Arkitekttegnet hus: Hva koster det? (2019-pris)

Arkitekttegnet hus

Innhold:

Del 1: Arkitekttegnet eller kataloghus?Del 2: Hva koster et arkitekttegnet hus?Del 3: Fagfolk og neste steg

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Mange nordmenn ønsker seg et arkitekttegnet hus. Slik har man muligheten til å få en bolig som er spesialtilpasset nettopp din families behov og ønsker. Det som kan virke uoversiktlig er å finne ut hva et slikt prosjekt vil koste for nettopp dere. Mange lurer trolig også på hva som er de store driverne av pris, og hvordan man eventuelt kan holde prisene nede. I denne artikkelen kan du lese om hva et arkitekttegnet hus i vil kunne koste dere, samt hva som er de største prisdriverne ved bygging av arkitekttegnet bolig, og hvordan fordelingen i pris mellom de ulike fagfeltene vil kunne se ut.

Kataloghus eller arkitekttegnet bolig?

Mange nordmenn ønsker å bygge arkitekttegnede hus, likevel velger de fleste som skal bygge ny bolig et kataloghus. Hva er fordelene og ulempene med de to? Det skal vi forsøke å gi et lite inntrykk av her:

Fordelene med arkitekttegnet bolig er først og fremst at du har full kreativ frihet. Boligen kan bli seende ut akkurat slik du ønsker, og akkurat slik som best komplimenterer terrenget på din tomt. Dette får du ikke nødvendigvis med et kataloghus, der visse løsninger trolig vil gå på kompromiss med noen av familiens ønsker. En annen fordel med arkitekttegnet bolig er muligheten du har til å optimalisere kvadratmeterne og utnyttelsesgraden av boligen til nettopp deres bruk og deres behov. Ulempen med en arkitekttegnet bolig er blant annet at det kan bli dyrere, selv om det riktignok ikke trenger å være slik.

Fordelene med kataloghus er at det kan ta noe raskere tid, blant annet fordi byggearbeidene ikke krever noen spesialløsninger. Er håndverkerne dine dyktige og har god erfaring, kan det likevel hende at det å bygge en arkitekttegnet bolig ikke tar særlig mye lenger tid. Andre fordeler med kataloghus er for eksempel at du slipper å bruke tid med arkitekt, det kan føles tryggere å bygge noe som er blitt bygget flere ganger før, og det kan også hende at entreprenøren har visningsboliger du kan besøke før du tar en avgjørelse. Ulemper med kataloghus er at du har mindre mulighet til personalisering, og det kan derfor hende det blir mindre arealeffektivt.

Hva koster et arkitekttegnet hus?

Byggstart er en gratistjeneste for huseiere, som dere kan benytte til å hente inn entreprenører til ulike typer byggeprosjekter. På prosjekter som gjennomføres med entreprenører fra vårt nettverk, mottar vi kopi av pristilbud og endelig faktura. På denne måten har vi mulighet til å bygge opp en prisstatistikk. For arkitekttegnede boliger ser vi at snittprisen gjerne ligger et sted rundt 28.000 kroner per kvadratmeter.  Hvis dere konsekvent velger de rimeligere alternativene, og holder dere til standardløsninger, kan prisen komme ned i så lite som 20.000 kroner per kvadratmeter. Mer eksklusive prosjekter, med mange spesialtilpassede løsninger kan komme opp i så mye som 40.000 kroner, eller mer per m^2. Det er altså stor forskjell på de billigste og de dyreste prosjektene. Lenger ned i artikkelen kan du lese mer om hva som kan være med på å drive prisen på nettopp deres prosjekt opp eller ned.

Disse prisene baserer seg på etter hvert flere hundre prosjekter gjennomført med håndverkere fra vårt nettverk. Prisene inkluderer alle arbeider og alle materialer, både de du selv kjøper inn og de håndverkerne vanligvis står for.

Hvordan er prisfordelingen mellom de ulike fagfeltene?

Det kan være relevant å få et overblikk over hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike fagfeltene som er involvert i byggingen av en arkitekttegnet bolig. I dette eksempelet tar vi utgangspunkt i bygging av en arkitekttegnet bolig på rundt 200 kvadratmeter.

Graving og grunnarbeider: 300.000 til 600.000 kroner

Grunnmur og annen betong: 500.000 til 1.000.000 kroner

Tømrerarbeider: 2.000.000 til 3.000.000 kroner

Blikkenslager: 20.000 til 60.000 kroner

Rørlegging(vannbåren varme inkludert): 400.000 til 700.000 kroner

Elektriske arbeider: 200.000 til 300.000 kroner

Ventilasjon: 75.000 til 150.000 kroner

Innvendig snekkerarbeid: 300.000 til 500.000 kroner

Flislegging/membran: 200.000 til 400.000 kroner

Maling: 150.000 til 250.000 kroner

Sum: 4.150.000 til 6.960.000 kroner

Rigg og drift: 100.000 til 300.000 kroner

Sum inkludert rigg og drift: 4.250.000 til 7.260.000 kroner

Som man ser er det altså store forskjeller på hva de ulike budsjettpostene vil kunne koste dere. Derfor lønner det seg å sette opp entreprenørenes pristilbud i et regneark, for lett sammenligning av ulike poster i budsjettet. Forskjellene i pris skyldes både prisforskjeller fra entreprenørens side og valg av materialer og løsninger. Les mer hva du kan gjøre for å holde prisene nede i neste punkt.

