Endringer i loven stiller strengere krav til deg som boligselger

1. januar 2022 trådte det i kraft viktige endringer i avhendingsloven, som påvirker alle som skal selge bolig. Det ble innført strengere krav til dokumentasjon, noe som gir økt sannsynlighet for at selger blir erstatningsansvarlig.

Strengere krav for boligselger

Har du planer om å selge bolig? Hvis du ikke følger de nye reglene for boligsalg, kan dette ende med å koste deg dyrt. Tidligere kunne man selge en bolig med forbeholdet “selges som den er”, noe som vil si at man i stor grad la ansvaret over på kjøperen når det gjaldt å avdekke feil og mangler. Dette forbeholdet forsvant da endringene trådte i kraft. Samtidig kom det skjerpede krav til tilstandsrapporter: Hvis du ikke kan dokumentere hvem som har pusset opp badet ditt, kan du stå overfor et problem. 

Skjerpet opplysningsplikt 

Opplysningsplikten til selger har blitt strengere som følge av endringene. Kjøper skal “slippe” å finne ut av feil og mangler selv. På den annen side er ikke kjøpere fritatt alt ansvar - de er pliktig til å sette seg inn i all relevant informasjon, og har sånn sett ingen mulighet til å klage på informasjon som allerede er dokumentert. 

Ny forskrift for tilstandsrapporter 

Endringene førte også til en egen forskrift for tilstandsrapporter, som kort sagt går ut på at godkjente rapporter må være mer detaljerte og følge en streng mal. Å bestille en tilstandsrapport er frivillig for alle som selger bolig, men etter regelendringene løper du en stor risiko uten. Udokumenterte feil og mangler som overstiger så lite som 10.000 kroner, kan gjøre deg erstatningsansvarlig. Tidligere måtte feilen eller mangelen være vesentlig større for at selger skulle kunne kreve erstatning.   

Pusse opp før salg? 

Har du planer om å pusse opp før du skal selge boligen din? Eller kanskje du vil bygge på huset, i håp om å øke prisen? Da er det viktig at du bruker godkjente og sertifiserte håndverkere som kan gi deg gyldig dokumentasjon på det utførte arbeidet. Dokumentasjon på alt utført arbeid i boligen, samt om det er gjort av kvalifiserte håndverkere, er noe du må ha med i en tilstandsrapport. Hvis det mangler slik dokumentasjon, risikerer du at et rom får en lavere “tilstandsgrad”, noe som kan gå utover både prisantydningen og hva du til slutt ender opp med å få for boligen. I tillegg kan du bli holdt ansvarlig for eventuelle feil og skader.

Hensikten med lovendringen 

Målet med lovendringen er å skape færre konflikter og gjøre boligsalget tryggere for både kjøper og selger. Det er samtidig viktig å påpeke at endringene ikke gjelder for oppføring av nye boliger eller nybygg. Her er det bustadsoppføringslova som gjelder.

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.