Hva koster valmtak? Pris i

 

2024

Lurer du på hva valmtak koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for valmtak, inkludert hva som påvirker den, hvordan du kan få ned utgiftene, samt hvilke alternativer som finnes der ute. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Valmtak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris

Generelt beskrevet er valmtak en type skråtak der byggets fire takflater alle skråner jevnt ned mot bygningens vegger. Taket kan utformes som hel- eller halvvalm. Er det snakk om helvalmet tak, finnes det ingen gavlspisser - disse er da erstattet med de skrå takflatene. Halvvalm innebærer at den øverste delen av gavlveggen på hver ende av bygget møter en skrånende, trekantet takflate - en mindre valm. (Gavl er for øvrig den mer eller mindre trekantede, loddrette veggflaten, øverst på et byggs kortsider, avgrenset av takflatene).

Prismessig befinner valmtak seg mellom 1.700 og 3.500 kroner per kvadratmeter, med materialer og montering inkludert. Snittprisen ligger på 2.300 kroner. Til sammenligning koster de tradisjonelle og enklere saltakene, med to takflater mot hverandre, mindre å bygge enn de mer sofistikerte valmtakene. Det er her snakk om en mer kompleks bærende konstruksjon som krever flere byggematerialer.

Prisene over er baserte på konkrete priseksempler fra Byggstart: Her har vi samlet prisinformasjon fra hundrevis av prosjekter slik at du lettere skal kunne sette opp et fornuftig budsjett for byggeprosjektet ditt.

Valmtak er som regel dyrere å bygge enn tak med gavler. De innebærer et mer komplekst design som krever flere byggematerialer, inkludert et mer komplekst system av takstoler og taksperrer. Så, valmtak koster altså litt, men til gjengjeld vil du oppleve innsparinger på andre deler av huset; bygg med valmtak har et enklere rammeverk konstruksjonsmessig fordi alle ytterveggene nødvendigvis har lik høyde og er selvbærende.

Det finnes flere stiler: Valmtak i form av en pyramide kalles for firkantet valmtak. Dersom dette pyramideformede bygget har en lang høyde på toppen, kalles det et rektangulært valmtak. Telttak er en annen variant igjen. Alle kan de bygges med ulike typer materialer som shingel, skifer eller metallplater, og de brukes ofte i moderne arkitektur - på bungalower, villaer og særegne hytter blant annet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva virker inn på prisen?

Størrelse: I utgangspunktet er det slik at jo flere kvadratmeter tak det er snakk om, desto høyere blir prisen - og desto mer arbeid og materialer må påregnes. Samtidig gir gjerne aktørene rabatt for større prosjekter, og man trenger kanskje ikke flere fagfolk, bare mer tid - og prisen per kvadratmeter kan da bli lavere. En del faste kostnader vil også påløpe uavhengig av takets størrelse; noen oppgaver må utføres og ordnes med uansett, for eksempel stillasbygging og transport av materialer. 

Tilstand og plassering: Dersom det er kronglete å komme til med løfteutstyr, stillas og lignende, vil det være med på å drive prisen opp.

Konstruksjon: Avanserte takløsninger og bæresystemer medfører høyere kostnader. Det gjelder for eksempler i tilfeller hvor det kreves særegen kompetanse for å håndtere materialene (betong eller massivtre er eksempler på det). 

Tilstand: Du kan ikke velge å la være å bytte tak om det er råttent, men du kan vurdere å utsette omleggingen. Merk at råteskader ikke er inkludert i prisene vi oppgir i denne artikkelen. Dersom byggets underliggende struktur, inkludert bæring, må endres, vil det naturlig nok gjøre prosjektet betydelig dyrere.  

Materialstandard og type: Det er relativt store prisvariasjoner mellom ulike størrelser, tykkelser og farger for taktekkingsprodukter som shingel, takstein og andre varianter. Takshingel er som regel det billigste alternativet, mens skifer og teglstein er dyrere. Også isolasjonsmaterialer, takrenner og øvrige materialer kommer i alle slags prisklasser. Husk å undersøke forventet levetid på materialene og ta dette med i prisvurderingen. 

Valg av leverandør/entreprenør/håndverkere: Du kan velge blant en rekke leverandører, med ulik kvalitet på sine produkter. Vit at arbeidskraft utgjør en stor del av de samlede kostnadene. 

Tid og omfang: Prisen bestemmes også av hvor arbeidskrevende det enkelte taket er. For eksempel vil takvinduer, piper, utbygg eller annet vil gjøre arbeidet mer komplisert og tidkrevende, og dermed prisen høyere.  

