Lønner det seg å vente med å pusse opp?

1 av 4 har utsatt eller redusert et oppussingsprosjekt på grunn av høye byggepriser

Lønner det seg å vente

Mange kvier seg for å ta fatt på bygg- og oppussingsprosjekter nå som prisene øker - strøm, materialer, arbeidskraft; alt blir dyrere. I Byggstart har vi den siste tiden fått mange spørsmål om det lønner seg å vente og håpe at prisene snart vil synke igjen. Det er vanskelig å spå fremtiden, men i et forsøk på besvare dette stadig mer vanlige spørsmålet har vi sett på historiske tall og fått gjennomført en spørreundersøkelse.

I 2022 utførte Byggstart en spørreundersøkelse i samarbeid med NORSTAT, der respondenter ble spurt om de hadde utsatt eller redusert et oppussingsprosjekt på grunn av de økte byggevareprisene. Svarene viste at:

  • 27 prosent hadde redusert eller utsatt et prosjekt
  • 6 prosent hadde både redusert og utsatt et prosjekt
  • 12 prosent hadde kun utsatt prosjektet
  • 8 prosent hadde kun redusert prosjektet

Litt mer enn 1 av 4 hadde altså redusert eller utsatt prosjektet på grunn av de høye byggevareprisene. Men har det tidligere vært perioder hvor det har lønt seg å vente med å sette i gang et byggeprosjekt? Eller har byggekostnadene alltid gått oppover?

Hva sier statistikken?

For å finne svaret på dette spørsmålet har Byggstart sett på historiske tall for byggekostnader, som vi fant via SSBs byggekostnadsindeks. Denne oppgir prisendringer for arbeidskraft og materialer samt prisen for disse to kombinert. Indeksen gjelder for oppføring av nybygg, men det er sannsynlig at prisene for renoveringsprosjekter rammes av de samme prisfaktorene som nybygg. 

Om man ser på SSBs byggekostnadsindeks, vil man se at tallet aldri har gått ned. Økningene har variert i omfang, men øke har byggekostnadene gjort hvert år siden 1978 - det tidligste året SSB har tall fra. 

*Grafen er basert på årsgjennomsnittet til byggekostnadsindeksen for arbeidskraft og materialer kombinert

Justert for KPI

Men for å finne ut om det lønner seg å vente nå, må man se på om byggepriser øker mer enn andre priser. Priser og lønn øker hvert år, og det er da nødvendig å se byggepriser i sammenheng med dette. Vi justerer derfor for KPI. KPI er konsumprisindeksen som brukes for å måle inflasjon. Om vi justerer byggekostnadsindeksen for KPI, ser utviklingen slik ut:

Ja, det har lønnet seg å vente

Når vi ser på grafen, er det tydelig at byggekostnadene økte mindre enn andre kostnader i samfunnet i perioden 1980 til ca 2000. Ser man derimot fra år 2000 og frem til i dag, er det tydelig at det har blitt stadig dyrere å bygge sammenlignet med andre priser. 

Nå skal det også sies at prisøkningen vi ser nå, som startet i 2020 og som fortsetter i 2022, er ekstraordinær. Denne økningen stammer delvis fra dagens spesielle omstendiger, så det er naturlig at prisene skal noe ned fra dagens nivå. 

Burde man vente nå?

Det er umulig å gi et generelt svar på om det lønner seg å vente, og selv om prisene skulle gå noe ned, vil lønnsomhet likevel variere fra situasjon til situasjon. Oppussingsmarkedet viser imidlertid tegn på at ting er i ferd med å roe seg litt. Dette kan da medføre at byggmestere blir mer villige til å prise seg lavere for å sikre arbeid fremover. 

Å prøve å vente til prisene reduseres er et sjansjespill. Selv om prisene synker litt igjen, er det vanskelig å spå akkurat når dette vil skje.

Byggstarts erfaring er uansett at en god anbudsprosess er langt viktigere enn byggepriser. En god anbudsprosess med konkurransedyktige entreprenører kan være vel så lønnsomt som å vente 1-3 år til prisene går litt ned. Dersom det er på plass, anbefaler vi deretter stort sett våre kunder å sette i gang så snart de får en pris de kan leve med

Kilder:

SSB Tabell 08651: Byggjekostnader for bustader i alt, etter arbeidstype (2015=100) 1978 - 2022

SSB Tabell 08981: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (2015=100) 1920-2022

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.