kunder sammen entreprenører og håndverkere som på forhånd er kvalitetssikret ved å sjekke godkjenninger, referanser og kredittratinger. Ved å bruke Byggstarts tjeneste kan du gratis og uforpliktende hente inn tilbud fra konkurrerende bedrifter og foreta grundige sammenligninger av tilbudene for å finne rett entreprenør for deg og ditt budsjett.

Grundig sammenligning av tilbud

Hvis du benytter deg av en anbudstjeneste for å hente inn tilbud, er det viktig at du foretar en grundig sammenligning av tilbudene du får. For å ha tilstrekkelig godt sammenligningsgrunnlag, bør du hente inn minst tre tilbud. Da kan du se hva som er et realistisk prisnivå for ditt prosjekt og du har flere alternativer å velge mellom. Noen ganger er man ikke fornøyd med noen av tilbudene man får, og da kan man gjerne prøve å hente inn flere, men det er samtidig greit å ha i bakhodet at det krever en del tid og arbeid for entreprenørene å utarbeide pristilbud, noe man bør ha respekt for.

For at pristilbudene skal være sammenlignbare må alle entreprenører ha samme forståelse av prosjektet og de samme postene må inkluderes i tilbudene. Dette sørger du for ved å lage en grundig og detaljert prosjektbeskrivelse til anbudet ditt. Dersom prosjektet ditt er søknadspliktig, vil du ha et godt utgangspunkt med søknaden arkitekten har utarbeidet til kommunen. Når du har mottatt alle pristilbudene, må du begynne å kartlegge innholdet i dem. Sjekk om alle entreprenørene har inkludert de samme postene. Hvis de ikke har det, eller hvis det er veldig store prisforskjeller mellom tilbudene, er sjansen stor for at noen har misforstått prosjektet. Da bør du ta en telefon til vedkommende for å oppklare eventuelle misforståelser.

Hvis kartleggingen viser at alle entreprenører har forstått prosjektet riktig og inkludert de samme postene, kan du se hvem som gir best pris. Husk likevel å se om prisen du har fått tilbud om er en fastpris eller om entreprenøren tar timepris. Finn ut om entreprenørene tar enkelte forbehold og om noe kommer som et tillegg i pris. Forutsatt at alt ser greit ut med tilbudene, velger man ofte det billigste tilbudet, men det er også andre faktorer som bør vurderes når du skal velge. Hvis en av entreprenørene fremstår særlig dyktig på de aktuelle fagområdene og virker mer seriøs enn de andre, kan det være verdt å betale litt mer for akkurat denne.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt investeringen?

I mange tilfeller er det verdt å bygge tilbygg på et gammelt hus. Et tilbygg kan gi mer plass i hjemmet eller det kan bygges for å lage en utleiedel for å sikre fremtidige leieinntekter. På gamle hus kan et nytt tilbygg også gi fasaden en sårt tiltrengt oppfriskning. Spørsmålet om hvorvidt det er verdt investeringen handler likevel om budsjettet ditt og hva du skal bruke tilbygget til. Hvis huset er veldig gammelt og har store mangler og kanskje råteskader, vil det noen ganger være nødvendig med kostbare utbedringer før arbeidet med å bygge tilbygg kan settes i gang. I så fall må de totale kostnadene for tilbygget, inkludert det som eventuelt skulle gå til reparasjoner, sees opp mot behovet ditt for nytt tilbygg. Skulle det vise seg å bli veldig dyrt, kan det være et bedre alternativ å bygge et helt nytt hus. Du kan lese mer om dette i artikkelen vår om prisen for å bygge nytt hus.

Hvis det gamle huset ditt er i god stand og budsjettet ditt strekker til, er det ofte en god idé å bygge et nytt tilbygg. Jo mer penger du kan spare, desto mer lønnsom blir investeringen din. Vi har allerede sett på muligheter for å spare penger ved bygg av tilbygg på gammelt hus, men vi skal avslutningsvis gi deg et tips som kan bidra til å redusere kostnaden for kjøp av materialer og produkter, en vesentlig del av de totale kostnadene for bygg av tilbygg. 

Du kan spare mye penger ved å benytte deg av rabatter på materialer og produkter. Siden håndverkere ofte er faste kunder hos ulike forhandlere som selger materialer til bygg, har de også tilgang til gode rabatter. Derfor bør du vurdere å overlate innkjøp av materialer og produkter til entreprenøren i stedet for å gjøre det selv. Håndverkere vet dessuten hva slags materialer som fungerer bra sammen og hva som holder god kvalitet. Hvis du likevel velger å kjøpe inn materialer og produkter selv, bør du kjøpe inn store mengder på ett enkelt kjøp i stedet for å gjøre flere små kjøp. Da vil du også øke sjansene dine for å få gunstige rabatter.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.