Bygge på etasje: En komplett guide (pris, regler, tips)

Skal du bygge på en etasje? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Bygge på etasje

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge på etasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Det kan ha en rekke fordeler å bygge en ny etasje. Du får større plass, bedre utsikt dersom du bygger i høyden, og verdien på boligen øker. For at et slikt prosjekt skal gå som ønsket, er det viktig at du har en god oversikt over prosessen.

Skill mellom tilbygg og påbygg

Begrepene påbygg og tilbygg brukes ofte om hverandre. Dette på tross av at det dreier seg om to vidt forskjellige byggeprosjekter. Derfor er det viktig at du har oversikt over disse begrepene. Et påbygg er en utvidelse av boligen i høyden. Det dreier seg altså om en ny etasje. Et tilbygg, derimot, er en utvidelse av en bygnings grunnflate. Ved tilbygg fjerner man deler av veggen på det eksisterende huset, og bygger videre ut ifra det. Tilbygget krever derfor en ny grunnmur. Dette slipper du når du skal bygge påbygg. Påbygget gir derimot en ekstra belastning til resten av huset, noe som ofte krever at bærekonstruksjoner forsterkes. At påbygg er en utvidelse i høyden fører også med seg strengere søknadskrav enn ved tilbygg.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Legg et god grunnlag for prosjektet

Gode forberedelser er en forutsetning for et effektivt og vellykket prosjekt. Hvis du er tidlig ute med å få hjelp av kompetente fagfolk, vil du spare mye tid og gjøre planleggingen enklere. Disse kan hjelpe deg i riktig retning, og komme med tips til hva du bør fokusere på tidlig i prosessen.  

Første steg når man skal bygge på en ny etasje vil være å engasjere en arkitekt som kan tegne og søke kommunen for deg, ettersom du trenger en Ansvarlig Søker som kan søke på dine vegne for påbygg. Arkitekten vil kunne hjelpe deg med å planlegge et prosjekt som er både estetisk, funksjonelt og gjennomførbart. En arkitekt kan finne løsninger du ikke kommer på selv, og bidra med tips til hvordan du burde utforme påbygget. I tillegg kan en arkitekt hjelpe deg med å få prosjektet godkjent av kommunen.

Finn en dyktig entreprenør

Når du har det klart for deg hva som skal gjøres, og arkitekten har tegnet ferdig, er det på tide å finne en entreprenør som kan utføre arbeidet. De fleste som bygger på en ny etasje velger å gjøre dette som en totalentreprise, der hovedentreprenøren (som regel en tømrerbedrift) engasjerer underentreprenører på resterende områder. Du har da kun ett kontaktpunkt og én kontraktspart.

Det lønner seg å være ute i god tid. Dyktige håndverkerfirmaer er populære og har ofte avtaler flere måneder fremover. Det er viktig å finne en seriøs og solid aktør med god økonomi og bra referanser fra tilsvarende prosjekter.

Vær også på utkikk etter relevante godkjenningsordninger. Disse er sjeldent obligatoriske i Norge, men fungerer likevel somet kvalitetsstempel. Sentral Godkjenning sikrer at selskapet har de nødvendige forsikringer, driver seriøst og ikke skylder skatter og avgifter. For å få denne godkjenningen må de også vise at de er faglig kvalifisert og har den nødvendige kompetansen.

For å gjøre det lettere for deg som byggherre å velge riktig fagpersoner, har vi i Byggstart samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted. Registrerer du prosjektet ditt på Byggstart, setter vi deg i kontakt med dyktige entreprenører som har den erfaringen som kreves til ditt prosjekt.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster det å bygge på en etasje?

I Byggstart har vi prisstatisikk basert på gjennomførte byggeprosjekter gjennom vår plattform. Vi ser at gjennomsnittsprisen for å bygge på etasje ligger på ca 30.000 kroner per kvm. Dette inkluderer alle kostnadene, både materialer og arbeidskraft . Det er imidlertid store prisforskjeller på ulike påbyggsprosjekter. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 20.0000 og 45.000 kroner per kvm. For å finne ut hvor du ligger på denne skalaen, må du først ta kontakt med en håndverker som kan gi deg et tilbud. Her vil både standard og kompleksitet på det konkrete prosjektet telle inn.

Les mer om prisen for å bygge på en etasje.

Sikre finansieringen på forhånd

For å kunne planlegge prosjektet, må du først vite hva du er i stand til å finansiere. Om du ikke har oppsparte midler til å dekke alle kostnadene, kan du vurdere å refinansiere boliglånet. En ekstra etasje vil øke verdien på boligen betraktelig, så det er ofte mulig å få til en avtale med banken. Noen vil også ta opp forbrukslån for å dekke oppussing, men her er rentene betydelig høyere, og lånesummene begrenset. Et annet alternativ for påbyggprosjekter er byggelån. Dette fungerer som en kassekreditt som du kan trekke på gjennom prosjektet. Banken har gjerne en noe høyere rente på dette (minst det dobbelte av boliglånsrente), så dersom du har anledning til å trekke på boliglånet vil dette ofte lønne seg.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Sikre en god prosjektgjennomføring

God planlegging er med på å gjøre prosjektet både forutsigbart og gjennomførbart. Derfor er det også viktig at du følger planene du har lagt. Skriv en grundig fremdriftsplan, gjerne sammen med entreprenøren, og følg opp arbeidet hyppig. Hvis du legger inn holdepunkter i planen, er det lettere å se hvordan du ligger an underveis. Fastslå når taket skal være ferdig lagt, gulvet isolert og trappen klar. På denne måten er det lettere å se om prosjektet blir forsinket. Det er også viktig at du er nøye med kontrakter og avtaler. Vær detaljert og presis i prosjektbeskrivelsen til entreprenøren, så dere er sikre på at dere er enige om hva som skal gjøres. For å unngå uenigheter burde dere avtale på forhånd hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser og tillegg i prisen. På nettsidene til Forbrukerrådet finner du kontrakter du kan bruke når du kjøper håndverkertjenester.

Neste steg

Dersom du har tegninger klare og ønsker å komme i kontakt med kvalifiserte entreprenører, kan du registere ditt prosjekt på Byggstart. Vi tar da kontakt med deg for en kort gjennomgang av prosjektet på telefon, før du blir matchet med godt kvalifiserte entreprenører for ditt prosjekt. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Bygge på etasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.