Bygge på etasje: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge på etasje? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Bygge på etasje

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge på etasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Påbygg er ikke det samme som tilbygg

Selv om begrepene ofte brukes om hverandre, er det en markant forskjell på et tilbygg og et påbygg. Et tilbygg er en utvidelse av boligens grunnareal. Arbeidet innebærer gjerne at man fjerner deler av veggen på det eksisterende bygget, og bygger videre ut fra den nye åpningen. Tilbygget vil da “henge” på veggen av huset, og krever derfor ikke store inngrep på den opprinnelige boligen. Tilbygg krever imidlertid at det støpes en ny grunnmur, noe man slipper med påbygg.

Et påbygg er en utvidelse av boligen i høyden og settes oppå allerede eksisterende konstruksjon. Dette krever ofte en utbedring av eksisterende byggmasse og forsterkning av bærekonstruksjoner. Dermed må man i mange tilfeller bytte både tak og kledning av bygget for å bevare inntrykket av fasaden. Når du skal bygge på en ny etasje, kalles dette altså et påbygg.

For å kunne estimere prisen på et slikt prosjekt, har vi i Byggstart utarbeidet vår egen prisdatabase. Vi har samler prisinformasjon fra gjennomførte prosjekter på vår plattform, for å forstå priser på ulike typer prosjekter. Vi ser at påbygg i snitt koster 35.000 kroner per kvadratmeter. Dette innebærer alle kostnader, som arbeidskraft, materialer og leie av utstyr. Det er imidlertid stort sprik i prisene, ettersom det er mange faktorer som påvirker prisen. Det er ikke uvanlig med priser fra 29.000 kroner og helt opp til 47.000 kroner per kvadratmeter, avhengig av hvilket arbeid som er nødvendig, og hvilken standard som velges. Disse prisene inkluderer alle kostnadene på prosjektet, både arbeid og materialer. Ettersom et påbygg innebærer såpass store etterarbeider på eksisterende konstruksjon, vil totalprisen ofte bli høyere enn på et tilbygg. Dersom byggmassen er dimensjonert for å tåle vekten av en ny etasje, vil mye av denne jobben falle bort. Dermed vil prisen også bli lavere.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Bygge på etasje - Hva koster det?

Å bygge på en etasje på boligen din kan være en god investering. Det øker bruksverdien betraktelig, og du kan forme boligen etter egne behov. Ikke minst vil det betale seg godt den dagen du skal selge. En ekstra etasje åpner for et helt nytt segment på markedet, og du kan potensielt tjene inn alle kostnadene som gikk med til utbyggingen

For å kunne estimere prisen på et slikt prosjekt, har vi i Byggstart utarbeidet vår egen prisdatabase. Vi har samler prisinformasjon fra gjennomførte prosjekter på vår plattform, for å forstå priser på ulike typer prosjekter. Vi ser at påbygg i snitt koster 35.000 kroner per kvadratmeter. Dette innebærer alle kostnader, som arbeidskraft, materialer og leie av utstyr. Det er imidlertid stort sprik i prisene, ettersom det er mange faktorer som påvirker prisen. Det er ikke uvanlig med priser fra 29.000 kroner og helt opp til 47.000 kroner per kvadratmeter, avhengig av hvilket arbeid som er nødvendig, og hvilken standard som velges. Disse prisene inkluderer alle kostnadene på prosjektet, både arbeid og materialer. Ettersom et påbygg innebærer såpass store etterarbeider på eksisterende konstruksjon, vil totalprisen ofte bli høyere enn på et tilbygg. Dersom byggmassen er dimensjonert for å tåle vekten av en ny etasje, vil mye av denne jobben falle bort. Dermed vil prisen også bli lavere.

Bygge på etasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvordan påvirke prisen

Det er flere måter man kan påvirke prisen når man skal bygge på etasje. I mange tilfeller velger byggherre å spare inn noen arbeidstimer ved å gjøre deler av arbeidet selv. Kledning av fasade og nytt tak er mulig å legge selv hvis du har kompetansen, men dette er tungt og tidkrevende arbeid. Med mindre du har erfaring fra lignende prosjekter, kan det være smart å etterlate også dette til profesjonelle. Noe en del vil være i stand til å utføre selv, er overflatearbeid. Dette innebærer arbeid som maling, gulvlegging, og tapetsering av vegger.

En annen måte å redusere utgiftene, er å plassere nye våtrom direkte over våtrom i etasjen under. Da slipper du å legge nye vann- og avløpsrør gjennom hele huset, og kan i stedet koble de nye rørene på de i underetasjen.

Videre vil valg av standard åpenbart påvirke kostnadene direkte, for eksempel på valg av parkett, fliser, kjøkken, armaturer, baderomsinventar, etc.

