Tips til miljøvennlig oppussing

En spørreundersøkelse viser at 7 av 10 mener at man bør ta hensyn til miljøet når man pusser opp

Tips til miljøvennlig oppussing

7 av 10 mener man bør ta hensyn til miljøet når man pusser opp

Miljøhensyn og bærekraftighet blir viktigere for forbrukere for hvert år, og dette påvirker alle bransjer, inkludert byggebransjen. I Byggstart opplever vi at flere kunder stiller spørsmål angåede hvordan de kan ta hensyn til miljøet når de pusser opp, og hvordan de kan finne entreprenører som er miljøbevisste.

I juli 2022 utførte Byggstart en spørreundersøkelse gjennom Google Survey hvor 880 respondenter svarte på hvorvidt de mente at man burde ta hensyn til oppussing når man pusser opp. Svarene viste at:

 • Hele 7 av 10, eller 75 prosent, mente at man bør ta hensyn til miljøet når man pusser opp
 • Fire av disse, 4 av 10 eller 40 prosent, mener at man bør ta hensyn i så stor grad som mulig
 • Kun 14 prosent mente at miljøhensyn kunne settes til side
 • Av disse mente 8 prosent at miljøhensyn er unødvendige
 • 12 prosent ville foretrukket å overlate miljøhensyn til håndverkeren

Miljøbevisst oppussing

Oppussing er aldri miljøvennlig, dessverre. Det innebærer et større forbruk av materialer så vel som store mengder avfall. Produksjon av materialer og inventar krever energi og ressurser. En miljøvennlig oppussing er med andre ord er form for selvmotsigelse. Det man derimot kan få til er en miljøbevisst oppussing. 

Selv om oppussing i seg selv ikke er miljøvennlig, er det likevel mer miljøvennlig å ta vare på det vi har enn det er å rive og bygge nytt. Ifølge SINTEF har riving og nybygging størst klimafotavtrykk. 

Oppussing medfører ofte en form for energioppgradering - skifte av kledning med etterisolering, installering av nytt og mer energieffektivt oppvarmingssystem samt tilrettelegging for smart strømstyring er alle tiltak som gir boligen en energioppgradering. For at et nybygg skal kunne konkurrere med oppussing og energioppgradering hva angår miljøhensyn, må man ha høye klimaambisjoner for bygget. 

Varig oppussing

Oppussing er som sagt i seg selv ikke miljøvennlig, men en oppussing som skaper et langvarig resultat, som energioppgraderer boligen og som benytter seg av gjenbruk og bærekraftige materialer, er så miljøvennlig som man kan få det. På den andre siden er overfladiske oppussing som gjentas annethvert år og som resulterer i stort forbruk og mye avfall, svært lite bærekraftig. 

Om du vil pusse opp på en miljøbevisst måte, er det altså alfa og omega at du bygger noe som varer. Mange utfører en oppussing for utseendets skyld når de kjøper en ny bolig. Selv om overflateoppussinger er mindre bærekraftig, er de ofte en viktig del av å skape et hjem hvor man er komfortabel og føler seg vel. Pass i så fall på at du pusser opp i en stil som du vil sette pris på mange år frem i tid, og at du pusser opp på en måte som varer. 

For å bygge noe varig, er det særlig tre ting som er viktig.

 1. Materialvalg
 2. Kvalitet på arbeidet
 3. Stil

Velg gode materialer som holder lenge, og velg gjerne materialer man kan reparere om de blir skadet, i stedet for at man må bytte dem ut. Parkett er et godt eksempel - oppstår det riper i parkett, kan man slipe gulvet til det ser ut som nytt. Velg også gjerne kortreiste materialer eller gjenbruk materialer og inventar, og unngå materialer som kommer fra sårbare ressurser som eksempelvis flere tropiske tresorter. 

Selv om du har de beste materialene, betyr det lite om arbeidet utføres dårlig. Det er viktig at du anskaffer en seriøs håndverker som utfører arbeidet forskriftsmessig og slik at materialene kan leve ut sin fulle forventede levetid. Seriøse håndverkere tar også mer hensyn til miljø når de arbeider.

Stil er som sagt viktigere enn man tror. Det er lett å forelske seg hodestups i trender, men så finne ut ett år senere at det ikke var så fint likevel. Vær tro mot din egen stil når du pusser opp, for det vil gi deg glede og det vil vare, og velg tidløse farger og materialer fremfor trendfarger- og materialer. 

Energieffektivisering

Om du har mulighet til å oppgradere boligen når du pusser opp, er dette absolutt en mulighet du bør gripe. Energieffektivisering vil redusere strømforbruket, og dermed strømutgifter, øke verdien på boligen, skape et bedre inneklima og vil skåne miljøet. Les mer om hvordan du kan energieffektivisere boligen og hvilke tiltak har størst effekt i vår artikkel om energitiltak

Her er Byggstarts 10 tips til miljøbevisst oppussing:

 1. Velg en seriøs og sertifisert håndverker
 2. Velg materialer som varer og som kan repareres
 3. Unngå langreiste og sårbare materialer, for eksempel tropisk tre
 4. Se etter miljømerker (Svanemerket, Miljøfyrtårn, NAAF-merket, Enova anbefaler)
 5. Sorter avfall korrekt og vær var på farlig avfall
 6. Gjenbruk eller gi bort materialrester
 7. Velg en stil du fortsatt vil elske om 10 år
 8. Kombiner oppussing med energioppgradering, for eksempel ved å etterisolere i kombinasjon med skifte av kledning og tak
 9. Kjøp brukt 
 10. Ta godt vare på det du har og utfør jevnlig vedlikehold

Spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble utført av Google Survey i juli 2022, og besto av 1015 respondenter fra hele landet. Av disse 1015 ble 880 anbefalt av tjenesten for å sikre et mest mulig representativt utvalg, hva angår kjønn, alder og geografi. Det er disse 880 som er brukt i denne saken.

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.