Taktekking: En komplett guide (pris, flatt tak, fagfolk)

 

Vil du vite mer om taktekking? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om tekking av tak, hvilke typer tekke du kan velge mellom, hvor mye det koster, hvor lang tid det tar, og mye mer. Det finnes mange typer taktekke å velge mellom, og alternativene varierer ut fra pris og kvalitet. Vet du hvorfor undertaket er viktig? Og vet du hvordan du bør gå frem for å finne rett takentreprenør? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Taktekking

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Trenger du taktekker? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Hva er taktekking?

Et nytt tak er en kostbar investering med praktiske og estetiske implikasjoner. Taket er husets viktigste form for beskyttelse med regn, vind og snø. Samtidig påvirker taket og tekkingen husets utseende og kan være en faktor som er med på å påvirke husets attraktivitet i øynene til potensielle kjøpere. Det finnes mange typer tak. De mest utbredte typene tak i Norge er saltak, valmtak, telttak, pulttak, mansardtak, shedtak og flatt tak som har blitt mer populært de siste årene. Taket består av taktekket og et undertak. Undertaket er en type duk som er plassert under tekket, og undertakets hovedfunksjon er å beskytte mot fukt. Skader på undertaket kan føre til problemer med fukt og råte, og innebærer at undertaket må byttes ut. Dette gjøres gjerne i forbindelse med bytte av tekking.

Du kan velge mellom flere forskjellige typer taktekke. Tekkingen vil i stor grad påvirke husets ytre slik at utseende ofte er et viktig kriterium for valg av tekke. I tillegg er pris, levetid og krav til vedlikehold sentrale kriterier som bør vurderes. Nedenfor ser vi nærmere på noen av de mest populære formene for taktekking:

  • Takstein av tegl: Takstein av tegl har lange tradisjoner i Norge og har blitt brukt for mer enn 2.000 år siden i sydligere strøk. Takstein av tegl lages av leire som brennes og kan komme i flere former og farger. I tillegg kan du velge mellom en glasert og en uglasert variant, hvorav førstnevnte er mer kostbar. Denne typen tekking er svært tung og krever en takkonstruksjon som er i stand til å bære vekten. Takstein av tegl har en levetid på mellom 60 og 80 år.
  • Takstein av betong: Takstein av betong støpes og er i motsetning til takstein av tegl, noe mer målnøyaktige. Du får takstein av betong i mange forskjellige farger og varianter og er blant de billigste typene taktekke. Taksteinene er imidlertid tunge og taket må være beregnet for å tåle en belastning på opp mot 50 kilo per kvadratmeter. Beregnet levetid er 40 til 60 år.
  • Shingel: Takshingel er en type takpapp som er formet slik at de ser ut som takstein. Shingel er særlig populært på hytter, garasjer og mindre tilbygg, men kan også legges på hele huset. En shingel består av glassfilt med asfalt på begge sider, og de fås i mange forskjellige farger og mønstre. Det er relativt enkelt å legge shingel på taket, men arbeidet bør helst gjøres når det er varmt ute og belegget kleber bedre. Shingel kan vare i 30-40 år.
  • Skifer: Skifer har blitt brukt på tak helt siden 1300-tallet og er et naturprodukt. Det er en av dyreste formene for taktekke, men skiferen gir huset et veldig pent og stilrent estetisk uttrykk. Bergarten finnes ved flere forskjellige skiferbrudd på ulike steder i Norge og har gjerne navnet sitt derfra. De mest populære typene skifer inkluderer altaskifer, oppdalskifer, ottaskifer og offerdalskifer. Materialet er veldig slitesterkt og det kreves liten grad av vedlikehold. Skiferen kan holde i opp mot 100 år.

Dette er bare noen populære typer taktekke. Andre typer inkluderer torv, takplater, tretak og decra.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster taktekking?

Prisen for å legge nytt tak kan variere i stor grad avhengig av hva slags type tekking du ønsker. I gjennomsnitt ser vi likevel at de fleste ender opp med å betale et sted mellom 1.000 og 3.500 kroner per kvadratmeter med takflate. I nedre prissjikt finner vi takshingel som en av de rimeligste typene taktekking. Med takshingel kan du også oppnå priser som er lavere enn 1.000 kroner per kvadratmeter. Snittprisen for takstein av tegl ligger på cirka 2.300 kroner per kvadratmeter, mens du for et skifertak må regne med å betale rundt 3.000 kroner per kvadratmeter. Når det gjelder taktekking på flatt tak, ligger gjennomsnittsprisene på ca 1.100 kroner per kvadratmeter. Disse prisene inkluderer alt av arbeid og materialer, men merk at dette bare er gjennomsnittspriser og at flere faktorer kan være med å påvirke den reelle prisen.

