Hva koster anneks på hytta? Pris i

 

2024

Lurer du på hva anneks på hytta koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for å få bygget et anneks til hytta, hva ferdige småbygg koster, hvilke byggtekniske regler du må forholde deg til, samt hvordan du kan realisere byggeplanene dine på en økonomisk gunstig måte. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Anneks på hytta

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge nytt anneks? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris

I hyttesammenheng er et anneks gjerne en liten frittstående gjestehytte. Du kan for eksempel bygge et isolert anneks med en liten hems med madrasser og et baderom - men visste du at slike bygg ikke kan ha kjøkken? Hvilke regler som gjelder, blant annet for et anneks med hems og/eller lagringsplass, skal vi gå gjennom i denne artikkelen. Men først, hva koster det å bygge anneks på hytta? 

Det å bygge et anneks, et enklere lite bygg tilknyttet bolig eller hytte, kan koste så lite som 20.000 kroner per kvadratmeter, eller så mye som 35.000 kroner per kvadratmeter. Ut fra hundrevis av priser i vår database kan vi også avsløre at snittprisen ligger på 25.000 kroner per kvadratmeter. De dyreste vil også være de største som samtidig har strøm og innlagt vann. Prisene inkluderer arbeidstimer og materialer. Eventuell arkitekthjelp kommer i tillegg, og timeprisen ligger da oftest på mellom 900 og 1.500 kroner. 

Et leveringsklart anneks på omtrent 15 til 20 kvadratmeter kan du få kjøpt til et sted mellom 200.000 og 400.000 kroner, anslagsvis. Du finner også slike småbygg og -hytter som måler rundt 10 kvadratmeter til nærmere 100.000 kroner samt større og dyrere varianter på opp mot 500.000 kroner. Blant leverandørene av slike hytter finner du Norgeshus, Rindalshytter, Noa hytter og hus samt Ranahytta.

Hva utgjør et anneks?

Anneks betyr vedheng. Det betegner en mindre bygning, som hører til en større boligmasse funksjonelt sett, men som kan være frittstående - og som regel er det nettopp om slike isolerte bygg betegnelsen brukes. Et tilbygg er på sin side definert som en utvidelse av hovedbyggets grunnflate.

Et frittstående anneks kan ha et grunnareal på opptil 50 kvadratmeter, mens tilbygg har en grense på 15 kvadrat - før det utløses krav om kommunal byggesøknad. Det er Direktoratet for byggkvalitet som forvalter dette bygningstekniske regelverket. Hvilke regler som gjelder for hytteanneks, kan du lese mer om i seksjonen “Når du selv står ansvarlig”. Disse omhandler dimensjoner, plassering og bruksområde for annekset ditt.

Du må betale for at kommunen skal behandle byggesøknaden, og gebyret varierer fra kommune til kommune. Prisen avhenger av hva du skal bygge og videre hvor lang tid kommunen trenger for å behandle søknaden. For mindre tiltak er prisen et grunngebyr på 2.600 kroner. Dersom du skal søke om egne dispensasjoner, kommer tillegg på rundt 6.000-7.000 kroner, for eksempel dersom det er snakk om flere etasjer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Prisfaktorer

Byggets størrelse: Hvor stort man ønsker å bygge vil alltid være med på å drive prisen opp eller ned. Det finnes imidlertid visse skalafordeler som gjør at kvadratmeterprisen gjerne synker noe når man bygger større. Du kan altså oppnå kvantumsrabatt på visse utgifter. Andre igjen vil derimot ikke påvirkes av mengde eller størrelse. Det gjelder typisk stillasbygging og transport av materialer og avfall. 

Konstruksjonsmessige hensyn: Avanserte takløsninger og bæresystemer, eller materialer som krever særegen kompetanse å jobbe med (som betong og massivtre), vil gjøre annekset dyrere. Det vil som regel være gunstig for budsjettet ditt at det samarbeides godt mellom de involverte fagfolkene, om det da trengs folk innen ulike fagområder. Det er vanlig at aktørene har egne prisavtaler med leverandører de har god erfaring med. 

Grunnforhold: Terrenget der du tenker å bygge annekset, vil bestemme behovet for gravearbeid, pigging og sprenging. Dersom det kreves mye forarbeid av denne typen, vil du måtte betale for flere arbeidstimer, blant annet.  

Tekniske løsninger: Du kan alltids velge å bygge et enklere rom, eller et mer avansert bygg med ulike elektriske fasiliteter. Prisen avhenger også av typen rør- og ventilasjonsanlegg og av det oppvarmingssystemet man eventuelt velger.

Materialstandard: Det finnes store prisforskjeller mellom ulike materialer til gulv, vegger og tak. Hva slags standard man velger, vil være med på å drive den samlede kostnaden. Følg gjerne på med tilbud, kampanjer og undersøk for eksempel bruktmarkeder eller markedsplasser på nettet. 

