Hvordan energieffektivisere boligen

Hvilke tiltak gir størst energigevinst, og hvilke er rimeligst?

Energieffektive tiltak

Rekordinteresse for energieffektiviserende tiltak

Hvordan kan man redusere energiforbruket hjemme, og dermed strømregningen, uten å bruke for mye penger? Byggstart har opplevd rekordstor interesse for energieffektiviserende tiltak som etterisolering det siste halvåret. Ekstreme økninger i strømpriser har gjort slike tiltak mer langt mer attraktive enn tidligere for folk flest. Mange har fått kjenne på at eldre boliger med dårlig isolasjon og ineffektiv varmeproduksjon koster mye, og at en etterisolering, dyrt som det er, kanskje er verdt pengene. Innsparingstiden er i alle fall vesentlig redusert av de høye strømprisene. 

Nå er det sommer, og strømprisbekymringer er for mange glemt. Men høsten og vinteren kommer om ikke så lenge, og dersom du vil redusere strømprisene og energieffektivisere, er det ingen grunn til å vente.

Hvilke tiltak er best?

Tiltak som reduserer varmetap, og dermed strømforbruk, har blitt langt mer populære. Dette er tiltak som etterisolering, utskiftning av vinduer, oppgradering av oppvarmingssystemer og tettelister. Tiltakene går fra å være svært rimelige, som tettelister, til kostbare, men potensielt svært effektfulle, som etterisolering. Det er dessverre slik at de dyreste tiltakene har størst effekt - å legge tetningslister for å redusere luftlekkasjer kan ikke måle seg med en full etterisolering. 

Jo eldre boligen er, desto lenger unna å møte dagens krav til isolasjon er den, og desto mer har den å tjene på etterisolering. Det største tiltaket du kan utføre, utvendig totalrenovering av tak og fasade, koster i snitt 4500 kroner per kvadratmeter tak- og veggflate. Dette er inkludert arbeid, materialer og utskiftning av kledning og tak. 

Dette er unektelig et kostbart, omfattende og tidkrevende tiltak som ikke er aktuelt for alle boligeiere. Da kan man heller velge mindre tiltak som fortsatt har god effekt, som for eksempel målrettet etterisolering. Å kun etterisolere loftet kan også ha god effekt. Varme vil alltid stige oppover, og et isolert loft vil dermed bidra godt til å holde på varmen i hjemmet. Innvendig etterisolering av utsatte vegger kan også redusere varmetapet en del.

*Figuren er basert på snittpriser fra Byggstarts prisdatabase, fra gjennomførte byggeprosjekter i Norge. Tall for utvendig totalrenovering inkluderer skifte av tak og kledning, isolering av tak og yttervegger med økt isoleringstykkelse og ny vindsperre. Ved gjenbruk av figuren ber vi om at det kildehenvises i form av link til Byggstart.

Husk å etterisolere når du bytter kledning

Husk at det som koster når du etterisolerer, er å erstatte kledning, lekter og vindpsperre. Selve isoleringsjobben koster ikke så mye, hvilket også vil si at det er veldig uheldig å skifte kledning uten samtidig å etterisolere. Etterisolering i forbindelse med bytte av kledning tilsvarer kun en liten merkostnad, mens etterisolering som enkelttiltak vi være svært dyrt, nettopp fordi kledning med mer må demonteres. Så glem for all del ikke å etterisolere når du først skifter kledning. 

Bruk kvalifiserte fagfolk

Når du først skal investere mye penger i etterisolering, pass på at arbeidet gjøres riktig. Dette betyr hovedsakelig at du må finne kvalifiserte og seriøse fagfolk, og overlate arbeidet til dem. Ja, du kan gjennomføre mindre tiltak selv - tetningslister er for eksempel helt uproblematisk å legge selv - men større og mer kompliserte oppgaver burde overlates til fagfolk. Isolasjonsarbeid er komplekst: Riktig og tilstrekkelig lufting er for eksempel essensielt for å forebygge kondens og råte. 

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.