Takplater: En komplett guide (pris, regler, tips)

Takplater

Innhold:

Del 1: Valg av riktige takplaterDel 2: Hva koster det?Del 3: Tips og valg av fagfolk

Takplater byr på mange praktiske fordeler, og er et populært valg blant norske huseiere. Men hvordan finner man riktige plater for sitt hus? Og hvilke selskaper kan gjennomføre arbeidet med å montere takplatene? I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan man kan få til et vellykket byggeprosjekt med takplater. Vi tar for oss forskjellige typer takplater, og ser nærmere på hvordan man finner rett bedrift til å ta seg av monteringsjobben.

Hvilke typer takplater finnes?

Takplater passer for nesten alle slags typer bolighus. De kommer i flere forskjellige varianter, og lages av ulike materialer. I all hovedsak lages det takplater av fire forskjellige metaller:

  • Takplater av sink
  • Takplater av kobber
  • Takplater av stål
  • Takplater av aluminium

Noen av fordelene med å velge takplater som tekke, er:

  • Lav vekt: Praktisk med tanke på frakt og montering, og stiller mindre krav til takets bæreevne
  • Anvendelighet: Kan brukes på mange typer tak
  • Slitestyrke: Godt rustet for norske værforhold
  • Allsidighet: Finnes i ulike utforminger som passer for mange slags typer hus

Takplater av stål eller aluminium er lette. Dette er en praktisk fordel, både med tanke på frakt og montering. At taket er lett vil også si at det kan legges på flere forskjellige typer tak, f.eks for å erstatte takpapp eller shingel. Plater av stål eller aluminium er meget slitesterke. Denne typen taktekke kan forventes å holde i om lag 50 år. Når det er sagt, bør man sørge for å få en takstmann til å befare taket hyppigere enn dette. Denne type takplate er særlig allsidig fordi den kan utformes i mange forskjellige formater. Det medfører at takplater av aluminum og stål kan kle alle slags hus og tak.  

Takplater av kobber eller sink veier betraktelig mer enn de som fremstilles av stål eller aluminium. En stor fordel med et tak av kobber, er at det vil vare i minst 60 år. Kobber krever heller ikke noe vedlikehold. Mange som velger kobber, gjør imidlertid dette av estetiske årsaker, på grunn av materialets unike utseende.

Takplater av aluminium eller stål må vedlikeholdes jevnlig. Det gjør man enkelt ved å spyle unna mose og alger. Selv om lakkerte takplater holder på lakken godt og lenge, er det viktig å sjekke om det har oppstår sprekker i lakken. Dette må utbedres for å forhindre at det danner seg rust.

Takplater av kobber varer lenger, og trenger ikke behandles slik som plater av stål eller aluminium. Takplater av kobber har sin naturlige farge som eldes over tid, på en måte som gir denne typen tak et særpreg.

Hvordan velge riktige takplater for sitt tak?

En en av de viktigste avgjørelsene man må ta når man skal legge nytt tak, er valg av tekke. Her er det mange faktorer som spiller inn. Pris er selvsagt noe de aller fleste byggherre vil prioritere høyt. Takplater kommer generelt sett godt ut her. Dette er ikke et spesielt dyrt materiale. Det gjelder særlig plater av stål eller aluminium. Imidlertid vil plater av sink og kobber koste betydelig mer.

En viktig særegenhet med takplater er at fasong, belegg og farge kan tilpasses. Dette gjør det mulig å velge det designet man selv ønsker. Uavhengig av hva slags type tak man har, og hvilken utforming huset har, vil man kunne finne en plate som passer både praktisk og visuelt. I all hovedsak foreligger takplater i to forskjellige formater: som korrugerte plater eller taksteinsplater. For bolighus er sistnevnte klart mest utbredt. Innenfor begge finnes mange forskjellige alternativer. Med tanke på belegg, kan man velge mellom lakk eller granulat.

