Hva koster pulttak? Pris i

 

2024

Lurer du på hva et pulttak koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for å bygge pulttak, inkludert de viktigste faktorene som påvirker prisen, hvilke ulike taktyper du kan velge mellom, hvordan du kan redusere kostnadene, hvordan du finner rimelige entreprenører, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Pulttak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris for pulttak

Går du med planer om å skifte tak? I så fall har du kanskje lurt på hvilke alternativer som finnes når det gjelder takform. Du kan blant annet velge mellom det tradisjonelle saltaket, mansardtak, valmet tak, og ikke minst pulttak. Pulttak er kanskje den enkleste takformen som finnes. Et pulttak består bare av én flate som heller fra den ene siden til den andre. Det er mest vanlig å se pulttak på mindre bygninger som skur, utedoer eller garasjer. Det er også vanlig å finne hytter med pulttak, men vi ser samtidig at det blir stadig mer populært å bygge hus med pulttak eller å legge pulttak på andre store bygninger. Så selv om pulttaket ofte forbindes med mindre bygninger, er det ingenting i veien for å legge pulttak på huset ditt!

Prisen for et pulttak avhenger av hvor stort taket ditt er og flere andre prisfaktorer. Det er derfor vanskelig å gi en eksakt pris for pulttak uten å kjenne til de konkrete detaljene i byggeprosjektet. Likevel ser vi at de fleste ender opp med å betale et sted mellom 1.700 og 3.500 kroner per kvadratmeter med takflate, mens gjennomsnittsprisen ligger på cirka 2.300 kroner per kvadratmeter. Noen prosjekter er enklere og raskere å utføre. Dette kombinert med valg av rimelig type taktekke og materialer kan presse prisen ned mot 1.700 kroner kvadratmeteren, mens mer kompliserte takjobber der boligeieren også ønsker det beste som finnes på markedet når det kommer til taktekke og materialer, fort kan koste opp mot 3.500 kroner kvadratmeter og noen ganger enda mer.

Prisene vi snakker om her, inkluderer alt du trenger av arbeidskraft og materialer for å bygge et pulttak. Hvis du allerede har en annen type takform og vurderer å bytte til pulttak, er det viktig at du finner ut hvilke regler som gjelder for gesimshøyde i kommunen du bor i. Et pulttak har to forskjellig gesimshøyder og det er den høyeste gesimshøyden som avgjør om du må søke om byggetillatelse. I noen kommuner teller gesimshøyden som mønehøyde på pulttak fordi pulttaket ikke har en vanlig møne. Denne tolkningen kan imidlertid variere fra kommune til kommune, så det er viktig at du sjekker opp i dette med din kommune på forhånd. Hvis du må søke om byggetillatelse, må du normalt ha en fagperson som ansvarlig søker og betale saksbehandlingsgebyr til kommunen. Slike kostnader vil eventuelt komme i tillegg til prisene vi har opererer med her.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva styrer prisene?

Det er først og fremst størrelsen på taket ditt og dimensjonering av det nye pulttaket som avgjør hvor mye du til slutt ender opp med å betale for et nytt pulttak. Jo større tak du har, desto mer materialer trenger du og desto mer tidkrevende blir arbeidet for entreprenøren som skal legge nytt tak. Nåværende takkonstruksjon og oppbygging kan også ha betydning for prisen. Hvis du skal bytte fra en takform til en annen, kan arbeidet med å bygge ny konstruksjon bli mer eller mindre tidkrevende, avhengig av eksisterende tak.

Noen ganger når man skal skifte tak, avdekkes det fukt- og råteskader på undertaket etterhvert som man kommer i gang med arbeidet med å rive eksisterende tak. I slike tilfeller er det nødvendig å utbedre skadene på undertaket før man kan legge nytt tak. Ofte er det kostbart å utbedre fukt- og råteskader, og hvis slike skader avdekkes på ditt tak, kan det føre til at totalprisen blir betydelig høyere enn gjennomsnittsprisene vi har forspeilet innledningsvis. Videre kan fremkommeligheten til taket ditt være av betydning for prisen. Noen ganger kan det være vanskelig å komme til og man kan være avhengig av stillas og annet ekstrautstyr som gjøre det hele noe dyrere.

Hva slags type taktekke du velger til det nye pulttaket har også mye å si for prisen du til slutt ender opp med å betale. Du kan velge mellom flere typer taktekke som varierer både når det kommer til pris og kvalitet. Takshingler og takplater er blant de rimeligste alternativene. Takshingler er et asfaltprodukt som er enkelt å legge og som passer godt til norske forhold, med en forventet levetid på 30-40 år. Takplater er plater fremstilt av ulike typer metall, som regel aluminium, kobber eller sink. Her vil varighet og pris avhenge av hvilket metall du velger.

Ønsker du heller takstein, kan du velge mellom takstein i betong eller tegl. Både takstein av betong og tegl er slitesterke materialer, men takstein av betong er gjerne noe billigere. Takstein i betong har en forventet levetid på mellom 40 og 60 år, mens takstein av tegl er tilnærmet vedlikeholdsfritt og holder gjerne i mellom 60 og 80 år før den må byttes ut. Har du budsjett til å velge blant de mer eksklusive alternativene så kan du vurdere å legge skifer på taket. Skifer er et svært slitesterkt materiale med en forventet levetid på over 100 år. I tillegg ser skifer veldig flott ut og er med på å gi huset ditt et penere ytre.