Verdensmarkedet: Tilgangen på råvarer vil gi prissvingninger som også påvirker byggebransjen. 

Prosjektering: Du bør sørge for at det det samarbeides tett nok mellom de ulike partene involvert i byggeprosjektet. Det gjelder arkitekten, prosjekterende ingeniør, håndverkere og entreprenører. Godt samarbeid er en forutsetning for et kostnadseffektivt resultat. 

Skjønn: Det kan være at de ulike entreprenørene eller håndverkerne gir ulike pristilbud. Det kan komme av flere ting: Kanskje har de forstått oppgaven ulikt, eller de har ulike løsningsforslag.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel på utskiftning av valmet tak på en enebolig, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for takbytte på en enebolig med valmet tak og 140 kvm takflate:

 • Stillas: 35.000 kr
 • Rivearbeider og avfallshåndtering: 45.000 kr
 • Tømrer: 210.000 kr
 • Blikkenslager: 45.000 kr
 • Undertak: 50.000 kr

Totalsum: 385.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på 385.000 kroner, noe som tilsvarer 2.750 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Spare penger 

Gjøre selv: Ikke ta på deg for mye egenarbeid; du må ha både tid og kompetanse for å kunne skifte og legge tak. Arbeid med valmtak er i utgangspunktet en jobb for profesjonelle, som dessuten innebærer tunge løft, store høyder i tillegg til farer for skade på både folk og materialer. Men riving, bortkjøring, henting og utvelgelse av materialer er arbeid du alltids kan utføre selv og som vil senke antall arbeidstimer for håndverkere og dermed dine utgifter. 

Tilbud, kampanjer og bruktmarkeder: Det er ikke uvanlig at takprodukter legges ut for salg. En mulighet er å sjekke bruktmarkeder og nettbaserte markedsplasser. Her hender det også at butikker legger ut sine varer. 

Rabattordninger: Forhør deg gjerne med entreprenøren, som kjenner markedet og mulige tilbud. De ulike aktørene på byggmarkedet har også samarbeidsavtaler som vil kunne gagne deg som kunde. Det er derfor lurt å vente med egne innkjøp til du har fått oversikt over slike samarbeidsavtaler og til du har samlet eventuelle råd fra fagfolk. Om du selv skal ordne materialinnkjøp, er det lurt å undersøke om noen av medlemsskapene dine vil kunne gi deg rabatter. Det kan for eksempel gjelde dersom du er medlem i en fag-, bolig- eller arbeidsorganisasjon som har avtale med en butikkjede. 

Anbudstjenester og forhandling: Ved å bruke markedsplasser som Byggstart kan du bli koblet med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Hvis man skal ha hjelp med et byggeprosjekt eller et renoveringsprosjekt, er det naturlig å sammenligne ulike aktører og be dem komme med tilbud. La fagfolk konkurrere om deg som kunde; skaff deg oversikt og et godt forhandlingsgrunnlag. 

Type og kvalitet: Det er greit å ta med i den økonomiske betraktningen at lavere standard på produktene vil kunne medføre utgifter til mer vedlikehold og flere reparasjoner, og muligens til at taket må byttes ut igjen raskere.  

Grundighet og vedlikehold: Utfør nødvendig ettersyn og vedlikehold for å hindre at små problemer vokser seg store. Valmtak har for eksempel flere sømmer enn tak med gavler, noe som gjør det mer utsatt for lekkasjer dersom taket ikke er installert riktig. 

Skreddersydde og ferdige løsninger: Desto større ferdigstillelsesgrad på materialer og produkter fra fabrikken, desto raskere vil arbeidet på byggeplassen bli ferdig. Og du har muligheten til å få skreddersydde løsninger fra entreprenør, slik at du slipper å bruke tid og penger på tilpasninger underveis i monteringen. Det innebærer at du kan få levert ferdig takstol, inkludert nødvendige bærebjelker (takstolen er den bærende takkonstruksjonen som går på tvers av bygningens møneretning, typisk to sperrebjelker forbundet med en horisontal bjelke). Med den ferdige takkonstruksjonen følger informasjon som gjør at snekkere og håndverkere da videre kan ta ut detaljer, mål og tegninger for å kunne fullføre valmtaket ditt. Før du bestiller slike løsninger, må du som regel ha klart følgende: Målsatte tegninger (plan og snitt), modulinndeling av bygget, informasjon om plassering av piper og trapper, boligens høyde over havet, valg av takstein, shingel eller annet materiale, samt leveringsadresse.