I Norge har vi mange typer klima. Selv om takplater er lette, er de i stand til å takle slike forhold. Takplater har tilstrekkelig bærekraft til å håndtere også store, tunge snømasser. Stålplater er klart mest utbredt. På hus som ligger nærme sjøen, kan det lønne seg å bruke aluminium. Det skyldes at dette materialet tåler saltvann bedre enn stål.

En taktype som ikke er kompatibel med takplater, er flate tak (som bygges opp som kompakttak). For å legge plater, må taket ha et fall på minst 10 grader for korrugerte plater, og 15 grader for plater som er utformet som takstein. Skal man legge et flatt tak, stilles det andre krav enn de som gjelder for tak med helling. Det gjelder også for hva slags type tekke som kan anvendes.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Hva koster det å legge tak med takplater?

Å legge tak med takplater trenger ikke være dyrt. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere for å gjøre det enklere å finne flinke fagfolk, og vi har bygget opp prisstatistikk basert på gjennomførte prosjekter.

Vi ser at snittprisen for legging av takplater beløper seg til 1800 kr per kvadratmeter takflate. Det finnes også prosjekter som havner på nærmere 3000 kr per kvm takflate. På den motsatte enden av skalaen finnes vi prosjekter nede i 1300 kr per kvm takflate. I disse prisene er alt av kostnader inkludert, også undertak, lekter og sløyfer, og renner.

Den viktigste faktoren som driver prisen når man skal bygge tak med takplater, er valg av materiale. Takplater faller inn under alle slags kategorier, fra budsjettklassen til luksusklassen. Korrugerte plater av stål er for eksempel et meget rimelig alternativ. Dette brukes hovedsakelig på låver og uthus. Kobberplater anses som noe av det flotteste som finnes av taktekke, og er derfor betydelig dyrere.

Det er også verdt å merke seg at entreprenører som jobber med taklegging, vil kreve høyere timepris for å legge tak med sink- eller kobber-plater. Det skyldes at denne typen plater krever egne verktøy og spesialkompetanse. De er også tyngre enn plater av stål eller aluminium. Dette gjør dem noe mindre praktisk å legge. Dette vil drive prisen oppover.

Entreprenører vil kreve betydelig mindre for å legge plater i aluminium eller stål. Det skyldes at de er enklere byggemateriale å arbeide med.

Lønner det seg å bygge tak med takplater?

Det er alltid en god investering å ta godt vare på taket. Takplater er både slitesterke og godt egnet til å gi undertaket god beskyttelse mot vær og vind. Takplater kan også gi huset et visuelt løft. Dette kan igjen heve verdien på boligen.

Å velge takplater av stål eller aluminium byr på et prisgunstig alternativ med mange praktiske fordeler. Særlig velger flere norske huseiere taksteinsplater. Da får man nyte godt av slitestyrke og lav vekt, samtidig som man får et tak som tar seg godt ut.

Selv om kobberplater og sinkplater i utgangspunktet er dyrere enn plater av aluminium eller stål, vil de by på flere fordeler som investeringsobjekt. For det første, er et kobbertak slitesterkt og vil vare lenge. For det andre, har det et estetisk preg. Et kobbertak vil derfor kunne heve verdien på ethvert hus.  

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Hvor lang tid tar det å bygge tak med takplater?

Hvor lang tid et slikt prosjekt vil ta, avhenger i stor grad av hvilke materialer man bruker. Enkle alternativer som renner av stål eller aluminium, går hurtig å få på plass. Her kan det være nok å sette av en uke eller to. Bruk av taksteinsplater i stål eller aluminium vil derimot ta rundt en måned å få på plass. Generelt vil det ta noe lenger å kle et tak med kobber- eller sinkplater. Normalt tar prosjektet mellom 2 og 6 uker for en enebolig, avhengig av størrelse og kompleksitet.