Valg av entreprenør og/eller håndverkere: Arbeidskraften og timeantallet utgjør en stor del av de samlede kostnadene. Hvem du leier inn, vil kunne ha mye å si for lommeboka. Det koster videre ekstra om du vil leie inn arkitekt.

Bygge nytt anneks? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel med et anneks på 50 kvadrat, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for bygging av et nytt anneks på 50 kvm over én etasje:

 • Graving: 150.000 kr
 • Grunnmur: 90.000 kr
 • Tømrer: 960.000 kr
 • Maler: 70.000 kr
 • Elektriker: 65.000 kr
 • Blikkenslager: 10.000 kr

Totalsum: 1.345.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på 1.345.000 kroner for dette annekset, noe som tilsvarer 26.900 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Når du selv står ansvarlig

Om du har kompetansen til det, kan du i teorien bygge et anneks fra grunnen av på egen hånd. Byggevarehusene har dessuten laget egne byggesett som gjør prosessen enklere. Men om du ønsker et skreddersydd minibygg tilpasset hovedbygget, tomta og omgivelsene, eller du rett og slett tenker deg et mer avansert, kreativt anneks med plasseffektive løsninger, trenger du en arkitekt. 

Og enten det er snakk om et tilbygg eller et frittstående bygg, er det visse regler du plikter å sette deg inn i. Som byggherre er du ansvarlig for at det planlagte bygget ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner for eiendommen, plan- og bygningsloven, vegloven og annet regelverk. At byggingen foregår i henhold til krav og retningslinjer, er for øvrig noe du får hjelp med om du leier inn fagfolk; arkitekt, entreprenør eller håndverker vil da ordne med nødvendig papirarbeid for deg.  

Reglene går på størrelser, egenskaper ved og bruk av annekset: Du kan bygge frittstående bygg - garasje, uthus, hobbybod, veksthus, dukkestue, anneks og lignende - inntil 50 kvadratmeter uten å måtte sende inn byggesøknad til kommunen. Er det kun snakk om ekstra lagringsplass, er annekset i utgangspunktet søknadsfritt, men i tilfeller hvor bygget skal brukes som overnattingssted, er bygget alltid søknadspliktig. Men: 1. mai 2021 kom det nye regler som innebærer at du nå kan bygge tilbygg på inntil 15 kvadratmeter ment for varig opphold uten å måtte søke.  

Et anneks kan altså tilrettelegges for overnatting - du må riktignok sende inn søknad i forkant av byggingen. Det kan derimot ikke innredes eller utformes slik at det fungerer som en selvstendig boenhet. Det vil i praksis si at det ikke kan bygges med kjøkken - søknad eller ikke søknad. Men både soverom og bad er lov. Bad er søknadspliktig om det skal bygges i et rom som ikke er godkjent for varig opphold, ja, i for eksempel et anneks.  

Annekset kan kun ha én etasje før du må sende søknad til kommunen. Men et lite lagringsloft kan du ha: Et soveloft, altså en hems, som bare fungerer som en tilleggsdel og samtidig har et bruksareal på mindre enn en tredjedel av den underliggende etasjes bruksareal, vil ikke utløse søknadsplikt. 

Vær obs på at det finnes flere tilleggsregler, og at enkelte kommuner kan ha regler som overstyrer de generelle byggereglene. Forhør deg derfor men kommunen før du setter i gang byggingen. Vit også at enhver tomt har en maksimalt tillatt utnyttelsesgrad; pass på at det planlagte annekset ditt holder seg innenfor maksarealet.

Hvordan sammenligne tilbud

Du kan sammenligne pristilbud ved å søke opp de ulike aktørene hver for seg på nett og be dem om et pristilbud. Det tar tid. Derfor anbefaler vi å bruke anbudstjenester, som hjelper deg både med å sikre kompetanse og å spare tid. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi har gjort jobben med å sjekke kredittratinger, vi har sørget for at nødvendige godkjenninger er i orden, og vi har undersøkt referanser. Det eneste du trenger å gjøre, er å plotte inn informasjon om ditt byggeprosjekt, så kobler vi deg med en entreprenør eller håndverker som kan bygge et anneks etter dine ønsker og behov. Ved å sammenligne tilbud fra konkurrerende bedrifter, gjerne minst tre stykker, har du gode muligheter til å finne et alternativ som også passer dine budsjettrammer. Byggstart er både gratis og uforpliktende.