Valg av entreprenør er også utslagsgivende for pris. Selv mellom erfarne entreprenører med solid økonomi og alle godkjenninger, kan det være store sprik i prisene. Dette kan komme av ulik forståelse av prosjektet, for lite prisingsunderlag, eller ulikt behov for et nytt prosjekt fra entreprenørenes side. Merk at entreprenører ofte har mindre å gjøre i vintermånedene, så dette kan lønne seg å legge prosjektet til perioden november - februar.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Bruk en pålitelig entreprenør

Når du skal velge entreprenør, er viktig å finne noen som kan vise til vellykkede lignende prosjekter. Den nye etasjen skal holde i mange år fremover. I tillegg skal resten av huset tåle vekten av enda en etasje Da er det viktig at entreprenøren har kompetanse nok til å gjøre tilstrekkelig sikring og etterarbeider på eksisterende konstruksjoner.

I anbudsprosessen er det alltid smart å samle inn tilbud fra flere aktører. Da kan du sammenligne prisene, og velge den som har best kombinasjon av pris og kompetanse. Vær samtidig på vakt mot tilbud som er betydelig lavere enn andre. Lav pris går ofte på bekostning av kvaliteten.

Gjør alltid en bakgrunnssjekk før du bestemmer deg. Du kan ofte finne referanser og erfaringer fra tidligere kunder på nettet. Det kan også lønne seg å kontakte referansene direkte. Da kan du også komme med konkrete spørsmål, og få svar på akkurat det du lurer på. Undersøk også bedriftens økonomi. Forsikre deg om at økonomien er robust, slik at bedriften kan tåle eventuelle tap. Hvis ikke risikerer du at bedriften går konkurs under prosjektet, og bygget blir stående halvferdig.

Hvis du synes det er vanskelig å finne en entreprenør du stoler på, kan vi i Byggstart hjelpe deg. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Skriv en detaljert kontrakt

Når du inngår en avtale med entreprenøren, er det viktig at du utarbeider en nøyaktig kontrakt. Det er en fordel for både deg og entreprenøren at alle parter vet hva prosjektet innebærer. Spesifiser arbeidet så detaljert som mulig. I kontrakten burde dere fastslå når arbeidet skal være ferdig, og hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser. Underveis i arbeidet kan det også vise seg at det er nødvendig med et tillegg i prisen. Hvordan dette løses er også noe som bør være klart på forhånd. Forbrukerrådet har flere gode maler for håndverkerkontrakter som tar for seg de nødvendige punktene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hold deg til budsjettet og fremdriftsplanen

Før du går i gang med selve byggingen, må du bli enig med entreprenøren om hvor lang tid arbeidet skal ta. Sammen bør dere utarbeide en fremdriftsplan som tar for seg dette. Et påbygg av en ny etasje tar normalt 3-6 måneder. Sett gjerne opp delmål, så blir det lettere å følge opp arbeidet underveis. Dette gjør det enklere å holde seg innenfor tidsrammene der har satt, og dessuten tilpasse seg eventuelle forsinkelser som skulle oppstå.

For å ha kontroll på utgiftene, er det viktig at du setter opp et detaljert budsjett med egne poster for alle kostnader. Undersøk prisen på materialer, ha oversikt over hvor mange arbeidstimer entreprenøren anslår å bruke, og før alle utgifter fortløpende. Det er også en god idé å sette av litt penger til uforutsette hendelser. Plutselig støter arbeidene på et problem, og da er det bra å ha forberedt seg på det. Da er du godt rustet mot eventuelle uforutsette kostnader som måtte oppstå underveis.

Første steg er arkitekt

Før du henvender deg til entreprenører, er det første steget som regel å komme i kontakt med en arkitekt. Arkitekten kan utarbeide tegninger og en prosjektbeskrivelse som blir grunnlaget for prisingen fra entreprenør. En del entreprenører har samarbeid med arkitekter så disse kan hjelpe deg fra dag 1. Men husk at du ikke vil kunne få noe forpliktende tilbud fra entreprenør før tegninger og prosjektbeskrivelse er klar, så de fleste starter med en arkitekt og går senere til entreprenør. En teknisk tegner kan være et godt alternativ til arkitekt dersom dere vet godt hvordan påbygget skal se ut. Da kan en teknisk tegner bistå med å lage tegningene som er påkrevd fra kommunen for å kunne få søknaden gjennom. Er dere derimot usikre på utforming og utseende på påbygget, vil arkitekt som regel lønne seg.

En arkitekt tar alt fra 50.000 til flere hundre tusen for et påbygg, avhengig av størrelse, kompleksitet på prosjektet og hvor mye arbeid det er med å få prosjektet gjennom hos Plan og Bygg.

Klar for å komme i gang?

Dersom du er klar for å komme i gang med entreprenører, kan du registrere ditt prosjekt på Byggstart.no. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal være enkelt å finne rett bedrift for jobben. Du blir matchet med flere ulike entreprenører som alle har erfaring med påbygningsprosjekter, og vil motta uforpliktende tilbud fra dem etter befaringer.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge på etasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.