Det tar naturlig nok lengre tid å legge et stort tak enn et lite. Vinkelen på taket og huset høyde spiller også inn. Det krever også flere arbeidstimer å få lagt et tak med flere forskjellige flater og komplekse vinkler. Det er først når en fagpreson har gått befaring, det vil være mulig å gjøre et presist tidsestimat.

Hva slags entreprenør kan legge tak med takplater?

Å legge tak innebærer som regel arbeid på undertak, lekter, pipe, beslag og renner. Til dette trenger man håndverkere innenfor tre fagfelt: blikkenslagere, tømrere og taktekkere. Mange bedrifter vil ha mulighet til å utføre arbeid innenfor alle de tre fagfeltene. Dette kalles en totalentreprise. Det er gjerne mer praktisk å kontakte en slik entreprenør, enn å skulle hente inn kompetanse fra forskjellige selskaper (delt entreprise). I Byggstart ser vi at de fleste velger totalentreprise når de skal få lagt takplater.

Å legge takplater i stål og aluminium krever ikke fagekspertise utover det man kan vente å finne hos entreprenører flest. Skal man benytte plater av kobber eller sink bør man finne en bedrift med riktig fagkunnskap og erfaring.

Hvis man ennå ikke har avgjort hva slags taktekke man ønsker å legge, kan det være lurt å ta kontakt med en entreprenør. Fagfolk kan ofte komme med nyttig veiledning. Det er et stort valg å bestemme hva slags takplater (eller annen form for tekke) man ønsker å bruke. Vurderer man å legge nytt tak, kan et lurt første steg være å snakke med en entreprenør med relevant erfaring. På den måten kan man raskt finne ut hva slags tekke som egner seg best til prosjektet.

Hvordan finne riktig bedrift for å legge takplater?

Det er mange hensyn å ta når man skal velge en entreprenør for å legge denne typen taktekke. Det gjelder uavhengig av om man skal bygge et helt nytt tak, eller om man bare skal legge plater på et eksisterende tak.

En god entreprenør vil by på solid fagkunnskap, gode referanser og relevant erfaring. Man bør også sørge for at bedriften har god økonomi, og tilstrekkelig kapasitet til å prioritere prosjektet. Selvsagt er pris også et viktig hensyn.

Det er aldri lurt å henvende seg til kun én bedrift. Derimot lønner det seg å hente tilbud fra minst 2, helst 3, konkurrenter. Det kan man gjøre på en effektiv og hurtig måte ved å bruke Byggstart. Vi samlet kvalitetssikrede entreprenører over hele landet. Registrerer man prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med entreprenører som har både erfaringen og kompetansen som kreves for å legge takplater. Huseier kan så sammenligne tilbud, og velge det som passer aller best. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

10 tips for en vellykket gjennomføring

1. Få en fagperson (f.eks. takstmann) til å gjøre en befaring av taket. Da kan du både finne ut om taket egner seg for takplater og hvilken type du bør velge.

2. Avgjør hvorvidt takplatene skal legges på det eksisterende undertaket, eller om dette også skal erstattes. Mange som har et forenklet undertak, velger å erstatte dette med nytt bordtak med papp.

3. Det lønner seg som regel skifte takrenner samtidig som man legger nytt tak.

4. Velg riktige plater for prosjektet. Kriterier å vurdere er: budsjett, kvalitet, estetikk, lokale værforhold og vekt. Dette kan gjøres i samråd med fagperson.

5. Sett opp et budsjett. Husk slingringsmonn for eventuelle uforutsette utgifter (f.eks. råte).

6. Finn en pålitelig og kompetent entreprenør. Dette gjør man enkelt og effektivt hos Byggstart.

7. Bli enige med entreprenøren om en detaljert framdriftsplan.

8. Besøk byggeplassen jevnlig for å bli oppdatert på fremdriften.

9. Sørg for at man får en selvstendig fagekspert til å gjennomføre en sluttbefaring når prosjektet er ferdig.

10. Sørg for å få tilsendt all relevant dokumentasjon fra entreprenørselskapet.  

Neste steg:

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.