Dette er noen populære typer taktekke, men det finner flere andre alternativer å velge mellom. Her er det dog viktig å være klar over at det stilles ulike krav til vinkel på pulttaket avhengig av hva slags taktekke man velger.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel for omlegging av tak, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for et prosjekt med omlegging til pulttak, for et tak med takflate på 30 kvm:

  • Riving, rigg og drift: 10.000 kr
  • Blikkenslager: 15.000 kr
  • Tekking: 30.000 kr

Totalsum: 55.000 kr

Som vi ser, havner totalsummen her på cirka 55.000 kroner, noe som tilsvarer 1.833 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Slik reduserer du kostnadene

Det kan være dyrt å legge nytt tak, men heldigvis er det mulig å spare penger på flere forskjellige måter. Utgiftene dine vil hovedsakelig gå til kjøp av materialer og bruk av arbeidskraft. En måte å spare penger på, er å velge en rimelig type taktekke. Prisforskjellene på nytt tak med de rimeligste og de dyreste typene taktekke er nokså store. Samtidig er det viktig at taket ditt holder god nok kvalitet for å unngå skader på huset ditt. Selv om man på kort sikt kan spare litt på å velge billig type taktekke, bør du være oppmerksom på at slik taktekke vanligvis har kortere levetid og derfor må byttes ut raskere enn de mer kostbare alternativene. På lang sikt er det derfor ikke sikkert at det lønner seg.

Uansett vil det å legge nytt pulttak kreve betydelig mengder materialer. Hvis du er i stand til å finne materialer til en god pris, vil det være med på å redusere de totale kostnadene. Det går for eksempel an å få rabatt på materialer hvis man kjøper større mengder av gangen fremfor å gjøre flere små innkjøp. Noen løser dette ved å la håndverkerne ta seg av kjøp av materialer fordi håndverkere kjenner godt til kvaliteten på de ulike produktene som finnes på markedet og i mange tilfeller har de også tilgang på gode rabatter som følge av at de handler byggematerialer med jevne mellomrom. Noen ganger kommer man også over gode tilbud eller kampanjer som det kan være lurt å slå til på.

Hvis du har relevante kvalifikasjoner og har erfaring med hvordan å bygge et pulttak, kan du høre med entreprenøren om det er noe av arbeidet du kan gjøre selv for å redusere antall arbeidstimer. Hvis arbeidet du kan gjøre selv er begrenset til riving, bortkjøring eller å transportere materialer, er dette også noe som kan være med på å redusere kostnadene. Du kan dessuten spare penger på å velge en rimelig entreprenør. Dette gjøres best ved å arrangere en anbudsrunde for å hente inn flere pristilbud som du kan sammenligne. Du kan for eksempel velge å registrere prosjektet ditt hos Byggstart. Byggstart er en gratis og uforpliktende tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører. Ved å bruke denne tjenesten, kan du sammenligne flere tilbud fra konkurrerende bedrifter.

Sammenligne tilbud fra entreprenører

Ved å gjennomføre en anbudsrunde og hente inn flere pristilbud for å sammenligne, blir det lettere å finne ut hva som er riktig prisnivå for ditt konkrete prosjekt og du vil ha flere alternativer å velge mellom. Vi anbefaler at du henter inn minst 3 tilbud for å ha et godt sammenligningsgrunnlag. Når du sammenligner tilbud, er det ikke tilstrekkelig å bare se på sluttprisen for så å velge det billigste alternativet. Du må først se om alle bedriftene har inkludert det samme i pristilbudene og derav om du sammenligner tilbudene på like vilkår. Noen ganger er det store prisforskjeller som skyldes at aktørene har ulik forståelse av prosjektet og derfor har inkludert forskjellige poster. I slike tilfeller bør du kontakte entreprenørene og oppklare misforståelser.

Når du sammenligner tilbud, bør du se konkret på hva du tilbys. Har entreprenøren gitt deg en fastpris eller et estimat? Har du fått tilbud om timepris eller en pris for hele prosjektet? Tar noen av entreprenørene noen forbehold? Og kommer enkelte tjenester som et tillegg i prisen? Ved skifte av tak er det ikke uvanlig at prisen tilbys med et forbehold om at det ikke er fukt- eller råteskader som må utbedres, for da vil prosjektet fort bli mye dyrere. Selv om vi alle vil ha billigst mulig pris, er det mange ganger verdt å betale litt mer for en entreprenør du får godt inntrykk av, hvis du tror resultatet blir bedre.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt å kjøpe pulttak?

Et pulttak kan fort vise seg å bli en god investering, men det kommer likevel an på dine egne preferanser, budsjett og i hvilken grad du lykkes i å spare penger. Noen ganger, for eksempel ved omfattende skader, har man ikke annet valg enn å bytte tak, og da kan et nytt pulttak være et godt alternativ. Andre ganger kan det være ønskelig å legge nytt pulttak fordi man vil ha noe nytt. Hvis huset ditt står riktig plassert og solforholdene der du bor er gode, kan det lønne seg å kjøpe pulttak med solcellepaneler eller solcelletakstein for å produsere strøm. Dette er både miljøvennlig og en investering for fremtiden som kan redusere strømutgiftene dine, men forutsetter at pulttaket er innrettet på en måte som gir tilgang til så mye sollys som mulig.

Som regel er det budsjettet som setter rammene for hva som er mulig å gjøre med huset, og et detaljert budsjett er ofte en forutsetning for at du skal lykkes i å holde kostnadene nede uten for mange uforutsette kostnader som kommer overraskende på. Hvis du ikke planlegger godt nok, risikerer du at det kommer mange utgifter som du ikke har tenkt på og som fører til at prosjektet må utsettes. For å unngå dette, anbefaler vi at du utarbeider et budsjett etter at du har fått entreprenører på befaring som kan gi deg mer informasjon om kostnadene for ditt spesifikke prosjekt. Husk å legge inn en egen post i budsjettet som er forbeholdt uforutsette kostnader. Denne posten bør tilsvare omtrent 10% av totalkostnadene.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.