Merk at dette er priser for selve byggingen. I tillegg vil utgifter til arkitekt kunne komme på mellom 150.000 og 400.000 kroner. Her må du regne med å betale mellom 50.000 og 200.000 for prosjektering med arkitekt i forkant av søking til kommunen, mens detaljprosjekteringen normalt utgjør mellom 100.000 og 200.000 kroner.

Totalpris inkludert alt: mellom 4.400.000 og 7.460.000 kroner

Hva er de største driverne av pris når man skal bygge et arkitekttegnet hus?

Størrelse: Størrelsen på din bolig vil selvsagt ha mye å si på totalprisen. Likevel er det verdt å merke seg at et mindre hus ikke nødvendigvis gir en mindre pris per kvadratmeter. Det finnes visse skalafordeler på større prosjekter, slik at du kan regne med en noe lavere kvadratmeterpris hvis dere planlegger å bygge en større bolig.

Kompleksistet: Kompleksiteten på konstruksjonen og tømrerarbeidene vil ha mye å si for sluttprisen. Her vil blant annet betong og mur være dyrere konstruksjonsmaterialer, mens tre typisk vil bli noe billigere. Her må man riktignok også ta prisen av vedlikehold med i betraktning, og på sikt kan det lønne seg å velge nettopp de dyrere konstruksjonsmåtene.

Terreng: Hvor lett adkomst det er til byggeplassen vil kunne ha en del å si for totalprisen på din arkitekttegnede bolig. Det samme gjelder hvor mye sprengningsarbeider som kreves, hva slags masser tomten din består av, og hvor kostbar bortkjøringen av masser blir. Her vil alt avhenge av hvor tomten din ligger, så det er vanskelig å si noe spesifikt om disse kostnadene før du har hatt entreprenør på befaring.

Materialvalg: Når dere velger en arkitekttegnet bolig er det dere som skal ta alle avgjørelser på materialbruk. Utvendig vil dette gjelde kledning, tak, takrenner, dører og typen vinduer. Innvendig må du ta en avgjørelse på typen maling, fliser, kledning, gulv, innredning på bad og kjøkken, trapper og så videre. På samtlige av disse områdene finnes det løsninger i alle utførelser og prisklasser. Husk at det lønner seg å velge en materialer av høy kvalitet, som vil vare. For å få gode tilbud på kvalitetsmaterialer lønner det seg å holde utkikk etter tilbud og kampanjer. Dersom dere har tørre og trygge oppbevaringsmuligheter kan det lønne seg å kjøpe inn materialer når dere finner de på tilbud, selv om de ikke skal brukes riktig enda.

Spesialtilpassede løsninger: Desto flere spesialtilpassede og plassbygde løsninger dere velger, jo dyrere vil trolig sluttprisen på byggeprosjektet deres bli. Det kan for eksempel bli aktuelt å få bygget plassbygde løsninger for garderobe, kjøkkeninnredning, baderomsinnredning. Selv om dette er dyrere kan det samtidig være noe av det som gjør at dere kan holde antall kvadratmeter nede og få en bedre utnyttelse av plassen.

Bad og kjøkken: Baderom og kjøkken er gjerne de dyreste rommene å bygge i en ny bolig. Dersom dere ønsker å holde prisen så lav som mulig, kan det derfor lønne seg å ta en vurdering på hvor mange slike rom dere har behov for i boligen deres.

Tekniske løsninger: Når det gjelder oppvarming, det elektriske anlegget, ventilasjon og andre tekniske løsninger kan det også finnes store muligheter for innsparinger. Ønsker du smarthus-løsninger eller mer tradisjonelle elektriske løsninger? Har dere tatt en avgjørelse på type oppvarming, som gulvvarme, ulike typer varmepumper eller mer tradisjonelle fyringsmåter? Alt dette kan påvirke totalprisen på ditt prosjekt. Husk at energieffektive løsninger ofte sparer seg inn over tid.

Valg av entreprenør: I tillegg til valgene dere tar underveis i prosjekteringen, vil også valg av entreprenør kunne påvirke prisen betydelig. Her er det viktig å finne entreprenører som har bygget opp gode rutiner fra flere lignende prosjekter. Denne typen erfaring vil gjøre at håndverkerne har mulighet til å utføre ditt prosjekt raskt og effektivt. Du kan også vurdere om du ønsker å ferdigstille deler av prosjektet med egeninnsats. Husk likevel at en profesjonell entreprenør trolig vil kunne utføre oppgavene mer effektivt enn det dere selv har muligheten til. Det kan derfor være greit å ta en vurdering på hvor mye dere faktisk sparer på egeninnsatsen. Noen oppgaver, som avfallshåndtering, frakt av materialer, maling og enkel gulvlegging kan dere gjerne utføre selv, uten altfor for høy risiko.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

Hvordan komme i gang?

Dersom dere er klare for å sette i gang med utformingen og byggingen av deres arkitekttegnede bolig, kan dere benytte gratistjenesten Byggstart til å hente inn kompetente håndverkere. Vi jobber hver dag med kvalitetskontroll av håndverkere, for at du skal kunne være sikker på at entreprenørene i vårt nettverk har alle formaliteter på plass. Vi har også oversikt over hvilke prosjekter de ulike entreprenørene har gjennomført tidligere, slik at vi kan hjelpe deg med å finne de fagfolkene som har mest relevant kompetanse for nettopp deres prosjekt.

Dersom du ønsker hjelp til å komme i kontakt med egnede fagfolk for din arkitekttegnede bolig, trenger du bare å registrere prosjektet ditt på Byggstart. En av våre medarbeidere vil deretter ta kontakt og hjelpe deg i gang med anbudsprosessen og innhenting av pristilbud.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.