Enklere å bygge terrasser og tilbygg etter regelendringer

1.mai 2021 trådte det i kraft regelendringer som gjør at du ikke lenger trenger å søke før du bygger terrasse eller små tilbygg for varig opphold. Dette gir både større frihet og mindre belastning på bankkontoen.

Regelendring tilbygg og terrasse

Hva er egentlig et tilbygg?

Med tilbygg mener vi utvidelse av boligens grunnflate i bredden. Dette har fram til 1. mai 2021 kun vært unntatt søknadsplikt hvis arealet har vært mindre enn 15 kvadratmeter og det ikke har vært ment for varig opphold. 

Regelendringene gjør at du slipper å søke hvis du vil bygge et tilbygg som er ment for varig opphold, så lenge det fortsatt er under 15 kvadratmeter. Varig opphold vil si at rommet skal brukes aktivt, for eksempel som et kjøkken eller en stue. Tilbygg med bad går ikke inn under varig opphold, men er heller ikke søknadspliktig så fremt det er mindre enn 50 kvm. 

Forskjellen på tilbygg, påbygg og underbygg

Det er viktig å ikke forveksle tilbygg med påbygg og underbygg, som henholdsvis betyr å utvide i høyden, for eksempel med en ny etasje, og å bygge under, for eksempel grave ut for å bygge ut en kjeller. Begge disse tiltakene vil alltid være søknadspliktige. 

Hold deg innenfor reglene

Det er greit å være klar over at tilbygget, til tross for unntaket om søknadsplikt, likevel må innfrie flere krav for å ikke være søknadspliktig. For eksempel kan det ikke overstige to etasjer, og du må forholde deg til eiendommens utnyttelsesgrad, som setter grenser for hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen. Det er også viktig at til bygget står minst fire meter fra grensen til naboen. 

Flere slipper søknad for bygging av terrasse

Regelendringen omfatter også bygging av terrasse. Der du før måtte søke om å bygge terrasse på tomten om den ble høyere enn 0,5 meter, kan du nå bygge terrasse som er opptil én meter høy og med et rekkverk på inntil 1,2 meter, uten å søke. Vær likevel klar over at terrassen ikke kan være overbygd, den kan ikke være mindre enn én meter fra nabogrensen og den kan ikke strekke seg lenger ut enn fire meter fra ytterveggen.

Enklere og billigere

Regelendringene skaper mindre byrakri, både i form av at kommunen får frigjort tid og at folk får større frihet til å bygge på eiendommen sin. Du må likevel ha i bakhodet at det ikke er fritt frem. Sjekk reglene som gjelder for din kommune med tanke på areal- område- og reguleringsplaner og kommunale vedtekter. Hvis du tenker “pyttsann”, kan det fort bli kostbart om det viser seg at du egentlig skulle søkt. Søknad eller ei, kommunen må i alle tilfeller få beskjed om tilbygget eller terrassen du har bygget senest fire uker etter ferdigstillelse.

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.