Siden vi her snakker om pris per kvadratmeter, vil takets størrelse ha mye å si for størrelsen på totalkostnadene. I tillegg er det viktig å være obs på at skifer, takstein, shingel og andre typer taktekke kommer i ulike varianter og at noen er dyrere enn andre. Videre er takets struktur av betydning. Hvis taket har en spesiell struktur med flere uvanlige vinkler, kan det kreve flere spesialtilpasninger, noe som gjør arbeidet med å legge taket mer tidkrevende og derfor også dyrere. Om du velger en særlig tung type taktekking, som skifer eller takstein, kan det være behov for å forsterke takets bærende struktur. Dette vil i så fall føre til merkostnader.

For å spare penger kan du med fordel rådføre deg med takentreprenøren om valg av taktekke. Takentreprenører har mye kunnskap om alternativene som finnes på markedet og de vet hva som vil passe godt på huset ditt. Er du heldig, har takentreprenøren også tilgang til gode rabatter hos forhandlere hvor entreprenøren handler ofte. Om du kan dra nytte av slike rabatter, kan det gjøre prosjektet noe billigere.

Trenger du taktekker? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvordan finne dyktige taktekkere

En sentral del av jobben med å legge nytt tak, innebærer å finne dyktige fagfolk som kan utføre jobben. Som regel vil det være behov for tømrere, taktekkere og blikkenslagere. Ber du om et tilbud fra en takentreprenør, vil tilbudet normalt inkludere arbeid innen alle fagfelt som kreves. Taket er en av de viktigste konstruksjonene på huset ditt fordi det har en så sentral rolle i å beskytte mot værforholdene på utsiden. Derfor er det viktig at jobben gjøres grundig og at du gjør det du kan for å unngå useriøse aktører.

Dessverre er det enda en del useriøse aktører i byggebransjen og det kan være litt vanskelig å vite hvem man helst bør styre unna. Mange benytter seg av anbudstjenester når de skal legge nytt tak fordi det da blir enklere å sammenligne alternativene man har. Vi anbefaler at du henter inn minst tre pristilbud fra ulike takentreprenører og deretter foretar en grundig sammenligning av pristilbudene. Da kan du også unngå de aller dyreste på markedet. Når du sammenligner pristilbud er det imidlertid viktig at du kontrollerer at pristilbudene inkluderer de samme postene og at alle entreprenørene har riktig forståelse av jobben. Om det er veldig store prisforskjeller mellom to tilbud, kan det fort skyldes en misforståelse. Da anbefales det at du tar en telefon for å oppklare dette. Husk å se om prisen du har fått er en fastpris eller om det er timebetalt. Du trenger ikke nødvendigvis å gå for det billigste tilbudet hvis du har et bedre inntrykk av en annen takentreprenør.

En annen måte å skille ut useriøse aktører på, er å sjekke om entreprenøren har diverse godkjenninger. Du kan for eksempel se om vedkommende har sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet. Denne godkjenningsordningen er riktignok frivillig, men den viser at bedriften har kompetansen som kreves og at den betaler skatter og avgifter. Er du usikker må du gjerne be entreprenøren om referanser fra tidligere arbeid med å legge tak. På den måten kan du kontakte tidligere kunder for å høre hva de synes og om de mener noe kunne vært gjort bedre.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hvor lang tid tar det?

Hvor lang tid det tar å legge nytt tak, avhenger av størrelsen på taket ditt og hvor komplekst arbeidet er. På store eneboliger med komplekse takvinkler kan jobben fort ta opp mot 2 måneder, mens enklere takjobber i mange tilfeller kan utføres på mindre enn 2 uker. Hvor mange fagfolk som jobber med prosjektet, og hvor godt arbeidet er organisert og koordinert vil også ha betydning for tidsbruken. En del tid kan imidlertid gå med til forberedelser før arbeidet settes i gang. De fleste bruker en del tid på å finne ut nøyaktig hva slags taktekke de ønsker, skaffe inspirasjon, finne riktige fagfolk, sette opp budsjett, kjøpe inn materialer og lignende.