Når du ser på de ulike pristilbudene og sammenligner dem med hverandre, bør du gå nøyere til verks enn kun å se på totalprisen. Det gjør du på en god måte ved å stille deg følgende spørsmål:

 • Har entreprenørene eller håndverkerne inkludert de samme postene i tilbudene sine?
 • Hvilke forbehold er inkludert, og er det mange av dem? Forbehold er usikkerhetsmomenter som vil kunne drive prisen opp. Hvem kan eventuelt gi deg det tryggeste pristilbudet? Sørg i alle tilfeller for å ha en buffer i budsjettet ditt. 
 • Er prisen i postene satt som fastpris, overslag eller uforpliktende prisantydning? Et overslag kan ikke variere mer enn 15 prosent i henhold til håndverkertjenesteloven. Men fastpris er den prismodellen gi deg størst kontroll over utgiftene totalt sett. Det er for øvrig lettere for fagfolket å anslå en fastpris dersom du har forberedt deg godt på forhånd og kan vise frem en grundig prosjektbeskrivelse.  
 • Er det noen enkeltposter som varierer veldig i pris? Det kan bety at de ulike tilbyderne har tolket prosjektet ditt på forskjellige måter. Men det kan også bety at det har oppstått misforståelser. Forhør deg gjerne om dette om du finner slike variasjoner. Husk samtidig at det gjerne finnes mer enn én god løsning for bygging av for eksempel anneks. 
 • Hva ligger timeprisen på for eventuelle tillegg?

Prisene over gjelder bygging av anneks fra grunnen av. Men du kan også få kjøpt ferdige løsninger fra ulike hytteleverandører. Husk da å sjekke hva som følger med i pristilbudet, og still disse fire spørsmålene:

 • Er annekset vinterisolert?
 • Er taket impregnert? 
 • Hva slags type kledning er det snakk om?
 • Leveres annekset ferdig kledd - både på utsiden og innsiden?

Kort sagt: Tenk gjennom hva du egentlig har behov for!

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt det?

Det er flere knep du kan benytte deg av, slik at annekset ditt blir verdt pengene:

Gjør hele eller deler av jobben selv: … men ikke ta på deg for mye arbeid. Det krever både tid og kompetanse å bygge et anneks, særlig dersom du ønsker å tilrettelegge for elektrisitet og bad. De fleste leier inn fagfolk. Men noe du alltid vil kunne stå for selv, og slik spare noen kroner på, er riving, bortkjøring, henting og utvelgelse av materialer.

Tilbud, kampanjer og bruktmarkeder: Det er ikke uvanlig at byggprodukter legges ut for salg. En mulighet er å sjekke bruktmarkeder og nettbaserte markedsplasser. Her legger både privatpersoner, firmaer og kjedebutikker ut sine varer. 

Rabattordninger: Forhør deg gjerne med entreprenøren, som kjenner markedet og mulige tilbud. De ulike aktørene i byggevaremarkedet har også samarbeidsavtaler som gagner deg som kunde. Det er derfor lurt å vente med egne innkjøp til du har skaffet deg oversikt over slike muligheter. Om du bestemmer deg for å ordne med materialinnkjøp selv, er det da lurt å undersøke om noen av medlemsskapene dine - om du har - vil kunne gi deg rabatter; medlemsskap i fag-, bolig- eller arbeidsorganisasjoner har ikke sjelden rabattavtaler med butikkjeder innen bygg og bolig. 

Anbudstjenester og forhandling: La fagfolk konkurrere om deg som kunde; skaff deg oversikt over tilbudene der ute og oppnå et godt forhandlingsgrunnlag. 

Type og kvalitet: Det er greit å ta med i den økonomiske betraktningen at lavere standard på produktene vil kunne medføre utgifter til mer vedlikehold og flere reparasjoner i ettertid, og muligens til at tak, gulv eller annet må byttes ut raskere.  

Skreddersydde og ferdige løsninger: Desto større ferdigstillelsesgrad på materialer og produkter fra fabrikken, desto raskere vil arbeidet på byggeplassen bli ferdig. Mange norske hytteleverandører tilbyr nær sagt ferdige anneks, smarte småhus, hvor du selv kan velge romløsninger, arkitektur og design. De finnes i en rekke modeller, alt fra moderne bygg med glassflater til tømmerhytter med gresstak. 

Gratis tomtebefaring: Benytt gjerne muligheten til å få en gratis og uforpliktende tomtebefaring. Slik kan du lettere bli kjent med hvilke muligheter hyttetomten din har. Husleverandører som Hellvik Hus og Norgeshus er blant dem som tilbyr dette. 

Drømmen: Og et anneks kan jo brukes til så mangt, som gjestehus, som bod til oppbevaring av utemøbler, sykler, ski, ved og annet, eller en kombinasjon - kanskje som en lun krok eller et etterlengtet utkikkspunkt i le for ettermiddagsvinden?

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge nytt anneks? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.