Hvordan sammenligne tilbud

Anbudstjenester: Vi anbefaler at du henter inn pristilbud fra minst tre tilbydere. Like viktig som å sammenligne priser er det å sammenligne hva som inngår i hver enkelts tilbud. Det gjør du enkelt ved å benytte deg av vår anbudstjeneste Byggstart. Den er både uforpliktende og gratis. Ved å gi informasjon om prosjektet ditt vil du motta tre tilbud, og du kan føle deg trygg på at du gjør et trygt og godt valg.  

Sjekk referanser: Du ønsker bedrifter som er spesialister på valmtak, som har gode referanser, og som har vist at de kan utføre byggingen kostnadseffektivt ifølge andres erfaringer. 

Postene som er inkludert i tilbudene: Se nøye gjennom hva som er inkludert i de ulike tilbudene. Det er viktig at man skiller mellom det som er spesifisert og det som er definert som tillegg, sammenligne dette og ta høyde for hvor det vil kunne påløpe ekstra kostnader.

Forbehold fra entreprenør: Se hva de ulike entreprenørene legger ved som forbehold i tilbudet. Foreligger det mange forbehold, kan prosjektet ende opp med å bli ganske mye dyrere enn antatt. 

Store prisvariasjoner i enkeltposter: Om de ulike firmaene har større prisvariasjoner seg i mellom for enkeltposter, kan årsaken, som tidligere nevnt, være at de har forstått prosjektet ulikt, eller at de ser for seg ulike løsninger på arbeidsoppgavene. Før man går videre i byggeprosessen, kan det derfor være lurt å forhøre seg om slike forhold. 

Ulike prismodeller: Prisen på arbeidsoppgavene kan variere stort ut fra om det er satt fastpris, prisoverslag, eller uforpliktende prisantydning. De fleste foretrekker fastpris, som er oversiktlig og lettere å forholde seg til. Et prisoverslag kan ifølge håndverkertjenesteloven variere 15 prosent opp eller ned fra den prisen du som kunde har blitt gitt i forkant.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt det?

For å sikre at valmtaket blir verdt pengene - følg disse rådene:

 • Sammenlign pristilbud ved hjelp av anbudstjenester.
 • Se etter kampanjer, tilbud og rabattordninger, gjerne i samråd med entreprenør.
 • Foreta ettersyn av taket omtrent én gang i året (det kan du gjøre selv og er dessuten vanlig for de fleste typer tak) og sørg for godt vedlikehold. 
 • Vær grundig - sørg for godt grunnarbeid før legging av nytt tak. Det bør alltid vurderes å skifte gamle takrenner og beslag; det er mer omfattende å skifte slikt senere. På sikt vil det fort koste deg mer å overse slike arbeider.
 • Ha buffer i budsjettet ditt for uforutsette kostnader.
 • Personlig kjemi er verdt å ta med i betraktningen når du skal velge entreprenør og/eller håndverker.

Innvendig gir valmtak flere muligheter. Du kan for eksempel velge et design med buet tak. Samtidig gir utformingen til slike bygninger god ventilasjon. Den gjør det også mulig å lage et mindre loftsrom i de øverste etasjene, eller ulike typer tilbygg og utvidelser. Samtidig er det altså greit å være klar over at valmtak har en form som ikke gir spesielt stor plass til loft.

Ellers gir valmtak boligen din rene, enkle og moderne linjer. I tillegg er dette en solid konstruksjon med god holdbarhet, faktisk brukt helt siden 1600-tallet: skråning på alle sider og flater som møtes på midten og skaper en enkel takrygg - for øvrig kalt valmet, altså det området på taket hvor en side møter en annen. Valmtak egner seg slik for værutsatte områder. Sterk vind, mye snølast eller kraftige regnskyll er ikke noe problem; takets vinkling gjør at snø lett sklir av, forhindrer vann fra å bli liggende og tar i mot vinden ved å føre den opp og over taket. Slik minskes den eventuelt skadelige effekten slik påkjenning kan ha.

Denne typen arkitektur bidrar også til å holde huset kjølig på varme sommerdager. Fordi alle de fire sidene av taket har like fronter, er det også enkelt å sette på plass takrenner rundt hele bygget. I det hele tatt gjør dette at vann effektiv føres vekk fra bygningen, noe som utgjør et godt sikkerhetstiltak ved fare for flom eller mye regn. Valmtak er altså en solid, trygg og dessuten pen løsning. Og ved å følge rådene beskrevet i denne artikkelen kan du sikre at det også blir økonomisk gunstig!

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.