For å unngå utsettelser kan det lønne seg å sette opp en tidsplan i planleggingsfasen med milepæler for når de ulike delene av prosjektet skal være fullført. Da blir enklere å oppnå fremgang i prosjektet uten at uforutsette hendelser skaper unødvendige utsettelser. Det lønner seg også å ta deg god tid til å utarbeide et budsjett. Budsjettet bør være realistisk og ta høyde for uforutsette kostnader, noe du kan gjøre ved å legge inn et slingringsmonn på rundt 10% av totalkostnadene. Hvis det etter hvert oppstår kostnader du ikke har tatt høyde for i budsjettet, kan det føre til at jobben med å legge nytt taktekke blir utsatt.

I de fleste tilfeller trenger du ikke å søke om godkjenning fra kommunen når du skal legge nytt tak, men hvis du har planer om å heve taket eller bygge arker som et ledd i prosjektet, vil det utløse en søknadsplikt. Du må i slike tilfeller først få tillatelse fra kommunen før du setter i gang og du må da beregne at noe tid går med til utarbeiding av søknad og saksbehandlingstid.

Hva må jeg tenke på underveis og etter prosjektet?

Når du har funnet en takentreprenør og jobben med å legge nytt tak kan settes i gang, er det lurt å sørge for god dialog med entreprenøren underveis slik at dere unngår at det oppstår misforståelser. God dialog er ofte nøkkelen til et vellykket prosjekt. Ved å hele tiden holde deg orientert om fremgangen i prosjektet, vet du hvordan dere ligger an i forhold til fremdriftsplanen og du vil være forberedt på eventuelle utsettelser. Hvis du har naboer som bor nærme huset ditt, kan det være en god idé å varsle dem om arbeidet som skal gjøres på forhånd og fortelle hvor lenge arbeidene forventes å pågå, slik at du unngår klager på støy.

Tidspunktet alle gleder seg mest til er når det nye taket står ferdig og du endelig kan se det endelige resultatet. Før prosjektet ferdigstilles må du likevel huske å gjennomføre en sluttbefaring sammen med entreprenøren. På sluttbefaringen går dere sammen gjennom arbeidet som er gjort og du kan se om alt har blitt slik dere har blitt enige om. Her kan du med fordel ta med en fagkyndig person hvis du ikke selv har erfaring og kompetanse på bygg. Det er ikke uvanlig å holde tilbake et viss beløp, som regel rundt 10%, til sluttbefaringen er gjennomført. Til slutt må du se til at du mottar alt av dokumentasjon. Sluttdokumentasjonen skal blant annet dokumentere arbeidene som er utført, materialene som er bruk, og at det hele samsvarer med gjeldende krav i lov og forskrift. Dokumentasjonen vil du ha bruk for hvis du skal selge huset en gang i fremtiden eller i forbindelse med sak om forsikring eller garanti.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Gode råd om taktekking

Helt til slutt har vi samlet noen gode råd som kan hjelpe deg i prosessen med å legge nytt tak på huset ditt:

Vurdere solcelleanlegg

Når du først skal gjøre utskiftninger på taket, er det verdt å vurdere om du skal gå over til bruk av solcelleanlegg i tillegg. I dag kan du velge mellom solcelletakstein og vanlig solcellepanel som installeres på toppen av taket. På den måten kan du produsere din egen strøm og redusere fremtidige energiutgifter. I det lange løp kan det være positivt både for lommeboka, men også for miljøet. Det statlige organet Enova gir statsstøtte til kjøp av solcelleanlegg i private boliger. For mer informasjon om støttesatser og kriterier for å få innvilget støtte kan du sjekke Enovas hjemmesider.

Rigg og råte

Ofte er det vanskelig å gi en konkret på takprosjekter på grunn av usikkerhet knyttet til rigg og råte. Hvis det er vanskelig å komme til på taket der du bor, kan det være nødvendig å bruke stillas. Dette er mer arbeidskrevende og kan føre til at prosjektet blir dyrere. Samtidig vet man ikke alltid hva som skjuler seg under taket når man fjerner den nåværende tekkingen. Hvis det er råte i undertaket, må dette utbedres før det kan legges nytt taktekke. Dette vil også medføre høyere pris.

Kvalitet over pris ved flatt tak

Hvis du skal bygge et nytt hus med flatt tak eller bytte ut det flate taket på eksisterende hus, er det viktig at du er ekstra nøye ved valg av entreprenør. Arbeidet trenger ikke nødvendigvis være veldig komplisert, men ikke alle bedrifter har kompetansen og erfaringen som kreves for å legge flatt tak, da dette krever spesialisert kunnskap.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Trenger du taktekker? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.